Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Christer Ström, biträdande rektor

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Christer Ström, biträdande rektor"— Presentationens avskrift:

1

2 Christer Ström, biträdande rektor
Per Lannerhed, rektor Christer Ström, biträdande rektor

3 Forsmarks närområde

4

5 Forsmarks Bruk Ett järnbruk med anor från 1500-talet
Köpeavtal träffades 20 december 1975 mellan Forsmarks Kraftgrupp AB och greve Ludvig af Ugglas övertas förvaltningen. Ägare av Forsmarks Bruk: 1570 Anlades bruket som kronobruk 1646 Gerard de Besche 1751 Handelsfirman Jennings & Finlay 1760 John Jennings 1781 Samuel af Ugglas Forsmarks Bruk brändes av ryssarna år 1719 Gamla Herrgården stod klar 1765, Nya Herrgården 1774 Kyrkan invigdes 1800 Prästgården uppfördes 1870

6

7

8

9

10 Forsmarks Kraftgrupp AB
Bolaget bildades 15 januari 1973 Tillstånd enligt atomenergilagen att uppföra, inneha och driva Forsmark 3 Forsmark 1 tas i kommersiell drift Forsmark 2 tas i kommersiell drift Forsmark 3 tas i kommersiell drift Forsmarks skola etableras Forsmark blir ”Årets kraftverk” 1976 1980 Forsmark utpekas som lämplig plats för Sveriges fjärde kärnkraftverk Tillstånd enligt atomenergilagen att uppföra, inneha och driva Forsmark 1 Anläggningsarbetena påbörjas Tillstånd enligt atomenergilagen att uppföra, inneha och driva Forsmark 2 1970 1981 1985 1971 1987 1993 1973

11 Forsmarks Kraftgrupp AB
Forsmark certifieras enligt ISO samt registreras enligt EMAS. Tillgänglighetsrekord på 93,3% 1998 Inriktningsbeslut för förnyelseprogrammet P40+. Första rambeslutet för P40+ 1999 Omfattande revisioner inom ramen för Program 2000 vid Forsmark 1 och 2 med bland annat byte av moderatortankar och härdgaller 2000 Produktions- och tillgänglighetsrekord: 24,3 TWh och 92,6% 1994 Som första kärnkraftverk i världen kan Forsmark leverera certifierad miljövaru- deklarerad el, EPD (Environmental Product Declaration). Inriktningsbeslut inom ramen för P40+ om investeringar på cirka en miljard kronor för att bland annat möte nya myndighetskrav samt utbyte av turbindelar i Forsmark 1, 2 och 3 2001 Forsmarks Kraftgrupp AB blir ett publikt bolag 1995 Hela Program 2000 beslutas Y2k-projektet startar 1996 Längsta stilleståndet hittills då spricka i kylvattenstuts repareras. Beslut om byte av svetsmaterial i övriga 32 stutsar i Forsmark 1, 2 och 3 1997

12 Forsmarks Kraftgrupp AB Forsmarks Kraftgrupp AB
En av de mest omfattande revisionerna i Forsmark med bland annat byte av lågtrycksturbiner vid F3. Produktions- och tillgänglighetsrekord. 2004 25 år i kommersiell drift för FKA. Omfattande revision vid F1 med bland annat byte av lågtrycksturbin, 1,5 dygn snabbare än plan. Tangerat produktionsrekord. Kungaparet besökte Forsmark. 2005 Snabbstopp vid Forsmark 1 efter indikation att man förlorat anslutningen till 400 kV-nätet. Indikeringen var dock felaktig. Nya lågtrycksturbiner beställs till F3, leverantör Siemens. 2002 Demontering av härdstrilar vid F1 och F2. Beställning av lågtrycks-turbiner till F1 och F2, leverantör Alstom. F3 största elproducenten i Norden. 2003

13 Forsmark 1 Forsmark 2 Forsmark 3 Kritisk reaktor 23 april 1980
Generatoreffekt netto 968 MWe Kritisk reaktor 23 april 1980 Kommersiell drift 10 december 1980 Forsmark 2 Generatoreffekt netto 964 MWe Kritisk reaktor 16 november 1980 Kommersiell drift 7 juli 1981 Forsmark 3 Generatoreffekt netto 1185 MWe Kritisk reaktor 28 oktober 1984 Kommersiell drift 21 augusti 1985

14 Fakta Forsmarks Kraftgrupp
Industriföretaget - Ett viktigt företag i Uppland och Östhammars kommun - Investering Milj.kr - Omsättning Milj.kr/år - Anställda 800 personer Elproducent - Behov för tre ”Stockholm” 25 TWh Marknadsandel % Nordiska marknaden 7 %

15 Antal anställda 2006 FKA 840 “Heltid” konsulter
Inklusive ISS cirka 200 Totalt cirka 1040 42 personer 2003, 40 personer 2004, 55 personer 2005, ca 64 prognos 2006 Åldersstruktur Genomsnittsålder

16 Fakta om Forsmark Forsmark har tre kraftblock.
De producerar tillsammans mellan 20 och 25 terawattimmar per år - en terawattimme är en miljard kilowattimmar (kWh). Det är cirka en sjättedel av den svenska elproduktionen och motsvarar den totala elförbrukningen i tre städer av Stockholms storlek under ett år. Omräknat i hus räcker elen från Forsmark att försörja över en miljon eluppvärmda villor under ett helt år.

17 Mellansvensk Kraftgrupp E-ON Kärnkraft Sverige AB
Ägarförhållanden Forsmarks Kraftgrupp 66,0% 25,5% 8,5% Vattenfall Mellansvensk Kraftgrupp E-ON Kärnkraft Sverige AB Fortum Generation 22,2% (87%) Skellefteå Kraft 1,9% (7,7%) E-ON Kärnkraft Sverige AB 1,4% (5,3%) g:alst/org/ägare

18

19 Organisation VD vice VD Forsmark 1 Personal Forsmark 2
Ekonomi Information Säkerhet och miljö Företagsutveckling vice VD Forsmark 1 Personal Forsmark 2 Gemensam service Forsmark 3 Teknik Forsmarks skola Underhåll

20 Forsmarks skola Antal sökande per år Avgångsbetyg
Cirka 140 till 70 platser Intag från hela landet Ca 35% flickor Avgångsbetyg Cirka poäng

21 Vill Du också gå i Sveriges bästa skola?
Sök då till Forsmarks skola! Våren 2001 utnämnde regeringen / finansdepartementet i sin ESO-rapport vår skola till landets bästa! E-post: Adress: Forsmarks bruk 71, Östhammar Tel: Fax:

22

23 Projektuppdrag - Ett axplock av de projekt skolans elever har utfört de senaste åren.
Marknadsföring FS 2004 Brandsimulator FKA 2004 Ersättning av Prodacapo för processbeskrivning FKA 2004 Brandcellsritningar och utrymningsplaner i ett digitaliserat format FKA 2004 Bild och film. Visuellt beskriva hur en kokvattenreaktor ser ut och fungerar FKA 2004 Att göra tillgängliga väderdata mer lättförståeliga SKB 2004 Verktygsregister. Sammanställa verktygen i reaktorhallen i en databa s FKA 2004 Tidsredovisningssystem R2M 2004 Framtagning av databas för kemikalier FKA 2004 Finna leverantör, som kunde leverera skönspolad svetstråd FKA 2004 SvK – Vind, Värme, Kyla Svenska Kraftnät 2003 Animation av processer i Strömsbergs Järnbruk Strömsbergs Järnbruk SkinEdit. Temahanterare för WASP Jerntorget 2003 Optimering av olje- och fettanvändning FKA 2003 Inventering av knallgas FKA 2003 Semesterbokningssystem FKA 2002 Samåkningssystem VUAB 2002 Utveckling av programvara till online-vattenanalysator VUAB Störningsdatabas KFA 2002 Utreda hur Hewlett Packards Process Manager Interactive fungerar R2M 2002 WebCom. Skapa en kostnadseffektiv kommunikation och ett kvalitativt informationsutbyte mellanoch inom komplexa organisationer Jertorget 2002 Projekt Praxis. Hemsida Praxis AB 2001 Evaluating Communications in Rescue Operations. IT-baserat samordnings- system av räddningstjänsten C4I 2001 Energibesparningskalkyl vid temperatursänkningar Volvo Personvagnar AB 2001 Energy Economizing System Atrax Energi 2001 Simulera en el-buss energibehov. Svänghjulslösning skulle ingå i simuleringen Uppsalabuss 2001 Rundvandring i 3D-miljö VUAB 2001

24

25 Kärnämnen, Karaktärsämnen och Projektarbete enligt naturvetenskapsprogrammets nationella program.
Inriktningskurser, Valbara kurser, Individuella kurser och Extrakurser: Kärnämnen, Karaktärsämnen och Projektarbete enligt naturvetenskapsprogrammets nationella program. Profilkurser, Valbara kurser, Individuella kurser och Extrakurser: Energikurser IT-kurser med energiprofil Övriga kurser Dynamik Databashantering Bioinformatik Energiförsörjning Datakommunikation Engelska C – Cambridge CAE Energilära IT-kunskap Engelska C - Litterär inriktning Hydromekanik Datorarkitektur Engelska C - Teknisk inriktning Hållfasthetslära Design – datorbaserad Företagsekonomi Kärnkraftsteknik IT-säkerhet Geografi A Termodynamik Lokala nätverk A Geografi B MATLAB Historia B Operativsystem/Linux Idrott och hälsa B Naturvetenskapliga Orientering i programmeringsspråk Latin A kurser Programmering A Latin med allmän språkkunskap Biologi B Programmering B Litterär gestaltning Biologi C Programmering C Matematik E Fysik B Virtual Reality Matematik F Kemi B Webbteknik Matematik G Kemi C Matkunskap Naturkunskap B Moderna språk - Franska Moderna språk - Kinesiska Moderna språk - Spanska Moderna språk - Tyska Projekthantering Psykologi A Psykologi B Religionskunskap B Rättskunskap Samhällskunskap B Svenska C Teknisk psykologi Utökad idrott

26


Ladda ner ppt "Christer Ström, biträdande rektor"

Liknande presentationer


Google-annonser