Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

F O L K M O R D Genocide Soykirim Népirtás Ludobójstwo Völkermord folkedrab Genocidio.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "F O L K M O R D Genocide Soykirim Népirtás Ludobójstwo Völkermord folkedrab Genocidio."— Presentationens avskrift:

1 F O L K M O R D Genocide Soykirim Népirtás Ludobójstwo Völkermord folkedrab Genocidio

2 VAD ÄR FOLKMORD ? •Nürnberg •Ett internationellt straffrättsligt begrepp som tillkom i augusti 1945. De allierade enades om att installera en domstol i syfte att åtala tyska krigsförbrytare - den s.k. Nürnbergsprocessen. Nürnbergsprocessen varade mellan 20.nov..1945 & 01.okt..1946

3 •FN •Några år senare, i december 1948 antog FN´s generalförsamling ”folkmordskonventionen” som trädde i kraft i januari 1951. Sverige är en av 135 anslutna stater. Folkmord enligt FN: Förövad i avsikt att helt eller delvis förinta en nationell,etnisk, rasmässigt bestämd eller religiös grupp.

4 EN VETENSKAPLIG DEFINTION •Typologi enligt den amerikanska sociologen Helen Fein: • 1.) det koloniala folkmordet exploatering av ekonomiska resurser •2.) det despotiska folkmordet eliminera eventuell opposition Ex: Belgisk Kongo under kung Leopold Ex: Tyskland - Hitler / Irak - Hussein

5 •Typologi •3.) folkmord som vedergällning eliminera en verklig opponent •4.) det ideologiska folkmordet grupper som anses vara statens fiender, det onda Ex: Irak - Hussein och kurderna Ex: Tyskland - Hitler och Judarna / Irak s.o.

6 HISTORISKT PERSPEKTIV •Folkmord är inget nytt! •Några exempel på folkmord genom historien: 1.) Antiken - peloponnesiska kriget / 400-t f.kr alla män bl. Melierna slaktades, kvinnor och barn såldes som slavar •2.) Senmedeltiden - häxförbränningar i reformationens farvatten upp till 100000 brändes/dödades i Europa •3.) 1500- / 1800 -tal - kolonialism indianerna undandrängs och deras mark exploateras / runt 1,5 miljoner

7 •Historiskt perspektiv •4.) 1800-talet - hereoupproret i Sydvästafrika (Namibia) slås ner av tyskarna / ca. 65000 döda •5.) 1900-talet - turkiets folkmord på armenierna ca. 600000 döda ca. 1,5-2 milj. Deporterades • Ryssland- deportation och utsvältning av vissa befolkningsgrupper (t.ex: småbönder) mellan 14 och 20 milj. Omkom.

8 F Ö R I N T E L S E N •Som följd av den systematiska förintelsen av olika folkgrupper (främst judar) under det s.k. ”tredje riket” myntades av de allierade segermakterna efter andra världskriget begreppet ”folkmord”. •Förintelsen intar en särställning, varför? P.g.a.. Metoden! •* lagar och förbud kring judarna •* konfiskering av all egendom •* utnyttjande av arbetskraft (arbetsläger & KZ) •* död /olika metoder

9 INDUSTRIALISERAT FOLKMORD •Metodisk iscensättning • 1.) Raslagar & yrkesförbud från 1933 och framåt • 2.) Wannseekonferens - 20. Jan. 1942 medvetet beslut tas att utrota (”Endlösung”) en specifik folkgrupp (Eichmann, Heydrich & Himmler). • 3.) Organisation SS - Sturmstaffel (paramil.) som den exekutiva makten KZ - Konzentrationsläger som arbets-och förintelseläger

10 KONZENTRATIONS = LÄGER

11 K Z •Offer • Judar •Zigenare •Politisk opposition •Homosexuella •Bödlar • SS - ansvarig mynd. •Läkare - under SS •Användning • tvångsarbete främst i krigsindustrin •medicinska experiment •slutgiltig utrotning p.g.a. ideologiska skäl

12 DÖDENS STATISTIK

13 O M V Ä R L D E N •Hur reagerade omvärlden ? • * Eviankonferensen - 06. - 15.juli 1938 angående judiska flyktingar • * Sveriges roll • x regering och riksdag • x övriga aktörer - kyrkan och pressen • x flyktingmottagning - kontingenter vs. faktisk mott.

14 ARBETSANVISNINGAR •Material litteratur - kurslitteratur - biblioteket - lexikon fördjupning - att läsa vidare (tips) Internet - angivna och egna sidor •Metod läsning - kurslitteratur - eget material grupparbete - i dialog med läraren gruppdiskussion - s.o.


Ladda ner ppt "F O L K M O R D Genocide Soykirim Népirtás Ludobójstwo Völkermord folkedrab Genocidio."

Liknande presentationer


Google-annonser