Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Tidsserieregression fungerar statistiskt som vanlig regression. Regression Analysis The regression equation is Sold = 5,78 + 0,0430 time Predictor.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Tidsserieregression fungerar statistiskt som vanlig regression. Regression Analysis The regression equation is Sold = 5,78 + 0,0430 time Predictor."— Presentationens avskrift:

1

2

3

4 Tidsserieregression fungerar statistiskt som vanlig regression.
Regression Analysis The regression equation is Sold = 5,78 + 0,0430 time Predictor Coef StDev T P Constant , , , ,000 time , , , ,215 S = 3, R-Sq = 3,4% R-Sq(adj) = 1,2% Analysis of Variance Source DF SS MS F P Regression , , , ,215 Residual Error , ,12 Total ,28 Tidsserieregression fungerar statistiskt som vanlig regression.

5 sold time month x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 x8 x9 x10 x11

6

7 Regression Analysis The regression equation is Sold = 3,65 + 0,0285 time - 1,69 x1 - 0,47 x2 + 2,75 x3 + 1,22 x4 + 6,20 x5 + 2,42 x6 + 8,14 x7 + 6,36 x8 + 0,58 x9 + 2,55 x10 + 1,02 x11 Predictor Coef StDev T P Constant , , , ,000 time , , , ,063 x , , , ,109 x , , , ,651 x , , , ,011 x , , , ,241 x , , , ,000 x , , , ,024 x , , , ,000 x , , , ,000 x , , , ,575 x , , , ,018 x , , , ,326 S = 1, R-Sq = 87,0% R-Sq(adj) = 82,4% Analysis of Variance Source DF SS MS F P Regression , , , ,000 Residual Error , ,801 Total ,277

8 Antagandet om oberoende residualer är ofta inte uppfyllt när det gäller tidsseriedata. Det kan också vara svårt att kolla detta antagande visuellt.

9 Negativ autokorrelation
Positiv autokorrelation

10 Vi kan testa nollhypotesen:
H0: Det finns ingen autokorrelation i residualerna Om d > dU,/2 eller (4 – d ) > dU,/2 Ingen signifikant autokorrelation, H0 kan ej förkastas Om d < dL,/ Signifikant positiv autokorrelation Om (4 – d ) < dL,/2 Signifikant negativ autokorrelation Om dL,/2  d  dU,/2 eller dL,/2  (4 – d )  dU,/2 Inget uttalande kan göras


Ladda ner ppt "Tidsserieregression fungerar statistiskt som vanlig regression. Regression Analysis The regression equation is Sold = 5,78 + 0,0430 time Predictor."

Liknande presentationer


Google-annonser