Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

VT -15 Idrott och hälsa Martin & Robert L-ABC FÖR ÅRSKURS 7.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "VT -15 Idrott och hälsa Martin & Robert L-ABC FÖR ÅRSKURS 7."— Presentationens avskrift:

1 VT -15 Idrott och hälsa Martin & Robert L-ABC FÖR ÅRSKURS 7

2 Varför ska man kunna L-ABC? Skolan ger dig möjligheten att rädda liv. Skolan ger dig möjligheten att rädda liv. Du ska inte behöva stå hjälplös om det händer en olycka. Du ska inte behöva stå hjälplös om det händer en olycka. Det kan ta lång tid innan expertpersonal är på plats. Det kan ta lång tid innan expertpersonal är på plats. Finns i målen för ämnet Idrott och hälsa. Finns i målen för ämnet Idrott och hälsa.

3 Centralt innehåll F ö rsta hj ä lpen och hj ä rt- och lungr ä ddning. Arbetsställningar och belastning till exempel vid fysiska aktiviteter och förebyggande av skador, genom till exempel allsidig träning.

4 Kunskapskrav E -Eleven kan ge enkla beskrivningar av hur man förebygger skador som är förknippade med lekar, spel och idrotter. Dessutom kan eleven hantera nödsituationer vid vatten med hjälpredskap under olika årstider. C -Eleven kan ge utvecklade beskrivningar av hur man förebygger skador som är förknippade med lekar, spel och idrotter. Dessutom kan eleven hantera nödsituationer vid vatten med hjälpredskap under olika årstider. A - Eleven kan ge välutvecklade beskrivningar av hur man förebygger skador som är förknippade med lekar, spel och idrotter. Dessutom kan eleven hantera nödsituationer vid vatten med hjälpredskap under olika årstider.

5 5 min

6 L = LIVSFARLIGT LÄGE Första steget i livräddning. Första steget i livräddning. Se till din egen säkerhet först. Se till din egen säkerhet först. Kontrollera platsen. Kontrollera platsen. Avlägsna personen från: Avlägsna personen från: - Brand - Vatten - Järnvägsspår - Bilolycka Flytta aldrig en svårt skadad person om det inte finns ett livsfarligt läge. Flytta aldrig en svårt skadad person om det inte finns ett livsfarligt läge.

7 A = ANDNING Andningen. Andningen. - ”inte den som skriker högst som behöver hjälp mest” - tystnad kan vara tecken på ofria luftvägar Kontroll av andning : Kontroll av andning : - Fria luftvägar - Se - Lyssna - Känn Vid medvetande Vid medvetande - Drar sig undan eller får panik - Heimlich - Dunka ryggen

8 Andning forts.. Skapa fria luftvägar: Skapa fria luftvägar: - Instruktion Mun mot mun metoden (konstgjord andning). Mun mot mun metoden (konstgjord andning). Kontrollera personen hela tiden Kontrollera personen hela tiden - Andningen kan komma och försvinna Var noggrann och våga hjälp!

9 B = BLÖDNING Blödningar måste stoppas Blödningar måste stoppas - Artärer - kraftig blödning - Vener – lite lättare blödning - Kapillärer - skrubbsår Stoppa blödning: Stoppa blödning: - Tryckförband - Mänskligt förband, ex. en hand - Hårt - Ej obehag, stickningar domningar - ”Lagt förband ligger” - Använd det som finns, tröja tygstycken etc.

10 Blödning forts. - Högläge - Placera skadade kroppsdelen högt - Minska trycket Försiktig vid tryckförband runt hjärta och hals. Försiktig vid tryckförband runt hjärta och hals. - kan minska blodflödet till hjärnan Ta inte bort knivar eller vassa föremål ur såren. Ta inte bort knivar eller vassa föremål ur såren. - Täpper till blodkärl - Blödningen ökar om de tas bort VIKTIGAST - stoppa blödningen ! VIKTIGAST - stoppa blödningen !

11 C = CHOCK / CIRKULATIONSSVIKT Vad är chock/cirkulationssvikt? Vad är chock/cirkulationssvikt? - Liten mängd blod i kroppen p.g.a. blödning - Ingen syreförsörjning till kroppen - Livshotande - Ej det psykiska tillståndet Tecken på cirkulationssvikt: Tecken på cirkulationssvikt: - Snabb och svag puls, - Svettningar, kallsvettig hud, - Oro och ångest. - Törst - Frossa

12 Chock / cirkulationssvikt forts. Vad är viktigt? Vad är viktigt? - Benen i högläge så att viktiga organ får blod - Ej ge vatten, kräkningar kan stoppa luftvägar - Varsamhet - Värme - Vila Placera personen i stabilt sidoläge Placera personen i stabilt sidoläge

13 FRÅGOR ? FRÅGOR ? Källa http://www.sjukvardare.se/forstahjalpen.html

14 STABILT SIDOLÄGE -TRÄNA 1. Sätt dig på sidan av personen och ta tag i armen närmast dig. 1. Sätt dig på sidan av personen och ta tag i armen närmast dig. 2. Böj den i vinkel (ta inte i). 2. Böj den i vinkel (ta inte i). 3. Lägg den andra armen över bröstet mot armhålan. 3. Lägg den andra armen över bröstet mot armhålan. 4. Böj personens knä – det som är längst bort från dig. 4. Böj personens knä – det som är längst bort från dig. 5. Ta tag i knäet och i axeln och vänd personen mot dig. 5. Ta tag i knäet och i axeln och vänd personen mot dig. 6. Lägg under handen under hakan och böj huvudet bakåt. Kontrollera andningen!! 6. Lägg under handen under hakan och böj huvudet bakåt. Kontrollera andningen!!


Ladda ner ppt "VT -15 Idrott och hälsa Martin & Robert L-ABC FÖR ÅRSKURS 7."

Liknande presentationer


Google-annonser