Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Ohälsotalet för sjukpenning Mars 2010 Sida 1 Minskad regional spridning för sjukpenningdelen av ohälsotalet Bilaga till Pressmeddelande 2010-03-19.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Ohälsotalet för sjukpenning Mars 2010 Sida 1 Minskad regional spridning för sjukpenningdelen av ohälsotalet Bilaga till Pressmeddelande 2010-03-19."— Presentationens avskrift:

1 Ohälsotalet för sjukpenning Mars 2010 Sida 1 Minskad regional spridning för sjukpenningdelen av ohälsotalet Bilaga till Pressmeddelande 2010-03-19

2 Ohälsotalet för sjukpenning Mars 2010 Sida 2 Den regionala spridningen, både i absoluta och relativa tal, har minskat markant sedan 2003 för den del av ohälsotalet som avser sjukpenningen. De skillnader som nu föreligger mellan länen är väldigt små, men det är möjligt att effekterna av tidsgränserna kommer att bidra till ytterlig utjämning. Jämtlands och Västernorrlands län ligger något högre än de resterande länen. Även för dessa två län har dock minskningen varit markant och det relativa avståndet till rikets ohälsotal har sedan 2003 krympt kraftigt, speciellt för Jämtland. I Jämtland har sjukpenningdelen av ohälsotalet gått från över 23 dagar 2003 till 7,3 dagar i februari 2010, en nedgång med 68 procent. Rikets nedgång var under motsvarande period ca 64 procent.

3 Ohälsotalet för sjukpenning Mars 2010 Sida 3

4 Ohälsotalet för sjukpenning Mars 2010 Sida 4 Bilden ovan visar spridningen bland länen för sjukpenningdelen av ohälsotalet. Den vågräta linjen inne i boxarna är medianlänets ohälsotal för sjukpenningen. Botten respektive toppen av boxarna bildar gränsen för 25 respektive 75 procent av länen. Det innebär att den nedre delen av boxen täcker in de 25 procent av länen vars ohälsotal för sjukpenningen ligger närmast under medianen för riket, samt den övre delen de 25 procent av länen som ligger närmast över medianen för riket. De yttersta strecken i slutet av de horisontella linjerna är värdet för länet med störst respektive minst ohälsotal för sjukpenningen. Det går därmed att utläsa att även om ohälsotalet i stort går ner, så minskar spridningen ännu mer under perioden. Skillnaderna mellan länen har i februari 2010 på så sätt i stort sett försvunnit.

5 Ohälsotalet för sjukpenning Mars 2010 Sida 5 Sammanfattande tabell I ovanstående tabell går det att utläsa att en kraftig minskning i den absoluta medelspridningen samt för medianen under perioden 2003 - februari 2010. Länet som avviker mest från rikets ohälsotal för sjukpenningen är Västernorrland, med en ohälsotalsavvikelse på 1,7 dagar. Värmlands län ligger 0,5 under ohälsotalet för riket och är därmed det län som har lägst ohälsotal för sjukpenningen. Beräknar vi medelspridningen som en andel av ohälsotalet har medelspridningen minskat snabbare än ohälsotalet för hela riket. Det innebär att utvecklingen har gått mot mer likvärdiga ohälsotal för sjukpenningen mellan länen.


Ladda ner ppt "Ohälsotalet för sjukpenning Mars 2010 Sida 1 Minskad regional spridning för sjukpenningdelen av ohälsotalet Bilaga till Pressmeddelande 2010-03-19."

Liknande presentationer


Google-annonser