Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

G ENETIK Ärftlighetslära B EGREPP INOM GENETIKEN DNA Gener Kromosomer Mitos – Vanlig celldelning Meios – Reduktionsdelning Mutationer Korsningsschema.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "G ENETIK Ärftlighetslära B EGREPP INOM GENETIKEN DNA Gener Kromosomer Mitos – Vanlig celldelning Meios – Reduktionsdelning Mutationer Korsningsschema."— Presentationens avskrift:

1

2 G ENETIK Ärftlighetslära

3 B EGREPP INOM GENETIKEN DNA Gener Kromosomer Mitos – Vanlig celldelning Meios – Reduktionsdelning Mutationer Korsningsschema

4 DNA, GENER & KROMOSOMER Kallas för en dubbelhelix ”Trappstegen” kallas kvävebaser. Ordningen på dem utgör våra gener En jättelång molekyl som är väldigt smal. DNA finns till största del i kromosomerna

5 M ITOS – V ANLIG CELLDELNING Bild från: www.se.vwr.com En cell med 46 kromosomer bildar två celler med 46 kromosomer var. Sker när man växer eller när celler skall ersättas.

6 M EIOS - R EDUKTIONSDELNING Bild från www.shop.alega.se Sker när det bildas könsceller. En cell med 46 kromosomer bildar fyra celler med 23 kromosomer. Antalet halveras mha dubbla celldelningar.

7 M UTATIONER Förändringar i det genetiska materialet. Kan uppstå på grund av exempelvis: Kopieringsfel vid celldelning Virus Strålning Inverkan av kemiska ämnen Har oftast en negativ inverkan på individen men kan gynna arten på sikt.

8 K ORSNINGSSCHEMA Ett förenklat sätt att räkna på klassisk genetisk nedärvning. Begrepp som förekommer: Dominant Recessivt Homozygot Heterozygot Intermediär nedärvning Anlag i könskromosomerna ♀ ♂ Bb BBBBb b bb

9 Lyck a till!


Ladda ner ppt "G ENETIK Ärftlighetslära B EGREPP INOM GENETIKEN DNA Gener Kromosomer Mitos – Vanlig celldelning Meios – Reduktionsdelning Mutationer Korsningsschema."

Liknande presentationer


Google-annonser