Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Kraven på provtagnings plan finns i 20§ NFS 2004:10

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Kraven på provtagnings plan finns i 20§ NFS 2004:10"— Presentationens avskrift:

1 Kraven på provtagnings plan finns i 20§ NFS 2004:10

2 Provtagningsplan = värdefull kvalitetssäkring
Tvingas tänka efter Beskriva avfallet på ett systematiskt sätt Vilken provtagning skall väljas Utvärdera resultaten Provtagningen görs på samma sätt Dokumentering

3 Vem och när ? Avfallsproducenten är ansvarig
Planen skall upprättas av projektledare i samråd med alla berörda parter Provtagningsplanen skall vara klar innan provtagningen startas

4 Provtagningen styrs av vad provningen skall ge svar på
Provning för grundläggande karakterisering Överensstämmelseprovning

5 Vad skall en provning ge svar på - syftet
jämförelse av materialets egenskaper med kriterier i lagstiftning karaktärisering av materialet till följd av att ägarförhållandena förändras bestämning av möjligheterna för användning/återanvändning av materialet bestämning av lakbarhet och/eller totalhalter i materialet bedömning av hälsorisker eller miljörisker som materialet kan ge upphov till

6 Vad skall en provtagningsplan innehålla
Bakgrundsinformation om avfallet Provtagningsparametrar Hälsa och säkerhet Provtagningsstrategi Eventuell förbehandling Provtagningsteknik Provhantering Provtagning Dokumentation

7 Exempel på provtagningsplan (grundläggande karaktärisering)
ADMINSITRATRIVA UPPGIFTER Upprättad av: Avfallsproducent: Konsult: Provtagningen utförs av: PROVTAGNINGENS SYFTE Huvudsyfte: Tekniskt mål: PROVTAGNINGSPARAMETRAR Nyckelparametrar: Kritiska parametrar: Övriga parametrar: BAKGRUNDSINFORMATION Plats / tillträde: Typ av avfall / farligt avfall / konsistens: Avfallets uppkomst: Genereras regelbundet: Strömmande avfall / stationärt parti avfall / kommentar : Lagring / inneslutning: Fysiska och kemiska egenskaper: HÄLSA OCH SÄKERHET Skyddsåtgärder l

8 Exempel på provtagningsplan- fortsättning (grundläggande karaktärisering)
PROVTAGNINGSSTRATEGI Mängd avfall som provtagningen skall representera: Typ av prov: Karakteriseringsskala: Strategi / motivering / säkerhet i medelvärde: Provtagningsmönster: Mängd avfall i del-/samlingsprov och antal prov: Provtagningspunkt: FÖRBEHANDLING AV AVFALLET Kommentar: PROVTAGNINGSTEKNIK Teknik / utrustning: Mätning i fält: PROVHANTERING Chain of Custody: Provbehållare: Laboratorium: DOKUMENTATION


Ladda ner ppt "Kraven på provtagnings plan finns i 20§ NFS 2004:10"

Liknande presentationer


Google-annonser