Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

VT -15 Idrott och hälsa Martin & Robert

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "VT -15 Idrott och hälsa Martin & Robert"— Presentationens avskrift:

1 VT -15 Idrott och hälsa Martin & Robert
L-ABC FÖR ÅRSKURS 7 VT -15 Idrott och hälsa Martin & Robert

2 Varför ska man kunna L-ABC?
Skolan ger dig möjligheten att rädda liv. Du ska inte behöva stå hjälplös om det händer en olycka. Det kan ta lång tid innan expertpersonal är på plats. Finns i målen för ämnet Idrott och hälsa.

3 Centralt innehåll • Första hjälpen och hjärt- och lungräddning.
Arbetsställningar och belastning till exempel vid fysiska aktiviteter och förebyggande av skador, genom till exempel allsidig träning.

4 Kunskapskrav E -Eleven kan ge enkla beskrivningar av hur man förebygger skador som är förknippade med lekar, spel och idrotter. Dessutom kan eleven hantera nödsituationer vid vatten med hjälpredskap under olika årstider. C -Eleven kan ge utvecklade beskrivningar av hur man förebygger skador som är förknippade med lekar, spel och idrotter. Dessutom kan eleven hantera nödsituationer vid vatten med hjälpredskap under olika årstider. A -Eleven kan ge välutvecklade beskrivningar av hur man förebygger skador som är förknippade med lekar, spel och idrotter. Dessutom kan eleven hantera nödsituationer vid vatten med hjälpredskap under olika årstider.

5 5 min Första fem minutern är oerhört viktigt och kan rädda liv om man vet vad man ska göra!

6 L = LIVSFARLIGT LÄGE - Brand Första steget i livräddning.
Se till din egen säkerhet först. Kontrollera platsen. Avlägsna personen från: - Brand - Vatten - Järnvägsspår - Bilolycka Flytta aldrig en svårt skadad person om det inte finns ett livsfarligt läge. Vid alla olyckor och incidenter finns det en sak som går före allt annat: Din egen säkerhet. Om du skadar dig på väg fram till den skadade, då finns det ingen som kan hjälpa denne. Samtidigt kommer eventuell annan sjukvård (exempelvis ambulansen) att få mer att göra i ”onödan”. Innan du närmar dig en skadad eller hjälpsökande: Kontrollera alltid platsen!! Vilka faror utsätter du dig för? Vad har orsakat olyckan? Finns den orsaken kvar och kan skada dig? ”L” måste åtgärdas innan du gör något annat! Vid exempelvis en trafikolycka måste du kanske flytta personen från vägen – alternativt stoppa trafiken. Vid brand måste du kanske få ut personen ur det brinnande huset, vid elolyckor måste strömmen brytas, osv. Åtgärda detta innan du börjar med nästa steg.

7 A = ANDNING Andningen. Kontroll av andning:
- ”inte den som skriker högst som behöver hjälp mest” - tystnad kan vara tecken på ofria luftvägar Kontroll av andning: - Fria luftvägar - Se - Lyssna - Känn Vid medvetande - Drar sig undan eller får panik - Heimlich - Dunka ryggen

8 Var noggrann och våga hjälp!
Andning forts.. Skapa fria luftvägar: - Instruktion Mun mot mun metoden (konstgjord andning). Kontrollera personen hela tiden - Andningen kan komma och försvinna Var noggrann och våga hjälp!

9 B = BLÖDNING Blödningar måste stoppas - Artärer - kraftig blödning
- Vener – lite lättare blödning - Kapillärer - skrubbsår Stoppa blödning: - Tryckförband - Mänskligt förband, ex. en hand - Hårt - Ej obehag, stickningar domningar - ”Lagt förband ligger” - Använd det som finns, tröja tygstycken etc.

10 Blödning forts. - Placera skadade kroppsdelen högt
- Högläge - Placera skadade kroppsdelen högt - Minska trycket Försiktig vid tryckförband runt hjärta och hals. - kan minska blodflödet till hjärnan Ta inte bort knivar eller vassa föremål ur såren. Täpper till blodkärl Blödningen ökar om de tas bort VIKTIGAST - stoppa blödningen!

11 C = CHOCK / CIRKULATIONSSVIKT
Vad är chock/cirkulationssvikt? Liten mängd blod i kroppen p.g.a. blödning Ingen syreförsörjning till kroppen Livshotande Ej det psykiska tillståndet Tecken på cirkulationssvikt: - Snabb och svag puls, - Svettningar, kallsvettig hud, - Oro och ångest. - Törst - Frossa

12 Chock / cirkulationssvikt forts.
Vad är viktigt? Benen i högläge så att viktiga organ får blod Ej ge vatten, kräkningar kan stoppa luftvägar Varsamhet Värme Vila Placera personen i stabilt sidoläge

13 FRÅGOR ? Källa

14 STABILT SIDOLÄGE -TRÄNA
1. Sätt dig på sidan av personen och ta tag i armen närmast dig. 2. Böj den i vinkel (ta inte i). 3. Lägg den andra armen över bröstet mot armhålan. 4. Böj personens knä – det som är längst bort från dig. 5. Ta tag i knäet och i axeln och vänd personen mot dig. 6. Lägg under handen under hakan och böj huvudet bakåt. Kontrollera andningen!!


Ladda ner ppt "VT -15 Idrott och hälsa Martin & Robert"

Liknande presentationer


Google-annonser