Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Multimedie- och kommunikationssystem, lektion 5 Kap 6: Digital transmission. Fysiskt medium. Modulation. Nyquists och Shannons kapacitetsgränser.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Multimedie- och kommunikationssystem, lektion 5 Kap 6: Digital transmission. Fysiskt medium. Modulation. Nyquists och Shannons kapacitetsgränser."— Presentationens avskrift:

1 Multimedie- och kommunikationssystem, lektion 5 Kap 6: Digital transmission. Fysiskt medium. Modulation. Nyquists och Shannons kapacitetsgränser.

2 Figure 6.3 Copper wire transmission media: (a) two- wire and multiwire open lines; (b) unshielded twisted pair (UTP);

3 Figure 6.3 Copper wire transmission media: (c) shielded twisted pair (STP); (d) coaxial cable.

4 Figure 6.4 (b) Optical fiber transmission modes.

5 Figure 6.2 Effect of attenuation, distortion, and noise on transmitted signal.

6 Figure 6.7 Sources of signal impairment.

7 Example 6.3

8

9 Asynchronous transmission

10 Exempel på asynkron serie-kommunikation: RS232C (”com-porten”)

11 NRZ = Non-return to zero.

12 In NRZ-L the level of the signal is dependent upon the state of the bit. In NRZ-I the signal is inverted if a 1 is encountered.

13 Bit synchronization RZ encoding

14 Figure 4.10 Manchester encoding

15 Figure 4.11 Differential Manchester encoding

16 Figure 6.15 Synchronous transmission clock encoding methods: (a) Manchester; (b) differential Manchester.

17 Figure 4.12 Bipolar AMI encoding

18 Example 6.6: Clock rate deviation

19

20 Figure 5.26 Analogue amplitude modulation

21 Figure 5.29 Analogue frequency modulation

22 Digitala modulationsmetoder Binär signal ASK = Amplitude Shift Keying (AM) FSK = Frequency Shift Keying (FM) PSK = Phase Shift Keying (PSK)

23 Exempel 1: Till höger visas fyra symboler som används av ett s.k. 4PSK- modem (PSK=Phase Shift Keying). De fyra symbolerna representerar bitföljderna 00, 01, 11 resp 10. a) Nedan visas utsignalen från det sändande modemet. Vilket meddelande, dvs vilken bitsekvens, överförs? b) Tidsaxeln är graderad i tusendels sekunder. Vad är symbolhastigheten i baud eller symboler/sekund? c) Vad är bithastigheten i bit per sekund (bps)? Svar: 1/1ms = 1000 symber per sekund = 1kbaud. Svar: 2000bps. Svar : 11 00 10 10.

24 Exempel 2: Nedan visas åtta symboler som används av ett s.k. 8QAM-modem (QAM=Quadrature Amplitude Modulation). Symbolerna i övre raden representerar bitföljderna 000, 001, 011 resp 010 (från vänster till höger). Undre raden representerar 100, 101, 111 resp 110.

25 Forts exempel 2:

26 Digital modulation qFör att överföra N bit/symbol krävs M=2 N qVid M symboler överförs N=log 2 M bit/symbol. qBaudrate f s = antal symboler per sekund. Enhet: baud eller symboler/sekund. qSymbollängd T s = 1/f s. f s = 1/T s qBitrate R = datahastighet. Enhet: bps eller bit/s. qR= f s log 2 M

27 Table 5.1 Bit and baud rate comparison ModulationUnitsBits/Symbol Baud rate Bit Rate ASK, FSK, 2-PSK Bit1NN 4-PSK, 4-QAM Dibit2N2N 8-PSK, 8-QAM Tribit3N3N 16-QAMQuadbit4N4N 32-QAMPentabit5N5N 64-QAMHexabit6N6N 128-QAMSeptabit7N7N 256-QAMOctabit8N8N

28 Example 12 Compute the baud rate for a 72,000-bps 64-QAM signal. Solution A 64-QAM signal has 6 bits per signal unit since log 2 64 = 6. Thus, 72000 / 6 = 12,000 baud

29 Figure 5.9 BPSK constellation

30 Figure 5.11 The 4-PSK characteristics

31 Figure 5.16 16-QAM constellations

32 Figure 5.13 Relationship between baud rate and bandwidth in ASK, PSK, QAM (not FSK) without pulse shaping Vid många modulationsformer t.ex. s.k. ASK, PSK, och QAM är signalens bandbredd = symbolhastigheten. Vid FSK är bandbredden vanligen större. Bandbredden kan minskas genom s.k. pulsformning.

33 Maximal kanalkapacitet enligt Nyquist

34 Example 6.4: Nyquist maximum data rate

35 Shannons regel Kanalkapaciteten C är max antal bit per sekund vid bästa möjliga modulationsteknik och felrättande kodning: C = B log 2 (1+S/N), där B är ledningens bandbredd i Hertz (oftast ungefär lika med övre gränsfrekvensen), S är nyttosignalens medeleffekt i Watt och N (noice) är bruseffekten i Watt.

36 Example 6.5: Shannon information capacity

37 Figure 6.4 FDM (Frekvensdelningsmultiplex, frequency division multiplex) Exempel på FDM-teknik: ADSL-modem, kabel-TV-modem, trådlös kommunikation.

38 Figure 6.5 FDM demultiplexing example

39 Example 3 Four data channels (digital), each transmitting at 1 Mbps, use a satellite channel of 1 MHz. Design an appropriate configuration using FDM Solution The satellite channel is analog. We divide it into four channels, each channel having a 250-KHz bandwidth. Each digital channel of 1 Mbps is modulated such that each 4 bits are modulated to 1 Hz. One solution is 16- QAM modulation. Figure 6.8 shows one possible configuration.

40 Figure 6.8 Example 3

41 Example 4 The Advanced Mobile Phone System (AMPS) uses two bands. The first band, 824 to 849 MHz, is used for sending; and 869 to 894 MHz is used for receiving. Each user has a bandwidth of 30 KHz in each direction. The 3- KHz voice is modulated using FM, creating 30 KHz of modulated signal. How many people can use their cellular phones simultaneously? Solution Each band is 25 MHz. If we divide 25 MHz into 30 KHz, we get 833.33. In reality, the band is divided into 832 channels.

42 6.2 WDM Wave Division Multiplexing (Fiber optics)

43 Figure 6.10 WDM = Wave division multiplexing Fiberkabel En laser per kanal

44 Figure 6.11 Prisms in WDM multiplexing and demultiplexing

45 Figure 6.12 TDM, Tidsmultiplex (Time Division multiplex)

46 TDM is a digital multiplexing technique to combine data. Note:

47 Figure 6.13 TDM frames

48 In a TDM, the data rate of the link is n times faster, and the unit duration is n times shorter. Note:

49 Figure 6.14 Interleaving

50 Example 6 Four channels are multiplexed using TDM. If each channel sends 100 bytes/s and we multiplex 1 byte per channel, show the frame traveling on the link, the size of the frame, the duration of a frame, the frame rate, and the bit rate for the link. Solution The multiplexer is shown in Figure 6.15.

51 Figure 6.15 Example 6

52 Example 7 A multiplexer combines four 100-Kbps channels using a time slot of 2 bits. Show the output with four arbitrary inputs. What is the frame rate? What is the frame duration? What is the bit rate? What is the bit duration? Solution Figure 6.16 shows the output for four arbitrary inputs.

53 Figure 6.16 Example 7

54 Figure 6.18 DS hierarchy

55 Figure 6.19 T-1 line for multiplexing telephone lines

56 Table 6.2 E line rates E Line Rate (Mbps) Voice Channels E-1 2.048 2.048 30 30 E-2 8.448 8.448 120 120 E-3 34.368 34.368 480 480 E-4139.2641920


Ladda ner ppt "Multimedie- och kommunikationssystem, lektion 5 Kap 6: Digital transmission. Fysiskt medium. Modulation. Nyquists och Shannons kapacitetsgränser."

Liknande presentationer


Google-annonser