Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Islam -en världsreligion.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Islam -en världsreligion."— Presentationens avskrift:

1 Islam -en världsreligion

2 den yngsta världsreligionen
grundades på 600-talet av Muhammed islam betyder underkastelse anhängare av islam kallas muslim (tidigare muhammedaner)

3 Gud har uppenbarat sig för människorna genom flera profeter och sändebud:
Abraham Moses Jesus Muhammed Muhammed är den största och den sista profeten. Efter honom behövs inga fler uppenbarelser.

4 Muhammed - bakgrund Föds år 570 i Mecka i nuvarande Saudiarabien
Växer upp i en polyteistisk omgivning Reser runt med sina handelskaravaner tills han är ca 40 år Muhammed - bakgrund Mecka är en livlig handelsstad Gifter sig med en rik änka som har ett handelsföretag Möter i sin barndom både judar och kristna

5 Brukade dra sig tillbaka till en grotta uppe i bergen för att få lugn och ro
Ängeln Gabriel uppenbarade sig och gav Muhammed i uppdrag att bli Guds sändebud Denna uppenbarelse återkom flera gånger under 23 år Muhammed var analfabet och berättade för andra som skrev ned hans berättelser Koranen

6 Koranen Består av 114 s.k. suror (ungefär som verser eller kapitel)
De längsta surorna kommer först (förutom den allra första). Skriven på arabiska; översättningar räknas som tolkningar. Muslimer i alla länder läser Koranen på arabiska. Den viktigaste läropunkten är monoteismen – att det bara finns en gud.

7 Men… Hur gick det för Muhammed…?
Handelsmännen trodde att pratet om att det bara fanns en gud skulle ställa till besvär och hindra affärerna. De angrep Muhammed och hotade honom. Muhammed flydde då till Medina med dem som trodde på honom. Det var år det året som islams tideräkning börjar. I Medina är människorna mycket mer öppna för Muhammeds religiösa tankar, och religionen får fäste.

8 Efter tio år återvänder Muhammed med sin krigshär till Mecka, som besegras utan strid.
Muhammed rensade ut alla gudsbilder ur Kaba och förklarade att bara en gud, den ende Guden, fick dyrkas.

9 Efter muhammed Muhammed dog år 632.
Efterföljarna var mycket oense om vem eller vilka som skulle efterträda Muhammed: En grupp menade att Ali, en släkting till Muhammed, skulle vara ledare. Den gruppen kom att bilda riktningen shia. Enligt andra behövde ledaren inte komma från Muhammeds släkt – det viktiga var att man följde traditionen – sunna. Från dem utvecklades riktningen sunni. Fortfarande idag är det stora konflikter mellan shia – och sunnigrupper. Det förekommer också att de lever sida vid sida.

10 Utbredning idag

11 de fem pelarna Trosbekännelsen - shahada Det finns ingen Gud utom Gud, och Muhammed är hans profet.

12 Bönen - salah Fem gånger om dagen vid bestämda tidpunkter, var som helst, böneutrop Vänd mot Mecka – qibla – böneriktningen Ibland gemensam bön ledd av en imam Middagsbönen på fredagen är den viktigaste bönen

13 Fastan – sawn Äger rum under månaden Ramadan, som uppträder på olika tider, eftersom de muslimska månaderna följer månens cykler. Fastan avslutas med en av årets största fester – Eid al-fitr

14 Allmosan – zakat En avgift som en gåva till de fattiga… i pengar…
in natura… och som en skatt (både i % och fast avgift)

15 Vallfärden – hadj Alla muslimer vill minst en gång i livet vallfärda till Mecka. Vallfärden innehåller olika moment, varav ett är att gå runt Kaba.


Ladda ner ppt "Islam -en världsreligion."

Liknande presentationer


Google-annonser