Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Informationsträff 25 augusti 2010 - 1 - Informationsträff 100825 Välkomna!

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Informationsträff 25 augusti 2010 - 1 - Informationsträff 100825 Välkomna!"— Presentationens avskrift:

1 Informationsträff 25 augusti 2010 - 1 - Informationsträff 100825 Välkomna!

2 Delårsbokslut augusti - 2 - Informationsträff 100825

3 Tidplan för delårsbokslutet Utgår från central tidplan – beslutad av KS Delarna blir en helhet Viktigt att hålla tidplanen – påverkar andra - 3 - Informationsträff 100825

4 Delårsbokslut – info i ekonomihandboken - 4 - Informationsträff 100825

5 - 5 - Informationsträff 100825 Delårsbokslut - aktivitetslistan

6 Delårsbokslutet Internfakturering efter bryt 19 augusti Överenskommelser måste hållas Viktigt att hålla tidplanen – påverkar andra Sista dag för ankomstregistrering är 3 september Vänteregistret – håll uppdaterat - 6 - Informationsträff 100825

7 Delårsbokslut – viktiga punkter Ingen resultatbokning Ingen bokning öresdifferenser Förvaltningsinterna poster Semesterlöneskuld Vänteregistret 10 dagars förfallodag på internfakturor Undvik fakturering 1:a veckan i månaden Kontoavstämningar Intraservice - 7 - Informationsträff 100825

8 Bokslutsspecifikationer från Intraservice - 8 - Informationsträff 100825

9 Interna mellanhavanden Varför interna mellanhavanden? Viktigt för att få ett rättvisande resultat för hela Göteborg Görs mellan bolag/bolag, nämnder/nämnder och bolag/nämnder - 9 - Informationsträff 100825

10 Interna mellanhavanden Arbetsgång/rutin Listor publiceras på ekonomi- handboken för mellanhavanden mellan nämnder – 200 tkr Egna överenskommelser måste hållas Mellan nämnder/bolag görs avstämningen i Cognos – 700 tkr Kund/lev avstämning mot bolag Avstämningsrapport 2 om överenskommelse inte nås - 10 - Informationsträff 100825

11 Avstämningar i GemHB – ”Röda listan” Centrala avstämningar på totalnivå i GemHB Differenser publiceras månadsvis efter periodstängning Publiceras som nyhet samt i Ek.rapporteringshandbok kap 7 Avstämning GemHB Differenser? Hör av er till oss! - 11 - Informationsträff 100825

12 Rapporter till revisorerna i delårsbokslutet augusti.. Aggregerad nivå och detaljerad nivå Rapporter på aggregerad nivå…. ….. lämnas vidare till stadsrevisionen från revisorerna Frågor och rapporter i GemHB Resultaträkning, balansräkning och anläggningsspecifikation Instruktioner för uttag – anvisning - 12 - Informationsträff 100825

13 Aggregerad nivå Tkr, ej konto Resultaträkning – ”RR Förvaltningen” Balansräkning – ”Balansräkning Förv i Tkr” Anläggningsspecifikation – ”Anläggn spec i tkr Förv” (excellista) Uttag i GemHB Period: 100101-100831 Urval: Exin 1-5 (dvs förvaltningsinternt exkluderas) - 13 - Informationsträff 100825

14 Resultaträkning – aggregerad nivå ”RR Förvaltningen” Resultaträkning i tkr per förvaltning Fråga Totalt Förvaltningen - Resultaträkning - 14 - Informationsträff 100825

15 Balansräkning – aggregerad nivå ”Balansräkning Förv i Tkr” Balansräkning i tkr per förvaltning Fråga Ekonomienheten - Balansräkning - 15 - Informationsträff 100825

16 Anläggningsspecifikation ”Anläggn spec i TKR Förv” Anläggningsspecifikation i tkr per förvaltning Excellista Beställningar – Kommungemensamma - 16 - Informationsträff 100825

17 Detaljerad nivå Resultaträkning: konto o kr, öre ”RR Förv. – konto - Kr, öre” - 17 - Informationsträff 100825 Balansräkning konto o kr, öre ”Balansräkning Kr, öre”

18 Tips och trix från Intraservice

19 Sökning på belopp - 19 - Informationsträff 100825 Exempet är en sökning på transaktioner som överstiger 100 000 kronor Beloppssökning kan endast göras på transaktionsfrågor + eller – måste anges framför beloppet. Det går bra att villkora på exakta belopp också. Välj då villkor lika med

20 Fakturanummersökning Är mycket användbart om fakturan är konterad över flera ansvar eller över flera perioder. Kan endast göras mot transaktionsfrågor. Sökning i exemplet är avgränsad till att söka på fakturanumrets 10 första positioner. Detta görs genom att skriva (1,10) som betyder: Starta läsning i pos 1 och läs 10 positioner. Informationsträff 100825

21 Sökning på text Kan användas för att fånga t ex vändastransaktioner. Man kan t ex även villkora mot enskild leverantör (se nästa bild). Kan endast göras mot transaktionsfrågor. Sökning i exemplet är avgränsad till att söka på textfältets 2 första positioner. Detta görs genom att skriva (1,2) som betyder: Starta läsning i pos 1 och läs 2 positioner. Informationsträff 100825

22 Sökning på text (exempel enskild leverantör) Exemplet i bilden är en sökning på hur mycket IT-program och licensavgifter som köps från Oracle Sökning i exemplet är avgränsad till att söka på textfältets 4 första positioner. Detta görs genom att skriva (1,4) som betyder: Starta läsning i pos 1 och läs 4 positioner. Informationsträff 100825

23 Sökning på bunttyp Exemplet i bilden är en sökning kostnader som kommer från leverantörsfakturor Kan endast göras mot transaktionsfrågor Sökning i exemplet är avgränsad till att söka på buntnamnet pos 4 till 6. Detta görs genom att skriva (4,3) som betyder: Starta läsning i pos 4 och läs 3 positioner.(sökning startas i pos 4. De tre inledande positionerna är lika med förvaltningens prefix). Alternativt hade man kunnat skriva (1,6) och som värde i detta fall skrivit 060LSF. Informationsträff 100825

24 Sökning på bunt annan förvaltning Exemplet i bilden är en sökning på cleraingbuntar under juni 2010. Svaret visar alla transar som berör den egna förvaltningen per bunt. Specialfråga för denna sökning är gjord (se bild) OBS! Lämna buntnamnet tomt så fungerar sökningen. På samma sätt kan man söka likvidbuntar från Intraservice eller Superbfo:er från Finans eller Intraservice. Informationsträff 100825

25 Sammanfattning ”specialsökningar” i Horisonten Fält/BegreppNamn i Horisonten FakturanummerFAKNR (finns på transar på kundfakturor) TextfältetHTR-TEXT (30 pos långt) BuntHTR-HAGR (obs inleds med prefix som ej visas) BeloppBEL (inleds med tecken +/-) Generellt Sökningarna mot begreppen ovan kan endast göras som transaktionsfråga. Man kan starta sökningen var som helst i begreppet och tala om hur många positioner från startpositionen man vill söka (undantag belopp). Se exemplen på föregående bilder. Samma villkor kan användas vid listbeställningar av transaktioner (t ex generell translista excel under kommungemsamma beställningar). OBS! Tänk efter vilken fråga som ska användas. Är det transaktioner som finns på ett konto, men många ansvar ska frågan ställas mot konto. Är det tvärsom dvs många konton, men ett ansvar så ska frågan ställas mot begreppet ansvar. Ställer man frågan på fel sätt kan man råka ut för ett avbrott i Horisonten och man får logga in på nytt p g a att frågan tar för lång tid alternativt att det är för många transaktioner att leta igenom. Informationsträff 100825

26 EU projekt - 26 - Informationsträff 100825

27 Budget ”Ett kommunövergripande strukturerat arbetssätt för att kunna ta del av EU-fonder för medfinansiering av angelägna uppgifter som ändå behöver göras behöver fortsatt utvecklas.” (EKONOMI s 14) - 27 - Informationsträff 100825

28 Inventering av EU-projekt 2009 265 Mkr beviljade för Göteborgs Stad 60 Mr utbetalade till Göteborgs Stad - 28 - Informationsträff 100825

29 EU-projekt och ekonomi Projektkod Huvudbok med guide Rappet Strategisk projektplanering EU-projektekonomer –Nätverk –Frukost - 29 - Informationsträff 100825

30 Koordination & stöd av Helpdesk Katja.Knuutinen@goteborgKatja.Knuutinen@goteborg.se Petra.Senthen@goteborg.se Ylva.Eckerstein@goteborg.se - 30 - Informationsträff 100825

31 Utveckling i ekonomiapplikationerna Från Användargrupp Reskontra Från Användargrupp Redovisning Tips Ny BasPC Övrigt - 31 - Informationsträff 100825

32 Från Användargrupp Reskontra I användargrupp Reskontra har ett antal punkter rekommenderats: Webfaktura 1.Länk för att se bilaga 2.Se periodisering i översikt 3.Logg ändringar i kundpost 4.Även visa belopp exklusive moms Pclev 1.Separat behörighet import filer 2.Gironr med i översikt 3.Även visa Överförd i historik Informationsträff 100825

33 Från Användargrupp Reskontra I användargrupp Reskontra kommer ett antal Gasell-punkter att tas upp: 1.Automatisk sekretess på markerade leverantörer 2.Kunna nå ArkivX från navigatorn 3.Visa factoring BG/PG och Orgnr 4.Automatisk avrundning till hela ören vid ändring moms 5.Utveckla Autokontering vidare – ex kunna lista förkonteringar 6.Utökad loggning av Attest och Kontering 7.Mm mm Informationsträff 100825

34 Från Användargrupp Redovisning I användargrupp Redovisning har ett antal punkter rekommenderats Webbfo 1.Dölja gamla händelsekoder 2.Automatiskt löpnr/sign per användare/dag 3.Automatiskt ändra buntnamn nästa dag 4.Filtrera bort spärrade användare 5.Bättre felsignalhantering 6.Länkar till 10 favoritbfo:er Informationsträff 100825

35 Från Användargrupp Redovisning I användargrupp Redovisning har ett antal punkter rekommenderats GemHB 1.Prognosfråga – en kolumn per årsprognos… 2.Kunna söka fram aktiva användare (ej behörighet 0) 3.Defaultdatum i frågor hämtas från underkod på prefixet 4.Datum i beställningsbilder listor hämtas från underkod på prefixet 5.Alla HX-begrepp (Hxanv, Hxanvw, Hxmail, Hxfav) registreras från användarposten - 35 - Informationsträff 100825

36 Tips Favoriter Skräddarsy frågor för sällananvändare – exempelvis genom att ha förifyllda villkor och bra namn på frågorna - 36 - Informationsträff 100825

37 Tips Personlig Navigator Rensa i Navigatorn för att sällananvändare skall hitta enklare - 37 - Informationsträff 100825

38 Tillval Ny BasPC Win XP Office 2003 IE 6 Tillval - Office 2007 - IE 8 Test Notes 7 Windows 7 (64 bit) IE 8Notes 8.5 PilotNya PC Ev Migrering 2010 Q1 2010 Q2 2010 Q4 BasPC Ny BasPC Notes 8.5 Generell uppgradering MS Office Open Office Tillval 2011 Informationsträff 100825

39 Övrigt 1.Årsbudget Drift och Investering i GemHB i st f Cognos - följer principerna för central periodiserad budget 2.Nya budgetrapporter SDN-bokslut (om man budgeterat på Motp) 3.Momsrapport som förvaltningarna kan beställa själva 4.Läget prestandan i GemHB: Prestandan är fortsatt bra. (Svarstider online/lagring/nattkörningar/direktjobb) - 39 - Informationsträff 100825

40 Organisationsöversyn Informationsträff 100825

41 21 juni 2015 SDN-översyn

42 K OMMUN - GEMENSAM IT ska stötta verksamheten på minst godtagbar nivå genom omorganisationen K OMMUN - GEMENSAM IT ska stötta verksamheten på minst godtagbar nivå genom omorganisationen MÅLBILD SDN/IT

43 Sammanslagning av LFF, MedicHus & LS Delprojekt kommungemensam IT Göteborgs Stad Stadskansliet

44 Projektomfattning Utdrag ur TU:t Det förvaltande verksamheterna lokalförsörjningsnämnden och nämnden för MedicHus sammangår till en ny nämnd med namnet lokalnämnden. Det nya nämnden tillförs byggnation och fastighetsutveckling. Stadskansliet föreslår för genomförandet av förändringen att den nya Lokalnämnden etableras vid halvårsskiftet 2010 med ett planeringsansvar att förbereda ett fullt ansvarstagande av de tidigare verksamheterna, vid årsskiftet 2010/11. Vilket leder till 2 projektfaser: 1/7/10  En ny nämnd bildas. Berörda IT-system ska anpassas så att Lokalnämnden ska genomföra sitt uppdrag. 1/1/11  Sammanslagningen är genomförd.

45 Målbild (för delprojekt ekonomi) Projektet kommer att  anpassa de kommungemensamma ekonomi- applikationerna så att de fortsatt stödjer verksamheten med funktionalitet motsvarande den innan sammanslagningen Projektet kommer inte att  utveckla ny funktionalitet i systemen  ansvara för eventuell anpassning av förvaltningsspecifika system  se över verksamhetsprocesser eller olikheter i arbetssätt/rutiner

46 Vad har gjorts så här långt?  Infomöten med samtliga förvaltningar  Arbetsgrupper uppstartade  Arbetsformer / arbetsgruppens uppdrag  Systemkartläggning  Gemensam Tid- & Aktivitetsplan upprättad  Projektdatabaser  Brevlåda för frågor och synpunkter  Infomallar utsända början av juli  Avstämning GARP-projektet

47 Vad kommer att hända i höst?  Detaljering av Tid- & Aktivitetsplan  Systemanpassningar  Möten i arbetsgruppen  Stormöte SDN för kontaktpersonerna  Arbete med infomallarna på resp förvaltning  Integration Lön, Välfärd, Utbildning mm  Fortsatt avstämning med/påverkan av/på andra pågående projekt (GARP, GARD etc)  Planering för pilotinförande där det är möjligt  Info till övriga förvaltningar  Mm mm

48 Översyn KommunBas Översyn – ej ny kontoplan Drivs av SKL Representanter från både små och stora kommuner, t ex Mark, Malmö, Stockholm, Vallentuna, Umeå och Göteborg. SCB… Göteborgs kontplan är en anpassad KommunBas Tidplan - 48 - Informationsträff 100825

49 Översyn KommunBas - Strukturproblem Konton med motpartsbegrepp Finansiella anläggningstillgångar Exploateringsverksamhet Konton för tjänster, intäkter och kostnader Kostnader för arbetskraft, kontoklass 5 Fastighetsservice, konto 605 Komponentavskrivning Skattskulder Konton för pensioner - 49 - Informationsträff 100825

50 Översyn KommunBas – Strukturproblem forts EU-anpassningar Löpande redovisning av semesterintjänande/semesteruttag E-handel Benämningen entreprenader Benämningen av kontoklass 6 och 7 Sökordsregistret Specifikation av SCB:s krav Jämförbarhet med EU-Bas – eller Direkta kostnader i klass 4 Anpassningar till näringslivets indelningar - 50 - Informationsträff 100825

51 Översyn KommunBas - Allmän översyn Bränsle, energi och vatten, konto 62 Tele- och IT-kommunikation, konto 681 Datorer, telefoner, IT-material, IT-program och elektroniska tjänster - 51 - Informationsträff 100825

52 Översyn KommunBas - Modellbeskrivningar Investeringars aktivering PO-påslag Kapitalkostnadsdebitering Löpande bokföring av semesterintjänande Aktivering av eget arbete Periodisering Projektredovisning - 52 - Informationsträff 100825

53 Kodplansgruppen - KPG Bredare uppdrag Kodplansfrågor Redovisningsfrågor Rutinbeskrivningar - 53 - Informationsträff 100825 Anders Forsman Yvonne Furufors Harriet Johansson Anna-Lena Norberg Carina Andersson Ola Malmros Hans Petersson Maria Warg Martin Jansson

54 Blanketter - 54 -

55 Blanketter - 55 - Informationsträff 100825

56 Rutin för förvaltningarnas momsrapportering Från GemHB-projektet I Ekonomihandboken Redovisningshandboken kap 20 Skattefrågor – 20.1 Moms Innehåll Sök momsposter på vänteregistret Läs av bokföringen Använd mall för underlag till momsrapportering Registrering av momsfordran/skuld via Clearing - 56 - Informationsträff 100825

57 Momslista för förvaltningen i GemHB ”Momslista” för manuella bokningar Beställningar – kommungemensamma Per konto - 57 - Informationsträff 100825

58 Några aktuella frågor … Interna mellanhavanden Hyresfakturering och avstämning Investeringar Exploateringsredovisning Utbildning i GemHB Cognos Övrigt - 58 - Informationsträff 100825

59 Informationskanaler Ekonomihandboken inkl nyheter Prenumerera (Kristina Hallin) Ekonomikonferensen Stenungsbaden 27-28 oktober Infoträff inför årsbokslut 8 december Användargrupper Maila! GemHB/Stadskansliet/GöteborgsKommun@GÖTEBORG Nyhetsbrev - 59 - Informationsträff 100825

60 Nyhetsbrev - 60 - Informationsträff 100825

61 Ekonomihandboken - 61 -

62 - 62 - Informationsträff 100825 Avslutning… Trevlig höst och lycka till med delårsbokslutet!


Ladda ner ppt "Informationsträff 25 augusti 2010 - 1 - Informationsträff 100825 Välkomna!"

Liknande presentationer


Google-annonser