Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

DATERO Tvåspråkig datacenter för specialgrupper. Verksamhetsområde Verksamhetsområde: Österbotten Verksamhetsområde: Österbotten Hemort: Vasa Hemort:

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "DATERO Tvåspråkig datacenter för specialgrupper. Verksamhetsområde Verksamhetsområde: Österbotten Verksamhetsområde: Österbotten Hemort: Vasa Hemort:"— Presentationens avskrift:

1 DATERO Tvåspråkig datacenter för specialgrupper

2 Verksamhetsområde Verksamhetsområde: Österbotten Verksamhetsområde: Österbotten Hemort: Vasa Hemort: Vasa Utlåningspunkter: Utlåningspunkter: Vasa (6 punkter) Vasa (6 punkter) Nykarleby Nykarleby Jakobstad Jakobstad Närpes Närpes Vörå-Maxmo Vörå-Maxmo Laihela Laihela Kristinestad Kristinestad Karleby Karleby Malax Malax Kosnäs Kosnäs Pedersöre Pedersöre Larsmo Larsmo Kronoby Kronoby

3 Mål för Dateros verksamhet Datero sträver till att med hjälp av datatekniska lösningar främja rehabilitering, inlärning och fungerande vardagsliv hos handikappade människor och människor med funktionsnedsättingar eller inlärningsvårigheter, som en del av helhetsrehabilitering.

4 Datero-verksamhetshelheten har fördelats i två enheter, vilka idag fungerar sida vid sida: Datero rf och Vasa centralsjukhhusets Tikotek pkl

5 VCS/Tikotek poliklinik: bedömningar av kommunikationshjälpmedel samt bedömningar av övningsprogram och kompenserande datahjälpmedel

6 Läs mera om Tikotekets verksamhet: Läs mera om Tikotekets verksamhet: http://www.vaasankeskussairaala.fi/Pa_Svenska/Pa tienter__kunder_och_anhoriga/Polikliniker_och_m ottagningar/Tikoteket http://www.vaasankeskussairaala.fi/Pa_Svenska/Pa tienter__kunder_och_anhoriga/Polikliniker_och_m ottagningar/Tikoteket http://www.vaasankeskussairaala.fi/Pa_Svenska/Pa tienter__kunder_och_anhoriga/Polikliniker_och_m ottagningar/Tikoteket http://www.vaasankeskussairaala.fi/Pa_Svenska/Pa tienter__kunder_och_anhoriga/Polikliniker_och_m ottagningar/Tikoteket

7 -Strävar till att bjuda öppet service på hela landskapet Österbotten -Utlåningspunkter -Netverk för yrkespersonal - Utbildning, informationsförmedling och utvecklingsverksamhet för yrkespersonal och familjer -Programutveckling tillsammans med regionens läroanstalter - Praktikanter från olika läroanstalter och från arbetslivet (lärare, speciallärare, socionomer, adb-ingengörer, grafiker..) Målgeruppen är speciellt sådana människor som får nytta av dataprogram men får inte remiss, kanske inte ens har en diagnos Målgeruppen är speciellt sådana människor som får nytta av dataprogram men får inte remiss, kanske inte ens har en diagnos 2. Datero rf

8 Datero rf ca 20. övningsprogramutlåningspunkter i biblioteker i Österbotten (145 000 invånare/ 52% svensksp., 87% finsksp.) ca 20. övningsprogramutlåningspunkter i biblioteker i Österbotten (145 000 invånare/ 52% svensksp., 87% finsksp.) Netverk av yrkespersonal (lärare, speciallärare, barnträdgårdslärare, assistenter, tal- och ergoterapeuter, psykologer… ca. 350 personer från Östrboten) Netverk av yrkespersonal (lärare, speciallärare, barnträdgårdslärare, assistenter, tal- och ergoterapeuter, psykologer… ca. 350 personer från Östrboten) utbildning för användare och för yrkespersonal utbildning för användare och för yrkespersonal information och gratis material på Dateros hemsidor information och gratis material på Dateros hemsidor programutvecklingsprojekter programutvecklingsprojekter

9 Samarbete mellan Datero rf och biblioteket Datero rf vill: Datero rf vill:  Utöka utbudet av pedagogiska och habiliterande dataprogram.  Utöka utbudet av utlåningsmaterial till personer med handikapp och inlärningssvårigheter.  Utlåningspunkterna är placerade på de kommunala biblioteken eftersom det här redan finns ett system och kunnande inom låneverksamheten. Bibliotekens servicesystem är känt för alla och biblioteken betjänar alla.

10 Genom denna verksamhet kan:  personer som inte har någon diagnos men har svårigheter får lättare tillgång till program som kan underlätta inlärning och habilitering.  yrkespersoner (lärare och terapeuter) förbättra sina färdigheter i adb-baserad rehabilitering när de får bekanta sig med programmen inför rekommenderingar  samhället spara i att undvika felanskafningar : yrkespersoner (lärare och terapeuter) kan bekanta sig med program inför anskaffningar.

11 Genom denna verksamhet kan:  Samhället spara i anskaffningar när skolor kan bekanta sig med programmen inför anskaffning eller i att personalen kan använda programmen vid tillfälliga behov.  samhället sparar pengar då man inte behöver bekosta sig med alla program som rekommenderas för Tikotek-poliklinikens klienter. De program som finns till utlåning kan istället lånas avgiftsfritt från biblioteket.  ett större utbud av program kan erbjudas för Tikotek-poliklinikens klienter, jämfört med ifall programmen skulle behöva köpas till klienterna.

12 Datero rf Gör bidragsansökningar till fonder och stiftelser Gör bidragsansökningar till fonder och stiftelser Sköter om anskaffningen av ett startpaket (programsökning, offertförfrågan, beställning betalning av räkningar) Sköter om anskaffningen av ett startpaket (programsökning, offertförfrågan, beställning betalning av räkningar) Stöder med en lathund som uppdateras kontinuerligt Stöder med en lathund som uppdateras kontinuerligt Stöder med demonstrationer av programmen för bibliotekspersonal och allmänheten Stöder med demonstrationer av programmen för bibliotekspersonal och allmänheten Ordnar kursverksamhet i samarbete med andra instanser (t.ex. Mi/Arbis, utbildningsanstalter osv.) Ordnar kursverksamhet i samarbete med andra instanser (t.ex. Mi/Arbis, utbildningsanstalter osv.) Stöder med tips för vidareanskaffning Stöder med tips för vidareanskaffning

13 Biblioteket Sköter och använder programmen som sina egna (katalogisering, utlåning osv.) Sköter och använder programmen som sina egna (katalogisering, utlåning osv.) Anskaffar nya program till biblioteket som vanliga anskaffningar Anskaffar nya program till biblioteket som vanliga anskaffningar Fjärrlånar programmen Fjärrlånar programmen

14 Program finns för alla åldrar Modersmål Modersmål bokstäver, läsning, ord, skrivning bokstäver, läsning, ord, skrivning läs- och skrivfärdigheter, läsförståelse läs- och skrivfärdigheter, läsförståelse Främmande språk Främmande språk t.ex finska, engelska t.ex finska, engelska Matematik Matematik Perception Orsak – verkan Kreativitet Logiskt tänkande Mus- och tangentbordshantering

15 Kontaktuppgifter besöksadress: Vasa stadsbibliotek, Biblioteksgatan 13 telefon: 06-3253584, 06-3253596 hemsida: www.datero.fi


Ladda ner ppt "DATERO Tvåspråkig datacenter för specialgrupper. Verksamhetsområde Verksamhetsområde: Österbotten Verksamhetsområde: Österbotten Hemort: Vasa Hemort:"

Liknande presentationer


Google-annonser