Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

ELSA 85 - Elderly in Linköping Screening Assessment Ewa Wressle, Jan Marcusson, Katarina Nägga Geriatriska kliniken, Universitetssjukhuset i Linköping.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "ELSA 85 - Elderly in Linköping Screening Assessment Ewa Wressle, Jan Marcusson, Katarina Nägga Geriatriska kliniken, Universitetssjukhuset i Linköping."— Presentationens avskrift:

1 ELSA 85 - Elderly in Linköping Screening Assessment Ewa Wressle, Jan Marcusson, Katarina Nägga Geriatriska kliniken, Universitetssjukhuset i Linköping 86-åringars vardagsteknologi

2 Allt fler äldre Färre vårdplatser – mer vård i hemmet Högkonsumenter av vård Behov av ökad kunskap Identifiera riskfaktorer för ohälsa Bakgrund

3 Ett övergripande syfte är att skapa en evidensbaserad grund för vård och omsorg av de äldre äldre.

4 1.kartlägga kohorten 85-åringar 2. identifiera olika subgrupper avseende behov av sjukvård och omsorg 3. beskriva gruppen ”äldre med komplexa vårdbehov” 4. följa kohorten över tid (1 år) Delsyften

5 Flera faser Postenkät Hembesök (arb.ter.) Mott.besök (ssk + läkare) Uppföljning, 1 år HB + MB

6 Olika delprojekt ADL Aktivitetsförmåga och intressen Delaktighet i samhället Depression Hjärtsjukdomar Hälsoekonomi Hörselnedsättning Kognition Multisjuklighet Nutrition inkl fetma Samliv och kvinnofrågor Vardagsteknologi

7 Follow up 1 år Hembesök n = 283 Avböjer n = 38 Avlidna n = 18 Mott.besök baseline n = 339 Vardagsteknologi n = 274 Klarar ej n = 9

8 Syfte att kartlägga vardagsteknologi i 86-åringars hem, om den används, nytta, problem, behov av ytterligare teknologi. att undersöka personernas uppfattning om den tekniska utvecklingen och hur den påverkar deras vardag.

9 Kön och boende (n=274) % Kvinnor58 Män42 Lägenhet71 Villa19 Servicehus 7 Särskilt boende 3

10 Sjukvårdskonsumtion % Slutenvård17 Besök akutmott32 Primärvård, läkare80 Primärvård, ssk86 Inga vårdkontakter 1

11 Stödinsatser % Färdtjänst40 Trygghetslarm37 Hemtjänst dagligen14 Hemtjänst, ej dagl17 Hjälpmedel förflyttning53 Andra hjälpmedel44

12 % Har smärta60 Går utan svårighet47 Klarar hygien83 Klarar aktiviteter62 Regelbunden motion82 Smärta och aktivitet

13 Kognition MMT medelvärde 27.2 Range 4 – 30 Ingen signifikant skillnad mellan könen

14 bor i lägenhet bor ensamma har färdtjänst har larm har rollator har smärta upplever ensamhet är oroliga inför framtiden Fler kvinnor än män (p < 0.05)…….

15 har nedsatt hörsel har hörapparat har körkort kör bil Fler män än kvinnor (p < 0.05)…….

16 hygien, av/påklädning förflyttning utomhus anhöriga/vänner på nära håll hemtjänst synnedsättning huvudsakliga aktiviteter Ingen skillnad mellan könen….

17 Aktivitetsproblem Kvinnor:Män: Sköta hushålletAktiv fritid Aktiv fritid Förflyttning Klara sig i samhället

18 76% inga problem samtala med 1 person 54% har problem samtala med 4 personer 36% har hörapparat Hörsel nedsättning

19 Skattning nuvarande hälsotillstånd 0 = sämsta tänkbara tillstånd 100 = bästa tänkbara tillstånd Medelvärde 70,5 Median 73 Spridning 25 - 100

20 EQ-5D TariffvärdeVAS Kvinnor0.65768.6 Män0.77873.1 Signifikanta korrelationer mellan tariffvärde, VAS samt MMT

21 % Utmärkt/mycket god 23 God 42 Någorlunda 33 Dålig 2 Hälsan just nu

22 Livet just nu Mycket/ganska bra90 %

23 Lycklig just nu I högsta grad41 % Ganska43 %

24 I högsta grad 43 % Ganska 41 % Meningsfullhet

25 Vardagen Tillräcklig mental stimulans90 % Saknar något i livet58 %

26 Finns % Använder % Kan hantera % Spis: Traditionell spis Spishäll Spisvakt 100 74 26 8 88 Mikrovågsugn7469 Kaffebryggare8674 Hushållsassistent6330 Telefon Bärbar telefon 99 58 99 Mobiltelefon564648 Radio978889 CD-spelare6146 TV1009997 Fjärrkontroll9897 Videoapparat3514 DVD181110 Dator191213 Internet1066

27 Nytta Stor % Liten % Ingen % Spis9082 Mikrovågsugn85141 Kaffebryggare87121 Hushållsassistent77203 Telefon9541 Mobiltelefon49456 Radio76222 CD-spelare52554 TV90100 Fjärrkontroll9820 Videoapparat443719 DVD375310 Dator57349 Internet7811

28 Problem Inga % Vissa % Stora % Kan inte alls, % Spis93412 Mikrovågsugn98200 Kaffebryggare97012 Hushållsassistent94204 Telefon92530 Mobiltelefon722125 Radio94222 CD-spelare90712 TV92611 Fjärrkontroll97210 Videoapparat7515010 DVD821404 Dator633403 Internet712405

29 Ser ejHör ejGlömt hur För tungt Små knappa r Svår teknik Spis54 Mikrovågsugn111 Kaffebryggare2112 Hushållsassistent121 Telefon109 Mobiltelefon67213 Radio41012 CD-spelare1413 TV45 9 Fjärrkontroll114 Videoapparat4 DVD1 Dator16 Internet3 Summa:363593249

30 Förbättrat mycket % Förbättrat något % Ingen skillnad % Spis992 Mikrovågsugn84106 Kaffebryggare9037 Hushållsassistent8846 Telefon9721 Mobiltelefon532324 Radio82108 CD-spelare552124 TV9352 Fjärrkontroll9532 Videoapparat502030 DVD392536 Dator562420 Internet691912

31 Hur betalning av räkningar sker, % % Internet 3 Autogiro12 Bankgiro49 Annat14 Flera alternativ22 Vem som betalar räkningar, % % Individen själv66 Anhöriga33 God man 1 Hur betalning i affärer sker, % % Kontant55 Bankomatkort 6 ICA-kort, m fl 9 Flera alternativ24 Ej aktuellt 6

32 Hur delaktighet i samhället påverkats av teknisk utveckling % Försämrats mycket1 Försämrats till viss del15 Ingen skillnad69 Förbättrats till viss del7 Förbättrats mycket8

33 Försämrad delaktighet, ingen skillnad Jag tycker att TV och tidningar hänvisar mycket till Internet, antingen får man skaffa dator eller missa informationen. Man hänvisas överallt till att man ska söka mer på Internet.

34 Man ska knappa in dit man ringer, man får inte prata med en person. Mycket är datoriserat. T ex att man blir kopplad hit och dit när man ska ringa. Jag vill prata med en person i stället för en inspelad röst. Avståndet mellan Svensson och den man vill nå, t ex Apoteket, har ökat. Tekniken gör att man inte får prata med en människa utan förväntas ha knapptelefon osv.

35 Förbättrad delaktighet Tillgänglighet till universitet för vem som helst. Skolgången, möjlighet att ta studenten. Dator och bil. Körkort och bil en stor sak i mitt liv – en frigörelse att kunna komma ut. Datorn är fantastisk, man kan nå varandra överallt. Barnbarnen lär sig redan i skolan.

36 Hur man påverkas av info-samhället Bra att kunna hänga med på nyheter i världen, genom TV, tidningar och radio. Mycket har hänt på senare år, allt går fort. För mycket information, man hinner inte gallra. Man överhopas och ser inte ev nytta. Man matas dagligen numera med ekonomi och politik. Tycker om det, tycker om debatter. För mig är det lagom mängd info. Allting går fort.

37 För mycket reklam, man kan nästan bli arg. Men jag vill inte bli av med samhällsinformationen. För mycket reklam i TV, mer reklam än vanliga program. En del är att slå in öppna dörrar, de som levt länge vet vad som hänt. Unga kan inte alltid upplysa de som varit med. Utnyttja friheten att skriva till myndighetspersoner som ska uppfylla de behov äldre har, inte det som samhället tror att behoven är. Bestäm inte över huvudet, individuella behov!

38 Viktigaste teknologi-utvecklingenAntal TV67 Dator, internet43 Telefonen35 Tvättmaskinen28 Hushållsteknik: matberedare, elvisp, kaffebryggare, diskmaskin 27 Radio26 Bil25 Mobiltelefon19 Mikro14 Elspis12 Utveckling inom sjukvården11 Jordbruksmaskiner10 Kylskåp, frys9 Flyget8

39 Negativ utveckling Allt som är miljöförstörande, t ex mycket bilåkning. Allt som är ohälsosamt, man är skyldig att sköta sin hälsa. Datorn kan bli negativ då barn sitter och spelar för länge, mycket stillasittande. All utveckling har även en baksida. Mobilen används i onödan, det är ett sätt att umgås. Mobiler som alltid är i gång. Alla pratar högt.

40 Sammanfattning Vanligaste vardagsteknologin var TV, fjärrkontroll och spis. Nästan alla 86-åringar ser på TV dagligen, vanligen 1-4 tim/dag. Nästan en femtedel har dator. Drygt hälften har en mobiltelefon, trygghet när man är utanför hemmet. Problem: för svår teknik, nedsatt syn/hörsel, glömska. Majoriteten anger att den tekniska utvecklingen inte påverkar deras upplevelse av delaktighet i samhället. Försämrad delaktighet: ofta hänvisas till Internet, vid telefonsamtal när man tvingas använda knapptryck för att välja alternativ. Huvuddelen av information får man via TV, radio och dagstidningar. Negativ utveckling: miljöförstöring och hur man använder teknologin,.

41 Finansiering Hjälpmedelsinstitutet FORSS Landstinget i Östergötland Familjen Janne Elgqvist’s Stiftelse

42 Ewa.Wressle@lio.se


Ladda ner ppt "ELSA 85 - Elderly in Linköping Screening Assessment Ewa Wressle, Jan Marcusson, Katarina Nägga Geriatriska kliniken, Universitetssjukhuset i Linköping."

Liknande presentationer


Google-annonser