Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

REGIONAL DIGITAL AGENDA Tony Blomqvist VD, IT Norrbotten

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "REGIONAL DIGITAL AGENDA Tony Blomqvist VD, IT Norrbotten"— Presentationens avskrift:

1 REGIONAL DIGITAL AGENDA Tony Blomqvist VD, IT Norrbotten
Kommunförbundets dialog om e-utveckling

2 ÄGARDIREKTIV - ROLL Förvalta och utveckla det länsgemensamma fiberbaserade bredbandsnätet Säkerställa att nätet kommer till en praktisk användning för näringsliv och offentlig service så att en mångfald av tjänster skapas som bidrar till en ekonomisk tillväxt och utveckling i regionen Verka som katalysator för den regionala utvecklingen och tillväxten inom bolagets verksamhetsområde Vara ett projektkontor för ägarna avseende samordning och beställarkompetens Utveckla och medverka i strategiska allianser såväl nationellt som internationellt Kommunförbundets dialog om e-utveckling

3 UTDRAG UR ÄGARDIREKTIV
” Bolagets arbete ska bedrivas i linje med de olika regionala utvecklingsstrategierna för Norrbotten, såsom regionala utvecklingsstrategin och regionala tillväxtprogrammet och regeringens Digitala Agenda.” Kommunförbundets dialog om e-utveckling

4 STATISTIK – PER ÅR Användningen av videokonferens fortsätter att öka. timmar timmar timmar timmar

5

6

7

8 VARFÖR BEHÖVS REGIONAL DIGITAL AGENDA FÖR NORRBOTTEN?
Hur kan vi i Norrbotten använda digital teknik för att skapa enklare vardag för människor? bidra till att utveckla länet? möta framtidens utmaningar? bidra till de nationella målen? Anpassning av den nationella agenda utifrån våra behov och förutsättningar

9 REGIONAL DIGITAL AGENDA
Strategi som fångar upp de initiativ som görs eller behöver göras i regionen för att bäst tillvarata digitaliseringens möjligheter Delstrategi till RUS Kommunförbundets dialog om e-utveckling

10 IT NORRBOTTENS UPPDRAG
Uppdrag från regionala partnerskapet: Ta fram ett förslag till regional digital agenda IT Norrbottens roll: Projektledning Samordning Tidsplan: Start november 2012 – december 2013 Kommunförbundets dialog om e-utveckling

11 REGIONAL DIGITAL AGENDA
Europa 2020 RUS Regeringens digitala agenda REGIONAL DIGITAL AGENDA Styrgrupp Regionala partnerskapet & beredningsgrupp Projektledning/samordning IT Norrbotten & Länsstyrelse Referensgrupp NLL Företagarna Kommun-förbundet LTU LRF Länsstyrelse ITN Regionalt Signatärskap

12 REFERENSGRUPP Stor expertkunskap inom sina respektive områden
Driver redan i dag aktiviteter som har koppling till den digitala agendan Ta fram sina egna handlingsplaner (konkreta mätbara åtgärder)

13 REGIONAL DIGITAL AGENDA Exempel på aktivitetsplan: 2013-2020
MÅLGRUPP AKTIVITET KLART ANSVARIG Kommuner + NLL Införande av DNSSEC 2013 IT Norrbotten Äldre än 65 år Utbildning nyttja internet 2013- Bildningsförbund Axelopererade patienter Rehabilitering i hemmet 2014 NLL Invånare i Norrbotten Införande av digitala trygghetslarm Socialtjänsten Låna e-böcker Biblioteken Elever i Norrbotten 1-1 pc Skolan

14 PAJALA JOKKMOKK ARJEPLOG HAPARANDA ARVIDSJAUR PITEÅ
ÖVERTORNEÅ BODEN ÖVERKALIX GÄLLIVARE KALIX ÄLVSBYN PAJALA JOKKMOKK ARJEPLOG HAPARANDA ARVIDSJAUR PITEÅ Kommunförbundets dialog om e-utveckling

15

16 RUS Mål för Norrbotten:
ALLA i länet ska ha tillgång till bredband med hög kapacitet, med strävan mot 100 Mbit/s senast 2020 Referensgrupp regional digital agenda_

17 Tillgång till bredband om minst 1 Mbit/s – tätort (faktisk hastighet)
2010 2011 2012 BEFOLKNING ARBETSSTÄLLEN Norrbotten 100,00% Arjeplog Arvidsjaur Boden Gällivare Haparanda Jokkmokk Kalix Kiruna Luleå Pajala 99,95% Piteå Älvsbyn Överkalix Övertorneå 99,86% 99,81% PTS Bredbandskartläggning 2012 Kommunchefsmöte NOV, 2011

18 Tillgång till bredband om minst 1 Mbit/s - glesbygd (faktisk hastighet)
2010 2011 2012 BEFOLKNING ARBETSSTÄLLEN Norrbotten 99,23% 99,27% 99,32% 99,41% 99,50% Arjeplog 98,49% 99,37% 98,39% 98,89% Arvidsjaur 99,73% 100,00% 99,72% Boden Gällivare 93,41% 96,54% 93,51% 95,18% 93,49% 96,20% Haparanda Jokkmokk 99,46% 99,47% 99,11% 99,59% Kalix Kiruna 97,03% 97,43% 96,46% 97,28% 97,33% 97,42% Luleå 99,84% 100,,00% Pajala 98,21% 96,81% 98,20% 98,16% 98,92% 98,57% Piteå 99,90% 99,85% 99,98% Älvsbyn Överkalix Övertorneå 98,35% 96,58% 98,14% 96,83% 99,60% 99,02% PTS Bredbandskartläggning 2012 Kommunchefsmöte NOV, 2011

19 Tillgång till bredband om minst 50 Mbit/s – tätort (faktisk hastighet)
2010 2011 2012 BEFOLKNING ARBETSSTÄLLEN 46,30% 44,11% 50,03% 48,59% 54,88% 52,35% Arjeplog 11,75% 19,08% 19,20% 24,72% 19,15% 27,22% Arvidsjaur 78,87% 79,12% 75,04% 79,80% 79,21% 79,86% Boden 32,61% 27,92% 48,50% 43,75% 51,64% 47,37% Gällivare 26,81% 20,88% 26,74% 26,61% 35,83% 25,77% Haparanda 38,44% 34,40% 38,65% 34,33% 39,57% 35,43% Jokkmokk 40,09% 41,03% 64,33% 70,27% 65,41% 71,14% Kalix 15,89% 14,31% 14,50% 13,80% 17,32% 15,74% Kiruna 46,57% 42,42% 46,84% 44,03% 51,15% 48,10% Luleå 60,87% 58,40% 60,33% 57,36% 66,45% 63,40% Pajala 68,42% 65,11% 67,51% 66,67% 69,61% 68,70% Piteå 56,71% 59,77% 67,53% 70,56% 71,73% 74,87% Älvsbyn 26,99% 27,31% 26,15% 26,78% 27,95% 27,75% Överkalix 5,85% 8,87% 5,21% 7,52% 16,16% 15,67% Övertorneå 13,03% 21,22% 12,11% 21,08% 22,09% 31,01% PTS: Bredbandskartläggning 2012 Kommunchefsmöte NOV, 2011

20 Tillgång till bredband om minst 50 Mbit/s - glesbygd (faktisk hastighet)
2010 2011 2012 BEFOLKNING ARBETSSTÄLLEN Norrbotten 8,29% 7,78% 12,05% 12,81% 13,31% 13,55% Arjeplog 0,10% 0,63% 2,92% 4,84% 3,24% 4,53% Arvidsjaur 8,01% 7,13% 8,58% 8,96% 7,41% 8,59% Boden 0,00% 1,86% 2,44% 1,52% 2,48% Gällivare 0,77% 1,26% 1,35% 1,32% 1,37% Haparanda 0,06% 0,51% 0,52% 0,31% 0,59% 0,29% Jokkmokk 6,64% 6,51% 12,75% 15,56% 12,83% 17,23% Kalix 0,37% 0,45% Kiruna 2,03% 2,57% 2,39% 3,11% 3,63% 3,69% Luleå 5,80% 4,52% 19,24% 20,23% 18,86% 19,48% Pajala 18,81% 14,51% 18,55% 15,67% 20,82% 16,19% Piteå 22,50% 23,25% 25,18% 29,42% 28,64% 32,17% Älvsbyn 3,93% 2,52% 3,79% 2,84% 4,17% 2,74% Överkalix Övertorneå 25,29% 24,60% 30,28% 36,27% 38,56% PTS: Bredbandskartläggning 2012 Kommunchefsmöte NOV, 2011

21 PLANERADE INSATSER - INFRASTRUKTUR PERIOD ANSVARIG
Utse regional bredbandssamordnare & lokala bredbandssamordnare => Kontinuerlig information och utbildning ITN, Kommunerna Utveckla en regional bredbandsstrategi för Norrbotten => underlag för lokala bredbandsstrategier Bevaka, stimulera och initiera möjligheter till extern finansiering av bredbandsutbyggnad 2013-- ITN, Länsstyrelse Bevaka att finansieringen används på ett optimalt sätt för länet 2013- Arbeta för en standardisering av hur utbyggnad av fiber och kanalisation ska genomföras i Norrbotten ITN Inventera och ta fram förslag på hur helhetskoncept för utbyggnad av bredbandsinfrastruktur kan se ut 2014 Bevaka och se till att konkurrensen ökar bland de olika operatörernas planer för telefoni och bredband i Norrbotten Bedriva omvärldsbevakning: regler, lagar, direktiv etc. som berör bredband och telefoni såväl nationellt som på EU-nivå Inventera vilka alternativa utbyggnadstekniker som finns att tillgå Inventera vilka hinder som finnsför trådlöst bredband, 4G utbyggnad Utbyggnad av IT-infrastruktur Kommunerna Koordinera och utveckla stadsnäten

22

23

24 Norrbotten är en del av världen. Världen är en del av Norrbotten.
Kommunförbundets dialog om e-utveckling


Ladda ner ppt "REGIONAL DIGITAL AGENDA Tony Blomqvist VD, IT Norrbotten"

Liknande presentationer


Google-annonser