Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Korpen Svenska Motionsidrottsförbundet Besöks- och leveransadress: Fiskartorpsvägen 15A, 114 73 Stockholm Telefon växel: 08-699 60 00 E-post:

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Korpen Svenska Motionsidrottsförbundet Besöks- och leveransadress: Fiskartorpsvägen 15A, 114 73 Stockholm Telefon växel: 08-699 60 00 E-post:"— Presentationens avskrift:

1 Korpen Svenska Motionsidrottsförbundet Besöks- och leveransadress: Fiskartorpsvägen 15A, 114 73 Stockholm Telefon växel: 08-699 60 00 E-post: info@korpen.se Hemsida: www.korpen.se Resultat - Totalt Medlemsundersökning Höst 2014 För Korpen Rapport skapad av AQ Analys AB nov 2014 1

2 Korpen Svenska Motionsidrottsförbundet Besöks- och leveransadress: Fiskartorpsvägen 15A, 114 73 Stockholm Telefon växel: 08-699 60 00 E-post: info@korpen.se Hemsida: www.korpen.se Syfte & mål: Få svar på hur nöjda medlemmarna är och kunna utnyttja resultatet i det interna utvecklingsarbetet samt använda som underlag i kommunikationen med medlemmarna. Målgrupp: Medlemmar i föreningarna: Borås, Brännpunkten, Eskilstuna, Gotland, Gävle, Göteborg, Halmstad, Haparanda, Heros, Jönköping, Karlstad, Kiruna, Linköping, Luleå, Lycksele, Motala, Norrköping, Norrort, Piteå, Stockholm, Storsjön, Tyresö, Umeå, Uppsala, Vadstena, Vallentuna, Vindeln, Västervik, Västerås och Växjö. Datainsamling: E-post med unik länk till webbenkäten inkl. två påminnelser. (Brännpunkten svarade via en öppen webbenkät) Fältperiod: 2014-09-29– 2014-10-22 Förklaring: Nöjda/positiva resp. viktighet = andel respondenter som svarat betyg 4 och 5 på en 5-gradig skala eller 7-10 på en 10-gradig skala. Bilagor: Grafer och tabeller inkl. öppna kommentarer Resultatrapport per förening Vid frågor kring undersökningen, kontakta: AQ Analys AB, Kristina Nilsson, 019-128410, kristina.nilsson@aqanalys.se 2 Fakta

3 Korpen Svenska Motionsidrottsförbundet Besöks- och leveransadress: Fiskartorpsvägen 15A, 114 73 Stockholm Telefon växel: 08-699 60 00 E-post: info@korpen.se Hemsida: www.korpen.se 3 Svarsfrekvens MottagareEj kontaktbaraSvarandeSvarsfrekvens Korpen Borås 348 40 11437% Korpen Brännpunkten 6 - 6- Korpen Eskilstuna 492 56 13832% Korpen Gotland 297 24 12747% Korpen Gävle 4 006 104 69718% Korpen Göteborg 491 38 20044% Korpen Halmstad 50 8 1433% Korpen Haparanda 108 15 3437% Korpen Heros 60 9 2345% Korpen Jönköping 590 55 14427% Korpen Karlstad 703 56 13821% Korpen Kiruna 405 50 5816% Korpen Linköping 4 792 401 1 34431% Korpen Luleå 623 80 9217% Korpen Lycksele 733 68 17526% Korpen Motala 1 745 205 42127% Korpen Norrköping 1 113 142 14415% Korpen Norrort 189 - 9450% Korpen Piteå 1 841 39 59733% Korpen Stockholm 20 067 3 105 2 21513% Korpen Storsjön 606 97 19138% Korpen Tyresö 297 22 6825% Korpen Umeå 1 465 72 36426% Korpen Uppsala 94 2 3134% Korpen Vadstena 1 181 135 33932% Korpen Vallentuna 702 94 19532% Korpen Vindeln 225 10 9042% Korpen Västervik 179 37 9970% Korpen Västerås 173 6 5432% Korpen Växjö 901 102 19725% Totalt* 44 482 5 072 8 40321% *) 17% år 2013

4 Korpen Svenska Motionsidrottsförbundet Besöks- och leveransadress: Fiskartorpsvägen 15A, 114 73 Stockholm Telefon växel: 08-699 60 00 E-post: info@korpen.se Hemsida: www.korpen.se NMI (Nöjd-Medlem-Index) NMI är ett medelvärde för tre frågor om hur nöjda medlemmarna är totalt sett med Korpen. Dessa frågor är vanligt förekommande i kundundersökningar. NMI för Korpen blev 81, vilket anses vara ”mycket bra” (år 2013 var NMI 77). Förklaring NMI Medlemmarnas betyg på den 10-gradiga skalan räknas om till ett index mellan 0-100 där 100 är det högsta värdet. Följande avrundade värden gäller Betyg 1 – Värde 0 Betyg 2 – Värde 11 Betyg 3 – Värde 22 Betyg 4 – Värde 33 Betyg 5 – Värde 44 Betyg 6 – Värde 56 – Vilket kan anses ”godkänt” Betyg 7 – Värde 67 – Vilket kan anses ”bra” Betyg 8 – Värde 78 – Vilket kan anses ”mycket bra” Betyg 9 – Värdet 89 – Vilket kan anses ”utmärkt” Betyg 10 – Värde 100 4 Index

5 Korpen Svenska Motionsidrottsförbundet Besöks- och leveransadress: Fiskartorpsvägen 15A, 114 73 Stockholm Telefon växel: 08-699 60 00 E-post: info@korpen.se Hemsida: www.korpen.se

6 Korpen Svenska Motionsidrottsförbundet Besöks- och leveransadress: Fiskartorpsvägen 15A, 114 73 Stockholm Telefon växel: 08-699 60 00 E-post: info@korpen.se Hemsida: www.korpen.se

7 Korpen Svenska Motionsidrottsförbundet Besöks- och leveransadress: Fiskartorpsvägen 15A, 114 73 Stockholm Telefon växel: 08-699 60 00 E-post: info@korpen.se Hemsida: www.korpen.se

8 Korpen Svenska Motionsidrottsförbundet Besöks- och leveransadress: Fiskartorpsvägen 15A, 114 73 Stockholm Telefon växel: 08-699 60 00 E-post: info@korpen.se Hemsida: www.korpen.se Prioriteringsmatris - Gruppträning 8 2014 2013 ViktighetNöjdhetViktighetNöjdhet 1Den övergripande organiseringen kring gruppträningen67%83% 60%71% 2Information kring ändringar av tider, inställda pass osv.85%77% 78%65% 3Utbudet av gruppträning81%68%71% 59% 4Gruppträningslokalen78%66%71% 52% 5Omklädningsrummen57%53%47% 42% 6Instruktörens förmåga att leda träningen94%91% 88% 7Instruktörens bemötande95% 92% 8Prisvärdhet (nöjdhet avser Korpen generellt) 84%70% 82%65% 9Närhet/tillgänglighet88%86% 84%79% Medelvärde81%77%75%68% Prioriteringsmatrisen visar hur viktiga de olika områdena är (viktighet) jämfört med hur bra medlemmarna tycker att föreningen är (nöjdhet). De områden som är viktiga för medlemmarna (viktighet över medel), men som fått ett lägre betyg på nöjdhet (nöjdhet under medel), hamnar i förbättringsområdet (rosa). Ett vanligt mål för medelvärdet för nöjdhet (andel som svarat betyg 4-5) är 70%.

9 Korpen Svenska Motionsidrottsförbundet Besöks- och leveransadress: Fiskartorpsvägen 15A, 114 73 Stockholm Telefon växel: 08-699 60 00 E-post: info@korpen.se Hemsida: www.korpen.se Prioriteringsmatris – Lagidrott/racketsporter 9 20142013 ViktighetNöjdhetViktighetNöjdhet 1 Den övergripande organiseringen kring matcherna 63%64%65%59% 2 Information kring ändringar av tider, inställda matcher, matchresultat osv. 74%59%77%57% 3Spelplanen77%61%77%51% 4Omklädningsrummen27%32%25%20% 5Domarnas förmåga att döma matcherna68%45%72%45% 6Domarnas bemötande70% 74%68% 7Prisvärdhet (nöjdhet avser Korpen generellt) 53%70%54%65% 8Närheten/tillgängligheten69%68%73%61% 9Matchtider71%53%-- Medelvärde63%59%65%53% Prioriteringsmatrisen visar hur viktiga de olika områdena är (viktighet) jämfört med hur bra medlemmarna tycker att föreningen är (nöjdhet). De områden som är viktiga för medlemmarna (viktighet över medel), men som fått ett lägre betyg på nöjdhet (nöjdhet under medel), hamnar i förbättringsområdet (rosa). Ett vanligt mål för medelvärdet för nöjdhet (andel som svarat betyg 4-5) är 70%.

10 Korpen Svenska Motionsidrottsförbundet Besöks- och leveransadress: Fiskartorpsvägen 15A, 114 73 Stockholm Telefon växel: 08-699 60 00 E-post: info@korpen.se Hemsida: www.korpen.se

11 Korpen Svenska Motionsidrottsförbundet Besöks- och leveransadress: Fiskartorpsvägen 15A, 114 73 Stockholm Telefon växel: 08-699 60 00 E-post: info@korpen.se Hemsida: www.korpen.se

12 Korpen Svenska Motionsidrottsförbundet Besöks- och leveransadress: Fiskartorpsvägen 15A, 114 73 Stockholm Telefon växel: 08-699 60 00 E-post: info@korpen.se Hemsida: www.korpen.se

13 Korpen Svenska Motionsidrottsförbundet Besöks- och leveransadress: Fiskartorpsvägen 15A, 114 73 Stockholm Telefon växel: 08-699 60 00 E-post: info@korpen.se Hemsida: www.korpen.se

14 Korpen Svenska Motionsidrottsförbundet Besöks- och leveransadress: Fiskartorpsvägen 15A, 114 73 Stockholm Telefon växel: 08-699 60 00 E-post: info@korpen.se Hemsida: www.korpen.se

15 Korpen Svenska Motionsidrottsförbundet Besöks- och leveransadress: Fiskartorpsvägen 15A, 114 73 Stockholm Telefon växel: 08-699 60 00 E-post: info@korpen.se Hemsida: www.korpen.se

16 Korpen Svenska Motionsidrottsförbundet Besöks- och leveransadress: Fiskartorpsvägen 15A, 114 73 Stockholm Telefon växel: 08-699 60 00 E-post: info@korpen.se Hemsida: www.korpen.se

17 Korpen Svenska Motionsidrottsförbundet Besöks- och leveransadress: Fiskartorpsvägen 15A, 114 73 Stockholm Telefon växel: 08-699 60 00 E-post: info@korpen.se Hemsida: www.korpen.se

18 Korpen Svenska Motionsidrottsförbundet Besöks- och leveransadress: Fiskartorpsvägen 15A, 114 73 Stockholm Telefon växel: 08-699 60 00 E-post: info@korpen.se Hemsida: www.korpen.se

19 Korpen Svenska Motionsidrottsförbundet Besöks- och leveransadress: Fiskartorpsvägen 15A, 114 73 Stockholm Telefon växel: 08-699 60 00 E-post: info@korpen.se Hemsida: www.korpen.se

20 Korpen Svenska Motionsidrottsförbundet Besöks- och leveransadress: Fiskartorpsvägen 15A, 114 73 Stockholm Telefon växel: 08-699 60 00 E-post: info@korpen.se Hemsida: www.korpen.se

21 Korpen Svenska Motionsidrottsförbundet Besöks- och leveransadress: Fiskartorpsvägen 15A, 114 73 Stockholm Telefon växel: 08-699 60 00 E-post: info@korpen.se Hemsida: www.korpen.se

22 Korpen Svenska Motionsidrottsförbundet Besöks- och leveransadress: Fiskartorpsvägen 15A, 114 73 Stockholm Telefon växel: 08-699 60 00 E-post: info@korpen.se Hemsida: www.korpen.se

23 Korpen Svenska Motionsidrottsförbundet Besöks- och leveransadress: Fiskartorpsvägen 15A, 114 73 Stockholm Telefon växel: 08-699 60 00 E-post: info@korpen.se Hemsida: www.korpen.se

24 Korpen Svenska Motionsidrottsförbundet Besöks- och leveransadress: Fiskartorpsvägen 15A, 114 73 Stockholm Telefon växel: 08-699 60 00 E-post: info@korpen.se Hemsida: www.korpen.se

25 Korpen Svenska Motionsidrottsförbundet Besöks- och leveransadress: Fiskartorpsvägen 15A, 114 73 Stockholm Telefon växel: 08-699 60 00 E-post: info@korpen.se Hemsida: www.korpen.se

26 Korpen Svenska Motionsidrottsförbundet Besöks- och leveransadress: Fiskartorpsvägen 15A, 114 73 Stockholm Telefon växel: 08-699 60 00 E-post: info@korpen.se Hemsida: www.korpen.se

27 Korpen Svenska Motionsidrottsförbundet Besöks- och leveransadress: Fiskartorpsvägen 15A, 114 73 Stockholm Telefon växel: 08-699 60 00 E-post: info@korpen.se Hemsida: www.korpen.se

28 Korpen Svenska Motionsidrottsförbundet Besöks- och leveransadress: Fiskartorpsvägen 15A, 114 73 Stockholm Telefon växel: 08-699 60 00 E-post: info@korpen.se Hemsida: www.korpen.se

29 Korpen Svenska Motionsidrottsförbundet Besöks- och leveransadress: Fiskartorpsvägen 15A, 114 73 Stockholm Telefon växel: 08-699 60 00 E-post: info@korpen.se Hemsida: www.korpen.se

30 Korpen Svenska Motionsidrottsförbundet Besöks- och leveransadress: Fiskartorpsvägen 15A, 114 73 Stockholm Telefon växel: 08-699 60 00 E-post: info@korpen.se Hemsida: www.korpen.se

31 Korpen Svenska Motionsidrottsförbundet Besöks- och leveransadress: Fiskartorpsvägen 15A, 114 73 Stockholm Telefon växel: 08-699 60 00 E-post: info@korpen.se Hemsida: www.korpen.se

32 Korpen Svenska Motionsidrottsförbundet Besöks- och leveransadress: Fiskartorpsvägen 15A, 114 73 Stockholm Telefon växel: 08-699 60 00 E-post: info@korpen.se Hemsida: www.korpen.se

33 Korpen Svenska Motionsidrottsförbundet Besöks- och leveransadress: Fiskartorpsvägen 15A, 114 73 Stockholm Telefon växel: 08-699 60 00 E-post: info@korpen.se Hemsida: www.korpen.se

34 Korpen Svenska Motionsidrottsförbundet Besöks- och leveransadress: Fiskartorpsvägen 15A, 114 73 Stockholm Telefon växel: 08-699 60 00 E-post: info@korpen.se Hemsida: www.korpen.se

35 Korpen Svenska Motionsidrottsförbundet Besöks- och leveransadress: Fiskartorpsvägen 15A, 114 73 Stockholm Telefon växel: 08-699 60 00 E-post: info@korpen.se Hemsida: www.korpen.se


Ladda ner ppt "Korpen Svenska Motionsidrottsförbundet Besöks- och leveransadress: Fiskartorpsvägen 15A, 114 73 Stockholm Telefon växel: 08-699 60 00 E-post:"

Liknande presentationer


Google-annonser