Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

November 2010Åbo Akademi, Lärcentret i Åbo / Fagerlund & Forslund1 Referensgruppsmöte vid BioVet & Natvet 18.10.2010 Tove Forslund, Lärcentret i Åbo.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "November 2010Åbo Akademi, Lärcentret i Åbo / Fagerlund & Forslund1 Referensgruppsmöte vid BioVet & Natvet 18.10.2010 Tove Forslund, Lärcentret i Åbo."— Presentationens avskrift:

1 November 2010Åbo Akademi, Lärcentret i Åbo / Fagerlund & Forslund1 Referensgruppsmöte vid BioVet & Natvet 18.10.2010 Tove Forslund, Lärcentret i Åbo

2 November 2010Åbo Akademi, Lärcentret i Åbo / Fagerlund & Forslund2 E-tent

3 November 2010Åbo Akademi, Lärcentret i Åbo / Fagerlund & Forslund3 Olika typer av tenter Generellt passar e-tentsformatet särskilt bra för tenter där det inte är viktigt att alla får samma frågor och skriver tenten samtidigt.

4 November 2010Åbo Akademi, Lärcentret i Åbo / Fagerlund & Forslund4 Olika typer av tenter E-tent passar för:  Individualiserade tenter som tenteras enligt överenskommelse med läraren –mognadsprov –tentamen för fördjupade kurser och forskarstudier  Tenter för vilka det går att bygga upp en frågebank –boktenter –språkens nivåtest (självrättande frågor)  Omtentamen av kurstenter (t.ex. istället för på allmän tentamensdag) –individuella omtentamina –sommartentamina –som alternativ för att avlägga viss tentamen

5 Utrymmet  tentakvariet i Åbo finns i PharmaCitys gatuplan, Österlånggatan 4  öppet må-fre kl. 08-22 (sista tenten kan påbörjas kl. 21, men tentanden bör alltså vara ute kl. 22)  15 platser varav 1 är anpassad för personer med rörelseförhinder  kontrolleras via videoövervakning och passerkontroll  förbjudet att ta in saker till tentutrymmet eller gå ut under pågående tent  tillhörigheter lämnas i låsbara skåp utanför utrymmet Ett tentutrymme i Vasa är också under planering.

6 November 2010Åbo Akademi, Lärcentret i Åbo / Fagerlund & Forslund6 Så här gör läraren om han/hon vill erbjuda studenterna möjligheten att e-tentera: 1.Kontrollera att e-tent lämpar sig för den typ av tent du erbjuder ( se ppt) 2.Beställ en e-tent minst en vecka innan studenten ska tentera (görs på blankett)  Om du själv vill skapa tenten i ett e-tentområde i moodle, beställ endast ett e-tentområde, görs på samma blankett som ovan minst en vecka innan studenten ska tentera 3.Kontrollera att studenten vet hur han/hon gör för att tentera via e-tent (se webbinfon för studenter) 4.Korrigera tenten via e-tentsystemet (se instruktioner i kap. 4 i E-tentguide för lärare) Se www.abo.fi/personal/e-tentwww.abo.fi/personal/e-tent

7

8 November 2010Åbo Akademi, Lärcentret i Åbo / Fagerlund & Forslund8 Så här gör studenten för att e-tentn 1.Kontrollera att du kan e-tenta det du önskar 2.Boka en tent genom att logga in i systemet för e-tent 3.Hämta en nyckel till tentutrymmet från studentexpeditionen i Gripen och gå till tentutrymmet i PharmaCity 4.Skriv din tentamen –Skriv din tent på den dator du bokat –Guide för hur du tenterar finns bredvid datorn i tentutrymmet.  Problem under tenten? Blankett för meddelande om avbruten tent Se www.abo.fi/student/etentwww.abo.fi/student/etent

9 Boka en tenttid www.abo.fi/studentwww.abo.fi/student > Verktyg: E-tent

10

11 November 2010Åbo Akademi, Lärcentret i Åbo / Fagerlund & Forslund11 Tentprocessen Läsning och bedömning av tenter:  Läraren får ett e-post meddelande ifall någon skrivit en e-tent. –Samlingsmejl en gång/vecka  Genom att logga in i tentprogrammet (tenttis.utu.fi eller via www.abo.fi/personal/etent) kan läraren läsa, bedöma och kommentera tenten.tenttis.utu.fi www.abo.fi/personal/etent  Halvfärdiga bedömningar kan sparas och återupptas senare och tentsvar kan skickas vidare till andra lärare.  Bedömningstiden för e-tenter är tre veckor (se tentinstruktionen § 16)  Resultat och kommentarer skickas per e-post till studenten ifall denna har valt funktionen.  Studiepoängen måste föras in via Teres som vanligt.  Läraren kan välja att spara tenten i ett arkiv i tentprogrammet.

12

13

14

15

16 November 2010Åbo Akademi, Lärcentret i Åbo / Fagerlund & Forslund16 Hjälp till med ibruktagningen av systemet!  Studerande: Fundera över vilka tenter du vill skriva som e-tent, diskutera med lärare och ta upp saken på möten och ämnesrådslag.  Lärare: Har du/ditt ämne kurser som kunde tenteras som e-tent?

17 November 2010Åbo Akademi, Lärcentret i Åbo / Fagerlund & Forslund17 Mera information: www.abo.fi/personal/etentwww.abo.fi/personal/etent (även på engelska) www.abo.fi/student/etentwww.abo.fi/student/etent (även på engelska)

18 November 2010Åbo Akademi, Lärcentret i Åbo / Fagerlund & Forslund18 Kontaktperson vid ÅA: Tove Forslund, lärcenterchef Lärcentret i Åbo ASA B-huset, 1. vån. Tfn 02-215 4685 larcentret@abo.fi Frågor och feedback: tenttis@utu.fitenttis@utu.fi

19 November 2010Åbo Akademi, Lärcentret i Åbo / Fagerlund & Forslund19 Rittavla

20  Rittavla + programvara för att banda skärmen  Exempel: http://www.youtube.com/watch?v=JqmOUiPPa4ghttp://www.youtube.com/watch?v=JqmOUiPPa4gRittavla

21 November 2010Åbo Akademi, Lärcentret i Åbo / Fagerlund & Forslund21 Nytt i nya moodle - kurser i moodle vid ämnet?

22 Nya moodle, dvs. Moodle2

23 November 2010Åbo Akademi, Lärcentret i Åbo / Fagerlund & Forslund23 Uppdatering av moodle/tidtabell  Tidtabell –Planerat: 1.12.2010 – Moodle2 blir tillgänglig för lärarna –Våren 2011: kurser kan erbjudas i ”gamla” Moodle eller Moodle2  Inloggning –via Verktyg-balken till både ”gamla” Moodle och Moodle2 under våren 2011 –Sommaren 2011: inloggning till ”gamla” Moodle inte längre tillgänglig via Verktyg-balken, men lärarna kommer åt sitt material i gamla Moodle tillsvidare  Exportering av kurser från ”gamla” Moodle till Moodle2 –enkel (görs via Import-funktionen) –var och en lärare gör själv med hjälp av guide –överför endast de kursversioner som behövs Skapa materialbank av äldre kursmaterial

24 November 2010Åbo Akademi, Lärcentret i Åbo / Fagerlund & Forslund24 Vad är nytt i Moodle2?  Allmänt –Vissa buggar försvinner och vissa inställningar och funktioner förbättras –Bättre säkerhet –Vyerna över inställningsalternativ (för t.ex. aktiviteter) har gjorts tydligare  Inloggningen för studenterna har förenklats  Lärare kan testa studentvyn genom att enbart byta till studentroll  Kalendern kan laddas ner som iCal-fil (fås t.ex. till Outlook, mobiltelefonen)  Uppgift:”Avancerad uppladdning av filer” (studenten kan lämna in flera filer på en gång istället för endast en)

25 November 2010Åbo Akademi, Lärcentret i Åbo / Fagerlund & Forslund25  Administrationsmenyn –Inställningar Möjlighet till layout enligt ÅA:s grafiska rekommendationer Kursens kortnamn kan inte längre bestämmas av läraren Role renaming; man kan själv välja hur olika roller ska benämnas (t.ex. lärare/instruktör/handledare; studerande/deltagare/lärande osv.) –Tilldela roller Sättet man plockar in deltagare (främst lärare/instruktörer) har ändrats lite –Gruppindelning Gruppindelningen har genomgått smärre förändringar; kan bl.a. göras automatiskt –Betygsboken har gjorts om (bl.a. möjligt skapa egna betygskomponenter och -kategorier)

26 November 2010Åbo Akademi, Lärcentret i Åbo / Fagerlund & Forslund26 Moodle-kurs vid enheten? Se följande tre ppt för innehåll för kurser vid nationalekonomi & matematik

27 November 2010Åbo Akademi, Lärcentret i Åbo / Fagerlund & Forslund27 Moodle del 1: Komma igång med att skapa en kurs i moodle  Redigeringsknappar  Inställningar –Kursnamn och kortnamn –(Layout) –Kursnyckel –Öppna/stäng kursen  Materialdistribution –Sätt in mellanrubriker (Etikett) –Skapa texter (redigera webbsida) i moodle –Ladda upp dokument (från kursens första sida och från löpande text) –Länka till mapp av filer –Länka till webbsidor (från kursens första sida och från löpande text) Del II  Verktyg för kommunikation –Nyhetsforumet/anslagstavla (med ’tvingande prenumeration’ > som e-post) / Senaste nytt-blocket –Forum –Quickmejl –Chat  Aktivering av deltagarna –Allmänt om instruktioner för uppgifter –Uppgift för inlämning av individuella uppgifter till lärare –Forum för diskussioner där studenterna kan dela med sig av uppsatser åt övriga studeranden –Ge feedback på inlämnade övningsuppgifter  Dela in deltagarna i grupper

28 November 2010Åbo Akademi, Lärcentret i Åbo / Fagerlund & Forslund28 Del III  Nytt i nya moodle  Lägga in bilder  Blocken  Översikt över kursen –Skild tabell (gjord utanför moodle) –Kalender-blocket  Självrättande test  Aktiviteter –Opinionsundersökning synpunkt på ett påstående, studenterna delar in sig i grupper –Enkät för att kartlägga gruppens synpunkter (anonymt, med namn) Uppdatering av kursutvärderingsfrågorna –Journal – kan följa med kursdeltagarnas skrivprocess –Wiki – studenter skriver i samma dokument  Ge feedback och vitsord –Betyg-funktionen –Ge vitsord och feedback på inlämnade uppgifter (på Uppgift och Forum) –Gruppfeedback Dokument i moodle (synligt åt alla) Synligt per grupp (i forum) Studenterna ger feedback åt varandra/övriga gruppmedlemmar (i forum)  Som repetition: goda tips för moodle-använingen!


Ladda ner ppt "November 2010Åbo Akademi, Lärcentret i Åbo / Fagerlund & Forslund1 Referensgruppsmöte vid BioVet & Natvet 18.10.2010 Tove Forslund, Lärcentret i Åbo."

Liknande presentationer


Google-annonser