Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

OCR-hantering, betalningsuppföljning, bokföring, uppföljning

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "OCR-hantering, betalningsuppföljning, bokföring, uppföljning"— Presentationens avskrift:

1 OCR-hantering, betalningsuppföljning, bokföring, uppföljning
Mina Aktiviteter OCR-hantering, betalningsuppföljning, bokföring, uppföljning

2 E-bokföring Egen kontoplan Transaktioner taggas automatiskt
Kan importeras eller tas från baskontoplaner Transaktioner taggas automatiskt Resultatenhet, projekt, individ, aktivitet, kategori mm. Möjliggör rapporter per objekt Flexibel rapportgenerator Några färdiga specialfall är balans- och resultat, kontoanalys, balanser per person Exportera SIE4-fil till andra program

3 Verifikat Lägg upp en eller flera verifikatserier
Koppla gärna BG-filer till egen ver-serie Verifikat kan sparas som temporära Automatgenererade inledningsvis temporära Kursadmin kan pricka av betalningar, ekonomiansvarig kan kontrollera och låsa Lås verifikat i grupp från verifikatlista

4 Regler för kontering Vid automatisk och förenklad kontering
Ange vilka konton som skall vara valbara Aktiviteter knyts till konto, RE och projekt Medlemskategorier knyts till konton Automatiskt periodisering till valda konton

5 Betalning av aktiviteter
Olika betalningsalternativ (bankgiro bäst) Vid antagning (automatisk eller manuell) Eventuella rabatter beräknas Sista betaldatum sätts (om det saknas) Medlemsavgift adderas om så krävs Betalningsavi skickas med e-post Automatisk avprickning via OCR-snurran Förenklad avprickning för kursadmin Kvitto mejlas automatiskt

6 OCR-hantering och BG-koppling
BG-betalningar överförs dagligen All info kommer med, inklusive ev. bilder Automatisk avprickning vid träff Taggas mot person, aktivitet mm Kvitto mejlas automatiskt Förenklad e-bokföring av restinbetalningar

7 Betalningsuppföljning
Betalningspåminnelser skickas varje natt Betalstatistik visas för varje kurs Listor på individer som ej betalat Individer med obetalda avgifter flaggas Skulder blockerar automatisk antagning

8 Spåra balanser per individ
Tillgodohavanden, utbildningsfond mm Aktivera ”Visa balans per individ” Använd när någon får pengar tillgodo Balans visas direkt på person, anmälan mm Sätt upp som möjligt betalmedel Hämta från kontot för att betala avgifter mm Visa sammanställning över alla individer Utbildningsfond, reseförskott mm Hantera på samma sätt som tillgodo

9 Bokföring - tips Använd rapportlänkarna från andra delar
Följ upp resultat per kategori, aktivitet mm Eget bankgironummer och verifikatserie Exportera till SIE-filer för extern bokföring Boka dubbla medlemskap på nästa år Skriv ut verifikat enkelt eller detaljerat Skriv siffror direkt i rullgardinsmenyerna


Ladda ner ppt "OCR-hantering, betalningsuppföljning, bokföring, uppföljning"

Liknande presentationer


Google-annonser