Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Mina Aktiviteter OCR-hantering, betalningsuppföljning, bokföring, uppföljning.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Mina Aktiviteter OCR-hantering, betalningsuppföljning, bokföring, uppföljning."— Presentationens avskrift:

1 Mina Aktiviteter OCR-hantering, betalningsuppföljning, bokföring, uppföljning

2 E-bokföring Egen kontoplan –Kan importeras eller tas från baskontoplaner Transaktioner taggas automatiskt –Resultatenhet, projekt, individ, aktivitet, kategori mm. Möjliggör rapporter per objekt Flexibel rapportgenerator –Några färdiga specialfall är balans- och resultat, kontoanalys, balanser per person Exportera SIE4-fil till andra program

3 Verifikat Lägg upp en eller flera verifikatserier Koppla gärna BG-filer till egen ver-serie Verifikat kan sparas som temporära –Automatgenererade inledningsvis temporära –Kursadmin kan pricka av betalningar, ekonomiansvarig kan kontrollera och låsa Lås verifikat i grupp från verifikatlista

4 Regler för kontering Vid automatisk och förenklad kontering Ange vilka konton som skall vara valbara Aktiviteter knyts till konto, RE och projekt Medlemskategorier knyts till konton Automatiskt periodisering till valda konton

5 Betalning av aktiviteter Olika betalningsalternativ (bankgiro bäst) Vid antagning (automatisk eller manuell) –Eventuella rabatter beräknas –Sista betaldatum sätts (om det saknas) –Medlemsavgift adderas om så krävs –Betalningsavi skickas med e-post Automatisk avprickning via OCR-snurran Förenklad avprickning för kursadmin Kvitto mejlas automatiskt

6 OCR-hantering och BG-koppling BG-betalningar överförs dagligen –All info kommer med, inklusive ev. bilder Automatisk avprickning vid träff Taggas mot person, aktivitet mm Kvitto mejlas automatiskt Förenklad e-bokföring av restinbetalningar

7 Betalningsuppföljning Betalningspåminnelser skickas varje natt Betalstatistik visas för varje kurs Listor på individer som ej betalat Individer med obetalda avgifter flaggas Skulder blockerar automatisk antagning

8 Spåra balanser per individ Tillgodohavanden, utbildningsfond mm –Aktivera ”Visa balans per individ” –Använd när någon får pengar tillgodo –Balans visas direkt på person, anmälan mm –Sätt upp som möjligt betalmedel –Hämta från kontot för att betala avgifter mm –Visa sammanställning över alla individer Utbildningsfond, reseförskott mm –Hantera på samma sätt som tillgodo

9 Bokföring - tips Använd rapportlänkarna från andra delar Följ upp resultat per kategori, aktivitet mm Eget bankgironummer och verifikatserie Exportera till SIE-filer för extern bokföring Boka dubbla medlemskap på nästa år Skriv ut verifikat enkelt eller detaljerat Skriv siffror direkt i rullgardinsmenyerna


Ladda ner ppt "Mina Aktiviteter OCR-hantering, betalningsuppföljning, bokföring, uppföljning."

Liknande presentationer


Google-annonser