Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Att katastrofsäkra DataCenter miljön

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Att katastrofsäkra DataCenter miljön"— Presentationens avskrift:

1 Att katastrofsäkra DataCenter miljön
Mikael Gunnarsson Logistik & IT Chef Outokumpu Nordic Brass

2 Agenda Företaget Utgångsläge Vad ville vi åstadkomma Nuläge Framtid
Erfarenheter/lärdomar

3 Företaget Mässingstillverkning Produkter Produktion: omkring 35 kton
Försäljning: omkring SEK 1.2 Mdr Anställda: omkring 150 Ägare: Outokumpu Copper 50 %, Hexagon 50 % Produkter Tackor, stång, profiler, muttrar Outokumpu Nordic Brass är ett företag med specialkompetens och lång erfarenhet när det gäller mässingstillverkning. Marknad främst Norden, export Tyskland, Polen, England, Italien, - Huvudkontor och tillverkning i Gusum 4.a mil söder om Norrköping, Östergötland, Försäljningskontor och lager i Danmark, Säljare i Finland Vi är sedan augusti 2003 en sammanslagning av de två mässingsverken Nordic Brass i Västerås och Boliden Gusum. vardera med en lång historia sedan början av 1600-talet. Vi är till lika delar ägda av Hexagon och Outokumpu. Vi förser marknaden med ett brett utbud av högkvalitativa mässingsprodukter som rund, fyrkantig och sexkantig stång, profiler, muttrar och tackor. -Visa produkterna, skicka runt - För VVS- och verkstadsindustrin, fordon, bygg, el och telecom. ->VVS armatur, kopplingar, låsdetaljer, skruv och mutter, elkomponenter och liten liten del prydnadsföremål Mässing ~Koppar, Cu ~60% Zink Zn ~40% kryddor med mycket låg andel som bly, kisel, aluminium bly, mangan, bor (Brons (rödgods), finns i fler olika kvalitéer likväl som mässingen men består av 85% Cu 15% tenn Sn ) 35 Kton: jmf en lastbil 25 ton > fulla bilar per år = 30 vecka = 6 per dag bilar ut samt något mer in. 55% är retur- material i form av spån och bultändar. Mao stor del är återvinning

4 Utgångsläge Traditionell IT miljö Tillverkning 7/24
Ökade krav på IT miljön Ansträngd ekonomi Varför ny miljö? Vi hade en traditionell miljö bestående av 16 rack- och standalone- Intel och IBM servrar. I den miljön hanterade vi backuper per dygn / vecka / månad. På tejp Vid en eventuell krasch fick vi ominstallera servern och därefter läsa tillbaka backup. Snitt åldern på serverparken låg på cirka 4,5 år. 11 till 2 år IT Personal: en person 90% riktad mot att upprätthålla vårt affärrssystem Movex med drift och användarsupport. En It tekniker för hårdvara Microsoft Office, Lotus Notes etc etc och mig själv på 50%. Med tiden så ökar kraven på tillgänglighet och säkerhet samtidigt som kraven på effektivitet också ökar. - Vi har tillverkning 7/24. Processindustri och Verkstadsindustri mao kontinuerlig batch drift och stycktillverkning, i olika processer och funktioner Allt mer data blir affärskritiskt och förutom affärssystem blir även mail samt övriga kringsystem känsliga för driftstopp och dataförluster. Historik: diskrasch med bortfall 2 dygn 2007, DC servern krasch 2009 Under 2008 byte av försäkringsbolag för hela företaget, det tilltänkta bolaget gjorde en riskanalys: Kommentaren från deras sida då de klev in i datorrummet var: OH my God. Ekonomi: med den historiken av kraschade diskar och dc - > förnya serverparken på ett eller annat sätt: Att fortsätta med traditionell miljö och byta server för server skulle kosta oss cirka 300 i kvartalet + allt strul med eventuella stillestånd etc. Att säkra upp datorrummet till en ok It miljö skulle bli allt för omfattande och dyrt. Att köpa ett säkert Rittal skåp allt för dyrt hur att gå vidare… Någon typ av leasings hantering blev frågan. Parallellt med allt detta behöver vi Nytt eller uppgraderat affärssystem. Ny Telefoni Få bort faxar snabbtelefoner fasta och mobiler vhf etc etc Behov av att virtualisera klienter (idag blandat med tunna och feta klienter mycket klient hantering på arbetsplatser) Nya printers

5 Utgångsläge Varför ny miljö?
Inget skydd för brand eller rök, ej övertryck. I kontorsrummet fanns larm på en mycket tunn kontorsdörr samt ett kylaggregat. Konsolrum öppet för alla då dörr aldrig stängs.

6 Vad ville vi åstadkomma
Bättre tillgänglighet Säker servermiljö Backup/Restore/Failover Skalbarhet Fysisk säkerhet Enklare och stabilare drift Ekonomisk kontrollerbarhet För att uppnå detta startade vi ett projekt tillsammans med Atea. Där vi utvärderade ett antal lösningar. Resultatet blev Ett underlag för en modern skalbar virtuell servermiljö med bra datalagringshantering och ett ekonomisk beslutsunderlag som baserades sig på en 3 -årsplan. Skalbarheten bla pga byte/uppgradering av affärssystem från Movex och DK’s Concorde XAL. Sätta HW innan projekt Nytt/uppgraderat affärssystem. Enklare driftstöd-> ATEA Då vi står inför en personell generationsväxling är det av stor vikt att underhåll och drift är enkel och smärtfri utan avkall på funktion eller säkerhet. Slippa äskanden till ek med ekonomisk kalkyl… i tid och otid De delar som främst underlättar är: Nästa bild

7 Hur? Virtualisering med redundans Netapp – datalagring
Snappmanager, Snapvault, Dedup Ombyggnad och separering datorrum Primär och sekundärhall Leasing Någon typ av Katagorisering i 4 områden eller delmoment då det är mycket som ska uppnås: 1 Virtualisering / failover / underhåll under drift Virtualiseringen som medger en betydligt högre drift säkerhet med hjälp av funktioner som vMotion, HA, Storage vMotion Redundans i Virtuell miljö (Citrix och Vmware) medger underhåll under drift utan nertid eller prestanda förlust. 2 Säkring av Datalagring -> snappshot/backupp/restore –hantering Förenklad backup genom att hantering på traditionellt sätt via endast sker med band dag/vecka/månadsvis då Snabb applikations backup och restore med snapshot som SnapManager för Microsoft SQL och Exchange 3 Fysisk säkerhet och fysisk serverredundans Tillgänglighet med hjälp separerat drift och backup site där Vmware och Netapp SnapManager VI samt Netapp Snapmirror och Netapp Snap vault är de funkioner som gör skillnad. Tidigare datahall var i behov att byggas om för att uppnå de krav på fysisk säkerhet som krävdes. I projektet konstaterades att i och med virtualiseringen kunde hela den primära hallen hanteras i ett Rittal säkerhetsskåp Den sekundära hallen placerades separerat i annan del av företaget 3 Ekonomisk kontroll - Leasing beslutades för en treårsplan. - Funktioner som Dedupp och snapshot ger mindre kostnader på sikt.

8 Övergång > nuläge

9 Nuläge SnapManager VI SnapVault till Nearstore Dedup Sekundär Hall
Primär Hall Nuläge SnapVault till Nearstore Ger snabb backup (Dedupad data) samt mycket snabb restore från D2D Daglig backup inkl file level restore FAS2040 Backup ca 9TB FAS2040 Cluster ca 5TB SnapManager VI ger fillevel/image restore från primärdisk på VMware system Fiber (lastdelning VMware / Backup) Backup av applikationer och system Full backup på ett par minuter via Storage Restore från primärdisk. Dedup på primär data gav besparing På 60-70% på VMware system VMware Xenserver ONNBSrv01-APP ONNBSrv015-APP ONNBSrv90 ORACLE

10 Framtid Virtualisering av klienter, feta
Citrix Miljö, klienter i sekundärhallen Trimning av backup-hantering Snapshot täthet, Backupexec filåtkomst Separering av user data från virtuella servrar till Netapp Nytt affärssystem -Virtualisering av feta klienter. Den effektiva kopplingen mellan Server/client virtualisering och Netapp gör detta möjligt. -Städning av kablage.

11 Erfarenheter/lärdomar
Fastighetens beskaffenhet – IT fråga? Beställ i god tid / försening ger mer försening Formell projektplan Fysiska begränsningar Backup, access Netapp, disk-leverans med guldkant Virtualisering och Netapp installationen har utförts mycket bra ur samtliga aspekter av ATEA Fastighetens beskaffenhet Uppsäkring av kontorsgolvet pga av kompakt installation på ca 1 ton. IT eller fastighetsbudget… Beställ i god tid Förseningar ger mer förseningar: Säkerhetsskåp har lång leveranstid ca 5 veckor och vårat ytterligare 2 veckor längre än utlovad. Tekniker brist! Servrar kom som planerat innan vi kunde fysiskt placera dem. Firmware på ny kärra felaktig, försening på 2 veckor pga felsökning Överflyttning av fysisk server till virtuell server innebär driftstopp: verksamheten ger veto – EK månadsbokslut - omplanering av konsulter ytterligare försening 2 veckor Projektet löptid ca 3 mån över julhelg. Cirka 7 veckors ”fördröjning”. Formell projktplan: Projektplan, detta är mer ur aspekten om något går fel, vi hade inga problem med detta då jag har erfarenheten med Norrköpingskontoret att de gör mycket bra ifrån sig. Fysiska Begränsningar: Rittal säkerhetsskåp är stora. Ramen som servrar monteras på är en stor kubik 80*202*120, svårt att få in genom en ordinarie dörr. Vi sågade upp ovan dörrkarm… Det går att såga av ramen och sätta i skarvbleck. Ramen är inte bärande för skåpet som vi trodde. Backup access: Vi har kört backup exec tidigare för våra backupper bla för att få åtkomst till ett visst konto eller en viss fil i Oracle-databasen. För att få detta att fungera i Netapp hanteringen var vi tvungna att uppgradera backup exec för , en dyr peng för oss i samband med allt annat. Vi har löst detta just nu genom att ha dubbel bk i netapp respektive en i på D/R i ett eget sjhare. disaster och reover siten. Netapp: Netapp disk från sthlm i december full snöstorm efter 2h då vi körde test med att rycka en disk. Virtualisering, ATEA I tid, följt budget bra, och allt med god kompetens

12 Att katastrofsäkra DataCenter miljön
Mikael Gunnarsson Logistik & IT Chef Outokumpu Nordic Brass


Ladda ner ppt "Att katastrofsäkra DataCenter miljön"

Liknande presentationer


Google-annonser