Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Informationsträff 25 augusti 2010 - 1 - Informationsträff 100825 Välkomna!

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Informationsträff 25 augusti 2010 - 1 - Informationsträff 100825 Välkomna!"— Presentationens avskrift:

1 Informationsträff 25 augusti Informationsträff Välkomna!

2 Delårsbokslut augusti Informationsträff

3 Tidplan för delårsbokslutet Utgår från central tidplan – beslutad av KS Delarna blir en helhet Viktigt att hålla tidplanen – påverkar andra Informationsträff

4 Delårsbokslut – info i ekonomihandboken Informationsträff

5 - 5 - Informationsträff Delårsbokslut - aktivitetslistan

6 Delårsbokslutet Internfakturering efter bryt 19 augusti Överenskommelser måste hållas Viktigt att hålla tidplanen – påverkar andra Sista dag för ankomstregistrering är 3 september Vänteregistret – håll uppdaterat Informationsträff

7 Delårsbokslut – viktiga punkter Ingen resultatbokning Ingen bokning öresdifferenser Förvaltningsinterna poster Semesterlöneskuld Vänteregistret 10 dagars förfallodag på internfakturor Undvik fakturering 1:a veckan i månaden Kontoavstämningar Intraservice Informationsträff

8 Bokslutsspecifikationer från Intraservice Informationsträff

9 Interna mellanhavanden Varför interna mellanhavanden? Viktigt för att få ett rättvisande resultat för hela Göteborg Görs mellan bolag/bolag, nämnder/nämnder och bolag/nämnder Informationsträff

10 Interna mellanhavanden Arbetsgång/rutin Listor publiceras på ekonomi- handboken för mellanhavanden mellan nämnder – 200 tkr Egna överenskommelser måste hållas Mellan nämnder/bolag görs avstämningen i Cognos – 700 tkr Kund/lev avstämning mot bolag Avstämningsrapport 2 om överenskommelse inte nås Informationsträff

11 Avstämningar i GemHB – ”Röda listan” Centrala avstämningar på totalnivå i GemHB Differenser publiceras månadsvis efter periodstängning Publiceras som nyhet samt i Ek.rapporteringshandbok kap 7 Avstämning GemHB Differenser? Hör av er till oss! Informationsträff

12 Rapporter till revisorerna i delårsbokslutet augusti.. Aggregerad nivå och detaljerad nivå Rapporter på aggregerad nivå…. ….. lämnas vidare till stadsrevisionen från revisorerna Frågor och rapporter i GemHB Resultaträkning, balansräkning och anläggningsspecifikation Instruktioner för uttag – anvisning Informationsträff

13 Aggregerad nivå Tkr, ej konto Resultaträkning – ”RR Förvaltningen” Balansräkning – ”Balansräkning Förv i Tkr” Anläggningsspecifikation – ”Anläggn spec i tkr Förv” (excellista) Uttag i GemHB Period: Urval: Exin 1-5 (dvs förvaltningsinternt exkluderas) Informationsträff

14 Resultaträkning – aggregerad nivå ”RR Förvaltningen” Resultaträkning i tkr per förvaltning Fråga Totalt Förvaltningen - Resultaträkning Informationsträff

15 Balansräkning – aggregerad nivå ”Balansräkning Förv i Tkr” Balansräkning i tkr per förvaltning Fråga Ekonomienheten - Balansräkning Informationsträff

16 Anläggningsspecifikation ”Anläggn spec i TKR Förv” Anläggningsspecifikation i tkr per förvaltning Excellista Beställningar – Kommungemensamma Informationsträff

17 Detaljerad nivå Resultaträkning: konto o kr, öre ”RR Förv. – konto - Kr, öre” Informationsträff Balansräkning konto o kr, öre ”Balansräkning Kr, öre”

18 Tips och trix från Intraservice

19 Sökning på belopp Informationsträff Exempet är en sökning på transaktioner som överstiger kronor Beloppssökning kan endast göras på transaktionsfrågor + eller – måste anges framför beloppet. Det går bra att villkora på exakta belopp också. Välj då villkor lika med

20 Fakturanummersökning Är mycket användbart om fakturan är konterad över flera ansvar eller över flera perioder. Kan endast göras mot transaktionsfrågor. Sökning i exemplet är avgränsad till att söka på fakturanumrets 10 första positioner. Detta görs genom att skriva (1,10) som betyder: Starta läsning i pos 1 och läs 10 positioner. Informationsträff

21 Sökning på text Kan användas för att fånga t ex vändastransaktioner. Man kan t ex även villkora mot enskild leverantör (se nästa bild). Kan endast göras mot transaktionsfrågor. Sökning i exemplet är avgränsad till att söka på textfältets 2 första positioner. Detta görs genom att skriva (1,2) som betyder: Starta läsning i pos 1 och läs 2 positioner. Informationsträff

22 Sökning på text (exempel enskild leverantör) Exemplet i bilden är en sökning på hur mycket IT-program och licensavgifter som köps från Oracle Sökning i exemplet är avgränsad till att söka på textfältets 4 första positioner. Detta görs genom att skriva (1,4) som betyder: Starta läsning i pos 1 och läs 4 positioner. Informationsträff

23 Sökning på bunttyp Exemplet i bilden är en sökning kostnader som kommer från leverantörsfakturor Kan endast göras mot transaktionsfrågor Sökning i exemplet är avgränsad till att söka på buntnamnet pos 4 till 6. Detta görs genom att skriva (4,3) som betyder: Starta läsning i pos 4 och läs 3 positioner.(sökning startas i pos 4. De tre inledande positionerna är lika med förvaltningens prefix). Alternativt hade man kunnat skriva (1,6) och som värde i detta fall skrivit 060LSF. Informationsträff

24 Sökning på bunt annan förvaltning Exemplet i bilden är en sökning på cleraingbuntar under juni Svaret visar alla transar som berör den egna förvaltningen per bunt. Specialfråga för denna sökning är gjord (se bild) OBS! Lämna buntnamnet tomt så fungerar sökningen. På samma sätt kan man söka likvidbuntar från Intraservice eller Superbfo:er från Finans eller Intraservice. Informationsträff

25 Sammanfattning ”specialsökningar” i Horisonten Fält/BegreppNamn i Horisonten FakturanummerFAKNR (finns på transar på kundfakturor) TextfältetHTR-TEXT (30 pos långt) BuntHTR-HAGR (obs inleds med prefix som ej visas) BeloppBEL (inleds med tecken +/-) Generellt Sökningarna mot begreppen ovan kan endast göras som transaktionsfråga. Man kan starta sökningen var som helst i begreppet och tala om hur många positioner från startpositionen man vill söka (undantag belopp). Se exemplen på föregående bilder. Samma villkor kan användas vid listbeställningar av transaktioner (t ex generell translista excel under kommungemsamma beställningar). OBS! Tänk efter vilken fråga som ska användas. Är det transaktioner som finns på ett konto, men många ansvar ska frågan ställas mot konto. Är det tvärsom dvs många konton, men ett ansvar så ska frågan ställas mot begreppet ansvar. Ställer man frågan på fel sätt kan man råka ut för ett avbrott i Horisonten och man får logga in på nytt p g a att frågan tar för lång tid alternativt att det är för många transaktioner att leta igenom. Informationsträff

26 EU projekt Informationsträff

27 Budget ”Ett kommunövergripande strukturerat arbetssätt för att kunna ta del av EU-fonder för medfinansiering av angelägna uppgifter som ändå behöver göras behöver fortsatt utvecklas.” (EKONOMI s 14) Informationsträff

28 Inventering av EU-projekt Mkr beviljade för Göteborgs Stad 60 Mr utbetalade till Göteborgs Stad Informationsträff

29 EU-projekt och ekonomi Projektkod Huvudbok med guide Rappet Strategisk projektplanering EU-projektekonomer –Nätverk –Frukost Informationsträff

30 Koordination & stöd av Helpdesk Informationsträff

31 Utveckling i ekonomiapplikationerna Från Användargrupp Reskontra Från Användargrupp Redovisning Tips Ny BasPC Övrigt Informationsträff

32 Från Användargrupp Reskontra I användargrupp Reskontra har ett antal punkter rekommenderats: Webfaktura 1.Länk för att se bilaga 2.Se periodisering i översikt 3.Logg ändringar i kundpost 4.Även visa belopp exklusive moms Pclev 1.Separat behörighet import filer 2.Gironr med i översikt 3.Även visa Överförd i historik Informationsträff

33 Från Användargrupp Reskontra I användargrupp Reskontra kommer ett antal Gasell-punkter att tas upp: 1.Automatisk sekretess på markerade leverantörer 2.Kunna nå ArkivX från navigatorn 3.Visa factoring BG/PG och Orgnr 4.Automatisk avrundning till hela ören vid ändring moms 5.Utveckla Autokontering vidare – ex kunna lista förkonteringar 6.Utökad loggning av Attest och Kontering 7.Mm mm Informationsträff

34 Från Användargrupp Redovisning I användargrupp Redovisning har ett antal punkter rekommenderats Webbfo 1.Dölja gamla händelsekoder 2.Automatiskt löpnr/sign per användare/dag 3.Automatiskt ändra buntnamn nästa dag 4.Filtrera bort spärrade användare 5.Bättre felsignalhantering 6.Länkar till 10 favoritbfo:er Informationsträff

35 Från Användargrupp Redovisning I användargrupp Redovisning har ett antal punkter rekommenderats GemHB 1.Prognosfråga – en kolumn per årsprognos… 2.Kunna söka fram aktiva användare (ej behörighet 0) 3.Defaultdatum i frågor hämtas från underkod på prefixet 4.Datum i beställningsbilder listor hämtas från underkod på prefixet 5.Alla HX-begrepp (Hxanv, Hxanvw, Hxmail, Hxfav) registreras från användarposten Informationsträff

36 Tips Favoriter Skräddarsy frågor för sällananvändare – exempelvis genom att ha förifyllda villkor och bra namn på frågorna Informationsträff

37 Tips Personlig Navigator Rensa i Navigatorn för att sällananvändare skall hitta enklare Informationsträff

38 Tillval Ny BasPC Win XP Office 2003 IE 6 Tillval - Office IE 8 Test Notes 7 Windows 7 (64 bit) IE 8Notes 8.5 PilotNya PC Ev Migrering 2010 Q Q Q4 BasPC Ny BasPC Notes 8.5 Generell uppgradering MS Office Open Office Tillval 2011 Informationsträff

39 Övrigt 1.Årsbudget Drift och Investering i GemHB i st f Cognos - följer principerna för central periodiserad budget 2.Nya budgetrapporter SDN-bokslut (om man budgeterat på Motp) 3.Momsrapport som förvaltningarna kan beställa själva 4.Läget prestandan i GemHB: Prestandan är fortsatt bra. (Svarstider online/lagring/nattkörningar/direktjobb) Informationsträff

40 Organisationsöversyn Informationsträff

41 21 juni 2015 SDN-översyn

42 K OMMUN - GEMENSAM IT ska stötta verksamheten på minst godtagbar nivå genom omorganisationen K OMMUN - GEMENSAM IT ska stötta verksamheten på minst godtagbar nivå genom omorganisationen MÅLBILD SDN/IT

43 Sammanslagning av LFF, MedicHus & LS Delprojekt kommungemensam IT Göteborgs Stad Stadskansliet

44 Projektomfattning Utdrag ur TU:t Det förvaltande verksamheterna lokalförsörjningsnämnden och nämnden för MedicHus sammangår till en ny nämnd med namnet lokalnämnden. Det nya nämnden tillförs byggnation och fastighetsutveckling. Stadskansliet föreslår för genomförandet av förändringen att den nya Lokalnämnden etableras vid halvårsskiftet 2010 med ett planeringsansvar att förbereda ett fullt ansvarstagande av de tidigare verksamheterna, vid årsskiftet 2010/11. Vilket leder till 2 projektfaser: 1/7/10  En ny nämnd bildas. Berörda IT-system ska anpassas så att Lokalnämnden ska genomföra sitt uppdrag. 1/1/11  Sammanslagningen är genomförd.

45 Målbild (för delprojekt ekonomi) Projektet kommer att  anpassa de kommungemensamma ekonomi- applikationerna så att de fortsatt stödjer verksamheten med funktionalitet motsvarande den innan sammanslagningen Projektet kommer inte att  utveckla ny funktionalitet i systemen  ansvara för eventuell anpassning av förvaltningsspecifika system  se över verksamhetsprocesser eller olikheter i arbetssätt/rutiner

46 Vad har gjorts så här långt?  Infomöten med samtliga förvaltningar  Arbetsgrupper uppstartade  Arbetsformer / arbetsgruppens uppdrag  Systemkartläggning  Gemensam Tid- & Aktivitetsplan upprättad  Projektdatabaser  Brevlåda för frågor och synpunkter  Infomallar utsända början av juli  Avstämning GARP-projektet

47 Vad kommer att hända i höst?  Detaljering av Tid- & Aktivitetsplan  Systemanpassningar  Möten i arbetsgruppen  Stormöte SDN för kontaktpersonerna  Arbete med infomallarna på resp förvaltning  Integration Lön, Välfärd, Utbildning mm  Fortsatt avstämning med/påverkan av/på andra pågående projekt (GARP, GARD etc)  Planering för pilotinförande där det är möjligt  Info till övriga förvaltningar  Mm mm

48 Översyn KommunBas Översyn – ej ny kontoplan Drivs av SKL Representanter från både små och stora kommuner, t ex Mark, Malmö, Stockholm, Vallentuna, Umeå och Göteborg. SCB… Göteborgs kontplan är en anpassad KommunBas Tidplan Informationsträff

49 Översyn KommunBas - Strukturproblem Konton med motpartsbegrepp Finansiella anläggningstillgångar Exploateringsverksamhet Konton för tjänster, intäkter och kostnader Kostnader för arbetskraft, kontoklass 5 Fastighetsservice, konto 605 Komponentavskrivning Skattskulder Konton för pensioner Informationsträff

50 Översyn KommunBas – Strukturproblem forts EU-anpassningar Löpande redovisning av semesterintjänande/semesteruttag E-handel Benämningen entreprenader Benämningen av kontoklass 6 och 7 Sökordsregistret Specifikation av SCB:s krav Jämförbarhet med EU-Bas – eller Direkta kostnader i klass 4 Anpassningar till näringslivets indelningar Informationsträff

51 Översyn KommunBas - Allmän översyn Bränsle, energi och vatten, konto 62 Tele- och IT-kommunikation, konto 681 Datorer, telefoner, IT-material, IT-program och elektroniska tjänster Informationsträff

52 Översyn KommunBas - Modellbeskrivningar Investeringars aktivering PO-påslag Kapitalkostnadsdebitering Löpande bokföring av semesterintjänande Aktivering av eget arbete Periodisering Projektredovisning Informationsträff

53 Kodplansgruppen - KPG Bredare uppdrag Kodplansfrågor Redovisningsfrågor Rutinbeskrivningar Informationsträff Anders Forsman Yvonne Furufors Harriet Johansson Anna-Lena Norberg Carina Andersson Ola Malmros Hans Petersson Maria Warg Martin Jansson

54 Blanketter

55 Blanketter Informationsträff

56 Rutin för förvaltningarnas momsrapportering Från GemHB-projektet I Ekonomihandboken Redovisningshandboken kap 20 Skattefrågor – 20.1 Moms Innehåll Sök momsposter på vänteregistret Läs av bokföringen Använd mall för underlag till momsrapportering Registrering av momsfordran/skuld via Clearing Informationsträff

57 Momslista för förvaltningen i GemHB ”Momslista” för manuella bokningar Beställningar – kommungemensamma Per konto Informationsträff

58 Några aktuella frågor … Interna mellanhavanden Hyresfakturering och avstämning Investeringar Exploateringsredovisning Utbildning i GemHB Cognos Övrigt Informationsträff

59 Informationskanaler Ekonomihandboken inkl nyheter Prenumerera (Kristina Hallin) Ekonomikonferensen Stenungsbaden oktober Infoträff inför årsbokslut 8 december Användargrupper Maila! Nyhetsbrev Informationsträff

60 Nyhetsbrev Informationsträff

61 Ekonomihandboken

62 Informationsträff Avslutning… Trevlig höst och lycka till med delårsbokslutet!


Ladda ner ppt "Informationsträff 25 augusti 2010 - 1 - Informationsträff 100825 Välkomna!"

Liknande presentationer


Google-annonser