Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Datornätverk A – lektion 4 Fortsättning: Kapitel 4: Datatransmission. Kapitel 5: Modulation.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Datornätverk A – lektion 4 Fortsättning: Kapitel 4: Datatransmission. Kapitel 5: Modulation."— Presentationens avskrift:

1 Datornätverk A – lektion 4 Fortsättning: Kapitel 4: Datatransmission. Kapitel 5: Modulation.

2 Figure 4.24 Data transmission

3 Figure 4.25 Parallel transmission

4 Figure 4.26 Serial transmission

5 In asynchronous transmission, we send 1 start bit (0) at the beginning and 1 or more stop bits (1s) at the end of each byte. There may be a gap between each byte. Note:

6 Asynchronous here means “asynchronous at the byte level,” but the bits are still synchronized; their durations are the same. Note:

7 Figure 4.27 Asynchronous transmission

8 Exempel på asynkron serie- kommunikation: RS232C (”com- porten”)

9 In synchronous transmission, we send bits one after another without start/stop bits or gaps. It is the responsibility of the receiver to group the bits. Note:

10 Figure 4.28 Synchronous transmission

11 Duplex och simplex Simplex = enkelriktad kommunikation. Halv duplex = dubbelriktad kommunikation, en riktning i taget. Exempel: ○Komradio. ○2-trådig Ethernet. ○Radio-LAN. Full duplex = dubbelriktad kommunikation, t.ex. över seriell 4- trådsförbindelse. Exempel: ○Mobiltelefoner. En kanalfrekvens i upplänk, en annan i nedlänk. ○4-trådig Ethernet. ○Telefonnätets modem. (Trots att telefonnätet bara är 2-trådigt. Modemen innehåller en s.k. gaffelkoppling som omvandlar mellan 4-trådig och 2-trådig kommunikation. Denna innehåller transformator och adaptiva filter som undertrycker reflektioner.)

12 Figure 5.25 Types of analog-to-analog modulation

13 Figure 5.26 Amplitude modulation

14 Figure 5.29 Frequency modulation

15 Modulation och demodulation Baudrate = antal symboler per sekund. Enhet: baud eller symboler/sekund. Bitrate = datahastighet. Enhet: bps eller bit/s. Vid många modulationsformer t.ex. s.k. ASK, PSK, och QAM är signalens bandbredd = symbolhastigheten. Vid FSK är bandbredden vanligen större.

16 Digitala modulationsmetoder Binär signal ASK = Amplitude Shift Keying (AM) FSK = Frequency Shift Keying (FM) PSK = Phase Shift Keying (PSK)

17 Exempel 1: Till höger visas fyra symboler som används av ett s.k. 4PSK- modem (PSK=Phase Shift Keying). De fyra symbolerna representerar bitföljderna 00, 01, 11 resp 10. a) Nedan visas utsignalen från det sändande modemet. Vilket meddelande, dvs vilken bitsekvens, överförs? b) Tidsaxeln är graderad i tusendels sekunder. Vad är symbolhastigheten i baud eller symboler/sekund? c) Vad är bithastigheten i bit per sekund (bps)? Svar: 1/1ms = 1000 symber per sekund = 1kbaud. Svar: 2000bps. Svar : 11 00 10 10.

18 Exempel 2: Nedan visas åtta symboler som används av ett s.k. 8QAM-modem (QAM=Quadrature Amplitude Modulation). Symbolerna i övre raden representerar bitföljderna 000, 001, 011 resp 010 (från vänster till höger). Undre raden representerar 100, 101, 111 resp 110.

19 Forts exempel 2:

20 Example 1 An analog signal carries 4 bits in each signal unit. If 1000 signal units are sent per second, find the baud rate and the bit rate Solution Baud rate = 1000 bauds per second (baud/s) Bit rate = 1000 x 4 = 4000 bps

21 Figure 5.4 Relationship between baud rate and bandwidth in ASK

22 Figure 5.3 ASK

23 Example 3 Find the minimum bandwidth for an ASK signal transmitting at 2000 bps. The transmission mode is half- duplex. Solution In ASK the baud rate and bit rate are the same. The baud rate is therefore 2000. An ASK signal requires a minimum bandwidth equal to its baud rate. Therefore, the minimum bandwidth is 2000 Hz.

24 Example 4 Given a bandwidth of 5000 Hz for an ASK signal, what are the baud rate and bit rate? Solution In ASK the baud rate is the same as the bandwidth, which means the baud rate is 5000. But because the baud rate and the bit rate are also the same for ASK, the bit rate is 5000 bps.

25 Example 6 Find the minimum bandwidth for an FSK signal transmitting at 2000 bps. Transmission is in half-duplex mode, and the carriers are separated by 3000 Hz. Solution For FSK BW = baud rate + f c1  f c0 BW = bit rate + fc1  fc0 = 2000 + 3000 = 5000 Hz

26 Example 7 Find the maximum bit rates for an FSK signal if the bandwidth of the medium is 12,000 Hz and the difference between the two carriers is 2000 Hz. Transmission is in full-duplex mode. Solution Because the transmission is full duplex, only 6000 Hz is allocated for each direction. BW = baud rate + fc1  fc0 Baud rate = BW  (fc1  fc0 ) = 6000  2000 = 4000 But because the baud rate is the same as the bit rate, the bit rate is 4000 bps.

27 Figure 5.8 PSK

28 Figure 5.5 Solution to Example 5

29 Figure 5.6 FSK

30 Figure 5.9 PSK constellation

31 Figure 5.10 The 4-PSK method

32 Figure 5.11 The 4-PSK characteristics

33 Figure 5.12 The 8-PSK characteristics

34 Figure 5.13 Relationship between baud rate and bandwidth in PSK

35 Example 9 Given a bandwidth of 5000 Hz for an 8-PSK signal, what are the baud rate and bit rate? Solution For PSK the baud rate is the same as the bandwidth, which means the baud rate is 5000. But in 8-PSK the bit rate is 3 times the baud rate, so the bit rate is 15,000 bps.

36 Quadrature amplitude modulation is a combination of ASK and PSK so that a maximum contrast between each signal unit (bit, dibit, tribit, and so on) is achieved. Note:

37 Figure 5.14 The 4-QAM and 8-QAM constellations

38 Figure 5.15 Time domain for an 8-QAM signal

39 Figure 5.16 16-QAM constellations

40 Figure 5.17 Bit and baud

41 Table 5.1 Bit and baud rate comparison ModulationUnitsBits/Baud Baud rate Bit Rate ASK, FSK, 2-PSK Bit1NN 4-PSK, 4-QAM Dibit2N2N 8-PSK, 8-QAM Tribit3N3N 16-QAMQuadbit4N4N 32-QAMPentabit5N5N 64-QAMHexabit6N6N 128-QAMSeptabit7N7N 256-QAMOctabit8N8N

42 Example 10 A constellation diagram consists of eight equally spaced points on a circle. If the bit rate is 4800 bps, what is the baud rate? Solution The constellation indicates 8-PSK with the points 45 degrees apart. Since 2 3 = 8, 3 bits are transmitted with each signal unit. Therefore, the baud rate is 4800 / 3 = 1600 baud

43 Example 11 Compute the bit rate for a 1000-baud 16-QAM signal. Solution A 16-QAM signal has 4 bits per signal unit since log 2 16 = 4. Thus, 1000·4 = 4000 bps

44 Example 12 Compute the baud rate for a 72,000-bps 64-QAM signal. Solution A 64-QAM signal has 6 bits per signal unit since log 2 64 = 6. Thus, 72000 / 6 = 12,000 baud

45 5.2 Telephone Modems Modem Standards

46 A telephone line has a bandwidth of almost 2400 Hz for data transmission. Note:

47 Figure 5.18 Telephone line bandwidth

48 Modem stands for modulator/demodulator. Note:

49 Figure 5.19 Modulation/demodulation

50 Figure 5.20 The V.32 constellation and bandwidth

51 Figure 5.21 The V.32bis constellation and bandwidth

52 Figure 5.22 Traditional modems

53 Figure 5.23 56K modems

54 5.3 Modulation of Analog Signals Amplitude Modulation (AM) Frequency Modulation (FM) Phase Modulation (PM)

55 Figure 5.24 Analog-to-analog modulation

56 The total bandwidth required for AM can be determined from the bandwidth of the audio signal: BWt = 2 x BWm. Note:

57 Example 7 Consider a noiseless channel with a bandwidth of 3000 Hz transmitting a signal with two signal levels. The maximum bit rate can be calculated as Bit Rate = 2  3000  log 2 2 = 6000 bps

58 Shannons regel Kanalkapaciteten C är max antal bit per sekund vid bästa möjliga modulationsteknik och felrättande kodning: C = B log 2 (1+S/N), där B är ledningens bandbredd i Hertz (oftast ungefär lika med övre gränsfrekvensen), S är nyttosignalens medeleffekt i Watt och N (noice) är bruseffekten i Watt.

59 Example 8 Consider the same noiseless channel, transmitting a signal with four signal levels (for each level, we send two bits). The maximum bit rate can be calculated as: Bit Rate = 2 x 3000 x log 2 4 = 12,000 bps Bit Rate = 2 x 3000 x log 2 4 = 12,000 bps

60 Example 9 Consider an extremely noisy channel in which the value of the signal-to-noise ratio is almost zero. In other words, the noise is so strong that the signal is faint. For this channel the capacity is calculated as C = B log 2 (1 + SNR) = B log 2 (1 + 0) = B log 2 (1) = B  0 = 0

61 Example 10 We can calculate the theoretical highest bit rate of a regular telephone line. A telephone line normally has a bandwidth of 3000 Hz (300 Hz to 3300 Hz). The signal- to-noise ratio is usually 3162. For this channel the capacity is calculated as C = B log 2 (1 + SNR) = 3000 log 2 (1 + 3162) = 3000 log 2 (3163) C = 3000  11.62 = 34,860 bps

62 Example 11 We have a channel with a 1 MHz bandwidth. The SNR for this channel is 63; what is the appropriate bit rate and signal level? Solution C = B log 2 (1 + SNR) = 10 6 log 2 (1 + 63) = 10 6 log 2 (64) = 6 Mbps Then we use the Nyquist formula to find the number of signal levels. 4 Mbps = 2  1 MHz  log 2 L  L = 4 First, we use the Shannon formula to find our upper limit.


Ladda ner ppt "Datornätverk A – lektion 4 Fortsättning: Kapitel 4: Datatransmission. Kapitel 5: Modulation."

Liknande presentationer


Google-annonser