Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Dr Åsa Gren Beijerinstitutet för Ekologisk Ekonomi

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Dr Åsa Gren Beijerinstitutet för Ekologisk Ekonomi"— Presentationens avskrift:

1 Dr Åsa Gren Beijerinstitutet för Ekologisk Ekonomi
Kungliga Vetenskapsakademien

2 Ekosystemtjänster som metod:
Historik Urbant exempel när metoden/linsen kan bidra Litteratur tips: CBO

3 Klassisk världsbild Natur kapital Produkter Tjänster Ekonomi Samhälle
Arbete Kapital Teknologi Natur kapital Produkter Tjänster Ekonomi Samhälle Klassisk världsbild

4 Naturkapitalet är idag den begränsande faktorn!
Erosion Överfiske Algblomning Överbetning

5 Planetens biofysiska gränser!
Klimatförändringar Kvävecykeln Biologisk mångfald

6 Social-ekologisk systemsyn (SES)
Ekonomi Samhälle Ekosystem/Biosfären Social-ekologisk systemsyn (SES) Flöde av ekosystemtjänster

7 Hur tar vi bäst hand om naturen?
Dikotomi Utveckling Bevarande Ecologists Economists Fynbos, Cape Winelands, Fynbos, South Africa 2008 Photos by Åsa Jansson Cape Winelands, Stellebosch , South Africa 2008 Photos by Åsa Jansson

8 Dikotomi Urbant Ruralt Urbana jordbrukslandskap

9 Mer än 60% av den yta som skall bli urban till 2030 har inte byggts än!
Vilken möjlighet!

10 Möjlighet att styra mot en mer hållbar framtida urban utveckling!
The green city of Delhi

11 ”Smart Growth” Är tätt smart? Hur tätt är smart? Hur mäter vi täthet?
Vad vet vi om miljövinsterna? Samma densitet, olika form!

12 -Sparad mark runt omkring staden -Lägre temperatur (UHI)
Potentiella miljövinster: -Minskade CO2 utsläpp -Sparad mark runt omkring staden -Luftkvalitet -Biodiversitet -Lägre temperatur (UHI)

13 Preliminära resultat! Minskade CO2 utsläpp (åker mindre bil):
Positivt om ej tar med “leisure trips” Sparad naturlig mark: Sparar utanför , men “äter upp” viktiga grönområden i staden (ruduratmark, gamla järnvägar, gamla upplag etc.) Luftkvalitet: Positivt om mäter regionalt, Lokalt negativt Habitat för biodiversitet: Negativt samband (mycket få studier) Lägre temperatur i samband med Urban Heat Island (UHI) Positivt om utgår från att “sprawl” ej har några grönytor kvar Många ekosystemtjänster är inte med, t ex. matproduktion, pollinering, många kulturella tjänster etc.

14 Vi vet alldeles för lite!

15 Konstruktiv lins för att återkoppla vårt samhälle till biosfären:
Ekosystemtjänster – Konstruktiv lins för att återkoppla vårt samhälle till biosfären: -koppla naturens arbete till mänsklig välfärd -få bort hindrande dikotomier -identifiera relevanta tids och rumsskalor Jag hoppas att jag har givit ett tydligt och tillfredsställande svar på frågan:

16 CITIES AND BIODIVERSITY OUTLOOK
Completion of over two years of work 150 authors, reviewers have been involved It started just after COP10 in Nagoya, the parties requested that an assessment of the links and opportunities between urbanization, biodiversity and ecosystems to be made CITIES AND BIODIVERSITY OUTLOOK - A global assessment of the links between urbanisation, biodiversity and ecosystem services En global utvärdering av kopplingen mellan urbanisering, biologisk mångfald och ekosystemtjänster

17 Tack!


Ladda ner ppt "Dr Åsa Gren Beijerinstitutet för Ekologisk Ekonomi"

Liknande presentationer


Google-annonser