Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Samverkan kring likabehandlingsarbetet samt information om kommande läsårs organisation Råtorps skolor 2013-05-28.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Samverkan kring likabehandlingsarbetet samt information om kommande läsårs organisation Råtorps skolor 2013-05-28."— Presentationens avskrift:

1 Samverkan kring likabehandlingsarbetet samt information om kommande läsårs organisation Råtorps skolor

2 I KVÄLL HÄNDER DETTA: 18.00 Maria och Magnus informerar om kommande organisation, IUP, betyg och skriftliga omdömen 18.30 Introduktion kring skolornas likabehandlingsarbete Gruppsamtal 19.30 Samtal i storgrupp 20.00 Avslutning + tid för efterprat

3 MÅL- Ny organisation: Ha en organisation där eleverna får möjlighet att utveckla sina kunskaper och så långt som möjligt. Ha en organisation som möter behörighetskraven. Ha bättre förutsättningar för ämnesövergripande arbete.

4 KLASSANSVARIGA 1-3 SR 1-3 RS 4-6 A 4-6 B REKTOR: MAGNUS SJÖDIN KLASS 1
CAMILLA TRANEVING MARIE ANDERSSON KLASS 4A SOFIA TYSKLIND KLING KLASS 4B IRENE HAGVALL OLSSON KLASS 2A DANIELLA KRESNIK WIMAN KLASS 2 BIRGITTA OLOFSSON KLASS 5A MAGNUS JOHANSSON (VIKARIE HT 13) KLASS 5B MIA TORELD KLASS 2B MADELEINE GUSTAVSSON KLASS 3 MATTIAS SÖDERLUND KLASS 6A THERESE FÖHR KLASS 6B TOMMY ANDERSSON KLASS 3 MARIANNE AHLSTRAND REKTOR: MAGNUS SJÖDIN

5 KLASS/KLASSANSVARIG Alla elever tillhör en klass
Klassen har ett klassrum där de flesta ämnena genomförs Varje klass har en klassansvarig lärare som: ansvarar för överlämningar mellan stadier organiserar klassaktiviteter informationsspridning till hemmet kontaktperson för praktiska frågor mm. 5

6 MENTORSGRUPPER/MENTOR
I stort sett alla undervisande lärare är mentorer Eleverna delas in i mentorsgrupper: varje årskurs delas in i fyra delar Mentorn ansvarar för ditt barns utveckling är kontaktperson kring frågor som rör ditt barns utveckling genomförandet av utvecklingssamtal upprättandet av IUP och åtgärdsprogram Torsdag förmiddag kommer stort fokus ligga på mentorsgruppen men storsamlingar och samtalsgrupper ska fortsätta Under studiedagen den 23 maj arbetade personalen med att ta fram mentorsgrupper. Mentorsgrupper presenteras vid skolstart. 6

7 SKRIFTLIGA OMDÖMEN INDIVIDUELL UTVECKLINGSPLAN (IUP)
Nytt årshjul: utvecklingssamtal i början på varje termin där mål formuleras i elevens IUP (formativ bedömning) skriftliga omdömen i slutet av varje termin i samtliga ämnen (summativ bedömning) Nytt förslag från regeringen: IUP och skriftliga omdömen slopas från och med åk 6 och ersätts med betyg IUP och skriftliga omdömen skrivs minst en gång per läsår i åk 1 till och med åk 5 kommer att genomföras under läsåret 2013/2014 7

8 NYTT BETYGSSYSTEM 8

9 LIKABEHANDLINGSPLAN & ÅRLIG PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING
Ska revideras en gång om året Ska göras i samråd med elever, personal och vårdnadshavare Rektor ansvarar 9

10 FRÅGESTÄLLNINGAR Hur vill ni samverka kring Likabehandlingsarbetet?
Hur kan vi hjälpas åt att stötta våra barn/elever att hantera en stressad och omedelbar tillvaro? Vad ska hända om ditt barn bryter mot någon av ordningsreglerna? Hur ska vi arbeta med konflikter som uppstår på fritiden?

11 TACK FÖR I KVÄLL!

12


Ladda ner ppt "Samverkan kring likabehandlingsarbetet samt information om kommande läsårs organisation Råtorps skolor 2013-05-28."

Liknande presentationer


Google-annonser