Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Kap 1-6, 8 och 15. Windows 2000 Windows 2000 Professional Windows 2000 Server Windows 2000 Adv. Server Windows 2000 Datacenter.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Kap 1-6, 8 och 15. Windows 2000 Windows 2000 Professional Windows 2000 Server Windows 2000 Adv. Server Windows 2000 Datacenter."— Presentationens avskrift:

1 tk@lexab.se Kap 1-6, 8 och 15

2 tk@lexab.se Windows 2000 Windows 2000 Professional Windows 2000 Server Windows 2000 Adv. Server Windows 2000 Datacenter

3 tk@lexab.se Windows 2000 Windows 2000 har två olika lägen User mode Integrerade subsystem (security, workstation, server) Environment subsystem (Win32, POSIX)

4 tk@lexab.se Windows 2000 Kernel mode: Windows 2000 executive Kernel mode drivers HAL (Hardware abstraction layer)

5 tk@lexab.se Windows 2000 - Filsystem Windows 2000 stödjer följande filsystem.  FATFile Allocation Table  FAT32File Allocation Table 32-bitar  NTFSNew Technology File System  CDFSCD-ROM File System

6 tk@lexab.se Windows 2000 – Filsystem FAT DOS  8.3 ( 8 tecken + 3 filtyp)  Maximal volym & filstorlek på 2GB  Högst 512 filer i rotkatalogen  Högst 65 535 filer i övriga kataloger VFAT är det filsystem som Windows 95, NT, 2000 använder, detta kommer i fortsättningen att kallas FAT

7 tk@lexab.se Windows 2000 – Filsystem FAT Windows, FAT  Filnamn upp till 255 tecken inkl. sökväg  Filnamnet kan innehålla flera blanka tecken  Filnamnet måste börja med en bokstav eller siffra  Filnamnet kan ej innehålla / \ : ; | =, ^ * ?  Filnamnet kan innehålla flera punkter (fil.1-2.doc)  Filnamnet skiljer inte på versaler och gemener fil.1-2.doc = FIL.1-2.DOC  Är kompatibel med det ursprunglig FAT

8 tk@lexab.se Windows 2000 – Filsystem FAT  Största partitionsstorlek är 2 GB  Högst 512 filer i rotkatalogen  Obegränsat antal filer i övriga mappar/ kataloger FAT är en tabell med länkar som innehåller information om var datablocken som utgör filerna finns.

9 tk@lexab.se Windows 2000 – Filsystem FAT32 FAT 32 kom med Windows 95 OSR2 och används i Windows 98.  Högsta partitionsstorlek är 4 TB, (Går bara att formatera upp till 32 GB i Windows 2000)  Högsta filstorlek är 4GB  Obegränsat antal filer i rot och övriga kataloger  Windows NT4 kan inte läsa FAT32, däremot kan Win 95 OSR2 samt Win 98 läsa FAT partitioner skapade i Windows NT4.

10 tk@lexab.se Windows 2000 – Filsystem NTFS Kom tillsammans med Windows NT4  Informationen om filen är en del av filen (Namn, Storlek, Data, Rättigheter mm)  Denna lagras i MFT (Master File Table), om filen är <1500 bytes placeras filen i MFT.  Små filer accessas snabbt då den i sin helhet är integrerad med MFT

11 tk@lexab.se Windows 2000 – Filsystem NTFS För NTFS-volymer gäller  Namn på filar och mappar kan vara upp till 255 tecken inkl. tilläggsnamn.  Filnamn är inte ”case-sensitive”, dock stödjer NTFS POSIX som är case-sensitive.  Filnamnet kan ej innehålla / \ : ; | =, ^ * ?  Maximal partitions- och fil storlek är 16 EB

12 tk@lexab.se Windows 2000 – Filsystem NTFS NTFS stödjer även  Filkompression  Transaktionshanterad återställning vid fel. Alla fil och kataloguppdateringar loggas och kan användas för återställning.  NTFS reallokerar information som lagras på felaktiga sektorer.  MacIntosch- filer  POSIX (en unix dialekt)

13 tk@lexab.se Windows 2000 – Filsystem NTFS 5.0 NTFS 5 utökning av NTFS kom till Windows 2000  EFS (Encrypting File System) Krypterar och dekrypterar filer direkt när de skrivs eller läses.  Disc quotas Admin kan begränsa diskutrymmet för användaren

14 tk@lexab.se Windows 2000 – Filsystem NTFS 5.0 NTFS 5 stödjer även  Volume Mount Point Nya volymer kan läggas till i filsystemet utan att tilldelas en enhetsbeteckning, kräver dynamiska diskar.  USN Journal En logg som kontinuerligt läser av alla ändringar som görs av filerna på volymen

15 tk@lexab.se Windows 2000 – Startsekvens NTFS 5 stödjer även  Volume Mount Point Nya volymer kan läggas till i filsystemet utan att tilldelas en enhetsbeteckning, kräver dynamiska diskar.  USN Journal En logg som kontinuerligt läser av alla ändringar som görs av filerna på volymen

16 tk@lexab.se Boot-processen Start av dator Letar i BIOS efter boot-enhet Letar efter MBR i början på hårddisken MBR berättar vilken partition som är aktiv, dvs. Windows systempartitionen Systempartitionen startar upp operativsystemet på startpartitionen

17 tk@lexab.se Windows 2000’s olika partitioner Start av dator  startar POST (Power-On Self Test)  Kontrollerar Ram (Hur mycket som finns och att det fungerar)  Kontrollerar Hårddiskar (vilka som finns och om de funkar)  Kontrollerar Diskenhet (om den finns, och att den funkar)  Andra enheter (t.ex. tangentbord, möss etc.)

18 tk@lexab.se Mer om hårddiskar och bootsekvens Start av dator Letar i BIOS efter boot-enhet Letar efter MBR i början på hårddisken MBR berättar vilken partition som är aktiv, dvs. Windows systempartitionen Systempartitionen startar upp operativsystemet på startpartitionen

19 tk@lexab.se Windows 2000’s olika partitioner BIOS (Basic Input/Output System)  Vad en dator kan göra utan att köra program från en diskenhet  Är ett program som har koll på hårddisken, tangentbord, skärm och andra enheter  BIOS finns i ett ROM-chip (EPROM)  Inställningar gjorda i BIOS lagras på ett ställe som kallas CMOS (en form av minne)

20 tk@lexab.se Mer om hårddiskar och bootsekvens Start av dator Letar i BIOS efter boot-enhet Letar efter MBR i början på hårddisken MBR berättar vilken partition som är aktiv, dvs. Windows systempartitionen Systempartitionen startar upp operativsystemet på startpartitionen

21 tk@lexab.se Mer om hårddiskar och bootsekvens Start av dator Letar i BIOS efter boot-enhet Letar efter MBR i början på hårddisken MBR berättar vilken partition som är aktiv, dvs. Windows systempartitionen Systempartitionen startar upp operativsystemet på startpartitionen enligt angiven arc-sökväg

22 tk@lexab.se Windows 2000’s olika partitioner  Systempartition Här återfinns de startfiler som behövs för att starta Windows 2000 (Ntldr, boot.ini och ntdetect.com) Berättar hur och var Windows ska startas  Startpartition Innehåller operativsystemet och dess filer. Är oftast samma som systempartitionen  Utökad partition En partition som kan innehålla fler logiska partitioner

23 tk@lexab.se Mer om hårddiskar och bootsekvens Start av dator Letar i BIOS efter boot-enhet Letar efter MBR i början på hårddisken MBR berättar vilken partition som är aktiv, dvs. Windows systempartitionen Systempartitionen startar upp operativsystemet på startpartitionen enligt angiven arc-sökväg

24 tk@lexab.se Windows 2000 arc-sökväg ARC-sökväg  multi(0)disk(0)rdisk(0)partion(1)\WINNT=”W2k” /fastdetect  Börjar räkna från 0, förutom partition dvs. första kontrollerkortet är 0, första partition är 1.  multi/scsi = kontrollerkort / scsi utan bios  disk = diskenhet iaf. Scsi  rdisk = diskenhet iaf. multi  partion = vilken partion på hårddisken som är startpartion dvs. där operativsystemet ligger

25 tk@lexab.se multi(0)disk(0)rdisk(0)partion(1)\WINNT=”W2k” /fastdetect Första IDE kontrollerkortet Första hårddisken

26 tk@lexab.se Windows 2000 – Registret Databas  Installerade komponenter  Drivrutiner  Program  Användare

27 tk@lexab.se Registrets uppbyggnad  HKEY_LOCAL_MACHINE Användarprogram, drivrutiner, operativsystemet  HKEY_CURRENT_USERS Användarprofil för inloggad, miljövariabler, skrivbordsinställningar, nätverksinställningar, skrivare och program  HKEY_USER Alla användarprofiler inkl. HKEY_CURRENT USER

28 tk@lexab.se Registrets uppbyggnad  HKEY_CLASSES_ROOT Registrerade program, objektlänkning  HKEY_CURRENT_CONFIG Hårdvaruprofil som skapas under uppstart och körning. Sparas inte på disk

29 tk@lexab.se Registret – En post Består av:  Namn  Datatyp – Hur värdet sparas  Värde

30 tk@lexab.se Registret – Ett exempel  Regedt32.exe NT’s editor  HKEY_LOCAL_MACHINE (rotnyckel) Program, drivrutiner, operativsystem  Software (Nyckel)  Microsoft (Undernyckel)  Command Processor (Undernyckel)

31 tk@lexab.se Registret – Ett exempel  CompletionChar (Namn)  REG_DWORD (Datatyp)  0x40 (Värdet)

32 tk@lexab.se Användare och grupper Olika typer av konton  Lokala konton Administreras på den lokala datorn.  Domänkonton Administreras med hjälp av en Windows 2000 Server.

33 tk@lexab.se Användare Inbyggda konton  Administrator Fullständiga rättigheter till allt  Guest Begränsade rättigheter Tillfällig tillgång till datorn Kan döpas om

34 tk@lexab.se Användare Kontonamn  Siffror, stora och små bokstäver  Max 20 tecken  Ej ”/\[]:;|=,+*?<>  Inte ”case-sensetive”

35 tk@lexab.se Användare Lösenord  Siffror, stora och små bokstäver  Ej ”/\[]:;|=,+*?<>  Max 127 tecken  case-sensetive

36 tk@lexab.se Grupper  Tilldela en grupp rättigheter och behörigheter  Göra användarna medlemmar i dessa grupper  Användare kan vara medlem i flera grupper

37 tk@lexab.se Grupper  Administrators Fullständiga rättigheter  Backup Operators Kan göra backup och återställa från backup  Guests Minimala rättigheter  Power Users Skapa användarkonton, dela ut resurser, installera de flesta program  Replicator  Users Normala rättigheter

38 tk@lexab.se Systemgrupper  Används av operativsystemet  Kan inte tilldelas medlemsskap  Ställa in rättigheter och behörighet

39 tk@lexab.se Systemgrupper  Creator/Owner Den som har skapat, äger ett objekt  System Hanterar tjänster, web-server  Everyone Alla användare  Interactive Användare på den lokala datorn  Network Användare från en dator i nätverket

40 tk@lexab.se Systemgrupper  Creator Group Apple användare och POSIX  Anonymous Logon Loggar in utan användarnamn  Authenticated Users Godkända användare  Batch, Dialup, Service, Terminal Server Unit

41 tk@lexab.se Rättigheter  Rättigheter (User rights) Bestämmer vad en användare kan göra  Behörigheter (Permissons) Bestämmer hur en användare kan använda olika objekt (filer, mappar, skrivare)

42 tk@lexab.se Lokal behörighet på filer och mappar

43 tk@lexab.se  NTFS installerat (New Technology File System)  Högerklicka  Sharing…  Security

44 tk@lexab.se Behörighet  Grupper  Enskilda användare  Grupper och enskilda användare

45 tk@lexab.se Standardbehörighet  Full Control  Modify  Read & Execute  List Folder Content (endast mappar)  Read  Write

46 tk@lexab.se Standardbehörighet Effektiv behörighet  Den minst restriktiva blir den effektiva behörigheten


Ladda ner ppt "Kap 1-6, 8 och 15. Windows 2000 Windows 2000 Professional Windows 2000 Server Windows 2000 Adv. Server Windows 2000 Datacenter."

Liknande presentationer


Google-annonser