Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Historia VT-15 Tema: Världskrigen.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Historia VT-15 Tema: Världskrigen."— Presentationens avskrift:

1 Historia VT-15 Tema: Världskrigen

2 Åren innan Första världskriget
Stormakter hade mycket makt över sina kolonier. Kolonierna försökte bryta sig loss. Stormakten fick därför sträva ännu mer för att behålla sin makt. Strävan efter makt över andra lydländer berodde delvis på splittringen mellan sina egna nationer. Men även på: 1. Europas militära överlägsenhet 2. Råvaror (Man behövde råvaror till industrierna) 3. Stormakternas syn på heder och ära 4. Stormaktbalansen i Europa. Man ville utöka sina landområden. Många stormakter strävade efter att bygga ett världsvälde=Imperium. (Imperialism). Det blev en kapplöpning mellan stormakterna, ju mer landområde men erövrade desto större makt och ära. Ibland hade man även konferenser för att dela upp marken emellan stormakterna (Ex: Afrika).

3 Första världskriget maktbalansen mellan stormakterna var bräcklig. Tysklands industri växte till Europas största. Tyskland kunde därför rusta upp sin militär och kunde därmed skaffa sig fler kolonier. Stormakterna började inse att om ett krig skulle bryta ut skulle det bli ett mycket omfattande krig. Stormakterna bildade två olika allianser för att slippa kriga mot alla länder på en gång (om krig skulle utbryta) Tyskland bildade 1870 en allians med Italien och Österrike-ungern som kallades Trippelalliansen. Storbritannien, Frankrike och Ryssland såg detta som ett hot. De ingick i ett förbund som de kallade ententen.

4 Militärallianserna

5 Maktspel Oron växte bland allianserna.
Man gjorde upp planer för hur man skulle göra om man blev anfallen. Planerna var detaljerade, ex hade man en plan för hur man skulle göra om man blev anfallen i öster och en för väster. Dock skulle detta innebära att om en mindre våldsamhet bröt ut skulle det blossa upp ett krig eftersom de militära aktionerna redan var planerade. Europa var på helspänn, en krutblandning som skulle smälla när som helst.

6 Skotten i Sarajevo Juni 1914.
Frans Ferdinand (Österrike-Ungerns kronprins) och hans fru Sophi var på besök i Bosniens största stad Sarajevo. Efter ett besök på stadshuset var paret på väg därifrån, åkandes i en öppen bil. Längs vägen stod sex män och väntade på bilen. De tillhörde en nationalistiska terrorgrupp Svarta Handen. Gruppen kommer från Serbien och ville att Bosnien skulle tillhöra ett ”Stor-Serbien” och inte Österrike-Ungern. Han som sköt kungaparet hette Gavrilo Princip. Han greps och dömdes till 20 års fängelse. Han avled av lungsot 1918.

7 Skotten i Sarajevo

8 Svarta veckan Europas stormakter förklarade varandra krig.
Serbien drogs in då de anklagades för att stödja våldsdåden i Österrike-Ungern. De anklagades för att skydda terroristerna. = Krig mellan Österrike-Ungern och Serbien. Men, Serbien och Ryssland hade ett förbund som gick i krig tillsammans. Detta ledde till att Tyskland gick in i konflikten. Alla som var i allians eller hade pakter med varandra drogs in i kriget. Italien gick över till Ententens sida eftersom Österrike-Ungern lovat dem delar av landet.

9 USA går in (Lektion2) 1917 störtades den ryska tsaren i den så kallade Ryska revolutionen. Ryssland blev tvungna att dra sig ur kriget. USA förde en handel med Frankrike och Storbritannien mellan haven. Ententen hade motat bort den tyska flotten. Tyskland svarade med ett ubåtskrig. USA gick in i kriget efter att tyskarna sänkt några av deras handelsfartyg och passagerarbåtar. Nya allianser: Ententen – Storbritannien, Frankrike, Italien och USA. Trippelalliansen – Tyskland och Österrike-Ungern. Ententen vann kriget efter att USA gått med.

10 Versaillesfreden 1919 i Versailles i Frankrike.
Här bestämds villkoren för att bevara freden i Europa. Det blev mycket hårda villkor för trippelalliansen som förlorat. Tyskland fick skulden för värdskriget. De avväpnades och var tvungen att ge upp alla sina kolonier. De var också tvungna att betala ett stort krigsskadestånd. 269 miljarder guldmark (över ton guld, då 2790 guldmark motsvarade 1 kg guld) Detta reducerades dock till 132 miljarder guldmark. Sista utbetalningen gjordes 2010.

11 Weimarrepubliken. Efter vapenstillestånd i Tyskland 1918 var en tid av kaos. För att styra upp landet skapade med en ny demokratisk tysk republik. Man samlades i staden Weimar och republiken utropades 1919. Landet drabbades av hyperinflation, hög arbetslöshet pga av krigsskadeståndet. 1933, en man valdes till rikskansler för Republiken. Han var mycket karismatisk och pratade om att Tyskland inte borde ha fått hela skulden. När mannen väl kommit till makten avsatte an presidentämbetet och utsedde sig själv till Furer. Mannens namn var Adolf Hitler.

12 Mellankrigstiden Första världskriget är slut.
Nu hoppades med på långvarig fred. Tyvärr blev det inte så. Tyskland hade drabbats hårt av fredsvillkoren och landet var kört i botten, både ekonomiskt och socialt. 1930 så drabbades även Europa av en ekonomisk kris. Men hårdast drabbades Tyskland. Detta skapade revanschlust i Tyskland (med Hitler i spetsen)

13 Nazismen tar fart I Europa, men främst Tyskland och Italien, tappade invånarna förtroendet för de befintliga partierna och regeringen som styrde. Demokrati hade precis införts men regeringarna kunde inte ordna upp länderna. Man tappade förtroendet för demokratin. Demokratin upplevdes långsam och ineffektiv. Nya partier tog form. De blev mycket populära – Särskilt de partier som ville införa diktatur. Till exempel kommunistiska eller fascistiska partier. = Missnöjespartier

14 Partierna växer Ett fascistiskt partit tog ledningen i Italien. Under ledning av Benito Mussolini. I Tyskland växt växte ett rasistiskt missnöjesparti. NSDAP. (Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei) Under ledning av Adolf Hitler. 1933 blev NSDAP störst i Tyskland. Han började rusta upp militären. Han skapade en yttrefiende som man kunde skylla på. Detta var början på andra världskriget. Hitler ville återigen skapa ett stor-tyskland, det ”Tredje riket”.

15 Människosyn och yttrefiender
Man delade in folk i grupper. Några grupper var mer värda än andra. Folket från östeuropa skulle arbeta som slavar åt Tyskland, eftersom de var en lägre sorts människor. Även judar och romer sågs som en ännu lägre sorts människor. De liknades med bakterier som smittade friska tyskaer. Pga detta måste de utrotas.

16 Andra världskrigets början.
Inget land i Europa gjorde något då Tyskland rustade upp sin militär och bröt mot fredvillkoren. Tyskland tog tillbaka landområden som de förlorat. 1936 gick Tyskland in i Rhenlandet (gränsen mot Frankrike) som en gång tillhört Tyskland. Tyskland hade ett förbund med Italien och Japan. De kallade sig för axelmakterna.

17 Ledare under andravärldskriget
Adolf Hitler – Tyskland - Nazist. Kom till makten efter första världskriget. Han ville skapa ett Stor-Tyskland. Grupperade människor. Startade förintelsen. Josef Stalin – Sovjetunionen - Kommunist. Drabbades inte av den ekonomiska krisen. Avskärmade Sovjet från resten av världen. Tvingade bönder i Sovjet att ge bort all sin mark till staten. De som protesterade skickades till fängelse eller avrättades. Pga av kollektiviseringen av jordbruket producerades mindre mat och allt mer exporterades. Det blev svält. Man kunde också hamna i straffarbetsläger, Gulag, ungefär som arbetslägren under andra världskriget. Benito Mussolini – Italien – Fascist. Dr. Mengele -

18 Andra världskriget 1939 startade andra världskriget.
Det började med att Tyskland anföll Polen. Storbritannien och Frankrike hade inte glömt första världskriget. De visste att Tyskland behövd stoppas med våld. Så de förklarade krig mot Tyskland. Tyskland var allierad med Sovjetunionen. Men men hoppades på ett tillfälle att också krossa sovjet. Nazism och kommunism går inte ihop. Polen tvingades ge upp efter bara en månad. Tyskland och Sovjet delade upp landet emellan sig.

19 Vinterkriget Sovjet nöjde sig inte med Polen.
De erövrade också delar av Finland. De tog även de baltiska staterna. (Estland, Lettland,Litauen) Detta kallas vinterkriget

20 1940 Tyskland ockuperade Danmark. Och sedan Norge.
Anledningen var att man ville skydda transporterna av järnmalm som kom från Sverige till Tyskland. Tyskland behövde mycket järn till vapen. Nu var Tysklands tanke att de skulle slå ut Frankrike och Storbritannien för att kunna påbörja det riktiga kriget i öst. – Mot sovjet. Hitler ville bygga upp ett tyskt imperium. Tyskland armé fortsatte genom Belgien, Nederländerna och Luxemburg. Han hade kommit på en ny stridstaktik. Man använde sig först av flyganfall, pansarvagnar och artillerield för att krossa motståndet. Sen var det fri väg för fotsoldaterna. Frankrike besegrades.

21 Luftkrig Tyskland hade nu besegrat en av sina värsta fiender. – Frankrike. Eftersom Tyskland nu såg så starka ut gick Italien med på Tysklands sida. Hitler erbjöd Storbritannien fred mot att Tyskland fick härska fritt. Då varande premiärministern Winston Churchill gick inte med på det. Detta startade ett krig i luften där Tyskland bombade öriket. Britterna satte in sina jaktplan och kriget blev ett faktum. Britternas plan var bättre och Tyskland förlorade ett slag för första gången.

22 Profiler under andra världskriget
Josef Stalin Adolf Hitler Benito Mussolini Winston Churchill Dr. Mengele

23 Stalin Generalsekreterare i Sovjetunionens kommunistiska parti.
Tog över makten efter Lenins död 1924. Blev en fruktad diktator i Ryssland. Han blev regeringschef 1941. Han möradade alla som kom i hans väg. Motståndate kallades Kulaker Eller skickade dem till gulags (koncentrationsläger). Han beslagtog privat egendom och gjorde den statlig. Han kollektiviserade jordbruket. Han såg till att Sovjetunionen blev ledande inom industrin.

24 Benito Mussolini Var fascist. Kallades fascismens ledare.
Han var en diktator i Italien. Han var allierad med Tyskland och Japan. Den politiska friheten försvann. Han styrde med ”Järnhand”. Ingen fick sätta sig emot. Efter andravärldskrigets slut förbjöds fascismen i Italien.

25 Winston Churchill Var brittisk premiärminister 1940-1945.
Han kämpade mot de extrema ideologierna. Han är känd för sina tal under andravärldskriget som förtalde de andra ledarna och fick folket att hålla modet uppe. Churchill kunde inte lova sina landsmän annat än ”blod och arbete, tårar och svett” Han kämpade på även efter att Frankrike besegrats. Han fick ofta höra att han vann debatter men förlorade slagen. Winston Churchill var en känd storkonsument av alkoholdrycker och rökte även cigarr. Trots detta var han förmögen att sköta sitt arbete. Vid ett tillfälle ska han ha sagt: ”I have taken more out of alcohol than alcohol has taken out of me” Efter den tyska kapitulationen, och efter att ha uppnått sitt mångåriga mål, Nazitysklands undergång, talade Churchill den 8 maj 1945, från hälsoministeriets balkong i Whitehall, till sina jublande landsmän och prisade deras insatser och strävsamhet under kriget, och han utropade: God bless you all. This is your victory!, varpå det från folkhavet hördes: No, it's yours

26 Indoktrinering Betyder ungefär hjärntvätta.
På olika sätt hjärntvättades folk till att tycka att judar var samhällets fiende, och de borde utrotas. Till exempel: Hitler jugend. Genom skolan, judar fick bara gå i judiska skolor, affischer, tal. Läkare fick inte jobba osv.

27 Nürnberglagarna är benämningen på tre lagar antagna av den tyska riksdagen den 15 september 1935. syftet var att stärka Nazitysklands och Nationalsocialistiska tyska arbetarepartiets antisemitiska politik Lagarna särskilde judarna från andra människor. Judarna blev inte fullvärdiga medborgare. Den delade inte tyskarna i två grupper. Judar och tyskar. Det var olagligt för en icke-jude att gifta sig med en jude. Detta gjorde att judar inte längre hade rätt till politiskt skydd. Det blev nu lättare att trappa upp antisemitismen för nazisterna.

28 Kristallnatten mellan 9 november och 10 november 1938
Var kulmen av förföljelens mot judar. Omkring 400 judar dödades eller tvingades begå självmord. 20 000– arresterades och fördes till koncentrationsläger. 267 synagogor brändes ned över butiker vandaliserades. Fick sitt namn eftar allt krossat glas om låg på gatorna efter att nazisterna krossat rutor på hem och butiker som ägdes av judar. De efterföljande veckorna greps ungefär judar och skickades till koncentrationsläger.

29 Förintelsen Är det folkmord som nazisterna utförde mellan 1933 och 1945. Ca 6 miljoner judar och 7 miljoner andra människor blev mördade. Över hälften gasades ihjäl. Förintelsen doldes av andra världskriget, alltså fokuset låg på kriget och man såg inte vad som hände i skuggan. Det fanns ingen plan för förintelsen när nazisterna tog över. De försökte få judarna att emigrera, men inget land ville ta emot judarna. Man började därför samla ihop alla judar på samma ställen = Ghetton. Men efter sovjets invasion 1941 kunde man inte längre ”ta hand” om alla judar. Men började därför sätta dem i koncentrationsläger. Men man upptäckte att det saknades arbetskraft (pga av att alla män var ute i krig). De fick därför börja jobba som slavar i arbetsläger innan de gasades ihjäl.

30 Ghetton Ghettona fungerade som ”en stad i staden”
Var utmärkta platser eller kvarter som judar hade tillåtelse att bo på. Ghettot var ett slutet område, i de flesta fall omgärdades av en mur eller ett taggtrådsstängsel. Där var livet svårt. Det fanns inte tillräckligt med mat, och judar fick bara handla i affärer som ägdes av andra judar. I de ghetton där det var möjligt smugglade judarna själva in mat och andra förnödenheter.  I ghettot fanns fabriker och verkstäder där judarna fick arbeta för den tyska krigsindustrin.  Ghettona var extremt överbefolkade och trångbodda. Flera familjer delade ofta på ett enda rum Hygienen var katastrofal! Ibland fanns inte vatten och avlopp. När förintelselägren togs i bruk började tyskarna att avveckla ghettona. Under 1942–1943 massdeporterades ghettoinvånarna till gaskamrarna i förintelselägren.

31 Ghetto

32 Förföljelse För att veta vem som var judetvingades alla judar att bära davidsstjärna påsydd på vänster axel. De var också tvungna att bära identitetshandlingar som sa att de var judar. Men uppmanade folk att inte handla i judiska affärer, och de fick inte heller handla i affärer som inte ägdes av andra judar.


Ladda ner ppt "Historia VT-15 Tema: Världskrigen."

Liknande presentationer


Google-annonser