Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Trosbekännelsen  Det finns ingen Gud utom Gud och Muhammed är hans profet  " La ilaha illallah wa muhammadur rasulullah."

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Trosbekännelsen  Det finns ingen Gud utom Gud och Muhammed är hans profet  " La ilaha illallah wa muhammadur rasulullah.""— Presentationens avskrift:

1

2 Trosbekännelsen  Det finns ingen Gud utom Gud och Muhammed är hans profet  " La ilaha illallah wa muhammadur rasulullah."

3 Bönen  Bönen består av Koranens första sura, trosbekännelsen, och en välsignelse över profeten. Muslim ber fem gånger om dagen vänd mot Mekka.  I bugning lovprisar man Gud och med pannan mot marken uttrycker man sin absoluta ödmjukhet inför Gud.

4 Allmosan  Allmosegivande, zakat, en religiös "skatt"  Varje muslim ska betala 2.5 procent av sin inkomst och sitt kapital i skatt för bl.a. fattiga och sjuka.

5 Fastan  Fastan, saum infaller under månaden ramadan, den nionde månaden i det islamiska månåret.  Under fastan avstår man från mat, dryck och sex mellan solens uppgång och nedgång.  Eftersom det islamiska året är ett månår är fastemånaden rörlig i förhållande till det kristna året, som är ett solår.

6 Vallfärden  Minst en gång i livet bör en muslim besöka Mekka. Ceremonin vid Mekka innehåller olika moment:  Första dagen välkomstvandrar man sju varv motsols runt helgedomen Kaba.  Dagen därpå beger man sig till berget Arafat.  Tredje dagen visar man sin avsky mot Satan (Iblis).  Därefter offrar man ett får.  Nu infaller högtidsdagen offerfesten osv.  En som har fullföljt en sådan vallfärd till Mekka kallas en hadji.

7  Guds sanna ord  Kan inte ifrågasättas  Har alltid funnits  En exakt kopia  Tidigare endast delar, nu hela texten  114 suror= kapitel, ordnade efter längd

8  Hadith - tradition  Berättelser om vad Muhammed ska ha sagt och gjort under sitt liv.  Läses som stöd till Koranen  Sharia – lagen av Gud  Här hittar man lagar och regler för hur en muslim ska leva och vilka straff olika brott ska ha.

9  Mat  Ej gris  Halal= tillåtet  Haram= förbjudet  Dryck  Ej alkohol  Kläder  Anständigt  Gott uppförande är människans plikt  Äktenskap  Månggifte (sura 4:3)  Skilsmässa  Omskärelse  Mannens= förbund/ övergångsrit  Kvinnans = INTE ISLAM

10  ”Grundade” islam  Han fick en uppenbarelse av ärkeängel Gabriel.  Därefter skrev han ner allt Gud sa till honom i Koranen.  Inom islam råder totalt bildförbud av Muhammed och Gud  Islams tideräkning börjar 622 e.Kr. i och med Muhammeds flykt från Mekka till Medina

11  Sunni  Majoriteten av alla muslimer, cirka 90%, är sunniter.  Ordet Sunni kommer från ordet Sunnah, vilket har betydelsen "vana" tradition betydelsen "att göra som man tror att profeten Muhammed gjorde”  Shia  är den gren av islam som menar att profeten Muhammed enligt Guds beslut utnämnt Ali och hans ättlingar till muslimernas ledare efter hans bortgång. Dessa ses inte som profeter eller budbärare, utan anses vara de rättmätiga efterträdarna som felfritt kan tolka och förmedla profeten Muhammeds vanor Sunnah, och Koranen.


Ladda ner ppt "Trosbekännelsen  Det finns ingen Gud utom Gud och Muhammed är hans profet  " La ilaha illallah wa muhammadur rasulullah.""

Liknande presentationer


Google-annonser