Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Att arbeta som projektstödjare på regional nivå

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Att arbeta som projektstödjare på regional nivå"— Presentationens avskrift:

1 Att arbeta som projektstödjare på regional nivå
Avslutningskonferens ESF Jämt 23 april 2013 Presentera oss

2 Vår resa som projektstödjare/projektstödjarnas resa
Maria Stefansson Monica Forsman Sofie Kindahl Tomas Wetterberg Maria Thisell Dan Humble Dennis Kullman Siri Andersson Katarina Jakobsson Åsa Trotzig Camilla Minda Grenert Boel Kristiansson Anna-Elvira Cederholm Vår resa som projektstödjare/projektstödjarnas resa Maria: (Bild på Sverige) Nationellt projekt, Sverige som arbetsfällt, men jobbat och funnits på regional nivå. (Bildspel med alla projektstödjare, bild, namn och region) … och vi har alla tillsammans under dessa år gjort en resan (klicka fram tåg). Vi har gjort en personlig och professionell resa som projektstödjare. Vi har också rest enormt mycket. Tusentals mil har vi kuskat runt på tåg, bussar, bilar och flyg. Och varje enskild resa har bidrag till vår egen och projektets utveckling. Vi ska nu ta er med på en resa genom projektet med ett antal nedslag under de år som har gått.  Elisabeth Kring Kristina Johansson Helena Berggren Sofie Karlberg Melinda Höglind Vanja Carlsson Hillevi House Anna Ståhl

3 Ungefär 3 min per år  Gärna exakt datum, mer levande!
2011 2012 2013 2010 2009 Ungefär 3 min per år  Gärna exakt datum, mer levande! Basutbildning och projektansökningar Åsa håller sin första basutbildning i början av maj Intresset är stort - många projekt har väntat på att vårt processtöd ska komma igång. Responsen är positiv, det här var bra och deras kunskap om jämställdhet och genus ökar. Men i alla utvärderingar finner vi frågan om hur. Hur ska vi göra detta? Och hur har andra projekt gjort? Deltagarna i våra utbildningar efterfrågar konkreta exempel och konkreta verktyg. Men att jämställdhetsintegrera just projekt var någonting nytt, det fanns inte så många exempel att ge. Det var faktiskt upp till oss i projektet att skapa dessa goda exempel genom att komma igång med vårt arbete. Och ju fler projekt jag träffade för handledning och rådgivning och i workshops (SWOT och 4R fanns med från start) desto fler exempel kunde jag sedan sprida vidare till andra.  Vidare reflektion: Medan vi har varit med i några år har börjat känna oss trötta på basutbildningen, att säga samma sak gång på gång och få samma typ av frågor så upplever våra kollegor som har kommit i senare i projektet att basutbildning är fullt nog. Det är tillräckligt för att förstå hur projekten fungerar och utvecklande i sig kommunicera grunderna i jämställdhet och genus. Hamnade också rakt in i ansökningomgångar. Läsa projektansökningar, hur dessa har utvecklats över tid. Här förstod vi vikten av samverkan med ESF och andra processtöd.  spjutspetsseminarium  Åsa: Startade med regionala spjutspetsseminarium, t ex utvärdering (och vad mer?). Det ökade samverkan mellan projektstödjarna vilket var givande. Denna typ av aktiviteter har också gett nätverksmöjligheter för de projekt som deltar vilket alltid lyfts fram som något positivt.  Almedalen Maria: Vi presenterar vår egen 4R. Varför tycker vi det är viktigt att granska oss själva? Trovärdighet, nå rätt målgrupp osv. Projektstödjarna som grupp (träffar några gånger per år. Samverkan, stöttning och metodutveckling. Lösa konflikter, svetsas samman som grupp, få gemensam hållning, säkerställa nationell kvalitetssäkring. Som Dan sa: när vi startade ESF Jämt var rollen som projektstödjare ny och det fanns därför ett ömsesidigt beroende av varandra för att kunna utvecklas och utföra vårt jobb på ett bra sätt.  Fördjupningsturnén Maria: Metodutveckling. Teman. Gemensamt arbete. Nytändning för projektstödjarna, en utveckling från bas och "vanliga" workshops. Fick använda oss av den kunskap vi erhållit inom projektet och kunde utveckla olika områden som vi sett ett behov av fördjupning inom. "Missen" men att kalla det fördjupning...  Fördjupningsmöte med enskilt projekt Åsa: Vikten av att bygga relationer, lära känna varandra. Få förståelse för andra processer som pågår parallellt och påverkar utvecklingsarbetet. Vikten av kontinuitet.  Gå tillbaka på tidslinjen och placera in vår material: Dragkraft, 14 sätt, Gör men också tänk-på-listor

4 Ungefär 3 min per år  Gärna exakt datum, mer levande!
Basutbildning och projektansökningar Åsa håller sin första basutbildning i början av maj Intresset är stort - många projekt har väntat på att vårt processtöd ska komma igång. Responsen är positiv, det här var bra och deras kunskap om jämställdhet och genus ökar. Men i alla utvärderingar finner vi frågan om hur. Hur ska vi göra detta? Och hur har andra projekt gjort? Deltagarna i våra utbildningar efterfrågar konkreta exempel och konkreta verktyg. Men att jämställdhetsintegrera just projekt var någonting nytt, det fanns inte så många exempel att ge. Det var faktiskt upp till oss i projektet att skapa dessa goda exempel genom att komma igång med vårt arbete. Och ju fler projekt jag träffade för handledning och rådgivning och i workshops (SWOT och 4R fanns med från start) desto fler exempel kunde jag sedan sprida vidare till andra.  Vidare reflektion: Medan vi har varit med i några år har börjat känna oss trötta på basutbildningen, att säga samma sak gång på gång och få samma typ av frågor så upplever våra kollegor som har kommit i senare i projektet att basutbildning är fullt nog. Det är tillräckligt för att förstå hur projekten fungerar och utvecklande i sig kommunicera grunderna i jämställdhet och genus. Hamnade också rakt in i ansökningomgångar. Läsa projektansökningar, hur dessa har utvecklats över tid. Här förstod vi vikten av samverkan med ESF och andra processtöd.  spjutspetsseminarium  Åsa: Startade med regionala spjutspetsseminarium, t ex utvärdering (och vad mer?). Det ökade samverkan mellan projektstödjarna vilket var givande. Denna typ av aktiviteter har också gett nätverksmöjligheter för de projekt som deltar vilket alltid lyfts fram som något positivt.  Almedalen Maria: Vi presenterar vår egen 4R. Varför tycker vi det är viktigt att granska oss själva? Trovärdighet, nå rätt målgrupp osv. Projektstödjarna som grupp (träffar några gånger per år. Samverkan, stöttning och metodutveckling. Lösa konflikter, svetsas samman som grupp, få gemensam hållning, säkerställa nationell kvalitetssäkring. Som Dan sa: när vi startade ESF Jämt var rollen som projektstödjare ny och det fanns därför ett ömsesidigt beroende av varandra för att kunna utvecklas och utföra vårt jobb på ett bra sätt.  Fördjupningsturnén Maria: Metodutveckling. Teman. Gemensamt arbete. Nytändning för projektstödjarna, en utveckling från bas och "vanliga" workshops. Fick använda oss av den kunskap vi erhållit inom projektet och kunde utveckla olika områden som vi sett ett behov av fördjupning inom. "Missen" men att kalla det fördjupning...  Fördjupningsmöte med enskilt projekt Åsa: Vikten av att bygga relationer, lära känna varandra. Få förståelse för andra processer som pågår parallellt och påverkar utvecklingsarbetet. Vikten av kontinuitet.  Gå tillbaka på tidslinjen och placera in vår material: Dragkraft, 14 sätt, Gör men också tänk-på-listor

5 2009 - Basutbildning och projektansökningar
5 maj 2009 Basutbildning och projektansökningar Åsa håller sin första basutbildning i början av maj Intresset är stort - många projekt har väntat på att vårt processtöd ska komma igång. Responsen är positiv, det här var bra och deras kunskap om jämställdhet och genus ökar. Men i alla utvärderingar finner vi frågan om hur. Hur ska vi göra detta? Och hur har andra projekt gjort? Deltagarna i våra utbildningar efterfrågar konkreta exempel och konkreta verktyg. Men att jämställdhetsintegrera just projekt var någonting nytt, det fanns inte så många exempel att ge. Det var faktiskt upp till oss i projektet att skapa dessa goda exempel genom att komma igång med vårt arbete. Och ju fler projekt jag träffade för handledning och rådgivning och i workshops (SWOT och 4R fanns med från start) desto fler exempel kunde jag sedan sprida vidare till andra.  Vidare reflektion: Medan vi har varit med i några år har börjat känna oss trötta på basutbildningen, att säga samma sak gång på gång och få samma typ av frågor så upplever våra kollegor som har kommit i senare i projektet att basutbildning är fullt nog. Det är tillräckligt för att förstå hur projekten fungerar och utvecklande i sig kommunicera grunderna i jämställdhet och genus. Hamnade också rakt in i ansökningomgångar. Läsa projektansökningar, hur dessa har utvecklats över tid. Här förstod vi vikten av samverkan med ESF och andra processtöd. 

6 2009 - Basutbildning och projektansökningar
5 maj 2009 Basutbildning och projektansökningar Åsa håller sin första basutbildning i början av maj Intresset är stort - många projekt har väntat på att vårt processtöd ska komma igång. Responsen är positiv, det här var bra och deras kunskap om jämställdhet och genus ökar. Men i alla utvärderingar finner vi frågan om hur. Hur ska vi göra detta? Och hur har andra projekt gjort? Deltagarna i våra utbildningar efterfrågar konkreta exempel och konkreta verktyg. Men att jämställdhetsintegrera just projekt var någonting nytt, det fanns inte så många exempel att ge. Det var faktiskt upp till oss i projektet att skapa dessa goda exempel genom att komma igång med vårt arbete. Och ju fler projekt jag träffade för handledning och rådgivning och i workshops (SWOT och 4R fanns med från start) desto fler exempel kunde jag sedan sprida vidare till andra.  Vidare reflektion: Medan vi har varit med i några år har börjat känna oss trötta på basutbildningen, att säga samma sak gång på gång och få samma typ av frågor så upplever våra kollegor som har kommit i senare i projektet att basutbildning är fullt nog. Det är tillräckligt för att förstå hur projekten fungerar och utvecklande i sig kommunicera grunderna i jämställdhet och genus. Hamnade också rakt in i ansökningomgångar. Läsa projektansökningar, hur dessa har utvecklats över tid. Här förstod vi vikten av samverkan med ESF och andra processtöd. 

7 2010 - spjutspetsseminarium
10 okt 2010 5 maj 2009 spjutspetsseminarium  Startade med regionala spjutspetsseminarium, t ex utvärdering (och vad mer?). Det ökade samverkan mellan projektstödjarna vilket var givande. Denna typ av aktiviteter har också gett nätverksmöjligheter för de projekt som deltar vilket alltid lyfts fram som något positivt. 

8 2010 - spjutspetsseminarium
10 okt 2010 5 maj 2009 spjutspetsseminarium  Startade med regionala spjutspetsseminarium, t ex utvärdering (och vad mer?). Det ökade samverkan mellan projektstödjarna vilket var givande. Denna typ av aktiviteter har också gett nätverksmöjligheter för de projekt som deltar vilket alltid lyfts fram som något positivt. 

9 Xx xx 2011 10 okt 2010 5 maj 2009 Almedalen Vi presenterar vår egen 4R. Varför tycker vi det är viktigt att granska oss själva? Trovärdighet, nå rätt målgrupp osv. Projektstödjarna som grupp (träffar några gånger per år. Samverkan, stöttning och metodutveckling. Lösa konflikter, svetsas samman som grupp, få gemensam hållning, säkerställa nationell kvalitetssäkring. Som Dan sa: när vi startade ESF Jämt var rollen som projektstödjare ny och det fanns därför ett ömsesidigt beroende av varandra för att kunna utvecklas och utföra vårt jobb på ett bra sätt. 

10 Xx xx 2011 10 okt 2010 5 maj 2009 Almedalen Vi presenterar vår egen 4R. Varför tycker vi det är viktigt att granska oss själva? Trovärdighet, nå rätt målgrupp osv. Projektstödjarna som grupp (träffar några gånger per år. Samverkan, stöttning och metodutveckling. Lösa konflikter, svetsas samman som grupp, få gemensam hållning, säkerställa nationell kvalitetssäkring. Som Dan sa: när vi startade ESF Jämt var rollen som projektstödjare ny och det fanns därför ett ömsesidigt beroende av varandra för att kunna utvecklas och utföra vårt jobb på ett bra sätt. 

11 Xx xx 2011 Xx xx 2012 10 okt 2010 5 maj 2009 Fördjupningsturnén Metodutveckling. Teman. Gemensamt arbete. Nytändning för projektstödjarna, en utveckling från bas och "vanliga" workshops. Fick använda oss av den kunskap vi erhållit inom projektet och kunde utveckla olika områden som vi sett ett behov av fördjupning inom. "Missen" men att kalla det fördjupning... 

12 Xx xx 2011 Xx xx 2012 10 okt 2010 5 maj 2009 Fördjupningsturnén Metodutveckling. Teman. Gemensamt arbete. Nytändning för projektstödjarna, en utveckling från bas och "vanliga" workshops. Fick använda oss av den kunskap vi erhållit inom projektet och kunde utveckla olika områden som vi sett ett behov av fördjupning inom. "Missen" men att kalla det fördjupning... 

13 2013 - Fördjupningsmöte med enskilt projekt
Xx xx 2011 Xx xx 2012 Xx xx 2013 10 okt 2010 5 maj 2009 Fördjupningsmöte med enskilt projekt Vikten av att bygga relationer, lära känna varandra. Få förståelse för andra processer som pågår parallellt och påverkar utvecklingsarbetet. Vikten av kontinuitet. 

14 2013 - Fördjupningsmöte med enskilt projekt
Xx xx 2011 Xx xx 2012 Xx xx 2013 10 okt 2010 5 maj 2009 Fördjupningsmöte med enskilt projekt Vikten av att bygga relationer, lära känna varandra. Få förståelse för andra processer som pågår parallellt och påverkar utvecklingsarbetet. Vikten av kontinuitet.  Gå tillbaka på tidslinjen och placera in vår material: Dragkraft, 14 sätt, Gör men också tänk-på-listor

15 Maria: Vi tar med oss mkt från våra resa, packar ner i våra bagage
Maria: Vi tar med oss mkt från våra resa, packar ner i våra bagage. Hoppas att våra projekt och ni också gör det, länsstyrelser och ESF.

16 Tack! Projektstödjare Övre Norrland Projektstödjare Stockholm
Maria Stefansson Projektstödjare Stockholm Åsa Trotzig


Ladda ner ppt "Att arbeta som projektstödjare på regional nivå"

Liknande presentationer


Google-annonser