Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Sid 1 | Lantbrukarnas Riksförbund LRFs omvärldsanalys 2011-2012.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Sid 1 | Lantbrukarnas Riksförbund LRFs omvärldsanalys 2011-2012."— Presentationens avskrift:

1 Sid 1 | Lantbrukarnas Riksförbund LRFs omvärldsanalys 2011-2012

2 Sid 2 | Lantbrukarnas Riksförbund Varför en omvärldsanalys? LRF Omvärlden (opåverkbar) Vision LRF 2020 Strategi -Strategi- och koncernplan -Kommunikation -Färdplan -m m ”Invärlden” (påverkbar)

3 Sid 3 | Lantbrukarnas Riksförbund Organisation koordineras av enheten för Ledningsstöd arbetsgrupp (Thomas Bertilsson, Maria Borg, Lovisa Forssell, Christina Furustam, Jan Lorentzson, Peter Lundberg, Isabel Moretti, Hilda Runsten, Karin Vestlund Ekerby) Internremiss bl a via Axet

4 Sid 4 | Lantbrukarnas Riksförbund Vad tittar vi på? Ekonomi och marknad Politik och lagstiftning Miljö, klimat och energi Demografi, sociala förändringar, livsstil och värderingar Företagande och ny teknik

5 Sid 5 | Lantbrukarnas Riksförbund Omvärldsförändringar 2007-2011 2007Klimatfrågans snabba och starka framväxt som dominerande omvärldsfaktor. 2008 Fokus på naturresurser och försörjningsfrågor i spåren av kraftigt höjda råvarupriser. 2009 Finanskris, förtroendekris och lågkonjunktur. 2010 Återgång till ett mer ”normalt” läge efter klimathausse samt ekonomi-, finans- och livsmedelskris. 2011 Nationellt och globalt politiskt ledarskap efterfrågas för att hantera komplexa frågor kring demokratiutveckling, ekonomi, säkerhet och miljö.

6 Sid 6 | Lantbrukarnas Riksförbund Behov av ett uppdaterat politiskt ledarskap? Växande missnöje med auktoritära regimer. Minskad fattigdom, mer välutbildade människor som ställer högre krav - och som dessutom har förmågan att organiserar sig på nya sätt genom sociala medier – ger nya förutsättningar för politiska förändringar. Skuldkrisen i Europa en kris också för EU-samarbetet. Nationella åtstramningar drabbar medborgarna och leder till omfattande protester. Den enskilda medlemsstatens ansvar ställs mot unionens ansvar och solidariteten medlemsstater emellan sätts på svåra prov. Krav på förnyelse inom flera politiska partier. S, V, C och Kd har mött krav på partiledarbyte, modernisering och förnyelse. De nya Moderaterna, Miljöpartiet och även Sverigedemokraterna är partier som har genomgått en förnyelseprocess och som också har belönats med ökat väljarstöd. Sammanfattning av Omvärldsanalysen 2011-2012

7 Sid 7 | Lantbrukarnas Riksförbund Större medvetenhet om vår sårbarhet? Resurseffektivisering ersätter hållbar utveckling. Arbetet för hållbar utveckling, miljö- och klimathänsyn är inte frågor som drivs lika starkt genom opinion utan förväntas vara hygienfaktorer som är integrerade. Begreppet hållbar utveckling ersätts allt mer av resurseffektivisering. Säkra livsmedel i fokus. Vårens utbrott av EHEC har snabbat på debatten kring hur zoonoser och infektioner med antibiotikaresistenta bakterier skulle kunna förebyggas. Starkare kopplingar görs mellan förbättrad djurhälsa och folkhälsa. Att kunna garantera säkra livsmedel blir därmed en tydligare konkurrensfördel. Behovet av säkrare energikällor ställdes åter på sin spets. Med kärnkraftskatastrofen i Japan väcktes även i år (ett år efter BP:s oljeläckage i Mexikanska golfen) frågan om behovet av säkrare energikällor. Tyskland fattade efter olyckan beslut att till år 2022 ha avvecklat sin kärnkraft. Tyskland blir därmed den första stora industrination som överger kärnkraften. Sammanfattning av Omvärldsanalysen 2011-2012 forts.

8 Sid 8 | Lantbrukarnas Riksförbund Ju mer extrema händelser där ute i världen… ….desto större behov av det jordnära här hemma. Slutsats

9 Sid 9 | Lantbrukarnas Riksförbund Sammanfattning av Omvärldsanalysen 2010-2011 forts. Världen blir mer extrem + Ledarskap i stora frågor saknas = Goda förutsättningar för jord och skog - om vi är villiga att ta initiativet! Jordbruket fortsatt viktig strategisk sektor inom EU. Ett starkt och intensifierat politiskt stöd finns för jordbruket inom flertalet EU-länder som inte bara begränsar sig till CAP. Jordbrukets betydelse för boende och näringsliv på landsbygden diskuteras allt mer. Svenskt skogsbruk - både problem och lösning. Skogsdebatten i media har intensifierats och naturvården ifrågasätter politiken med frihet under ansvar och parallellt har generell hänsyn debatterats av forskare. Skogen har många resurser men detta blir också en källa till konflikt mellan produktion och naturvård/klimatarbete. Den globala konkurrensen ställer krav på det unika eller mest effektiv - Konsumenternas efterfrågan och varierande behov ställer krav på differentiering. Närproducerat blir motvikt till lågpris och stordrift. - motreaktion till det snabba, virtuella samhället blir det jordnära, äkta och genuina. Ersätter till viss del miljö- och hållbarhetsaspekter. Marknadsanpassade verktyg såsom konsumentmärkningar förordas alltmer av politiken - Utveckling ställer större krav på konsumenten att söka kunskap och information.

10 Sid 10 | Lantbrukarnas Riksförbund Nästa års omvärldsanalys? Arbetsgrupp som jobbar över hela året Inkludera regionalt/lokalt perspektiv Fördjupa analysen och inte stanna vid effekter - dra slutsatser Ta intryck av externa inspiratörer


Ladda ner ppt "Sid 1 | Lantbrukarnas Riksförbund LRFs omvärldsanalys 2011-2012."

Liknande presentationer


Google-annonser