Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Biblioteket som forskningsresurs CDT212 jcu01.  att förstå skillnaden mellan vetenskapligt material och andra typer av material  att känna till hur.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Biblioteket som forskningsresurs CDT212 jcu01.  att förstå skillnaden mellan vetenskapligt material och andra typer av material  att känna till hur."— Presentationens avskrift:

1 Biblioteket som forskningsresurs CDT212 jcu01

2  att förstå skillnaden mellan vetenskapligt material och andra typer av material  att känna till hur vetenskaplig information är strukturerad  att kunna definiera sitt informationsbehov och välja relevanta källor samt granska analysera och värdera information. jcu01

3 Vilken typ av information söker jag? Teorier, modeller, metodologiska angreppssätt: Böcker Doktorsavhandlingar (dissertations) Konferenstryck (preprints, proceedings) Forskningsrapporter (working papers) Artiklar publicerade i vetenskapliga tidskrifter Artiklar publicerade i vetenskapliga tidskrifter (scholarly/peer reviewed journals) Omvärldsbevakning, företags- och produktinformation: Fack- och populärvetenskapliga tidskrifter, dagspress, webbplatser, patent mm jcu01

4 Hansson, C. U. (2002). Vad är en vetenskapligartikel. Karolinska Institutet, Universitetsbiblioteket Originalartikel - redog ö relser fr å n empiriska studier d ä r resultatet fr å n ett forskningsarbete presenteras f ö r f ö rsta g å ngen. Ö versiktsartikel (review, overview eller survey) - kritiska studier av artiklar som redan har blivit publicerade. Kan visa p å samtida forskning, nya problemomr å den och trender. Teoretisk artikel - redog ö relser d ä r f ö rfattaren utifr å n existerande forskning f ö rs ö ker hitta nya teorier eller analyserar en redan existerande teori.

5 Vetenskaplig rapportering Introduction (Varför?) Methods (Hur?) Results (Vilka?) Discussion/Conclusions (Vad betyder det?) References jcu01

6 ACM Digital Library (datavetenskap) IEEE (datavetenskap, elektroteknik) ABI/Inform (informationsteknik, företagsekonomi) Scopus Science Direct SpringerLink Elin@Mälardalen (metasökning) Artikelsök (hänvisningar till artiklar i svensk periodika) Mediearkivet (nyhetssök) Svenska forskningspublikationer i fulltext: DIVA Examensarbeten i fulltext: DIVA Forskningspublikationer, examensarbeten: Libris Google scholar, Scirus: sökmotorer för vetenskapligt material Esp@cenet (patent ) jcu01

7 www.olletorgny.se/bild/trattfrag.gif

8 Välj specifika sökord Välj lämpliga källor Lägg upp en strategi Logiska operatorer Wildcards: Trunkering * ? ! comput* (computer computers computing) Maskering * ? ! analy?e (analyze, analyse) Utvärdera resultatet Sökprocessen

9 jcu01


Ladda ner ppt "Biblioteket som forskningsresurs CDT212 jcu01.  att förstå skillnaden mellan vetenskapligt material och andra typer av material  att känna till hur."

Liknande presentationer


Google-annonser