Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Socialt entreprenörskap i ideell verksamhet En studie om de aktiva eldsjälarnas motivation och drivkraft som gör skillnad i samhället.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Socialt entreprenörskap i ideell verksamhet En studie om de aktiva eldsjälarnas motivation och drivkraft som gör skillnad i samhället."— Presentationens avskrift:

1 Socialt entreprenörskap i ideell verksamhet En studie om de aktiva eldsjälarnas motivation och drivkraft som gör skillnad i samhället.

2 Den sociala entreprenören Är vanligtvis i medelålder till pensionär+ Är glad, extrovert, engagerad, uthållig, visionär, kreativ samt mer engagerad politiskt. Har sociala mål som leder till innovativ socialt värdeskapande aktivitet inom ideell verksamhet.

3 Vad motiverar människor till att delta i ideell verksamhet? Att det finns ett gemensamt intresse och frågor att lyfta i samhället. Att kunna hjälpa till och påverka. Denna studie och studier av Putnam och Rothstein har visat att avgörande faktorer för engagemang är framförallt uppväxten och egna erfarenheter samt den omgivande miljön i samhället. Kamratskap och sociala nätverk. Socialt kapital.

4 Vad driver de sociala entreprenörerna att fortsätta sitt engagemang? Att fortsätta utvecklas som människa. Behovet i samhället. Det är roligt, inspirerande och bygger på frivillighet. Att kunna vara delaktig. Kamratskap och sociala nätverk.

5 Hur når de ut i samhället? Genom egna hemsidor på internet. Kommunikation via mail, telefon och personliga möten. Aktiviteter i form av läger, kurser och projekt. Traditionella möten och medverkan i myndigheters verksamhet för att kunna påverka politiker och andra intressenter i samhället.

6 Nyttan och effekten av det ideella arbetet i samhället Att kunna påverka attityder och bidra till kunskapsspridning samt bilda opinion. Att kunna ge de svaga en röst och skapa förebilder för de unga genom att lära demokrati. De unga lär sig ta ansvar, etik, moral och värderingar. De som deltar i ideell verksamhet får en nätverkskompetens som de har nytta av hela livet. Att kunna spara pengar åt samhället genom social ekonomi och förebyggande arbete.

7 Konsten att få fler människor att engagera sig i ideell verksamhet idag Att tidigt grundlägga intresse genom att arbeta med barn och ungdomar. Att utveckla användningen av de sociala medierna då det finns en brist inom detta i många föreningar. Att vara mer tillgänglig genom fler mötesplatser och vara lyhörd för medlemmars önskemål. Att ha tidsbestämda aktiviteter och projekt där den aktiva inte måste binda upp sig för en längre tid skapar fler möjligheter för många att kunna engagera sig. Att använda sig av en kontaktgrupp som mentor för nya medlemmar.

8 Att jobba för att få bort den hierarkiska strukturen som finns kvar i många föreningar för att medlemmarna ska kunna få sin röst hörd och känna sig delaktiga samt gynna det sociala kapitalet och demokratin. Samma mål och värderingar för ett fungerande samarbete. De som sitter i en styrelse bör känna varandra väl för att skapa en stabil grupp. Att skapa nätverk med flera föreningar för att bli starkare och kunna påverka samt utbyta erfarenheter och kunna lösa problem genom att se dem med nya ögon.

9 De sociala entreprenörernas framtidsvisioner…… - Det ideella arbetet är nödvändigt för ett fungerande samhälle. Den svenska modellen behöver utvecklas. Vi behöver mer medel och resurser samt bättre acceptans av offentlig och privat sektor. - Jag vill ha ett samhälle som är demokratiskt där ungdomstiden är alkohol och drogfri. Att kunna sänka tempot i samhället för mer tid till reflektion. Sänkt arbetstid och nya former av verksamhet inom sociala servicesektorn. I Skåne har de ex. en bokbuss som kör ut och servar på landet och gör en hel del annat också för de äldre som uppskattas mycket. Jag tror den ideella verksamheten kommer få större betydelse i framtiden. - Att bilda ett större nätverk för att kunna påverka och bryta attityder i samhället ännu bättre. Att kunna bidra till större kompetens och samarbete med kommunen.

10 Ett stort tack till medverkande föreningar som möjliggjort denna studie: Attention Sisu Idrottsutbildarna IOGT-NTO


Ladda ner ppt "Socialt entreprenörskap i ideell verksamhet En studie om de aktiva eldsjälarnas motivation och drivkraft som gör skillnad i samhället."

Liknande presentationer


Google-annonser