Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Www.gu.se Fakta och siffror GÖTEBORGS UNIVERSITET 2015-03-28Institution enhet avdelning | Namn.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Www.gu.se Fakta och siffror GÖTEBORGS UNIVERSITET 2015-03-28Institution enhet avdelning | Namn."— Presentationens avskrift:

1 www.gu.se Fakta och siffror GÖTEBORGS UNIVERSITET 2015-03-28Institution enhet avdelning | Namn

2 www.gu.se2015-03-28Institution enhet avdelning | Namn Personal 5 335 anställda 4 750 heltidstjänster varav 2 500 lärare/forskare/doktorander 457 professorer 1 784 administrativ/teknisk personal

3 www.gu.se 10 fakultetsområden, 60-tal institutioner, 5 200 anställda och 25 000 helårsstudenter Mångfald och många kunskapsområden ger stora kombinationsmöjligheter Starka forskarprofiler med nobelpristagaren Arvid Carlsson i spetsen Ett stort antal forskare förekommer flitigt i samhällsdebatten Universitetets bredd och spets

4 www.gu.se Grundutbildning 50 000 studenter 24 910 helårsstudenter 20 202 helårsprestationer 117 program 3 000 kurser 4 993 avlagda examina 2008 2015-03-28Institution enhet avdelning | Namn

5 www.gu.se Forskning Arvid Carlsson – nobelpriset 2000 Syns ofta i samhällsdebatt och media 2 045 aktiva forskarstuderande 269 nyantagna forskarstuderande 281 doktorsexamina 37 licentiatexamina 2015-03-28Institution enhet avdelning | Namn

6 www.gu.se2015-03-28Institution enhet avdelning | Namn Samverka med oss Kompetensutveckling för näringslivet Forsknings- och innovationsservice förmedlar kontakter och möjligheter till bra samarbete med universitetet. Uppdragsforskning Examensarbeten

7 www.gu.se2015-03-28Institution enhet avdelning | Namn Populärvetenskap Konserter, föreläsningar, utställningar Vetenskapsfestivalen Universitets–TV Radioprogrammet Alltinget Akademisk kvart Jonsereds herrgård Grundtviginstitutet Forskningsmagasinet GUspegeln

8 www.gu.se2015-03-28Institution enhet avdelning | Namn Göteborgs universitets historia 1891 Göteborgs högskola grundas 1949 Medicinska högskolan grundas 1954 Göteborgs universitet bildas genom en sammanslagning av Göteborgs högskola och Medicinska högskolan 1967 Odontologiska fakulteten 1971 Handelshögskolan blir en del av Göteborgs universitet 1977 Flera fristående utbildningsinstitutioner införlivas med universitetet

9 www.gu.se2015-03-28Institution enhet avdelning | Namn Strategisk profil Forskning och utbildning i samspel Öppet för omvärlden och för olika idéer Mitt i staden, mitt i debatten Många vetenskaper i kreativ samverkan Verkar för det hållbara samhället Ett av de stora i Europa

10 www.gu.se Hälsa Kultur Miljö Demokrati och samhällsutveckling Kunskapsbildning och lärande Forsknings- och utbildningsprofiler

11 www.gu.se 2 300 internationella samarbetsprojekt Flest kontakter med Tyskland, Frankrike, Storbritannien, Spanien, Italien, Nederländerna Samarbetsavtal på 320 universitet inom Erasmus, det stora inomeuropeiska studentutbytes- programmet Flest kontakter utanför Europa med USA, Australien, Japan, Kanada, Ryssland Internationellt

12 www.gu.se2015-03-28Institution enhet avdelning | Namn Miljöprofil Göteborgs universitet arbetar aktivt med att föra in hållbar utveckling i utbildningen inom alla discipliner I täten med forskning om miljöekonomi Miljöcertifierat enligt ISO 14001 och EMAS Miljöforskning på ett populärvetenskapligt sätt miljöportalen – miljoportalen.se

13 www.gu.se2015-03-28Institution enhet avdelning | Namn Ekonomi – intäkter Intäkter i kronor 4 652 mkr, totalt varav 3 187 mkr anslag 1465 mkr externa/övriga intäkter Intäkter i procent Statsanslag67 % Avgifter och ersättningar10 % Bidrag22 % Finansiella intäkter2 %

14 www.gu.se2015-03-28Institution enhet avdelning | Namn Ekonomi – utgifter Utgifter i kronor Totalt 4 643 mkr varav 2 724 mkr för personalkostnader 603 mkr för lokalkostnader 1 089 mkr övriga driftskostnader 227 mkr kapitalkostnader Utgifter i procent Personalkostnader57 % Lokalkostnader13 % Övriga driftskostnader25 % Kapitalkostnader 5 %

15 www.gu.se För att skapa nya arenor för gränsöverskridande forskning och möta omvärldens behov behövs tvärvetenskapliga samarbeten Universitetet ska utnyttja mångfalden för att stärka forskningen Tvärvetenskap

16 www.gu.se2015-03-28Institution enhet avdelning | Namn Samarbeten mellan vetenskapsområden CEFOS – forskning om offentlig sektor Museion Nationellt centrum för matematikutbildning NORDICOM – nordisk medieforskning Centrum för tvärvetenskaplig forskning om funktionshinder CFK – centrum för konsumentvetenskap Centrum för arbetsvetenskap Genusforskning


Ladda ner ppt "Www.gu.se Fakta och siffror GÖTEBORGS UNIVERSITET 2015-03-28Institution enhet avdelning | Namn."

Liknande presentationer


Google-annonser