Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Per Lannerhed, rektor Christer Ström, biträdande rektor.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Per Lannerhed, rektor Christer Ström, biträdande rektor."— Presentationens avskrift:

1

2 Per Lannerhed, rektor Christer Ström, biträdande rektor

3 Forsmarks närområde

4

5 Forsmarks Bruk Ett järnbruk med anor från 1500-talet Köpeavtal träffades 20 december 1975 mellan Forsmarks Kraftgrupp AB och greve Ludvig af Ugglas. 1979 övertas förvaltningen. Ägare av Forsmarks Bruk: 1570 Anlades bruket som kronobruk 1646 Gerard de Besche 1751Handelsfirman Jennings & Finlay 1760John Jennings 1781Samuel af Ugglas Forsmarks Bruk brändes av ryssarna år 1719 Gamla Herrgården stod klar 1765, Nya Herrgården 1774 Kyrkan invigdes 1800 Prästgården uppfördes 1870

6

7

8

9

10 Forsmarks Kraftgrupp AB Bolaget bildades 15 januari 1973 Forsmark utpekas som lämplig plats för Sveriges fjärde kärnkraftverk Tillstånd enligt atomenergilagen att uppföra, inneha och driva Forsmark 1 Anläggningsarbetena påbörjas Tillstånd enligt atomenergilagen att uppföra, inneha och driva Forsmark 2 Tillstånd enligt atomenergilagen att uppföra, inneha och driva Forsmark 3 Forsmark 1 tas i kommersiell drift Forsmark 2 tas i kommersiell drift Forsmark 3 tas i kommersiell drift Forsmarks skola etableras Forsmark blir ”Årets kraftverk”

11 Forsmarks Kraftgrupp AB Produktions- och tillgänglighetsrekord: 24,3 TWh och 92,6% Forsmarks Kraftgrupp AB blir ett publikt bolag Hela Program 2000 beslutas Y2k-projektet startar Längsta stilleståndet hittills då spricka i kylvattenstuts repareras. Beslut om byte av svetsmaterial i övriga 32 stutsar i Forsmark 1, 2 och 3 Forsmark certifieras enligt ISO 14001 samt registreras enligt EMAS. Tillgänglighetsrekord på 93,3% Inriktningsbeslut för förnyelseprogrammet P40+. Första rambeslutet för P40+ Omfattande revisioner inom ramen för Program 2000 vid Forsmark 1 och 2 med bland annat byte av moderatortankar och härdgaller Som första kärnkraftverk i världen kan Forsmark leverera certifierad miljövaru- deklarerad el, EPD (Environmental Product Declaration). Inriktningsbeslut inom ramen för P40+ om investeringar på cirka en miljard kronor för att bland annat möte nya myndighetskrav samt utbyte av turbindelar i Forsmark 1, 2 och 3

12 Forsmarks Kraftgrupp AB Snabbstopp vid Forsmark 1 efter indikation att man förlorat anslutningen till 400 kV-nätet. Indikeringen var dock felaktig. Nya lågtrycksturbiner beställs till F3, leverantör Siemens. En av de mest omfattande revisionerna i Forsmark med bland annat byte av lågtrycksturbiner vid F3. Produktions- och tillgänglighetsrekord. 25 år i kommersiell drift för FKA. Omfattande revision vid F1 med bland annat byte av lågtrycksturbin, 1,5 dygn snabbare än plan. Tangerat produktionsrekord. Kungaparet besökte Forsmark. Demontering av härdstrilar vid F1 och F2. Beställning av lågtrycks- turbiner till F1 och F2, leverantör Alstom. F3 största elproducenten i Norden. Forsmarks Kraftgrupp AB

13 Forsmark 1 Generatoreffekt netto 968 MWe Kritisk reaktor 23 april 1980 Kommersiell drift 10 december 1980 Forsmark 2 Generatoreffekt netto 964 MWe Kritisk reaktor 16 november 1980 Kommersiell drift 7 juli 1981 Forsmark 3 Generatoreffekt netto 1185 MWe Kritisk reaktor 28 oktober 1984 Kommersiell drift 21 augusti 1985

14 Industriföretaget - Ett viktigt företag i Uppland och Östhammars kommun - Investering22 000Milj.kr - Omsättning5 691Milj.kr/år - Anställda800personer Elproducent - Behov för tre ”Stockholm”25TWh -Marknadsandel15-20% -Nordiska marknaden7 % Fakta Forsmarks Kraftgrupp

15 FKA840 “Heltid” konsulter Inklusive ISS cirka 200 Totalt cirka1040 Genomsnittsålder Åldersstruktur 42 personer 2003, 40 personer 2004, 55 personer 2005, ca 64 prognos 2006 Antal anställda 2006

16 Fakta om Forsmark Forsmark har tre kraftblock. De producerar tillsammans mellan 20 och 25 terawattimmar per år - en terawattimme är en miljard kilowattimmar (kWh). Det är cirka en sjättedel av den svenska elproduktionen och motsvarar den totala elförbrukningen i tre städer av Stockholms storlek under ett år. Omräknat i hus räcker elen från Forsmark att försörja över en miljon eluppvärmda villor under ett helt år.

17 Ägarförhållanden Forsmarks Kraftgrupp Skellefteå Kraft 1,9% (7,7%) Skellefteå Kraft 1,9% (7,7%) E-ON Kärnkraft Sverige AB 1,4% (5,3%) E-ON Kärnkraft Sverige AB 1,4% (5,3%) 66,0%25,5% g:alst/org/ägare.2015-03-26 Vattenfall 8,5% Mellansvensk Kraftgrupp E-ON Kärnkraft Sverige AB Fortum Generation 22,2% (87%) Fortum Generation 22,2% (87%)

18

19 VD Ekonomi Information Säkerhet och miljö Företagsutveckling Ekonomi Information Säkerhet och miljö Företagsutveckling Gemensam service Teknik Forsmark 1 Forsmark 2 Forsmark 3 Forsmarks skola Underhåll Organisation Personal vice VD

20 Antal sökande per år  Cirka 140 till 70 platser  Intag från hela landet  Ca 35% flickor Avgångsbetyg  Cirka 17-17.5 poäng Forsmarks skola

21 Vill Du också gå i Sveriges bästa skola? Sök då till Forsmarks skola! Våren 2001 utnämnde regeringen / finansdepartementet i sin ESO-rapport vår skola till landets bästa! www.forsmarksskola.se E-post: info@forsmarksskola.se Adress: Forsmarks bruk 71, 742 94 Östhammar Tel: 0173-826 00 Fax: 0173-826 10

22

23 Projektuppdrag - Ett axplock av de projekt skolans elever har utfört de senaste åren. Marknadsföring FS2004 BrandsimulatorFKA2004 Ersättning av Prodacapo för processbeskrivningFKA2004 Brandcellsritningar och utrymningsplaner i ett digitaliserat formatFKA2004 Bild och film. Visuellt beskriva hur en kokvattenreaktor ser ut och fungerarFKA2004 Att göra tillgängliga väderdata mer lättförståeligaSKB2004 Verktygsregister. Sammanställa verktygen i reaktorhallen i en databasFKA2004 TidsredovisningssystemR2M2004 Framtagning av databas för kemikalierFKA2004 Finna leverantör, som kunde leverera skönspolad svetstrådFKA2004 SvK – Vind, Värme, Kyla Svenska Kraftnät2003 Animation av processer i Strömsbergs Järnbruk Strömsbergs Järnbruk 2003 SkinEdit. Temahanterare för WASP Jerntorget2003 Optimering av olje- och fettanvändningFKA2003 Inventering av knallgasFKA2003 SemesterbokningssystemFKA2002 Samåkningssystem VUAB2002 Utveckling av programvara till online-vattenanalysator VUAB 2002 StörningsdatabasKFA2002 Utreda hur Hewlett Packards Process Manager Interactive fungerarR2M2002 WebCom. Skapa en kostnadseffektiv kommunikation och ett kvalitativt informationsutbyte mellanoch inom komplexa organisationer Jertorget2002 Projekt Praxis. Hemsida Praxis AB2001 Evaluating Communications in Rescue Operations. IT-baserat samordnings- system av räddningstjänsten C4I2001 Energibesparningskalkyl vid temperatursänkningar Volvo Personvagnar AB2001 Energy Economizing System Atrax Energi2001 Simulera en el-buss energibehov. Svänghjulslösning skulle ingå i simuleringen Uppsalabuss2001 Rundvandring i 3D-miljö VUAB2001

24

25  Kärnämnen, Karaktärsämnen och Projektarbete enligt naturvetenskapsprogrammets nationella program.  Inriktningskurser, Valbara kurser, Individuella kurser och Extrakurser:  Kärnämnen, Karaktärsämnen och Projektarbete enligt naturvetenskapsprogrammets nationella program.  Profilkurser, Valbara kurser, Individuella kurser och Extrakurser: EnergikurserIT-kurser med energiprofilÖvriga kurser DynamikDatabashanteringBioinformatik EnergiförsörjningDatakommunikationEngelska C – Cambridge CAE EnergiläraIT-kunskap Engelska C - Litterär inriktning HydromekanikDatorarkitektur Engelska C - Teknisk inriktning HållfasthetsläraDesign – datorbaseradFöretagsekonomi KärnkraftsteknikIT-säkerhet Geografi A TermodynamikLokala nätverk A Geografi B MATLAB Historia B Operativsystem/LinuxIdrott och hälsa B NaturvetenskapligaOrientering i programmeringsspråkLatin A kurserProgrammering ALatin med allmän språkkunskap Biologi BProgrammering BLitterär gestaltning Biologi CProgrammering CMatematik E Fysik BVirtual RealityMatematik F Kemi BWebbteknik Matematik G Kemi CMatkunskap Naturkunskap BModerna språk - Franska Moderna språk - Kinesiska Moderna språk - Spanska Moderna språk - Tyska Projekthantering Psykologi A Psykologi B Religionskunskap B Rättskunskap Samhällskunskap B Svenska C Teknisk psykologi Utökad idrott

26


Ladda ner ppt "Per Lannerhed, rektor Christer Ström, biträdande rektor."

Liknande presentationer


Google-annonser