Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Arbetslöshet Avvikelse från 2007 års nivå, procentenheter.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Arbetslöshet Avvikelse från 2007 års nivå, procentenheter."— Presentationens avskrift:

1 Arbetslöshet Avvikelse från 2007 års nivå, procentenheter

2 Vinstandel, hela ekonomin Förändring i procentenheter sedan 2007

3 Arbetskostnader i näringslivet Procentuell förändring

4 Bytesbalans och real växelkurs Procent av BNP respektive index (1992=100)

5 Styrräntor Procent

6 Bytesbalans och bytesförhållande Procent av BNP respektive index (1990=100)

7 Trendmässig produktivitet Procentuell förändring, produktion per sysselsatt hela ekonomin

8 Trendmässig produktivit Procentuell förändring, produktion per sysselsatt hela ekonomin

9 Löner och arbetslöshet Procentuell förändring respektive procent

10 Vinstandel och lönsamhetsomdöme i näringslivet Procent respektive nettotal, års- respektive kvartalsvärden

11 Löner och priser Procentuell förändring

12 Arbetade timmar i industrin Andel av totalt antal arbetade timmar i hela ekonomin, procent

13 Total löneökning 1998–2011, arbetare Procent, sedan 1997

14 Total löneökning 1998–2011, tjänstemän Procent, sedan 1997

15 Total löneökning 1998–2011 Procent, sedan 1997


Ladda ner ppt "Arbetslöshet Avvikelse från 2007 års nivå, procentenheter."

Liknande presentationer


Google-annonser