Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Www.gu.se Fakta och siffror GÖTEBORGS UNIVERSITET 2015-03-28Institution enhet avdelning | Namn.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Www.gu.se Fakta och siffror GÖTEBORGS UNIVERSITET 2015-03-28Institution enhet avdelning | Namn."— Presentationens avskrift:

1 Fakta och siffror GÖTEBORGS UNIVERSITET Institution enhet avdelning | Namn

2 enhet avdelning | Namn Personal anställda heltidstjänster varav lärare/forskare/doktorander 457 professorer administrativ/teknisk personal

3 10 fakultetsområden, 60-tal institutioner, anställda och helårsstudenter Mångfald och många kunskapsområden ger stora kombinationsmöjligheter Starka forskarprofiler med nobelpristagaren Arvid Carlsson i spetsen Ett stort antal forskare förekommer flitigt i samhällsdebatten Universitetets bredd och spets

4 Grundutbildning studenter helårsstudenter helårsprestationer 117 program kurser avlagda examina Institution enhet avdelning | Namn

5 Forskning Arvid Carlsson – nobelpriset 2000 Syns ofta i samhällsdebatt och media aktiva forskarstuderande 269 nyantagna forskarstuderande 281 doktorsexamina 37 licentiatexamina Institution enhet avdelning | Namn

6 enhet avdelning | Namn Samverka med oss Kompetensutveckling för näringslivet Forsknings- och innovationsservice förmedlar kontakter och möjligheter till bra samarbete med universitetet. Uppdragsforskning Examensarbeten

7 enhet avdelning | Namn Populärvetenskap Konserter, föreläsningar, utställningar Vetenskapsfestivalen Universitets–TV Radioprogrammet Alltinget Akademisk kvart Jonsereds herrgård Grundtviginstitutet Forskningsmagasinet GUspegeln

8 enhet avdelning | Namn Göteborgs universitets historia 1891 Göteborgs högskola grundas 1949 Medicinska högskolan grundas 1954 Göteborgs universitet bildas genom en sammanslagning av Göteborgs högskola och Medicinska högskolan 1967 Odontologiska fakulteten 1971 Handelshögskolan blir en del av Göteborgs universitet 1977 Flera fristående utbildningsinstitutioner införlivas med universitetet

9 enhet avdelning | Namn Strategisk profil Forskning och utbildning i samspel Öppet för omvärlden och för olika idéer Mitt i staden, mitt i debatten Många vetenskaper i kreativ samverkan Verkar för det hållbara samhället Ett av de stora i Europa

10 Hälsa Kultur Miljö Demokrati och samhällsutveckling Kunskapsbildning och lärande Forsknings- och utbildningsprofiler

11 internationella samarbetsprojekt Flest kontakter med Tyskland, Frankrike, Storbritannien, Spanien, Italien, Nederländerna Samarbetsavtal på 320 universitet inom Erasmus, det stora inomeuropeiska studentutbytes- programmet Flest kontakter utanför Europa med USA, Australien, Japan, Kanada, Ryssland Internationellt

12 enhet avdelning | Namn Miljöprofil Göteborgs universitet arbetar aktivt med att föra in hållbar utveckling i utbildningen inom alla discipliner I täten med forskning om miljöekonomi Miljöcertifierat enligt ISO och EMAS Miljöforskning på ett populärvetenskapligt sätt miljöportalen – miljoportalen.se

13 enhet avdelning | Namn Ekonomi – intäkter Intäkter i kronor mkr, totalt varav mkr anslag 1465 mkr externa/övriga intäkter Intäkter i procent Statsanslag67 % Avgifter och ersättningar10 % Bidrag22 % Finansiella intäkter2 %

14 enhet avdelning | Namn Ekonomi – utgifter Utgifter i kronor Totalt mkr varav mkr för personalkostnader 603 mkr för lokalkostnader mkr övriga driftskostnader 227 mkr kapitalkostnader Utgifter i procent Personalkostnader57 % Lokalkostnader13 % Övriga driftskostnader25 % Kapitalkostnader 5 %

15 För att skapa nya arenor för gränsöverskridande forskning och möta omvärldens behov behövs tvärvetenskapliga samarbeten Universitetet ska utnyttja mångfalden för att stärka forskningen Tvärvetenskap

16 enhet avdelning | Namn Samarbeten mellan vetenskapsområden CEFOS – forskning om offentlig sektor Museion Nationellt centrum för matematikutbildning NORDICOM – nordisk medieforskning Centrum för tvärvetenskaplig forskning om funktionshinder CFK – centrum för konsumentvetenskap Centrum för arbetsvetenskap Genusforskning


Ladda ner ppt "Www.gu.se Fakta och siffror GÖTEBORGS UNIVERSITET 2015-03-28Institution enhet avdelning | Namn."

Liknande presentationer


Google-annonser