Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

ITO 07-06-13 Bild 11-1 Systemutveckling Chapter eleven overview SECTION 11.1 – DEVELOPING ENTERPRISE APPLICATIONS –Developing Software –The Systems Development.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "ITO 07-06-13 Bild 11-1 Systemutveckling Chapter eleven overview SECTION 11.1 – DEVELOPING ENTERPRISE APPLICATIONS –Developing Software –The Systems Development."— Presentationens avskrift:

1 ITO 07-06-13 Bild 11-1 Systemutveckling Chapter eleven overview SECTION 11.1 – DEVELOPING ENTERPRISE APPLICATIONS –Developing Software –The Systems Development Life Cycle –Software Development Methodologies –Developing Successful Software SECTION 11.2 – THE SYSTEMS DEVELOPMENT LIFE CYCLE (SDLC) –Systems Development Life Cycle –Phase 1: Planning –Phase 2: Analysis –Phase 3: Design –Phase 4: Development –Phase 5: Testing –Phase 6: Implementation –Phase 7: Maintenance –Software Problems are Business Problems

2 ITO 07-06-13 Bild 11-2 11.1. DEVLOPING ENTERPRISE APPLICATIONS Software that is built correctly can transform as the organization and its business transforms Software that effectively meets employee needs will help an organization become more productive and enhance decision making Software that does not meet employee needs may have a damaging effect on productivity and can even cause a business to fail

3 ITO 07-06-13 Bild 11-3 Vad är en IS-utvecklare? Ingenjör, konstruktör, tekniker? eller Designer, kreatör, konstnär Citat Programmining is fun Developing quality software on a business basis is hard

4 ITO 07-06-13 Bild 11-4 Kvalitet i system PRODUCT REVISION - MaintainabilityCan I fix it ? - FlexibilityCan I change it ? - TestabilityCan I test it ? PRODUCT TRANSITION - PortabilityWill I be able to use it on another machine ? - ReusabilityWill I be able to reuse some of the software ? - InteroperabilityWill I be able to interface it with another system ? PRODUCT OPERATIONS - CorrectnessDoes it do what I want ?Vanligast - ReliabilityDoes it do it accurately all of the time ? - EfficiencyWill it run on my hardware as well as it can ? - IntegrityIs it secure ? - UsabilityIs it well designed for the user ? + Does it do the right thing ? + Is it economically relevant ?

5 ITO 07-06-13 Bild 11-5 Systemdiagnos ur användarens perspektiv Verksamhetsstöd. Frågor som rör informationens aktualitet, riktighet och fullständighet och om systemfunktionerna passar verksamheten. Ex ”Är info från systemet så fullständig att den kan användas direkt ?” Funktionalitet. Frågor om hur lätt det är att använda systemet, svarstider etc. Ex ”Erhålls info vid rätt tidpunkt ?” Kunskap och support. Frågor som rör dokumentation och utbildning. Ex ”Tycker Du att systemets bruksanvisning är lätt att förstå?”. Går det att få hjälp ? Systemförvaltningsorganisation. Frågor som rör ansvar och befogenheter i samband med systemets drift. Ex ”Sker uppföljning av onormala händelser i systemet ?”. ”Korrigeras fel inom rimlig tid?” Tillgänglighet. Är systemet alltid tillgängligt då jag har behov av det? Säkerhet och skydd Är data tillräckligt säkrade och skyddade?

6 ITO 07-06-13 Bild 11-6 Utvecklingsprinciper enligt RUP Kravdriven Arkitektur-fokuserad Risk-fokuserad Komponentinriktad Iterativ Kvalitet i fokus Hantera ändringar

7 ITO 07-06-13 Bild 11-7 CMM - Kvalitet i utvecklingsprocessen Level 1- INITIAL Processes are ad hoc and sometimes chaotic. Because few processes are defined, successful projects often depend on heroic individual effort. Level 2- REPEATABLE Basic project management processes are used to track cost, schedule, and functionality. The discipline exists to repeat previous success with similar projects. Level 3- DEFINED Both management and technical processes are documented and integrated into a standard software process for the organization. Projects use an approved, tailored version of the standard software processes. Level 4- MANAGED Detailed measures of the software process and product quality are collected and that information is used to understand both the product and the process in quantitative terms. Level 5- OPTIMIZING Continuous process improvement is facilitated by quantitative feedback from the process and by doing pilot studies of innovative ideas and technologies.

8 ITO 07-06-13 Bild 11-8 The systems development life cycle (sdlc)

9 ITO 07-06-13 Bild 11-9 The systems development life cycle (sdlc) 1.Planning phase – project goals -förstudie 2.Analysis phase – Business requirements – Krav/Requirements 3.Design phase – involves describing the desired features and operations of the system including screen layouts, business rules, process diagrams, pseudo code, and other documentation 4.Development phase – involves taking all of the detailed design documents from the design phase and transforming them into the actual system 5.Testing phase 6.Implementation phase – involves placing the system into production so users can begin to perform actual business operations with the system 7.Maintenance phase – involves performing changes, corrections, additions, and upgrades to ensure the system continues to meet the business goals

10 ITO 07-06-13 Bild 11-10 RUP (Rational Unified Process)

11 ITO 07-06-13 Bild 11-11 Software development methodologies There are a number of different software development methodologies including: –Waterfall –Rapid application development (RAD) –Extreme programming –Agile

12 ITO 07-06-13 Bild 11-12 Utvecklingsprinciper, en annan indelning TOTAL/-HELHETS-ANSATS (Bokens Waterfall method) Helheten specificeras, konstrueras och implementeras ITERATIV PRINCIP Tillverka i olika utgåvor:1.0, 1.1, ………… Skillnaden mellan två utgåvor kan vara att man fördjupat komplexiteten, ex bilder med animation. Skälet till att arbeta iterativt kan vara att utvecklingsteamet är inte moget för en totalansats eller att man vill pröva och lära ny sig teknik INKREMENTELL PRINCIP Tillverka i olika utgåvor:1.0, 1.1, ………… Ett inkrement är att man lagt till en funktion, ex en statistikfunktion. Skälet är att man vill införa en produkt etappvis av ekonomiska eller av andra skäl

13 ITO 07-06-13 Bild 11-13 Rapid Application Development Methodology (RAD) Rapid application development methodology (RAD) – emphasizes extensive user involvement in the rapid and evolutionary construction of working prototypes of a system to accelerate the systems development process The prototype is an essential part of the analysis phase when using a RAD methodology Prototype – a smaller-scale representation or working model of the users’ requirements or a proposed design for an information system

14 ITO 07-06-13 Bild 11-14 XP – Extreme Programming. Lättrörlig utveckling(Agile) Project board Krav Test fall Komponenter som skall skapas Team Användare Programmerare Test-process Bygg-process TIMEBOXED DAGLIG Par Ger kontinuerligt användbara resultat: Tillfredställelse och trovärdighet

15 ITO 07-06-13 Bild 11-15 Också systemutveckling: Standardsystem – Köpta system

16 ITO 07-06-13 Bild 11-16 Processen för att köpa system Behovsanalys Förutsättningsanalys Marknadsundersökning Leverantörsbedömning Offertbegäran Jämförelse Urval Demonstration Behovskomplettering Utvärdering Primärval Testkörning Förhandling Beslut Delgivning Källa ’Att välja Standardsystem.’ Anveskog m.fl.

17 ITO 07-06-13 Bild 11-17 Att köpa system – fördelar & nackdelar Möjliga Fördelar Utprövat - fungerar Snabbare installation Billigare utveckling och underhåll Säkrare kalkyl Erfarenhet inbyggd i systemet Samordnad verksamhet Leverantören utvecklar och anpassar till nya plattformar etc. Möjliga Nackdelar Förhastade beslut Underskattning av anpassningsbehov Överanpassning Täcker endast en del av kravområdet Leverantörsberoende

18 ITO 07-06-13 Bild 11-18 Också systemutveckling: End user development Exempel Access + SQL Definiera formulär och databastabeller Front Page Konstruktion av webbsidor Excel Skapa ”ekonomisystem” Fler ?

19 ITO 07-06-13 Bild 11-19 Verifiera och validera Verifiera (Tester) Validera (Genomgångar & användning) Problem Önskemål Beställning Kravspec System

20 ITO 07-06-13 Bild 11-20 11.2. THE SYSTEMS DEVELOPMENT LIFE CYCLE SDLC Large, complex IT systems take teams of architects, analysts, developers, testers, and users many years to create The systems development life cycle is the foundation for many systems development methodologies such as RAD and agile –Systems development life cycle – the overall process for developing information systems from planning and analysis through implementation and maintenance

21 ITO 07-06-13 Bild 11-21 SDLC

22 ITO 07-06-13 Bild 11-22 PHASE 1: PLANNING Planning phase – involves establishing a high-level plan of the intended project and determining project goals Primary planning activities include 1.Identify and select the system for development (Se nästa bild) 2.Assess project feasibility 3.Develop the project plan

23 ITO 07-06-13 Bild 11-23 Förändringsanalys Nulägesanalys Kartlägg verksamheten, dess ärendeflöden och dess processer. Kartlägg funktioner i nuvarande system. Förändringsanalys Lista problem, orsaker och konsekvenser Gör en målmodell och definiera CRF (Critical Success Factors) Analysera möjligheter/ åtgärder och effekter. Helst ekonomiskt kvantifierade Prioritera möjligheter/ åtgärder Välj strategi/ åtgärder och avgränsa systemområdet Beskriv önskat läge Funktioner i nytt system. Översiktligt/ grovt beskrivna. Nya ärendeflöden och verksamhetsprocesser.

24 ITO 07-06-13 Bild 11-24 Identify and Select the System for Development

25 ITO 07-06-13 Bild 11-25 Assess Project Feasibility Feasibility study – determines if the proposed solution is feasible and achievable from a financial, technical, and organizational standpoint Different types of feasibility studies –Economic feasibility study –Operational feasibility study –Technical feasibility study –Schedule feasibility study –Legal and contractual feasibility study Riskanalys –Stora system innebär risk –Okänt område innebär risk

26 ITO 07-06-13 Bild 11-26 Develop the Project Plan Developing the project plan is a difficult and important activity The project plan is the guiding force behind on-time delivery of a complete and successful system Continuous updating of the project plan must be performed during every subsequent phase during the SDLC

27 ITO 07-06-13 Bild 11-27 PHASE 2: ANALYSIS Analysis phase – involves analyzing end-user business requirements and refining project goals into defined functions and operations of the intended system Primary analysis activities include: 1.Gather business requirements 2.Create process diagrams 3.Perform a buy vs. build analysis

28 ITO 07-06-13 Bild 11-28 Gather Business Requirements Business requirements – the detailed set of business requests that the system must meet in order to be successful Different ways to gather business requirements –Joint application development (JAD) session – where employees meet to define or review the business requirements for the system –Interviews –Questionnaires –Observations –Review business documents

29 ITO 07-06-13 Bild 11-29 Gather Business Requirements The system users review the requirements definition document and determine if they will sign-off on the business requirements –Requirements definition document – contains the final set of business requirements, prioritized in order of business importance –Sign-off – the system users’ actual signatures indicating they approve all of the business requirements

30 ITO 07-06-13 Bild 11-30 Avvägning och balans krävs Datorns styrka Alltid tillgänglig Kan överblicka stora datamängder Arbetar snabbt Utföra arbete på ett systematiskt och likartat sätt Kommer ihåg Människans styrka Fantasi Göra bedömningar Upptäcka onormala händelser Förståelse Förmåga att bedöma och se helheten Hantera avvikelser Mänskliga behov Använda kunskaper Meningsfullhet Självständighet Sociala kontakter Balans jobb-fritid Företagets krav Lönsamhet Flexibilitet Utveckling Samarbete med andra Kundrelationer produktutveckling BALANS

31 ITO 07-06-13 Bild 11-31 Två typer av design Användarcentrerad Utgå från arbetssituationen Datorisera för att stödja och underlätta Teknikcentrerad Utgå från arbetsuppgiften och datorns möjligheter Användaren följer systemet och kompletterar datorn Exempel AC: Programmen klarar fler steg i arbetsflödet sammanhängande TC: Användaren får skifta program mellan olika moment i arbetet AC: Användaren kan registrera en del av ett ärende och sedan göra tillfälligt uppehåll TC: Databasens kontroller kräver att alla registreringar måste vara kompletta

32 ITO 07-06-13 Bild 11-32 Olika grader av Datorstyrning Datorstött arbete. Människan avgör. Ex. En ekonom använder Excel Datorlett arbete. Systemet ger vägledning. Ex. En resebyråtjänsteman bokar en resa via ett system Datorstyrt arbete. Systemet styr och beordrar. Ex. I ett automatiskt lager hämtas varor fram automatiskt och en lampa lyser på det som skall plockas Datoriserat arbete. Systemet har tagit över. Ex. Robotisering Tre grundläggande situationer Helt manuellt arbete Samarbete mellan människa och dator. VANLIGAST OCH SVÅRAST Helt automatiserat arbete

33 ITO 07-06-13 Bild 11-33 Användarvänlighet Exempel på intressanta egenskaper för ett system Enkelt att lära, intuitivt Lättförståeligt och logiskt uppbyggt Följer samma standard som övriga system i företaget Tilltalande layout Kunna navigera via menyer och kunna använda genvägar Tollerant för felstavningar etc Få avbrott Snabbt Möjligheter att korrigera misstag Möjlighet att få förklaringar och hjälp Möjlighet att göra uppehåll i arbetet

34 ITO 07-06-13 Bild 11-34 Olika grader av användarengagemang i utvecklingsprocessen Bild ur: Alter, Information Systems

35 ITO 07-06-13 Bild 11-35 Create Process Diagrams Process modeling – graphically representing the processes that capture, manipulate, store, and distribute information between a system and its environment Common process modeling diagrams include –Data flow diagram (DFD) – illustrates the movement of information between external entities and the processes and data stores within the system –Computer-aided software engineering (CASE) tools –automate systems analysis, design, and development

36 ITO 07-06-13 Bild 11-36 Create Data Flow Diagrams Användare Funktion i systemet Dataflöde/transaktion Datalagring/DataBas Bild ur: Alter, Information Systems

37 ITO 07-06-13 Bild 11-37 DFD kan förstoras Ur INFORMATION SYSTEMS, PrenHall - Alter Context-nivå

38 ITO 07-06-13 Bild 11-38 DFD - Förstoring Ur INFORMATION SYSTEMS, PrenHall - Alter

39 ITO 07-06-13 Bild 11-39 Funktioner i systemet - Användningsfall (Use-case) 5 val av läsk + ångerknapp. Automaten returnerar växel. Köpa läsk Fylla på läsk Tömma pengar Av/på Service LeverantörKund Butiksägare System events Stoppa i pengar Ångra Val av läsk System operations Mata ut läsk Returnera pengar Kontrakt En Actor kan förutom människa vara ett annat system eller en maskin Use Case SystemetActor

40 ITO 07-06-13 Bild 11-40 Funktioner i systemet - Användningsfall (Use-case), forts. Beställa vara Reg lagerplock Fakturer a Uppdatera databas Kopiera databas Lager personalOrder behandlare System adm System events Reg kund Reg varor Tryck klar Use Case SystemetActor

41 ITO 07-06-13 Bild 11-41 Beskrivning av IS-funktioner – Use-Case/ Anv.fall Namn: Sale Description: Perform a customer sale event Actor: Cashier Stakeholders & Interests: Kund, personal, ekonomiavdelningen ….. Success scenario: Start sale enter items, end sale, recieve payment Alernate scenarios: Pay cache/card, item is missing,……… Two cuolumn events ActorSystem 1. enter Item-nrdisplay item name, quantity in stock 2. enter quantityconfirm……….. …….. Precondition: Cashier logged in Postcondition: Sale registred, receipt printed Events: Start sale enter items, end sale, recieve payment Logic: If the customer……… If the article…….. If the credit card ……... User Interface Data som används Sale

42 ITO 07-06-13 Bild 11-42 Funktioner i systemet - Annan graf Client - functions Server - functions F1 F2 F3 F4 Huvud meny

43 ITO 07-06-13 Bild 11-43 Samband IS-funktioner & Verksamhets-processer Order process Lager process Fakt process Kund Leverans process F1 F2 F3 Systembeskrivning Verksamhetsbeskrivning F1 Order reg F2 Lager trans F3 Fakturering

44 ITO 07-06-13 Bild 11-44 Icke-funktionella krav PRODUCT REVISION - MaintainabilityCan I fix it ? - FlexibilityCan I change it ? - TestabilityCan I test it ? PRODUCT TRANSITION - PortabilityWill I be able to use it on another machine ? - ReusabilityWill I be able to reuse some of the software ? - InteroperabilityWill I be able to interface it with another system ? PRODUCT OPERATIONS - CorrectnessDoes it do what I want ? - ReliabilityDoes it do it accurately all of the time ? - EfficiencyWill it run on my hardware as well as it can ? - IntegrityIs it secure ? - UsabilityIs it well designed for the user ? + Does it do the right thing ? + Is it economically relevant ?

45 ITO 07-06-13 Bild 11-45 Perform a Buy vs. Build Analysis An organization faces two primary choices when deciding to develop an information system 1.Buy the information system from a vendor –Commercial off-the shelf (COTS) – software package or solution that is purchased to support one or more business functions and information systems –SCM, CRM, and ERP solutions are typically COTS 2.Build the information system itself

46 ITO 07-06-13 Bild 11-46 PHASE 3: DESIGN Design phase – involves describing the desired features and operations of the system including screen layouts, business rules, process diagrams, pseudo code, and other documentation Primary design activities include: 1.Design the IT infrastructure 2.Design Functions in detail

47 ITO 07-06-13 Bild 11-47 Design the IT Infrastructure Sample IT infrastructure

48 ITO 07-06-13 Bild 11-48 Design System Models Modeling – the activity of drawing a graphical representation of a design Different modeling types include: –Graphical user interface (GUI) –System Functions (DFD and Program logics) –Data model –Transactions

49 ITO 07-06-13 Bild 11-49 Design Data Models Sample entity relationship diagram (ERD)

50 ITO 07-06-13 Bild 11-50 Design - Arkitektur Logiskt Dela in SW i delsystem Dela in SW i lager Fördela SW på HW, ex client-server Syfte Flexibla system med utbytbara delar Kunna fördela arbetet på olika grupper Kunna testa systemet systematiskt

51 ITO 07-06-13 Bild 11-51 Design - Teknik SW Operativsystem Kommunikationssystem Databashanteringssystem Utvecklingsmiljö/ programmeringsspråk. Ex.NET och JAVA HW Datorer Kommunikationsutrustning etc. Principer, standards och produkter

52 ITO 07-06-13 Bild 11-52 Design - Realtid Händelser Kontroll/ styrning Analys av systemets olika tillstånd och status Synkronisering Parallella processer Prioriteringsmekanismer Säkerställande av att dead-lines hålls etc. Principer, standards och produkter

53 ITO 07-06-13 Bild 11-53 Design - User interface Web-gränssnitt Multimedia Hjälpfunktioner etc. Principer, standards och produkter

54 ITO 07-06-13 Bild 11-54 Beskrivning av logik i IS-funktioner - Text ORDERREGISTRERING Tryck NYORDER. Kundnummer slås in, systemet visar kunddata. Saknas kunden skall kunddata kunna registreras Ett antal artikelnummer och kvantiteter registreras Systemet visar artikeldata Systemet verifierar att önskad kvantitet finns Efter KLAR summeras ordern och visas i sin helhet på skärmen OK resulterar i att ordern skickas till leveransfunktionen. Vidare subtraheras relevanta lagerkvantiteter

55 ITO 07-06-13 Bild 11-55 Beskrivning av IS-funktioner – Mer strukturerad text INPUTKund- och resedata BEARBETNINGBoka biljett i databasen ……….. OUTPUTSkriv ut biljett på skrivara USER INTERFACEFrame - 7 VOLYMER5.000 transaktioner per dag 15 Mb data i databasen PRESTANDAKRAVMax väntetid: 3 sekunder TILLGÄNGLIGHET24 timmar per dygn

56 ITO 07-06-13 Bild 11-56 IS-funktioner - logik - struktured language BEGIN IF lagersaldo < miniminivå THEN skapa inköpsorder ELSE do nothing END

57 ITO 07-06-13 Bild 11-57 IS-funktioner - logik - beslutstabeller

58 ITO 07-06-13 Bild 11-58 IS-funktioner - logik - logikflöde, medelvärde Start Sum = 0 Antal = 0 LÄS Värde Slut ? Sum = Sum + Värde Antal = Antal + 1 Medel = Sum / Antal PRINT Medel Slut Utskrift ? Ja

59 ITO 07-06-13 Bild 11-59 IS-funktioner - logik - control/ interaction Modul 1 Modul 3 Modul 2 Starta Beräkna (Parametrar 1, 2, 3)

60 ITO 07-06-13 Bild 11-60 IS-funktioner - logik - tillstånd System Inaktivt Avslutning System Aktivt Uppstart Externt kommando: Starta Internt: Uppstart klar Externt kommando: Avsluta Internt: Avslut klar Händelse Tillstånd Övergång

61 ITO 07-06-13 Bild 11-61 IS-funktioner - logik - synkronisering Process 1 Process 4 Process 3Process 2 Parallella processer Synkronisering

62 ITO 07-06-13 Bild 11-62 IS-funktioner - algoritmer Årlig vinst = Årliga intäkter – Årliga kostnader – Investeringskostnad/ Avskrivningstid

63 ITO 07-06-13 Bild 11-63 PHASE 4: DEVELOPMENT Development phase – involves taking all of the detailed design documents from the design phase and transforming them into the actual system Primary development activities include: 1.Develop the IT infrastructure 2.Develop the database and programs –+ Dokumentation m.m

64 ITO 07-06-13 Bild 11-64 PHASE 5: TESTING Testing phase – involves bringing all the project pieces together into a special testing environment to test for errors, bugs, and interoperability, in order to verify that the system meets all the business requirements defined in the analysis phase Primary testing activities include: 1.Write the test conditions 2.Perform the system testing

65 ITO 07-06-13 Bild 11-65 Write the Test Conditions Test condition – the detailed steps the system must perform along with the expected results of each step

66 ITO 07-06-13 Bild 11-66 Perform the System Testing Different types of testing –Unit testing – tests each unit of code upon completion –Application (or system) testing – verifies that all units of code work together –Integration testing – exposes faults in the integration of software components or units –Backup and recovery testing – tests the ability of an application to be restarted after failure –Documentation testing – verifies instruction guides are helpful and accurate –User acceptance testing (UAT) – tests if a system satisfies its acceptance criteria –+ belastningstester

67 ITO 07-06-13 Bild 11-67 PHASE 6: IMPLEMENTATION Implementation phase – involves placing the system into production so users can begin to perform actual business operations with the system Primary implementation activities include: 1.Write detailed user documentation 2.Determine implementation method 3.Provide training for the system users

68 ITO 07-06-13 Bild 11-68 Write Detailed User Documentation System users require user documentation that highlights how to use the system User documentation – highlights how to use the system

69 ITO 07-06-13 Bild 11-69 Determine Implementation Method Four primary implementation methods 1.Parallel implementation 2.Plunge implementation 3.Pilot implementation 4.Phased implementation

70 ITO 07-06-13 Bild 11-70 Provide Training for the System Users Organizations must provide training for system users Two most popular types of training include: –Online training – runs over the Internet or off a CD-ROM –Workshop training – set in a classroom-type environment and led by an instructor

71 ITO 07-06-13 Bild 11-71 PHASE 7: MAINTENANCE Maintenance phase – involves performing changes, corrections, additions, and upgrades to ensure the system continues to meet the business goals Primary maintenance activities include: 1.Build a help desk to support the system users 2.Perform system maintenance 3.Provide an environment to support system changes

72 ITO 07-06-13 Bild 11-72 Build a Help Desk to Support the System Users Internal system users have a phone number for the help desk they call whenever they have issues or questions about the system –Help desk – a group of people who respond to internal system user questions Providing a help desk is an excellent way to provide comprehensive support for new system users

73 ITO 07-06-13 Bild 11-73 Perform System Maintenance Maintenance – fixing or enhancing an information system Different types of maintenance include: –Adaptive maintenance –Corrective maintenance –Perfective maintenance –Preventative maintenance

74 ITO 07-06-13 Bild 11-74 Support System Changes An organization must modify its systems to support the business environment It typically accomplishes this through change management systems and change control boards –Change management system – a collection of procedures to document a change request and define the steps necessary to consider the change based on the expected impact of the change –Change control board (CCB) – responsible for approving or rejecting all change requests

75 ITO 07-06-13 Bild 11-75 Software problems are business problems Primary reasons for project failure include –Unclear or missing business requirements –Skipping SDLC phases –Failure to manage project scope Scope creep – occurs when the scope increases Feature creep – occurs when extra features are added –Failure to manage project plan –Changing technology

76 ITO 07-06-13 Bild 11-76 Software problems are business problems Find errors early: the later in the SDLC an error is found - the more expensive it is to fix


Ladda ner ppt "ITO 07-06-13 Bild 11-1 Systemutveckling Chapter eleven overview SECTION 11.1 – DEVELOPING ENTERPRISE APPLICATIONS –Developing Software –The Systems Development."

Liknande presentationer


Google-annonser