Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

RETORIK Jan-Ivar Johansson.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "RETORIK Jan-Ivar Johansson."— Presentationens avskrift:

1 RETORIK Jan-Ivar Johansson

2 Inledning Retorik är läran om talekonsten eller konsten att övertyga.
Det är en i antiken uppfunnen vetenskap om sättet att påverka med ord. Det talade ordet. Retorik är praktisk kunskap, teknik och tillämpning

3 VARFÖR RETORIK 1 I stadsstaterna som utgjorde det gamla Grekland var det nödvändigt att kunna tala för sin sak inför folkförsamlingarna, inför domstol eller vid högtider. Det fanns alltså tre grundläggande tal: Politiska tal Juridiska tal och Högtidstal.

4 De tre största retorikerna har varit : Aristoteles som var filosof och Alexander den stores lärare f.Kr... Romaren Marcus Tullius Cicero f.kr Juristen Marcus Fabius Quintilianus e.kr

5 VARFÖR RETORIK 2 ? Läsa tyst är en modern uppfinning. Inte förrän på 1800 talet fanns så mycket böcker att man hade ”råd” att läsa tyst. Man läste högt för varandra vid brasans eller stearinljusets sken. Det talade ordet var det viktigaste. Efter en kort period av ”tystnad” kom radion på tjugotalet och blev det viktigaste massmediet . Dåtidens stora retoriker Hitler , Mussolini, Churchill utkämpade krig med retoriken som vapen. Nixon misslyckades i president valet i TV.

6 NU BÖRJAR VI ! EXORDIUM Inledning
I åtminstone tolv minuter har vi publikens uppmärksamhet och chans att fånga intresset. Vinn åhörarnas välvilja och sympati för den sak du hävdar. Presentera dig med klädsam blygsamhet. Börja sedan !

7 TALETS UPPBYGGNAD Konsten att disponera ämnet kallas i retoriken Dispositio. Kan även användas för modern reklam, föreläsningar, debatter samt brev och skriftlig propaganda. 1: Exordium inledning där man fångar åhörarens välvilja för sitt ämne och sin person.

8 2:Narratio ”berättelse” Sakframställning där man berättar om vad som tidigare framkommit i fallet , hur problemet uppkommit, vad festföremålet gjort tidigare i livet, vad som gör produkten nödvändig eller dylikt.

9 3:Probatio Bevisning ! Innehåller talarens förslag, tes eller åsikt samt bevis och argument för den egna åsikten. Vissa delar upp denna del i proposito = tes, förslag och confirmatio = argument för tesen. I praktiken är dock dessa två saker svåra att skilja på.

10 4: Refutatio Motbevisning där man bemöter tänkta motargument eller redan framförda argument från motståndaren. ( Cicero slår samman confirmatio och refutatio till en avdelning kallad argumentatio.)

11 5: Peroratio Talets manande avslutning!
Gärna rytmiskt och präglad av långa konstfulla meningar avsedda att röra publikens hjärta. ”Att vi här högtidligt beslutar oss för att dessa döda icke skall ha dött förgäves ; att nationen med guds hjälp, skall återfödas i frihet, och att regeringsmakt som utövas av folket , genom folket och för folket icke skall utplånas från jorden” Abraham Lincoln vid slaget vid Gettysburg 1863.

12 Abraham Lincoln i ett tal vid Gettysburg 1863
Abraham Lincoln i ett tal vid Gettysburg 1863! ” För åttisju år sedan satte våra förfäder på denna kontinent en ny nation till världen, född i frihet och helgad åt tanken att alla människor är skapade jämlika . Nu är vi invecklade i ett väldigt inbördeskrig, för att pröva huruvida den nationen- eller någon nation född på det viset och helgad åt den tanken - kan överleva en längre tid ! ”

13 Alltså ! Ha alltid ett ärende ! Slå fast vilket ärende du har !
Ett bra tips är att skriva ner ärendet i form av en tes !

14 Argument ! Sakskäl. Varför , vad , när , hur och med hjälp av vad ?
”Artificiella bevis” Slutsatser som talaren själv drar ur ämnet och på det viset så att säga avlar fram. Bevis som hämtas utifrån . ”Vi säljer inte sprit till minderåriga varför skulle vi då sälja cigaretter ? ”

15 Liknelsen eller parabeln
”Det goda hemmet känner inte till några privilegierade eller tillbakasatta, inga kelgrisar och inga styvbarn. Där ser icke den ene ner på den andre, där försöker ingen skaffa sig fördel på andras bekostnad, den starke trycker icke ned och plundrar den svage. I det goda hemmet råder likhet, omtanke, samarbete, hjälpsamhet.

16 Tillämpat på det stora folk och medborgarhemmet skulle detta betyda nedbrytandet av alla sociala och ekonomiska skrankor, som nu skilja medborgarna i privilegierade och tillbakasatta, i härskande och behärskande, i rika och fattiga, besuttna och utarmade, plundrare och utplundrade.” Per Albin Hansson Januari 1928

17 Fusk ! 1: Pseudo verifikation ! ( Som Platon så riktigt utryckte det …) 2: Indirekta effekter ! ( Rökning framkallar visserligen cancer men du bevisar att du vågar riskera livet.) 3: Modusväxling ( Byt ex.vis det bör bli på detta sätt mot det kommer att bli på detta sätt.)

18 4:Falska paradoxer ( En paradox är ett förbluffande till synes orimligt påstående som ändå är sant. ”Man kan leva tre dagar utan bröd men utan poesi , aldrig” Baudelaire 5: Falska parabler ( Att behandla liknelsen som sanningar. Ex.vis grön el , fallskärm på jobbet. 6: Mörkertal ( Att hänvisa till antal vi inte vet något om. )

19 Konsten att sluta ! (Peroratio)
Även vid sansade massmöten blir prosan i talets slutmeningar gärna rytmisk och präglad av långa konstfulla meningar avsedda att röra publikens hjärtan. I skriven form kan de verka högtravande. Kallas ofta retoriska figurer och innehåller en sammanfattning och en vädjan till känslorna. §


Ladda ner ppt "RETORIK Jan-Ivar Johansson."

Liknande presentationer


Google-annonser