Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Informationsteknologi - Lektion 2 Trådlöst nätverk (WLAN) Trådlöst nätverk (WLAN) Filarkivet: www.yrkeshogskolan.net Filarkivet: www.yrkeshogskolan.net.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Informationsteknologi - Lektion 2 Trådlöst nätverk (WLAN) Trådlöst nätverk (WLAN) Filarkivet: www.yrkeshogskolan.net Filarkivet: www.yrkeshogskolan.net."— Presentationens avskrift:

1 Informationsteknologi - Lektion 2 Trådlöst nätverk (WLAN) Trådlöst nätverk (WLAN) Filarkivet: www.yrkeshogskolan.net Filarkivet: www.yrkeshogskolan.net E-post E-post Webmail Webmail Outlook Outlook Webbläsare Webbläsare 1 Copyright 2008, Mahmud Al Hakim, Hakimdata.se

2 WLAN Wireless Local Area Network Wireless Local Area Network Lokalt nätverk som bygger på trådlös överföring av nätverkssignalerna. Lokalt nätverk som bygger på trådlös överföring av nätverkssignalerna. Olika standarder: Olika standarder: IEEE 802.11 (1997): Grundstandarden, upp till 2 Mbit/s IEEE 802.11 (1997): Grundstandarden, upp till 2 Mbit/s IEEE 802.11b (1999): kallas även Wi-Fi, hastighet 11 Mbit/s IEEE 802.11b (1999): kallas även Wi-Fi, hastighet 11 Mbit/s IEEE 802.11g (2003): hastighet 54 Mbit/s IEEE 802.11g (2003): hastighet 54 Mbit/s Läs mer Läs mer http://sv.wikipedia.org/wiki/WLAN http://sv.wikipedia.org/wiki/WLAN http://sv.wikipedia.org/wiki/WLAN http://sv.wikipedia.org/wiki/IEEE_802.11 http://sv.wikipedia.org/wiki/IEEE_802.11 http://sv.wikipedia.org/wiki/IEEE_802.11 2 Copyright 2008, Mahmud Al Hakim, Hakimdata.se

3 WLAN – Viktiga begrepp Infrastrukturnät (infrastructure): är benämningen på WLAN som har central flödeskontroll. Ett infrastrukturnät består av en central router med WLAN-funktion och ett antal klienter som når varandra och andra nät via den centrala noden. Infrastrukturnät (infrastructure): är benämningen på WLAN som har central flödeskontroll. Ett infrastrukturnät består av en central router med WLAN-funktion och ett antal klienter som når varandra och andra nät via den centrala noden. Accesspunkt (Access Point ): den centrala nod som styr trafiken i ett infrastrukturnät. All trafik i ett infrastrukturnät passerar accesspunkten, även sådan trafik som skall till andra klienter i samma WLAN Accesspunkt (Access Point ): den centrala nod som styr trafiken i ett infrastrukturnät. All trafik i ett infrastrukturnät passerar accesspunkten, även sådan trafik som skall till andra klienter i samma WLAN SSID (Service Set IDentifier ): Varje WLAN har ett SSID som skickas ut för att identifiera just det nätverket. SSID (Service Set IDentifier ): Varje WLAN har ett SSID som skickas ut för att identifiera just det nätverket. 3 Copyright 2008, Mahmud Al Hakim, Hakimdata.se

4 WLAN - Säkerhet WEP (Wired Equivalent Privecy): ett tidigt försök att kryptera trådlösa nätverk (1999). Avsändaren krypterar ett paket data, skickar paketet trådlöst till mottagaren där det dekrypteras. Krypteringen existerar bara under själva överföringen. Avsändaren och mottagaren har en gemensam nyckel som används för själva krypteringen och dekrypteringen. WEP (Wired Equivalent Privecy): ett tidigt försök att kryptera trådlösa nätverk (1999). Avsändaren krypterar ett paket data, skickar paketet trådlöst till mottagaren där det dekrypteras. Krypteringen existerar bara under själva överföringen. Avsändaren och mottagaren har en gemensam nyckel som används för själva krypteringen och dekrypteringen. WPA (WiFi Protected Access): ett nytt säkerhetsförsök (2004). Till skillnad från WEP där en statisk nyckel används använder WPA ett system med en teknik som distribuerar nycklar till alla enheter som är anslutna till nätverket på ett sätt som gör krypteringen säkrare. WPA (WiFi Protected Access): ett nytt säkerhetsförsök (2004). Till skillnad från WEP där en statisk nyckel används använder WPA ett system med en teknik som distribuerar nycklar till alla enheter som är anslutna till nätverket på ett sätt som gör krypteringen säkrare. 4 Copyright 2008, Mahmud Al Hakim, Hakimdata.se

5 WLAN Nätverkskort Netgear Wireless USB Adapter Copyright 2008, Mahmud Al Hakim, Hakimdata.se 5

6 Netgear settings Copyright 2008, Mahmud Al Hakim, Hakimdata.se 6

7 Att välja en Accesspunkt Leta efter accesspunkten KTHOPEN 7 Copyright 2008, Mahmud Al Hakim, Hakimdata.se

8 8 OBS! GUEST Account

9 Filarkivet www.yrkeshogskolan.net 9 Copyright 2008, Mahmud Al Hakim, Hakimdata.se

10 Ladda upp filer 10 Copyright 2008, Mahmud Al Hakim, Hakimdata.se

11 E-post Förnamn.efternamn@logistikprogrammet.org Lösenord: samma som används för WLAN 11 Copyright 2008, Mahmud Al Hakim, Hakimdata.se

12 Webmail www.logistikprogrammet.org/webmail 12 Copyright 2008, Mahmud Al Hakim, Hakimdata.se

13 13 Copyright 2008, Mahmud Al Hakim, Hakimdata.se

14 Eftersändning 14 Copyright 2008, Mahmud Al Hakim, Hakimdata.se

15 Horde 15 Copyright 2008, Mahmud Al Hakim, Hakimdata.se

16 Konfigurera Outlook Express 16 Copyright 2008, Mahmud Al Hakim, Hakimdata.se

17 Verktyg –> Konton 17 Copyright 2008, Mahmud Al Hakim, Hakimdata.se

18 Lägg till -> E-post… 18 Copyright 2008, Mahmud Al Hakim, Hakimdata.se

19 19 Copyright 2008, Mahmud Al Hakim, Hakimdata.se

20 20 Copyright 2008, Mahmud Al Hakim, Hakimdata.se

21 21 Copyright 2008, Mahmud Al Hakim, Hakimdata.se

22 22 Copyright 2008, Mahmud Al Hakim, Hakimdata.se

23 OBS! SMTP Port : 26 Egenskaper 23 Copyright 2008, Mahmud Al Hakim, Hakimdata.se

24 24 Copyright 2008, Mahmud Al Hakim, Hakimdata.se

25 Konfigurera Outlook 2007 Se sid. 10 i boken Copyright 2008, Mahmud Al Hakim, Hakimdata.se 25

26 Anslut till POP 26 Copyright 2008, Mahmud Al Hakim, Hakimdata.se

27 Välj manuella inställningar 27 Copyright 2008, Mahmud Al Hakim, Hakimdata.se

28 Fyll i och välj ”Fler inställningar…” 28 Copyright 2008, Mahmud Al Hakim, Hakimdata.se

29 OBS! SMTP PORTEN ÄR 26 29 Copyright 2008, Mahmud Al Hakim, Hakimdata.se

30 Grattis! 30 Copyright 2008, Mahmud Al Hakim, Hakimdata.se

31 Webbläsare (Browser) Webbläsare: är program för att hämta, tolka och återge dokument kodade i HTML eller XHTML som lagts upp på webbservrar på Internet. Webbläsare: är program för att hämta, tolka och återge dokument kodade i HTML eller XHTML som lagts upp på webbservrar på Internet. Se lista över webbläsare och statistik här: http://sv.wikipedia.org/wiki/Webbl%C3%A4sare Se lista över webbläsare och statistik här: http://sv.wikipedia.org/wiki/Webbl%C3%A4sare http://sv.wikipedia.org/wiki/Webbl%C3%A4sare Nyhet: Google Chrome http://www.google.se/chrome Nyhet: Google Chrome http://www.google.se/chrome http://www.google.se/chrome Copyright 2008, Mahmud Al Hakim, Hakimdata.se 31


Ladda ner ppt "Informationsteknologi - Lektion 2 Trådlöst nätverk (WLAN) Trådlöst nätverk (WLAN) Filarkivet: www.yrkeshogskolan.net Filarkivet: www.yrkeshogskolan.net."

Liknande presentationer


Google-annonser