Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

GT:s texter: tillkomst och innehåll

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "GT:s texter: tillkomst och innehåll"— Presentationens avskrift:

1 GT:s texter: tillkomst och innehåll
Föreläsning 4 5 nov 2013

2 Gruppindelning Kursen delas in i två seminariegrupper: A (smågrupp 1-4) och B (smågrupp 5-8). Smågrupperna träffas före seminariet och förbereder sig. Seminariegrupp A (1-4): 12 nov kl nov kl Seminariegrupp B (5-8): 12 nov kl nov kl

3 Gruppindelning Jack B 1 Baha K 7 Rebecca E 2 Pontus L 8 Samuel F 3
Kajsa H 4 Viktor K 1 Simon L 2 Jesper M 3 Annie R 4 Malin V 1 Robin E 2 Max B 3 Mathilda M 4 Pontus N 1 Anton N 2 Erik P 3 Christoffer S 4 Christine T 1 Linnea A 2 Charlotte B 3 Ellen B 4 Anna E 5 Edvin E 6 Zung H 7 Salwa H 8 Fariba H 5 Malin H 6 Cecilia J 7 Emil J 8 Sara J 5 Gustav J 6 Baha K 7 Pontus L 8 Teodor L 5 Karin L 6 Maria L 7 Matilda M 8 Victoria M 5 Robin M 6 Isabelle P 7 Malin S 8 Terese T 5 Michael V 6 Therese W 7

4 Upplägg Pentateukens innehåll Pentateukens tillkomst
Dokumenthypotesen Deuteronomistiska historieverket GT och samkönade relationer Poesi och vishetslitteratur Profetlitteratur

5 Pentateuken 1-5 Mosebok Torah Typer av litteratur: Lagtext Släkttavlor
Etiologier Myter (?) Jfr 1 Mos 6 Sägner, legender Släkttavlor... What?! Kopplar ihop urhistorien med patriarkerna. De första människorna... Tio generationer... Noa... Tio gen.... Abram

6 Pentateuken 1 Mosebok = Genesis Urhistorien 1-11 Förfäderna 11-50

7 Urhistorien Skapelse. 1:1 - 2:24 Jfr Enuma Elish Jfr andra religioner
När jag ser din himmel, som dina fingrar format, månen och stjärnorna du fäste där, vad är då en människa att du tänker på henne, en dödlig att du tar dig an honom? Du gjorde honom nästan till en gud, med ära och härlighet krönte du honom. Du lät honom härska över dina verk, allt lade du under hans fötter... Ps 8 Skapelse. 1:1 - 2:24 Två versioner Jfr Enuma Elish Jfr andra religioner Skapelseteologi Mångfald, men ändåöverraskande likheter: kaosmörkret, urvattnet, världsägget, äktenskapet mellan himmel och jord, den styckade urtidsjätten (Ymer på nordiskt håll), serierna av kosmiska mer eller mindre personliga urprinciper. Skaparguden väver världen, formar jorden eller människan som krukmakaren leran, smider sitt verk som smeden, eller också materialiseras hans skaparord Skapelsemotivet återkommer, t ex i Ps 8.

8 Urhistorien Ut från Eden 2:25 – 3:24

9 Urhistorien Kain och Abel 4:1–16

10 Urhistorien Översvämningen 6:5 – 9:18 Jfr Gilgamesh Jfr Atrachieposet
Noa Vattnet som kaos-makt Sem, Ham, och Jafet Jfr Gilgamesh Utnapishtim Jfr Atrachieposet Gudarna störs av människors oväsen ”The Olive Branch” under min resa i USA Gilgamesheposet Liksom Noa fick Utnapishtim anvisningar att bygga en båt och därefter order om fylla den med säd från alla levande varelser. Efter den stora översvämningen stötte han på torra land. Till skillnad från Noa blir Utnapishtim sedan odödlig och i senare berättelser möter han hjälten Gilgamesh under dennes sökande efter odödlighet

11 Urhistorien Babels torn och språkförbistringen 11:1-9
Shinar = Babylon tem­pel­tor­net (zik­ku­rat) i Ba­by­lon Ordlek babel språkförbistring Filmens titel syftar på berättelsen om Babels torn och språkförbistringen. Försöket att bygga ett torn till himlen för att göra människornas namn känt bestraffades av Gud med att människor inte kunde förstå varandra. En form av imperiekritik. Runt om i världen fick människor olika språk. Övermodet skulle bestraffas. ”Låt oss bygga en stad, med ett torn som når ända upp i himlen. Vårt namn blir känt, och vi slipper vara skingrade över hela jorden.”

12 paratextuell referens.
paratextuell referens. Filmen väver ihop fyra olika tragedier på tre kontinenter. Babel är en skickligt sammanvävd berättelse om människors oförmåga att förstå sina närmaste. Det är inte så mycket en distans mellan länder utan mellan människor som lyfts fram. Som i delen med den japanska tjejen som är döv och känner sig missförstådd. ”Varför ser de på oss som monster?”, frågar hon sig.

13 Bibliska fäder och mödrar
Abraham och Sara (1 Mos 11:27f – 25:18) Från universalism till partikularism Lämnar sitt land (Ur) ”Saraj var ofruktsam; hon hade inga barn.” Löfte: ”ett stort folk” + land. Ett grundtema. Jfr Babel. ”Vårt namn blir känt.” Hagar och Ismael (16) Förbundstecknet (17) Sara log (18:12). Jfr Isak = den som ler

14 Bibliska fäder och mödrar
Isak föds Isaks bindande Isak och Rebecka Esau och Jakob Jakob, Rakel och Lea Tolv söner Josef i brunnen Josef i Egypten

15 2 Mos, Exodus Israeliterna i Egypten De olydiga barnmorskorna
Mose i vassen. Adopteras. Barnmorskorna var gudfruktiga och gjorde inte som kungen hade befallt utan lät pojkarna leva. (2 Mos 1:17)

16 Klipp från Prinsen av Egypten

17 Exodus Brinnande busken kap 3 Gud sade: ”Jag är den jag är. Säg dem att han som heter ’Jag är’ har sänt dig till dem.” Och Gud fortsatte: ”Säg israeliterna att Herren, deras fäders Gud, Abrahams Gud, Isaks Gud och Jakobs Gud, har sänt dig till dem. (3:15) Plågorna kap :e plågan. Kap 11 Pesach ”Gå förbi”? Osyrade brödet kap 11-13 Den andra plågan: grodor Allt förstfött ska dö

18 Exodus Genom havet kap 14 Ökenvandringen kap 15-18 Sinai berg kap 19
Dekalogen kap 20 Guldkalven (Mose förhandlar) kap 32 Jag är Herren, din Gud, som förde dig ut ur Egypten, ut ur slavlägret. Du skall inte ha andra gudar vid sidan av mig. 2 Mos 20

19 3 Mos, Leviticus Handbok för prästerna Försoningsdagen (16) Syndabocken

20 4 Mos, Numeri Folkräkningar Den aronitiska välsignelsen
Herren välsignar dig och beskyddar dig. Herren låter sitt ansikte lysa mot dig och visar dig nåd. Herren vänder sitt ansikte till dig och ger dig sin fred. 4 Mos 6:24-26

21 5 Mos, Deuteronomium ”Den andra lagen” – återblick, repetition
Skiljer sig stilmässigt Fyra tal från Mose Shema Yisrael (Hör Israel), 6:4-9 Avslutar Pentateuken Inleder det deuteronomistiska historieverket DHV: Jos, Dom, Sam, Kung

22 Pentateukens tillkomst
Var Mose författare? Ja, enligt kristen och judisk tradition… Men… Han dör innan slutet Tredje person Anakronistiska uppgifter Repetitioner och motsägelser Användning av olika gudsnamn Herren sade till Mose: ”Skriv ner dessa befallningar, ty i enlighet med dem har jag slutit ett förbund med dig och med Israel.” (2 Mos 34:27) ”När Mose hade skrivit ner denna lag i en bokrulle, från början till slut…” (5 Mos 31:24)

23 Pentateukens tillkomst
Upprepningar Olika gudsnamn Elohim (Gud) JHWH, Jahve (Adonay, Herren) Herren slöt då detta förbund med Abram: ”Åt dina ättlingar ger jag detta land, ända från Egyptens flod till den stora floden, Eufrat…” 1 Mos 15:18 När Abram var 99 år uppenbarade sig Herren för honom och sade: ”Jag är Gud den Väldige. Håll dig alltid till mig och var oförvitlig. Jag skall instifta ett förbund mellan mig och dig och göra din ätt övermåttan talrik.” 1 Mos 17:1-2

24 Pentateukens tillkomst
Upprepningar Olika gudsnamn Elohim (Gud) JHWH, Jahve (Adonay, Herren) I begynnelsen skapade Gud himmel och jord. /…/ Detta är berättelsen om hur himmel och jord skapades. 1 Mos 1:1 – 2:4 När Herren Gud gjorde jord och himmel, när ingen buske fanns på marken och ingen ört hade spirat, Han drev ut människan, och öster om Edens trädgård satte han keruberna och det ljungande svärdet att vakta vägen till livets träd. 1 Mos 2:4 – 3:24 Jfr Standarden från Ur

25 Pentateukens tillkomst
Fyrkällshypotesen, dokumenthypotesen J: Jahvisten E: Elohisten D: Deuteronomisten P: Prästskriften Julius Wellhausen (1844 –1918)

26 Dokumenthypotesen Jahvisten Använder JHWH som gudsnamn
Antropomorf gudsbild Skildrar historien från skapelsen till Kanaan Dateras mellan 900 och exilen

27 Dokumenthypotesen Elohisten Gudsnamnet Elohim
Betonar avståndet mellan Gud och människa Börjar med Abraham Mer fragmentarisk, kompletterar J Dateras mellan 900 och exilen

28 Dokumenthypotesen Deuteronomisten 5 Mosebok
Återberättar materialet i 1-4 Mosebok Deuteronomistisk teologi Kultcentralisation Hård polemik mot det kananeiska. Knyts ofta till Josias reformation (600-tal)

29 Dokumenthypotesen Prästskriften Gudsnamnet Elohim
Tillkommit i prästerliga kretsar Särskilt intresse för kulten Avståndet mellan Gud och människa kraftigt markerat Genealogier och statistiska uppgifter Från skapelsen och framåt Yngst av källorna ( ) Wellhausens anti-judiska tendens Gud är nära, enkel (J) Etisk kritik Prästskriften... Urartar i judendomen... Ritualiseras,

30 Dokumenthypotesen Forskningsläget idag J och E en enhet. D arbetas in.
P läggs till sist. Skapar en strukturerande ram. Dateras närmast före och under exilen

31 Dokumenthypotesen Kritik mot hypotesen Flera konkurrerande hypoteser.
”Dokument”? Skriftliga källor? Vändningen mot texten och läsaren: Andra sätt förstå upprepningar och motsägelser

32 Nyare metoder och perspektiv
Obs olika litterärkritik s 191 och 194 Trefaldig upprepning: ”Stammodern i fara” (s 204) Abram och Sara i Egypten (1 Mos 12) Abraham och Sara i Gerar (1 Mos 20) Isak och Rebecka i Gerar (1 Mos 26) Litterärkritik (källkritik): Olika versioner av en och samma berättelse Narrativ kritik: Textens slutgiltiga form. Inte samma berättelse Feministisk kritik: Hur gestaltas maktförhållanden mellan könen? Dekonstruktion: Blir alla välsignade genom Abraham? (jfr 1 Mos 12:3) Mothårsläsning

33 Deuteronomistiska historieverket
Inleds med 5 Mos Jos In i landet Dom Etablering, filisteer. Simson och Delila 1-2 Sam Folket kräver kung. Saul och David. David och Batseba David och Goljat 1-2 Kung Salomo, templet. Riket delas. Samarias fall 722. Sydrikets undergång 586 Jos. Folket in i landet Dom. Etablering. Filisteerna. Simson Sam. Kräver kung. Saul och David. David och Batseba? Kung. Salomo, templet. Riket delas. Samarias fall 722. Sydrikets undergång 586 (Nebudkadnessar).

34 Deuteronomistiska historieverket
Problemet med motgångar Lagen som ett förbund mellan kung och vasall Motgångar beror på Israels olydnad Gud bestraffar genom främmande makter, t ex Babylon Tempelkult på ett ställe: Jerusalem Profetens roll

35 Deuteronomistiska historieverket
Motiv som fångas upp i populärmusik

36 Deuteronomistiska historieverket
Your faith was strong but you needed proof You saw her bathing on the roof Her beauty in the moonlight overthrew you She tied you to a kitchen chair She broke your throne, and she cut your hair And from your lips she drew the Hallelujah Leonard Cohen Jeff Buckley Haleluja

37 Deuteronomistiska historieverket
You are my sweetest downfall I loved you first, I loved you first Beneath the sheets of paper lies my truth I have to go, I have to go Your hair was long when we first met And history books forgot about us And the Bible didn't mention us The Bible didn't mention us Not even once Oh, I cut his hair myself one night A pair of dull scissors and the yellow light And he told me that I'd done alright And kissed me till the morning light, the morning light Oh, we couldn't bring the columns down Yeah, we couldn't destroy a single one And history books forgot about us And the Bible didn't mention us Not even once Regina Spektor, Samson Regina Spektor, Samson

38 Bibeln och samkönade relationer
Fotoutstälningen Jerusalem 2011 I staden Jerusalem möts tre världsreligioner; Kristendom, Islam och Judendom. Elisabeth Ohlson Wallins uppmärksammade fotoutställning tar utgångspunkt i de tre religionernas heliga skrifter och hur dessa tusenåriga texter i vår tid kan vändas mot hbtq-personer. En viktig utställning som ställer frågor kring religionens ansvar för mänskliga rättigheter, tolerans och demokrati.

39 Bibeln samkönade relationer
Men innan de hade gått till sängs kom männen i staden, männen i Sodom, och omringade huset, både unga och gamla, alla utan undantag. De ropade till Lot: ”Var är männen som kom till dig i kväll? Skicka ut dem till oss, vi skall ligga med dem.” Lot gick ut i porten och stängde dörren bakom sig. ”Bröder”, sade han, ”jag ber er, gör inte något så ont. Jag har två döttrar som ännu är orörda. Låt mig skicka ut dem till er, så kan ni göra med dem vad ni vill, bara ni inte gör något mot dessa män som har fått en tillflykt under mitt tak.” Men de ropade: ”Ur vägen med dig! Här kommer en främling och bor hos oss, och så gör han sig till domare över oss! Nu skall vi hantera dig värre än dem.” Och de trängde sig inpå Lot och rusade fram för att slå in dörren. Då sträckte gästerna ut sina händer och drog in Lot i huset och stängde dörren. Dem som stod utanför porten slog de med blindhet, unga som gamla, så att de förgäves famlade efter dörren. (1 Mos 19:4-11) Klagorop från Sodom... Deras synd är mycket svår. Vad är deras synd? Abraham förhandlar. Lot (A:s brorson) bor i Sodom Tre änglar besöker honom för att se hur illa det är ställt. Lot visar gästfrihet. Vad är synden?

40 Bibeln och samkönade relationer
David och Jonatan ”Jonatan blev innerligt fäst vid David; han älskade honom lika högt som sitt eget liv.” (1 Sam 18:1)

41 Bibeln och samkönade relationer
Då började de gråta igen, och Orpa kysste sin svärmor till avsked, men Rut kunde inte skiljas från henne. Noomi sade: ”Du ser att din svägerska vänder tillbaka till sitt folk och till sin gud. Följ med henne tillbaka.” Men Rut svarade: ”Dit du går, går också jag, och där du stannar, stannar jag. Ditt folk är mitt folk, och din Gud är min Gud. Där du dör, vill jag dö, och där vill jag bli begraven. Herren må göra mig vad som helst – endast döden skall skilja oss åt.” Rut 1:14-17 Rut och Noomi Hålla fast vid Äktenskap Tony Blair till Bill Clinton Det är därför en man lämnar sin far och mor för att leva med sin hustru, och de blir ett 1 Mos 2:24

42

43 Poesi och vishetslitteratur
Poetiska skrifter Psaltaren Höga visan Klagovisorna Vishetslitteratur Jobs bok Ordspråksboken (är även poetisk) Predikaren

44 Poesi och vishetslitteratur
Poesi i GT Synonyma paralleller Antitetiska par Metaforer och bilder Prisa Herren, alla folk, lova honom, alla länder! Ps 117:1 Lat hand gör fattig man, flitig hand gör rik. Ords 10:1ff Tänk på din skapare i din ungdom, innan de onda dagarna nalkas, de år som ingen glädje har att ge, då solen och ljuset slocknar och månen och stjärnorna, då regnet följs av nya moln. Det är den dag då husets väktare darrar och de starka männen sviktar, Pred 12:1-4 Den andra raden uttrycker med andra ord vad den första Den andra raden uttrycker motsatsen

45 Poesi och vishetslitteratur
Två huvudgrupper Ordspråk: vardaglig, jordnära. Reflekterande: filosofisk, reflekterande, kritisk Den som gräver en grop faller själv däri Ords 26:27 Tomhet, idel tomhet, säger Predikaren, tomhet, idel tomhet, allt är tomhet. Vad får människan ut av all sin möda under solen? Pred 1:2-3

46 Poesi och vishetslitteratur
Jobs bok Ramberättelse. Prolog + epilog. Himmelsk scen Anklagaren avtal med Gud Dialog mellan Job och hans vänner ”Du lider, alltså har du syndat” Jfr DHV

47 Poesi och vishetslitteratur
Psaltaren 150 psalmer uppdelade på 5 volymer (jfr pentateuken) Tre huvudtyper: Klagopsalmer Hymn/lovsång Tackpsalm Hur länge skall du glömma mig, Herre? Ps 13 Jag vill besjunga din himmelska prakt /…/ Ps 8 Jag älskar Herren, ty han har hört min bön om förskoning. Han lyssnade till mig när jag ropade Ps 116

48 Profetlitteratur Tre stora Tolv små Guds språkrör Kallelse
Herrens ord kom till mig: Innan jag formade dig i moderlivet utvalde jag dig, innan du kom ut ur modersskötet gav jag dig ett heligt uppdrag: att vara profet för folken. Men jag svarade: ”Nej, Herre, min Gud, jag duger inte till att tala – jag är för ung!” Jer 1:4-6 Tre stora Tolv små Guds språkrör Kallelse Inte unikt för Israel Varnar, kräver, hotar Tröstar, lovar Män och kvinnor Låt mig slippa dina psalmer, jag vill inte höra ditt strängaspel! Men låt rätten välla fram som vatten och rättfärdigheten som en outsinlig ström! Amos 5:23-24 Jes, Jer, Hes Debora, en kvinnlig profet, hustru till Lappidot, var vid den tiden domare i Israel. Dom 4:4

49 Profetlitteratur Jesaja Deuterojesaja Proto 1-39 Deutero 40-55
Trösta, trösta mitt folk, säger er Gud. Ge nytt mod åt Jerusalem, kungör att hennes träldom är över, att hennes skuld är sonad, att Herren straffat henne dubbelt för alla hennes synder. En röst ropar: Bana väg för Herren genom öknen, gör en jämn väg i ödemarken för vår Gud! Alla dalar skall höjas, alla berg och höjder sänkas. Oländig mark skall jämnas och branter bli till slätt. Jes 40:1-4 Jesaja Proto 1-39 Deutero 40-55 Trito 56-66 Deuterojesaja Exilen 500-tal Tröst Har Gud svikit? Kyros som Guds redskap

50 Profetlitteratur Jeremia 620-580 (före exilen)
Herrens ord kom till mig: Skulle jag inte kunna göra med er, Israels folk, så som denne krukmakare gör, säger Herren. Som leran i krukmakarens händer, så är ni i mina händer, Israels folk 18:5 Katastrofen är nära förestående. Allt är i Guds händer... Sluta inte med hur Gt pekar mot NT... Östra kyrkogården i Gbg. Klagoropen är kopplade till Nordrikets fall 722, Samaria, deportation, Assyrien Rakel mor till två at Jakobs söner: Josef och Benjamin. Hon representerar det sörjande folket. Så säger Herren: Rop hörs i Rama, klagan och bitter gråt: Rakel gråter över sina barn. Hon låter inte trösta sig, ty hennes barn finns inte mer. 31:15

51 Profetelitteratur http://www.youtube.com/watch?v=x2WK_eWihdU
Slå upp Hes 25:17 Pulp fiction

52 Bibeln i skolan


Ladda ner ppt "GT:s texter: tillkomst och innehåll"

Liknande presentationer


Google-annonser