Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Världens största religion

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Världens största religion"— Presentationens avskrift:

1 Världens största religion
Kristendomen Världens största religion

2 Centrala drag Gud är kärleken
Denna kärlek visar sig i Jesus när han offras för mänsklighetens skull. Av nåd, gratis utan motprestation, blir människan genom detta upprättad och frälst, räddad från ondskan

3 Grundtankar Bygger på judendomen Gud blir människa Guds rike är nära
Uppfyller Gamla Testamentets profetior Jesus= Messias? Gud blir människa Jesus som Guds son Guds rike är nära

4 Jesu budskap Ville skärpa lagen Utmanade de mäktiga Människosyn
De fattiga är de främsta Sinnelagsetik Kärleksfulla handlingar Liknelser Evangelier Johannes Markus Matteus Lukas Berömda Jesuord Sid 84

5 Från Jesus till Kristendom
Uppståndelsen Ny religion Paulus brev Förföljelse Till 300-talet Romersk statsreligion Enorm expansion 300-talet och framåt Medeltiden

6 Olika inriktningar Ortodoxa kyrkan Katolicismen Protestantismen
Den mer ursprungliga östliga läran Katolicismen Påven Allmännelig och universeel Protestantismen Uppstod på 1500-talet Sveriges väg Lutherskt evangeliskt

7 Sakrament Dop Bot (bikt) Nattvard (mässa) Konfirmation Äktenskap
Prästvigning De sjukas smörjelse Inom katolicismen Heliga handlingar Inom ortodoxa kyrkan Mysterier Inom protestantismen Endast Dop, nattvard

8 Trosbekännelsen Vi tror på Gud Fader allsmäktig, himmelens och jordens skapare. Vi tror ock på Jesus Kristus, hans enfödde Son, vår Herre, vilken är avlad av den helige Ande, född av jungfru Maria, pinad under Pontius Pilatus, korsfäst, död och begraven, nederstigen till dödsriket, på tredje dagen uppstånden igen ifrån de döda, uppstigen till himmelen, sittande på allsmäktig Gud Faders högra sida, därifrån igenkommande till att döma levande och döda. Vi tror ock på den helige Ande, en helig, allmännelig kyrka, de heligas samfund, syndernas förlåtelse, de dödas uppståndelse och ett evigt liv. Amen.

9 Kyrkans symbolik Väderstreck Symboliska linjer Kyrkogårdar
Öster Väderstreck Symboliska linjer Från Födelse till död Från skapelse till domedag Kyrkogårdar Norr Söder Väster

10 Kyrkoåret Startar vid advent= Väntan Julen= Jesus föds
Trettonhelgen= De tre vise männen Påsken= Jesus avrättas och återuppstår Kristi himmelsfärd= Återföreningen med Gud Pingst= Lärjungarna börjar predika


Ladda ner ppt "Världens största religion"

Liknande presentationer


Google-annonser