Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

ISLAM Ursprung och grundtankar. Ursprung Har sitt ursprung i profeten Muhammed (ca 570-632) som grundade religionen…

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "ISLAM Ursprung och grundtankar. Ursprung Har sitt ursprung i profeten Muhammed (ca 570-632) som grundade religionen…"— Presentationens avskrift:

1 ISLAM Ursprung och grundtankar

2 Ursprung Har sitt ursprung i profeten Muhammed (ca 570-632) som grundade religionen…

3 Ursprung Muhammed anses vara den som fört budskapet vidare helt utan fel, men… han är den siste i en lång rad av profeter som Gud givit sitt budskap till, de tidigare profeterna har dock missuppfattat eller förvanskat vad de hört. Även t.ex. Moseböckerna i Gamla Testamentet och evangeliernas berättelser om Jesus anses innehålla gudomliga budskap MEN är inte felfria.

4 Ursprung Muhammed föddes i Mecka omkring år 570. Den siste och störste av alla profeter. Tog emot sin första uppenbarelse år 610. Började predika monoteism solidaritet med svaga och utsatta att det finns ett liv efter döden och att vi alla en dag ska stå till svars för våra handlingar Budskapet ansågs mycket kontroversiellt! Skapade konflikter!

5 Ursprung Muhammed förföljdes och tvingades fly till Medina år 622 ( =startåret för muslimsk tideräkning). Där grundades den första församlingen – umma. Umma ersatte stammens funktion som sammanhållande länk och socialt skyddsnät. I Medina fungerade Muhammed som ledare för hela samhället – inte bara religiöst. Det muslimska styret utvidgades genom politiska överenskommelser och krigsföring. Vid sin död år 632 var Muhammed ledare för stora delar av den arabiska halvön. Expansionen fortsatte även därefter med enorm fart.

6

7

8 Olika tolkningar: Riktningar Delningen går tillbaka till strider om ledarskapet efter Muhammeds död SUNNI Stödde Abu Bakr: Muhammeds svärfar. Ansåg att det var viktigare att den nya ledaren var lämpad för jobbet, än att han var släkt med Muhammed. Kallar sina ledare för kalifer. Omkring 90% av världens muslimer SHIA Ville att ledarskapet efter Muhammed skulle gå i arv, därför skulle hans kusin Ali ta över makten. Kallar sina ledare för imamer. Ledaren har större inflytande än inom sunni. Iran starkaste fästet idag.

9 Grundtankar: Gud Trosbekännelsen: Det finns ingen gud utom Gud och Muhammed är Guds profet.

10 Grundtankar: Gud GUD ÄR EN! (Sura 2:163) Gud är större: Allah akbar Vi kan aldrig helt förstå Gud, Gud är alltid mer än vad vi kan föreställa oss. Om Gud vill: Inshallah Våra öden ligger i Guds händer, det sker som Gud vill ska ske. ”Gud har 99 namn” – beskriver Gud utifrån hans egenskaper, till exempel skapare, allsmäktig, beskyddaren, hämnaren, den milde…

11 Grundtankar/kännetecken Människan är skapad av Gud – därför är människan i grunden god. Under sitt liv kan människan frestas av Satan att handla fel. Människan är satt på jorden för att utföra Guds vilja – hon har en plikt att stå emot frestelserna. Människan kommer bli dömd utifrån sina gärningar på domens dag och hamnar antingen i paradiset eller helvetet.

12 Grundtankar: Plikter På dessa vilar religionen – de ska därför utföras av den som är muslim. TROSBEKÄNNELSEN BÖNEN SKATTEN FASTAN VALLFÄRDEN

13 Grundtankar: Plikter TROSBEKÄNNELSEN BÖNEN SKATTEN FASTAN VALLFÄRDEN Det finns ingen gud utom Gud och Muhammed är Guds profet Viskas i den nyföddes öra och får gärna vara det sista man säger innan man dör. Sägs många gånger varje dag.

14 Grundtankar: Plikter TROSBEKÄNNELSEN BÖNEN SKATTEN FASTAN VALLFÄRDEN 5 gånger varje dygn: gryning, middag, sen eftermiddag, skymning och när mörkret fallit. Bönetiderna varierar med solen. Gärna i moskén Viktigt att den utförs rätt! Bildkälla: http://www.islamguiden.com/bonen.shtml#.Up87edm-CQo

15 Grundtankar: Plikter TROSBEKÄNNELSEN BÖNEN SKATTEN FASTAN VALLFÄRDEN Kallas ibland också allmosan. Räknas ut olika i olika muslimska traditioner. Går till de fattiga. Fattiga är befriade från att betala skatten.

16 Grundtankar: Plikter TROSBEKÄNNELSEN BÖNEN SKATTEN FASTAN VALLFÄRDEN Under månaden Ramadan. Förbjudet att äta, dricka, röka och ha sex under dygnets ljusa timmar. Måttfullhet råder under övrig tid. Flera orsaker – bland annat att få empati för de fattiga och att träna sin självdisciplin.

17 Grundtankar: Plikter TROSBEKÄNNELSEN BÖNEN SKATTEN FASTAN VALLFÄRDEN Pilgrimsfärd till Mecka åtminstone en gång i livet är en plikt för den muslim som har möjlighet (hälsa, ekonomi…) Måste ske under vallfartsmånaden. Vallfartsdräkt – helt klädd i vitt. Besöker heliga platser och utför vissa ritualer knutna till dem.

18 Grundtankar: Koranen Muhammed lyssnade till ängeln Gabriels uppläsning av den himmelska Koranen… … och läste i sin tur upp detta för en skrivare som nedtecknade den jordiska Koranen

19 Grundtankar: Koranen Det sanna budskapet – Guds egna ord! Muhammed tog emot budskapet genom flera uppenbarelser. Sammanställdes under ca tio år efter Muhammeds död. Uppdelad i 114 suror (kapitel) som i sin tur är uppdelade i verser. Innehåller beskrivningar av Guds handlingar, lovprisningar till Guds storhet och godhet, beskrivningar av hur människan skall leva, skildringar av domens dag, paradis och helvete. Översättning? Tolkning?

20 Grundtankar: Övriga källor Hadither berättar om sunna, dvs. hur profeten och de första kaliferna levde. Används som hjälp för att förstå Koranen. Bygger på muntlig tradering. Finns ett stort antal! Ca 750 000, varierande äkthet. Inte bindande - får tolkas.

21 Uppgift Vad står det? Hur kan man förstå budskapet? (Hänvisningar till Koranens Budskap: Bernström / Koranen: Zetterström) Vilken bild ger följande suror av Gud? 1, 2:255/256, 24:35, 29:46, 39:53, 42:24-26, 57:1-6 Hur beskrivs människan i dessa suror? 3:134, 20:54-55/56-57, 24:22, 31:18-19, 29:46, 32:7-9, 38:71-72, 95:4-6


Ladda ner ppt "ISLAM Ursprung och grundtankar. Ursprung Har sitt ursprung i profeten Muhammed (ca 570-632) som grundade religionen…"

Liknande presentationer


Google-annonser