Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

1800-talet.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "1800-talet."— Presentationens avskrift:

1 1800-talet

2 Kronan faller Sverige förlorade kriget mot Ryssland 1809.
De måste lämna ifrån sig Finland och Åland. Kungar får inte längre styra Sverige själva. Kungen, statsråd och riksdagen ska styra tillsammans. Det kommer en ny kung från Frankrike – Jean Babtiste Bernadotte. (Karl XIV Johan). Man hade hoppats att Jean skulle ta tillbaka Finland. Men han väljer att istället göra Sverige och Norge till en union.

3 Befolkningsökning Sveriges folkmängd fördubblas.
Från ca 2.3 miljoner till 5.3 miljoner. På grund av 3 anledningar fördubblas befolkningen: 1. Freden 2. Potatisen 3. Vaccin

4 Många dör Kolera tar många liv. Det är en magsjukdom.
Sprids i smutsigt vatten. Många barn dör. En femtedel av alla barn dör innan 1 års ålder.

5 Nya lagar Det kom nya lagar i början av 1800-talet.
Lagarna tvingade bönderna att samla all sin jord på ett ställe. Detta gjorde att byar splittrades. Bondgårdarna spreds ut. Men, det blev större gårdar och åkrar. Det gav större skördar. Nu behövde man inte längre importera brödsäd och andra växter från andra länder.

6 Folkökningen slår emot
Familjer skaffade sig många barn. Man visste att kanske bara några av sönerna skulle leva till vuxen ålder. Det var sönerna som skulle ta hand om gården. Nu överlevde fler barn men man fortsatte att skaffa lika många som man gjort innan. I början skulle gården delas lika mellan alla söner, men det blev för många. Det gick inte. Så det blev den äldsta sonen som fick ärva allt. De övriga barnen blev jordlösa. Så de hade ingenstans att odla sin mat på. Närmare 1.3 miljoner var jordlösa. Många sökte därför jobb som pigor eller drängar, eller så utvandrade man till USA.

7 Skolplikt År 1842 får Sverige en ny lag om att alla barn måste gå i skolan. Nu ska alla barn lära sig läsa, skriva och räkna. Man ska också lära sig kristen tro. Innan var det bara barn med rika föräldrar som fick gå i skolan. Varje socken tingas bygga skolhus och bostad till läraren. Läraren fick bara en liten lön. Men han fick även ved, foder åt en ko och ett trädgårdsland. Många föräldrar tyckte det var onödigt. En lärare kunde ha 100 elever i olika åldrar. De äldsta och duktiga eleverna fick då hjälpa till.

8 Kvinnors rätt Många kvinnor flyttade från sina byar in till städerna.
Där fick de arbete inom industrierna, eller så jobbade de som hembiträden i rika familjers hem. Lönerna var mycket låga så det var svårt för dem att försörja sig. Det hände att en del kvinnor blev gravida utan att vara gifta. Detta var skamligt. Många lämnade sina barn på barnhem. Barnhemmet i Stockholm var störst. Där lämnades ca barn under 1800-talet.

9 Industrialism Ångmaskinen uppfanns i Storbritannien.
Med den kunde man driva olika maskiner. Men började bygga järnvägar för transport. All denna nya teknik kallas industrialiseringen. Det är när samhället går från att tillverka saker för hand, till att tillverka dem med maskiner. Skogsindustrin var vanligt i Norrland. Fattiga människor tar jobb i industrierna. De får mycket dåligt betalat, och det är farliga arbetsförhållanden. Det är mycket långa dagar. Det stiftas lagar för att begränsa barnarbete, och farligt arbete. Men de följs inte alltid.

10 Kunskap är makt Eftersom alla barn fått gå i skolan, kunde nu de allra flesta läsa. Vanligt folk började därför att läsa tidningar och böcker, där de fick mer kunskap. De började inse hur mycket orättvisor det fanns i samhället. Många började därför kräva ett rättvisare samhälle. Här börjar kampen för rösträtt och bättre arbetsförhållande.


Ladda ner ppt "1800-talet."

Liknande presentationer


Google-annonser