Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Är vi klara med Bolognaprocessen? Eva Åkesson Lunds universitet.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Är vi klara med Bolognaprocessen? Eva Åkesson Lunds universitet."— Presentationens avskrift:

1 Är vi klara med Bolognaprocessen? Eva Åkesson Lunds universitet

2 Lunds universitet /Eva Åkesson Bologna processen? Internationellt samarbetsprojekt som syftar till att skapa ett europeiskt område för högre utbildning, the European Higher Education Area, EHEA 2010 med fortsättning till 2020 –Mellanstatligt samarbete mellan 46 länder –Politiskt åtagande – inte folkrättsligt bindande –Nationellt ansvar –Lärosäten och studenter centrala aktörer –Egen dynamik Senaste mötet i Benelux 2009 –http://www.ond.vlaanderen.be/hogerond erwijs/bologna/http://www.ond.vlaanderen.be/hogerond erwijs/bologna/

3 Lunds universitet /Eva Åkesson What is the Bologna process? The European Higher Education Area improves transparency between higher education systems, All participating countries have agreed on a comparable three cycle degree system for undergraduates (Bachelor degrees) and graduates (Master and PhD degrees). Implements tools to facilitate recognition of degrees and academic qualifications, mobility, and exchanges between institutions. Based on ten action lines which governments and institutions are currently implementing.

4 Lunds universitet /Eva Åkesson Bologna process - 10 Action Lines Easily readable and comparable degrees Two cycle structure Use of credits such as ECTS Mobility Cooperation in quality assurance European dimension Lifelong learning Involvement of students Attractiveness and competitiveness of the EHEA Doctoral studies and synergies between EHEA and ERA Bologna Prague Berlin

5 Lunds universitet /Eva Åkesson The Bologna process: We will achieve ….. a European Higher Education Area with three cycles –(Bachelor, Master, PhD) –with generic descriptors based on learning outcomes, competencies and credits for qualifications within the first and second cycles. a shift from a –degree structure based on years of study to a credit and a term system –teaching to a student-centred approach –input-based approach to learning outcomes Over 5600 higher education institutions and 31 millions students involved

6 Lunds universitet /Eva Åkesson Welcome to the process of creating the European Higher Education Area! "In the decade up to 2020 European higher education has a vital contribution to make in realising a Europe of knowledge that is highly creative and innovative... Europe can only succeed in this endeavour if it maximises the talents and capacities of all its citizens and fully engages in lifelong learning as well as in widening participation in higher education." Ministers responsible for Higher Education in the countries participating in the Bologna Process, Leuven/Louvain-la-Neuve Communiqué, April 2009

7 Lunds universitet /Eva Åkesson Bologna process continues….. Leuven and Louvain-la-Neuve 2009 Social dimension: equitable access and completion Lifelong learning Employability Student-centred learning and the teaching mission of higher education Education, research and innovation International openness Mobility Data collection Multidimensional transparency tools Funding

8 Lunds universitet /Eva Åkesson Bologna process continues….. Leuven and Louvain-la-Neuve 2009 46 countries met to establish the priorities for the European Higher Education Area until 2020. They highlighted in particular the importance of lifelong learning, widening access to higher education, and mobility. By 2020, at least 20% of those graduating in the European Higher Education Area should have had a study or training period abroad.

9 Lunds universitet /Eva Åkesson Bologna meetings: Bologna anniversary conference jointly hosted by Austria and Hungary in Budapest and Vienna on 11-12 March 2010. The next regular ministerial conference will be hosted by Romania in Bucharest on 27-28 April 2012. The following ministerial conferences will be held in 2015, 2018 and 2020.

10 Lunds universitet /Eva Åkesson TRENDS V, Universities shaping the European higher education area “The focus has shifted from governmental actions, including legislation, to implementation of reforms within institutions, with broad support for the underlying idea of more student- centred and problem based learning.” But they could see a difference of those how just meet the basic requirement with a new legislation and those how used the implementation as a strategy for developing the institution.

11 Lunds universitet /Eva Åkesson Survey of master degrees in Europe A three-cycle qualifi cations framework is formally in place, a range of mobility instruments has been created, and the principles of quality assurance are agreed. Cooperation between higher education institutions across Europe has reached unprecedented levels.

12 Lunds universitet /Eva Åkesson Recommendations to higher education institutions 1. Implement the European Standards and Guidelines on quality assurance 2. Assure the optimal integration of lifelong learning and full-time Master provision (both taught and research intensive) 3. Deliver effective staff development and updating in theare as of Master-related admissions, quality assurance, student-centred learning, transnational collaboration 4. Ensure that institutional governance and infrastructure are adequate to the task of effective liaison with social partners at Master level 5. Encourage academic staff participation in transnational debate on discipline-specific learning outcomes at Master level 6. Target learning outcomes at Master level which favour creativity, innovation, enterprise, employability and selfemployability

13 Lunds universitet /Eva Åkesson Fas 1: Information och diskussion Fas 2: Planering och handlingsprogram Fas 3: Implementering Remiss 2004 Bolognaprocessen i Sverige 1 juli 2007 EHEA 2010 Bologna 2.0 2020

14 Lunds universitet /Eva Åkesson Ny värld – Ny högskola Ny struktur för utbildning och examina Tre nivåer – grund – avancerad - forskarnivå Nya examensbeskrivningar –Mål/förväntade studieresultat –Fördjupningskrav i antal högskolepoäng och kvalitativa krav –Användbara för kvalitetssäkring och bedömning av kompetens –Exakt antal högskolepoäng i examina Nivåbestämma alla kurser –Entydigt –Mål/förväntade studieresultat Högskolepoäng; –normalstudieår 60 högskolepoäng

15 Lunds universitet /Eva Åkesson Bolognaprocessen Övergripande mål –att främja rörlighet –att främja anställningsbarhet –att främja Europas konkurrenskraft/attraktionskraft som utbildningskontinent Operativa mål Införande av ett system med tydliga och jämförbara examina Införande av ett system som huvudsakligen består av tre utbildningsnivåer Införande av ett poängsystem Främjande av rörlighet Främjande av europeiskt samarbete inom kvalitetssäkring Främjande av den europeiska dimensionen i högre utbildning Fler och operativa mål tillförs processen. –LLL, Sociala och externa dimensionen

16 Lunds universitet /Eva Åkesson

17 Två viktiga utgångspunkter Ett ökat fokus på kvaliteten i utbildningsresultaten medför ett ökat fokus på målen i HFs examensbeskrivningar* och hur man säkerställer att studenterna når dessa mål Ett nytt kvalitetssystem för högre utbildningen måste därmed baseras på forskning och kunskap om både utvärdering och lärande/lärprocesser Kunskap o förståelse, färdigheter och förmågor, värderingsförmåga och förhållningssätt Tydlig utgångspunkt i reformen 2007 och Bolognaprocessen

18 Lunds universitet /Eva Åkesson Forskarnivå Högskoleverket anser att logiken i utbildningsutvärderingarna bör kunna vara densamma för utbildning på forskarnivå som för utbildning på grundnivå och avancerad nivå. Det innebär att lärandemål och läranderesultat bör stå i fokus för utvärderingen. Examensrätt kan bli ifrågasatt och indragen på forskarnivå.

19 Lunds universitet /Eva Åkesson Är vi klara med Bolognaprocessen?

20 Lunds universitet /Eva Åkesson Är vi klara med Bolognaprocessen? Mobilitet, fortfarande många hinder Anställningsbarhet Student-centred and problem based learning. Externa dimensionen Kommunicera till avnämare Verktygen förändras och utvecklas tex ny ECTS users guide med ”Grading Table” Kvalitetssäkring


Ladda ner ppt "Är vi klara med Bolognaprocessen? Eva Åkesson Lunds universitet."

Liknande presentationer


Google-annonser