Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

SAMHÄLLET – Är människor, grupper och organisationer som agerar tillsammans för det gemensamma intresset.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "SAMHÄLLET – Är människor, grupper och organisationer som agerar tillsammans för det gemensamma intresset."— Presentationens avskrift:

1 SAMHÄLLET – Är människor, grupper och organisationer som agerar tillsammans för det gemensamma intresset

2 SAMVETE Samvete, rättskänsla, förmåga att avgöra vad som är rätt, delvis medfött och delvis inlärt ”Samvetet är av fundamental betydelse för FN:s universella deklaration om de mänskliga rättigheterna, som utgår från att alla människor är utrustade med förnuft och samvete.”

3 NORMER Normer är underförstådda förväntningar och regler i en social gemenskap. - Vad som är okej och mindre okej. OKEJ?

4 § Stadgar är ett annat ord för regler §
§ föreningar, bostadsrättsföreningar, ideella föreningar eller stiftelser kan inte bildas utan att stadgar har antagits eller godkänts

5 LAGAR är av riksdagen beslutade regler för Sverige
LAGAR är av riksdagen beslutade regler för Sverige. Hittar Du i Svea rikes lagbok

6 LEVNADSREGLER – hur vill DU leva ditt liv?
Gå två timmar om dagen. Sov sju timmar om natten. Stig upp, när du har vaknat. Ät aldrig annars, än när du är hungrig, drick aldrig annars, än när du är törstig och gör båda delarna långsamt. Tala icke annars, än när du behöver det. Skriv icke annat, än det du kan sätta ditt namn under, handla icke annorlunda än du talar. Glöm aldrig, att andra lita på dig, men lita aldrig på andra. Tag icke guldet för annat, än det är: en god tjänare, men en dålig herre. Förlåt på förhand för säkerhets skull dina vänners fel. Hata ej människorna. Tänk på döden då morgonen sänder dig sitt ljus och då aftonen bringar skugga. När du måste lida så se ditt lidande rätt i ansiktet, det skall trösta dig och lära dig något. Unknown

7 Den gyllenen regeln Behandla andra såsom du själv vill bli behandlad

8 De 10 budorden Vår lag grundar sig ursprungligen dels på kung Hammurabis 282 lagparagrafer, från cirka 1700 f.v.t skrivna i Babylonien – nuvarande Irak/Iran. Bibelns tio budord har inspirerats från H. ”öga för öga, tand för tand” kommer därifrån. Straffen var förvånandsvärt stränga. Moselag och Hammurabi har samma grundprinciper, rättsbegrepp och även samma ordalydelse.

9


Ladda ner ppt "SAMHÄLLET – Är människor, grupper och organisationer som agerar tillsammans för det gemensamma intresset."

Liknande presentationer


Google-annonser