Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Att bli klokare med hjälp av andra Socialt kapital är summan av den tillit som individerna i en grupp eller samhälle har för varandra. Det är beroende.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Att bli klokare med hjälp av andra Socialt kapital är summan av den tillit som individerna i en grupp eller samhälle har för varandra. Det är beroende."— Presentationens avskrift:

1 Att bli klokare med hjälp av andra Socialt kapital är summan av den tillit som individerna i en grupp eller samhälle har för varandra. Det är beroende av antalet sociala relationer eller kontakter mellan människor liksom till styrkan av förtroendet inom dessa relationer. Vad skapar legitimitet och förtroende? Vad är de förtroendevaldas ansvar? Tjänstemännens? Nätverken Hälsa och Demokrati samt Uppdrag Hälsa

2 Förr tog det en dag för en förtroendevald att gå tvärs över stadens torg  Samtal med medborgare kan bidra till mervärde.  Men - om utgångspunkterna är: –En representativ demokratisk styrning. –De med störst behov ska prioriteras. –Jämlik hälsa (befolkningsperspektivet). –Vård på lika villkor (patient- och brukarperspektivet).  Vad ska vi i så fall prata om? Nätverken Hälsa och Demokrati samt Uppdrag Hälsa

3 Dialogen kan ha olika syften  Att klokgöra sig –Möjlighet att få information ur flera perspektiv. –Stärka sig som befolkningsföreträdare. –Skapa närvaro och tillit  Att informera –Om aktuella händelser  Ge inflytande –Grupper som behöver få inflytande över beslut som berör dem. Nätverken Hälsa och Demokrati samt Uppdrag Hälsa  Att öka intresset för demokratin – E-paneler. – E-petitioner  Att konsultera – Opinionsundersökningar/paneler (t ex om stadsbyggnadsplan, medborgarbudget, etc.  Att få medbeslutande – Folkomröstningar

4 Nätverken Hälsa och Demokrati samt Uppdrag Hälsa

5 Ett kraftfullt verktyg – dialog!  Förtroendevalda och befolkningen.  Förtroendevalda och tjänstemän.  Tjänstemän och befolkning.  Tjänstemän och profession. Nätverken Hälsa och Demokrati samt Uppdrag Hälsa Om behoven Om mål och uppdrag Om uppföljning

6 Att diskutera  Vilka behöver ni föra en dialog med när det gäller:  Behovsanalysen?  Mål och uppdragsfasen?  Uppföljningen av effekter?  Varför – och på vilket sätt? Nätverken Hälsa och Demokrati samt Uppdrag Hälsa


Ladda ner ppt "Att bli klokare med hjälp av andra Socialt kapital är summan av den tillit som individerna i en grupp eller samhälle har för varandra. Det är beroende."

Liknande presentationer


Google-annonser