Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Nya Religioner HT 2010 Religionshistoria, Stockholms universitet

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Nya Religioner HT 2010 Religionshistoria, Stockholms universitet"— Presentationens avskrift:

1 Nya Religioner HT 2010 Religionshistoria, Stockholms universitet
Esoterism och ockultism från talet och framåt Kennet Granholm

2 ”Hemliga sällskap” - Rosenkorsarna
Texten Fama Fraternitatis i Tyskland 1614, senare Confessio Fraternitatis (1615) och Chymische Hochzeiot Christiani Rosencreutz anno 1459 (1616) Förf. Johannes Valentinus Andreae ( ) Fiktiva texter, beskriver C. Rosenkreutz resor, hans initiation i esoteriska hemligheter Skulla ha grundat ”Rosenkorsets brödraskap” Verkliga rosenkorsordnar började grundas snabbt efter publikationen av böckerna

3 ”Hemliga sällskap” – Frimurarna
Inspiration från rosenkorsordnar, modell från hantverkargillen Gud som ”den stora arkitekten” Hiram Abiff – fiktiv arkitekt för Salomons tempel Grand Lodge of England 1717 – brukar räknas som frimureriets start, trots att loger fanns innan Gradsystem – 3 grund-grader, och upp till 33 sammanlagt – & initiationer Starkt påverkat senare magiska/ockulta ordnar Olika former, samfrimureri har kvinnliga medlemmar, ordinär frimureri inte

4 Ockultism Wouter Hanegraaff: ”alla försök av esoteriker att förlika sig med en avförtrollad värld” Marco Pasi: specifik 1800-tals inriktning av esoterism Försök att lösa de konflikter mellan religion och vetenskap som uppstår under upplysningsidealen Samtidigt kritik av dogmatisk religion och materialistisk vetenskap

5 Ockultism Retorik om en självständig ”ockult tradition”, samlande av diverse olika läror under denna ”tradition” Relativ frigörelse från Kristendom, ibland med antikristen retorik Ockult social sfär i formen av ordnar och sällskap Ökat fokus på individens andliga frigörelse och utveckling

6 Emanuel Swedenborg 1688-1772, Sverige
Vetenskapsman, andligt kris och uppvaknande 1745 Arcana Coelestia (Heavenly Secrets, 1749); Heaven and Hell (1758) Drömmar och visioner där han besökte de himmelska sfärerna, som han försökte systematiskt kartlägga Mekanistisk natursyn där den naturliga världen enbart är en reflektion av det andliga ”Swedenborgska kyrkor” från slutet av 1800-talet

7 Franz Anton Mesmer , medicinare verksam i Österrike och Frankrike ”Upptäckte” Animal Magnetism på 1770-talet En osynlig vätska som genomsyrar och sammanbinder allt i universum, och som kan manipuleras med magneter Inga explicit religiösa förklaringar 1843 föreslog den Skotska läkaren James Braid att praktiken borde kallas hypnotism

8 Spiritualism Systrarna Fox i delstaten New York började kommunicera med andeväsen genom knackningar Dessa väsen identifierades som avlidnas andar, och fenomenet blev en stor succé Systrarna, och andra, började hålla seanser där man kunde kommunicera med avlidna Läror börjar utvecklas kring fenomenet redan på talet Kritiserades starkt i ockulta kretsar från 1870-t, särskilt av sådana som tidigare varit inblandade i spiritualism Sverige: Sveriges spiritualisters riksförbund (1878)

9 Teosofiska samfundet Grundades i New York, USA, 1875
Helena Petrovna Blavatsky ( ), Henry Steel Olcott ( ), William Quan Judge ( ) Stadgar: Universellt brödraskap; Studiet av all religion, filosofi och vetenskap; Människans psykiska och andliga krafter Flytt till Indien 1878 Introducerade Indiska koncept som reinkarnation, Karma och Chakras till väst Presenterade Jiddu Krishnamurti som den nya världsläraren 1910

10 Teosofiska samfundet Lära om upphöjda mästare, det stora vita brödraskapet, som bor i Himalayas Isis Unveiled (1877), typiskt västerländskt fokus The Secret Doctrine (Den hemliga läran, 1888), fokus på Indisk religiositet Teosofi idag Theosophical Society (Adyar) Theosophical Society (Pasadena) United Lodge of Theosophists

11 Antroposofiska sällskapet
Rudolf Steiner ( ), tidigare ledare för Teosoferna i Tyskland, grundar sällskapet 1912 Opponerade sig mot det Indiska fokuset i Teosofin, ansåg Kristus vara mer central Akasha-registret – andlig kunskap invävt i universums struktur Stor påverkan utanför rörelsen genom t.ex. Waldorf-pedagogik (Steiner skolan)och Biodynamisk odling

12 1800-talets ”ockulta väckelse”
Eliphas Lévi (Alphonse-Louis Constant, ), verkade i Paris Dogme et ritual de la haute magie (Den höga magins dogm och ritual, ), Historie de la magie (Magins historia, 1860), La Clef des Grands Mystères (Nyckeln till de stora hemligheterna, 1861) ”Den första moderna magikern” – magi som en teknik, inte en religiös aktivitet

13 Den gyllene gryningens hermetiska sällskap
Grundades i London 1888 William Wynn Westcott ( ), William Robert Woodman ( ), Samuell Liddell ”McGregor” Mathers ( ) Kris 1900, orden börjar falla isär Initiationssystem baserat på Kabbalans Sefirot Graderna 0-4 – den yttre orden, teori Graderna 5-7 – den inre orden, praktik Graderna 8-10 – omöjliga att nå som människa G.D. och dess initiationssystem har influerat så gott som alla senare magiska sällskap

14 Golden Dawn idag Stella Matutina verksam till 1970-talet, passiv fr. 40-t Israel Regardie publicerade S.M. ritualerna på , nypublikation 1980-t Ett flertal olika Golden Dawn-grupper idag Rosicrucian Order of Alpha+Omega Isis-Nuit templet grundat i Stockholm 1991 Harpakrat Cyber Temple öppnat 2002 Sodalitas Rosae Crucis & Solis Alati ”G.D. traditionen” & gnosticism, Kristen teurgi & alkemi Grundat 2002, Oslo och Stockholm huvudorter Dion Fortune ( ) – Society of Inner Light Walter E. Butlers Servants of Light verksam i Sverige

15 Aleister Crowley 1875-1947 Med i Golden Dawn 1898-1900
Lagens bok (1904) ”Do what thou Wilt shall be the whole of the law” Thelema – viljans religion Grundade A:.A: – graderna 8-10 i Golden Dawn-systemet Abbey of Thelema Den kanske mest inflytelserika ockultisten/magikern i modern tid

16 Ordo Templi Orientis (O.T.O.)
Sannolikt grundat 1912 då Theodor Reuss och Aleister Crowley träffades (enligt legend dock grundat kring 1904) Leddes av Aleister Crowley , tynande tillvaro därefter Grady McMurty tog över 1969 –> Kalifatiska O.T.O. 13 primära grader i 3 triader, 8 sekundära grader Grad 0 en provgrad Grad X reserverat för ordens nationella ledare Grad XII reserverat för ordens internationella ledare Till Sverige 1990

17 Sexmagi Paschal Beverly Randolph (1825-1875), USA Crowley & O.T.O.
Anses vara den första inom västerländsk esoterism att utveckla en systematisk sexmagi Sex som verktyg för andlig utveckling, för gifta par Lärorna spreds vidare av Hermetic Brotherhood of Luxor ( ) Crowley & O.T.O. Räknas ofta som de främsta populariserarna av sexmagi Kopplingar till Tantra görs, trots att Randolph är mer central Även icke-heterosexual sexmagi, inte enbart för gifta par Sexmagi främst i graderna 8, 9 och 11 i O.T.O.

18 Den vänstra handens väg
Esoterisk strömning som uppkommit under senare hälften av 1900-talet Termen lånats från den Indiska Tantrans Vāmāmārga – ung. ”vänster väg” En mycket pejorativ term i tidigare esoterism Nyckeldiskurser: Individualism Självdeifikation Antinomianism

19 Kenneth Grant (1924-) Crowleys sekreterare och elev 1945
Ledare för ”Tyfonska” O.T.O. sedan 1950-talet, ombildad som Typhonian Order 2008/9 Läror spridits främst genom hans tre ”Tyfonska trilogier”, publicerade mellan 1972 och 2002 Kopplade samman Crowley med Tantra En av de första att ha en positiv bedömning av begreppet den vänstra handens väg

20 Dragon Rouge Grundades 1990 i Stockholm, av Thomas Karlsson (f. 1972)
Markant ökning i medlemmar i mitten av 90-talet pga ökat mediaintresse Stark tillväxt i medlemmar utanför Sverige på 2000-talet Grupper i Sverige, Tyskland, Italien, Finland Initiationssystem i 11 grader baserade på Kliffot – Kabbalans skuggsida

21 Temple of Set Grundades i San Francisco 1975, utbrytargrupp ur Church of Satan Michael Aguino, grundare och första högste präst Kallar sig själva Setianer, inte Satanister Egyptisk mytologi: guden Set, begreppet Xeper Det subjektiva och objektiva universet Lägre (Lesser) och Högre (Greater) svart magi Relativt stort medlemskap i Finland

22 Kaosmagi Ny magisk strömning från slutet av 1970-talet
Väldigt svårt att definiera. Utmärkande drag: Extrem eklekticism; Undvikan av dogmer; ”Avprogrammering”; Psykologiserad magi; Sigillisering; kaosteori – att påverka sannolikheter Peter J. Carroll (f. 1953) – Liber Null (1978), Psychonaut (1981), Liber Kaos (1992) Illuminates of Thanateros; grundad av Carroll 1978 Ray Sherwin – The Book of Results (1979), The Theatre of Magick (1982) Paul Hine – Prime Chaos (1993), Condensed Chaos (1995), The Pseudonomicon (1996)

23 Kaosmagi, koppling till Industrial-musik
Genesis P-orridge (f. 1950) Bandet Throbbing Gristle ( ) Bandet/magiprojektet Psychic TV (1981-) Thee Temple ov Psychick Youth (TOPY) Grundat 1981 av medlemmar i bl.a. Psychic TV, Coil & Current 93 Mål att befrämja en funktionell, avmystifierad magi som använder både hedniska och moderna tekniker Omformades 2008 som Autonomous Individuals Network eftersom man inte anser sig vara unga längre

24 Nypaganism Diskurser om naturens gudomlighet, det feminina gudomliga & återuppväckandet av Europeiska förkristna religioner Rötterna i Romantiken Völkish-rörelsen, Guido von Lists ( ) runyoga och Guido von List-sällskap (fr. 1910) Ordet nypaganism myntades 1891 av den Kristna apologeten W.F. Barry som ett skällsord för romantiseradet kring förkristen religion

25 Wicca/modern häxtro Gerald Gardner ( ), bakgrund i rosenkorsordnar och kännedom om Crowley High Magic’s Aid (1949), Witchcraft Today (1954) Häxeri olagligt i England till 1951 Gardner påstod sig ha initierats i en av de sista kvarvarande häxgrupperna i England Inspiration från Charles Godfrey Lelands Aradia (1899) och Margaret Murrays The Witch-Cult in Western Europe (1921) & The God of the Witches (1931) Många typer av Wicca idag, t.ex. Gardneriansk, Alexandrisk, ”Solitary”, Dianisk

26 Andra former av nypaganism
Dianisk Wicca/Gudinnedyrkan Feminism som central faktor, Gudinnan Grupper ibland enbart för kvinnor WITCH – Women’s International Conspiracy from Hell – 1968 – Amerikans feministisk Wicca Druidism Nypagansk Druidism från 1960/70-talen (Ny)hedendom/Asatro/Fornsed Det kulturella i fokus Ibland med rasistiska förtecken Nyschamanism Carlos Castaneda & Michael Harner

27 Traditionalism Antimodernt, anti-västerländskt, ”äkta tradition”
René Guénon ( ) Kritik av ockultism, initiation och mot-initiation Den ”äkta traditionen” i Islam/Sufism & Hinduism Bl.a. East and West (1924), Crisis of the Modern World (1927), Oriental Metaphysics (1939) Julius Evola ( ) Den ”äkta traditionen” först i Romesk hedendom, sedan i Hinduism/Tantra Involverad i både Italiensk fascism och Tysk nazism Bl.a. Heathen Imperialism (1928), Revolt Against the Modern World (1934), The Yoga of Power (1949)

28 Radikal Traditionalism
Senare utveckling där fokus läggs på Europeisk förkristen religion och kultur Tidskriften Tyr främsta språkrör Visst intresse för radikal ekologi och Alan de Benoists ”Nya höger” Rune-Gild (1980, Texas) Edred Thorsson (Stephen Flowers), grundare och Yrmin Drighten Fokus på runor och forngermansk/-nordisk mytologi och kultur Kopplingar till Temple of Set

29 Esoterism och religionsforskning
Eranos-möten i Ascona, Schweitz, sedan 1933 Deltagare bl.a. Carl G. Jung ( ), Gershom Scholem ( ), Mircea Eliade ( ), Joseph Campbell ( ) Esoteriska impulser in i religionsforskningen Philosophia Perennis i en akademisk form – sökandet efter universella strukturer Jung och psykologiseringen av alkemi Dessa författare stor inspiration för esoteriker Också Antoine Faivre har deltagit i Eranos

30 Scientologi L. Ron Hubbard (1911-1986) Dianetik – alternativ terapi
Grundade Church of Scientology 1955 Den sanna människan oberoende av materia, energi, rymd och tid Ett initiationssystem, stegvis andlig utveckling


Ladda ner ppt "Nya Religioner HT 2010 Religionshistoria, Stockholms universitet"

Liknande presentationer


Google-annonser