Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Rasbiologi – ett mörkt kapitel i Europas historia

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Rasbiologi – ett mörkt kapitel i Europas historia"— Presentationens avskrift:

1 Rasbiologi – ett mörkt kapitel i Europas historia

2 Rasbiologi 1600-1700-talet Rasindelning svarta, gula vita.
Upptäcktsresor Systematisering i Linnés anda 1600-talet, 1700-talet forskare lägger fram idéer om olika rasindelningar, vita gula och svarta. Upptäcktsresorna ökade och därmed kontakten med andra kulturer. Samtidigt började vetenskapsmännen systematisera växt-och djurvärlden, och fortsatte på samma sätt med människor. Som stöd till sin rasindelning hade man gamla testamentet och berättelsen om Noas söner Sem - gula, Ham - svarta och Jafet – vita.

3 Joseph Arthur de Gobineau (1816 – 1882)
Tre huvudraser (vita, gula, svart) Olika blandformer med olika värde. Arier, vita, står högst. Bara vita kan skapa högstående civilisationer.

4 Ju mindre andel vitt blod desto större förfall.
Rasblandning leder till att de lägre raserna ”lyfts” och konstnärliga anlag skapas.

5 Joseph Arthur de Gobineau (1816 – 1882)
”Den vita rasen hade ursprungligen monopol på skönheten, intelligensen och styrkan. Till följd av förbindelsen med de andra raserna tillkom korsningar som var vackra men inte starka, starka men inte intelligenta, intelligenta men mycket fula och svaga…Även om rasblandning alltså i viss mån är gynnsam för majoriteten av mänskligheten, så sker blandningen samtidigt på bekostnad av denna mänsklighet, eftersom den sänker, försvagar och förnedrar den och skär av dess ädlaste delar.” (Essä om människorasernas ojämlikhet.)

6 Socialdarwinism Charles Darwin (1809 – 1883) Survivel of the fittest.
Industrialisering, kvinnas frigörelse hot mot mänskligheten. Socialdarwinism - kampen för att överleva pågår inte bara i naturen, som Darwin påstod, utan även i samhället. Darwin tar själv avstånd från tilllämpningen av hans teorier på människor. Industrialiseringen och kvinnans frigörelse är ett hot mot den rena rasen. Barna födandet minskar bland utbildade människor och kvinnan förlorar sin roll att i första hand vara en god moder.

7 Rashygien Positiv rashygien – öka barnafödandet
Negativ rashygien – tvångssterilisering Befolkningen skall hållas ren och förädlas. Positiv rashygien – människor med ”goda” egenskaper uppmuntras att föda många barn. Negativ rashygien – Människor med ”dåliga” anlag skall förhindras från att föröka sig – tvångssterilisering.

8 Rashygien 1900 –talet, tankar om den vita rasens undergång
Sverige först i världen med rasbiologiskt institut (1922) Herman Lundborg ( ) Institutet skulle skydda landet mot inre fiender. Skallmätning 1922 öppnas ett statligt rasbiologiskt institut i Uppsala. (det första i världen). Herman Lundborg (1868 – 1943).. Riksdagens båda kammare ansåg då att ett rasbiologiskt institut skulle skydda mot inre fiender; defekta, asociala, abnorma och brottsliga människor. Detta genomfördes genom att studera olika släkters och andra befolkningsgruppers livsbetingelser och utvecklingsmöjligheter, kartlägga såväl det biologiska arvet som miljöns betydelse för individer, släkter och folk, samt genom att utreda sjukdomars och normala mänskliga egenskapers ärftlighetsförhållanden.. Genom dessa utforskningar skulle man få en teoretisk förklaringsmodell till bland annat brottslighet, vanart, alkoholism, sinnesjukdom och annan så kallad undermålighet. Skallmätning kom från en amerikansk forskare som hävdade att man kunde rangordna olika raser genom att studera storleken på kraniumet.. (När han dog hade han hundratals skalar från olika länder på sitt rum. Även svenska forskare, Retzius, Furst utarbetade modeller för skallmätning.

9 Herman Lundborg

10 Skallmätning/näsmätning

11 Tyskland Gobineaus idéer – rasteori, socialdarwinism.
1933 – massteriliseringar av handikappade Lebensbornprogrammet När Hitler kommer till makten 1933 inleds en masssterilisering av ”dåliga” individer i Tyskland, dvs individer med sk ärftliga sjukdomar; sinnessvaga, schizofrena, manodepressiva, epileptiker, Huntington’s chorea (en dödlig form av demens), blinda från födseln, döva från födseln, fysisk handikappade och alkoholister. På tre år massteriliserades 200 000 människor på särskilda steriliseringssjukhus. 30 % av dessa fick steriliserades med våld och ca 5000 dog pga komplikationer infördes abortlagen som tvingade 30 000 kvinnor till abort eftersom de tillhörde de oönskade i samhället.

12 Lebensborn

13 Tyskland Medicinska experiment Kemiska analyser av romskt blod
Josef Mengele (Auschwitz) Carl Clauberg (Auschwitz) 1942 börjar medicinska försök som gick ut på att befria Tyskland från romer: Genom kemiska analyser av romskt blod skulle man hitta speciella kännetecken så att det var lättare att spåra upp alla ned romskt ursprung. Försöken misslyckade, men experimenten att hitta den romska ”genen fortsatte i koncentrationslägren där tusentals romer mördades för att rena Tyskland. Josef Mengele, läkare i Auschwitz, använde mänskliga försöksdjur, framförallt tvillingpar, i sina barbariska experiment; han försökte påverka ögonfärgen genom att spruta in kemikalier i ögonen, opererade utan bedövning och mördade fångar genom att spruta in kloroform direkt i hjärtat för att få färska lik. Läkaren Carl Clauberg, även han i Auschwitz, experimenterade på att få fram en metod att sterilisera kvinnor vid en vanlig gynekologisk undersökning utan att de kvinnorna märkte det. 700 kvinnor från lägren användes som ofrivilliga försökspersoner.

14 Tyskland 1941 Wannseekonferensen Göring Die Endlösung

15 Resultatet Massgrav i Auschwitz

16 Antisemitism Ordet började användas 1879 efter kampanjer mot judar.
Judehatet har en äldre historia. Förföljelser började under antiken. Judar anklagades vara ”kristusmördare”.

17 Begränsande lagar mot judar i romarriket.
Ex. fick de inte bygga synagogor, ha statliga ämbeten, äga jord eller gifta sig med kristna. Under Medeltiden spreds myter om judar. Bl.a att de förgiftat brunnarna under Digerdöden. Judar fick bo i speciella områden ”getton”.

18 Upplysningen och franska revolutionen
1700-talet. Något bättre för judar. Samma lagar för alla spreds till många länder. Antisemitismen levde kvar i många kretsar.

19 1800-talet Uppsving i och med den nya rasbiologiska forskningen.
Myt spreds om att judarna var ute efter att ta över världen.

20 1900-talet Tyskland 1933 judiska böcker m.m. bränns på bål.
1935 Nürnberglagarna. 1938 Kristallnatten 1942 Den slutgiltiga lösningen bestäms.

21 1948 Judarnas stat Israel utropas.

22 Dock… Fortsatt antisemitism. Mindre öppen. Nazistpartier. Judisk sammansvärjning. Förnekande av Förintelsen.


Ladda ner ppt "Rasbiologi – ett mörkt kapitel i Europas historia"

Liknande presentationer


Google-annonser