Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Kv-hallinnon kevätpäivät Turku 4.-6.5.2004 5.5.2004, Sessioryhmä I Tutkintojen akateeminen tunnustaminen – ulkomailta tulevien opiskelijoiden todistukset.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Kv-hallinnon kevätpäivät Turku 4.-6.5.2004 5.5.2004, Sessioryhmä I Tutkintojen akateeminen tunnustaminen – ulkomailta tulevien opiskelijoiden todistukset."— Presentationens avskrift:

1 Kv-hallinnon kevätpäivät Turku 4.-6.5.2004 5.5.2004, Sessioryhmä I Tutkintojen akateeminen tunnustaminen – ulkomailta tulevien opiskelijoiden todistukset Alexandra Ohls, HANKEN alexandra.ohls@hanken.fi

2 Alexandra Ohls, HANKEN, 5.5.2004 Master’s Programmes at Hanken  de första engelskspråkiga magister- programmen vid Hanken började år 1999  år 2004 erbjuder Hanken fem magister- program (10-15 platser / program) och en möjlighet att söka till huvudämnesstudier på engelska (20 platser)  254 sökande år 2004 (ca. 330 år 2003), ca. 90 blir antagna

3 Alexandra Ohls, HANKEN, 5.5.2004 Master’s Programmes at Hanken forts.  år 2004 sökande från 41 olika länder Finland 25 % Indien 14 % Kina 13 % Pakistan 11 % Ghana 7 %

4 Alexandra Ohls, HANKEN, 5.5.2004 Master’s Programmes at Hanken  Advanced Financial Information Systems  Computational Finance  Corporate Governance  Interactive Marketing  Real Estate Finance

5 Alexandra Ohls, HANKEN, 5.5.2004 Huvudämnesstudier på engelska (Majors)  Economics  Finance – Helsingfors  Finance –Vasa  Management and Organization  Marketing  Statistics

6 Alexandra Ohls, HANKEN, 5.5.2004 Antagningskriterier  behörighet (access) vs. bedömningskriterier (admission criteria)  tre nivåer: allmän behörighet för magisterstudier vid Hanken program-/ämnesspecifika kriterier bedömningskriterier för rangordning av de sökande

7 Alexandra Ohls, HANKEN, 5.5.2004 Allmän behörighet  minst lägre högskoleexamen, eller motsvarande utländsk examen, avlagd vid universitet  tillräckliga kunskaper i engelska universitetsexamen avlagd på engelska nordisk universitetsexamen TOEFL 580/237 eller IELTS 6.5

8 Alexandra Ohls, HANKEN, 5.5.2004 Program-/ämnesspecifika krav  minst 40 sv inom ekonomiska vetenskaper (60 sv för huvudämnesstudier), varav  minst 20 sv inom det blivande huvudämnet  i särskilda fall kan den antagna studeranden förutsättas komplettera sina kunskaper i huvudämnet eller för programmet relevanta ämnen

9 Alexandra Ohls, HANKEN, 5.5.2004 Bedömningskriterier  omfattningen av och framgången i de tidigare studierna (huvudämnet, ekon. vetenskaper)  studiemotivationen  relevant arbetserfarenhet och rekommendationer  Research Plan för pro gradu-avhandlingen (Interactive Marketing)

10 Alexandra Ohls, HANKEN, 5.5.2004 Antagningsprocessen  ansökningstiden absolut – försenade ansökningar beaktas inte (inte poststämpel)  studiebyrån bedömer om den allmänna behörigheten uppfylls  de behöriga sökandenas ansökningar skickas till programmen/ämnena för bedömning och rangordning (inkl. kompletteringskrav)

11 Alexandra Ohls, HANKEN, 5.5.2004 Antagningsprocessen forts.  studiebyrån bereder antagningsbeslutet och föredrar det för rektor  sökande har rätt att yrka på rättelse inom två veckor  till nekande beslut om besvär bifogas information om sökandes besvärsrätt till förvaltningsdomstolen

12 Alexandra Ohls, HANKEN, 5.5.2004 Praktiska tips  utförlig och specifik info om antagningskriterier och antagningsprocessen (kan inte ge för mycket information!)  elektroniskt ifyllbar ansökan  be att det egna meddelandet inkluderas i den sökandes svar (e-post)  skriva ut att inte svarar på sådant som finns förklarat i ansökningsguiden/Welcome Guide

13 Alexandra Ohls, HANKEN, 5.5.2004 Utländska examensbevis  Hur kontrollera examensbevisen? namn och födelsedatum datum för inskrivning och utexaminering skall stämma överens betyget på originalspråk (+ eventuell översättning vid behov)

14 Alexandra Ohls, HANKEN, 5.5.2004 Förfalskningar  Olika typer av förfalskningar förfalskade kopior av riktiga betyg från erkända universitet förfalskade betyg från erkända universitet betyg från diploma/degree mills (betyg mot betalning, degrees based on life experience)  Vad göra om bevis på förfalskning?

15 Alexandra Ohls, HANKEN, 5.5.2004 Önskemål  databas för ansökningar (för internt bruk) samlad information om de sökande kunna söka på namn eller universitet och få fram den information som finns (tidigare utredningar)  nationellt nätverk för utbyte av information  kurser om olika länders utbildningssystem


Ladda ner ppt "Kv-hallinnon kevätpäivät Turku 4.-6.5.2004 5.5.2004, Sessioryhmä I Tutkintojen akateeminen tunnustaminen – ulkomailta tulevien opiskelijoiden todistukset."

Liknande presentationer


Google-annonser