Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

E-handeln och säkerheten Nordisk konferens i rättsinformatik 02004-10-21 Nicklas Lundblad Stockholms Handelskammare.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "E-handeln och säkerheten Nordisk konferens i rättsinformatik 02004-10-21 Nicklas Lundblad Stockholms Handelskammare."— Presentationens avskrift:

1 E-handeln och säkerheten Nordisk konferens i rättsinformatik 02004-10-21 Nicklas Lundblad Stockholms Handelskammare

2 Agenda Bakgrund och historik Några anmärkningar över säkerhets- begreppet Frågor och svar om e-handel och säkerhet Förutsägelser och förhoppningar

3 Historisk not E-handeln 10 år 11:e augusti 2004 Man räknar från den första slutförda säkra transaktionen Från kreditkortsoro till phishing…

4 Det växande säkerhetsgapet

5 Säkerhetsbegreppet E-handelns säkerhetsbegrepp är sammansatt –upplevd vs faktisk säkerhet –rättslig vs ekonomisk vs teknisk säkerhet –b2b vs b2c vs b2g vs…? Säkerhet för vem? –I det följande främst B2C och B2B ur näringslivets synpunkt

6 Frågor Hur påverkar olika former av reglering säkerheten för e-handeln i dag? Vilka regleringsformer är mest effektiva för att främja säkerheten? Vilka är de stora utmaningarna och möjligheterna i framtiden?

7 Aristoteles och Lawrence Lessig som metodstöd Aristoteles sex förändringstyper: –Skapelse, förstörelse, ökning, minskning, transformation, förflyttning eller byte av plats Lessigs fyra regelformer –Lag, norm, marknad och kod/arkitektur Syfte och nytta? –Skapar en översikt över regler och nuvarande fokus –Ger en möjlighet att peka på oprövade metoder –Ger en möjlighet att illustrera rättspolitiska önskemål

8 Aristoteles/Lessig-matrisen för riskförändringingar Förändring/ Regelform LagNormMarknadKod/Arkitektur Skapelse Förstörelse Ökning Minskning Transformation Förflyttning

9 Exempel: lagregel som skapar risk (för företag) Ansvarsbestämmelserna i lagen om elektroniska anslagstavlor (1998:112) –En ny risk för Internetoperatörer m.fl.

10 Exempel: normregel som minskar risk (för konsument) Ryktessystemen på e-bay och utvärderingsfunktioner i allmänhet

11 Exempel: marknadsregel som förflyttar risk Kreditkortsföretagens regler för begränsning av kunders förluster på nätet

12 Exempel: kodregler som transformerar risk Införandet av biometriska id-system

13 Exempel: lagregel som ökar risk Informationsplikten i 8 § lagen (2002:562) om elektronisk handel. –Möjliggör identitetsstöld genom CTRL+C/CTRL+V. (Phishing) –Skapar överlastning av information tillsammans med andra informationsplikter.

14 Exempel: kod som eliminerar risk Säkra banktransaktioner av olika slag (men få verkliga exempel)

15 Nuläget (Hur påverkar reglering e- handeln i dag?) Förändring/ Regelform LagNormMarknadKod/Arkitektur Skapelse Förstörelse Ökning Minskning Transformation Förflyttning

16 Nuläget Lagar skapar nya risker –Informationsplikter m.m. Lagar allokerar om risker –Konsumentlagstiftningen placerar riskerna hos företagen. Ny teknik införs för att minska risker –SSL, PKI - ChamberSign Marknaden allokerar om risker –Kreditkortsföretag m.m.

17 Prioriteter (Vilka regler är mest effektiva?) Förändring/ Regelform LagNormMarknadKod/Arkitektur Skapelse Förstörelse Ökning Minskning Transformation Förflyttning

18 Prioriteter (Vilka regler är mest effektiva?) Transformationen av risker –Ny teknik, nya lösningar m.m. Normer som minskar risker –Folkbildningsprojekt inom informationssäkerhet Marknad som minskar risker –Försäkringar m.m.

19 Svåraste utmaningarna Förändring/ Regelform LagNormMarknadKod/Arkitektur Skapelse Förstörelse Ökning Minskning Transformation Förflyttning

20 Svåraste utmaningarna Normer som skapar risker Normer som ökar risker –Upphovsrättsproblematiken och e-handel med information Marknad som ökar risker –Globaliseringen och nya problem (SEEM) Kod som skapar nya risker –Agentteknik, prisjämförelser, spam och andra liknande problem

21 Störst potential? Förändring/ Regelform LagNormMarknadKod/Arkitektur Skapelse Förstörelse Ökning Minskning Transformation Förflyttning

22 Störst potential? Normer som eliminerar risker –David Brins transparenta samhälle och den personliga integriteten –Det svenska exemplet med fakturabaserad handel Kod som förstör risker –NGSCB m.m.

23 Framtiden I

24 Framtiden II – Splinternets

25 Framtiden III Källa: Amerikanska näringsdepartementet (Miljarder dollar)

26 Avslutande ord Säkerhet eller användbarhet?

27 Presentationsdata E-post: nicklas@skriver.nu Web: http://www.kommenterat.net


Ladda ner ppt "E-handeln och säkerheten Nordisk konferens i rättsinformatik 02004-10-21 Nicklas Lundblad Stockholms Handelskammare."

Liknande presentationer


Google-annonser