Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Ungdoms- och medborgardialog som del i styrprocessen

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Ungdoms- och medborgardialog som del i styrprocessen"— Presentationens avskrift:

1 Ungdoms- och medborgardialog som del i styrprocessen
Lena Langlet Sveriges Kommuner och Landsting

2 Kongressbeslut november 2007
”SKL ska verka för att stödja medlemmarnas arbete för att skapa nya former för medborgarnas delaktighet, valmöjligheter och integrera dialogen med medborgarna i styrprocess och verksamhetsutveckling” Varför detta nätverk Det övergripande medborgardialogprojektet arbetar på uppdrag från kongressen Styrprocesser Verksamhetsutveckling

3 Projekt Medborgardialog
Kunskapsspridning Nätverk politiker Nätverk tjänstemän Konferenser Seminarier/utbildningar Nyhetsbrev digitalt Faktablad Skrifter Forskning Utveckling Nätverk styrning och medborgardialog Nätverk dialog med unga Nätverk medborgarbudget Nätverk e-petitioner IT lösningar för dialog Kommande nätverk Nätverk dialog för konfliktlösningar Nätverk styrning Nätverk medborgarbudget i styrning Nätverk dialog i planfrågor Eventuellt fyra syften

4 Varför medborgardialog?
Demokratin utmaningar – politiken Ojämnt valdeltagande 1 % aktiva i politiska partier Lågt förtroende för demokratins praktik Allt fler partier och många partier i styren Odemokratiska strömningar Demokratin utmaningar - folket Svensken sekulariserad 3 av fyra vill diskutera samhällsfrågor 50 % procent vill diskutera politiska frågor Medias makt större Nya arenor för engagemang Demografins utveckling Eventuellt fyra syften

5

6

7

8

9

10

11 Användes i protesterna i Nordafrika
1,9 miljarder filmer sedda per dag 94 % har mobiltelefon Användes i protesterna i Nordafrika 91000 twittrar 800 miljoner spelar WOW 4 miljoner svenska facebook konton 11

12

13 13

14 Runda bordssamtal om det ni hört.

15 Ungdomars politiska intresse
3,5 % (16-25 år) är medlemmar i en politisk organisation 44 % kan tänka sig att bli medlemmar i ett politiskt parti 37 % av de unga har inte deltagit i någon politisk aktivitet 93,6 % positiva till demokratiskt system 24,6 % positiva till ett system med en stark ledare

16 Ungdomars inflytande 50% av de unga anser att möjligheten att föra fram idéer till beslutsfattare i kommunen är små eller obefintliga 54 % av kommunerna har ett inflytandeforum för unga 78% påverka livssituation 13 % tror att de kan påverka beslut 15 % föra fram sin åsikt

17 Ungdomars värderingar
”Unga sjunga med de gamla”, Prof. Thorleif Pettersson, Uppsala (Samhällssyn/värderingar/pol.engagemang)

18 Hur ser vi på unga? Klient – sårbara och behöver skydd
Klient – behöver bli kontrollerade Elev – behöver läras Kunder – ger feedback för en bättre produkt Medborgare – har en roll i nuet och framtiden för samhället de lever i !!!!!!!

19 Engagemangets bevekelsegrunder [Amnå 2008]
Man bör! – plikten Jag måste! – vikten Jag kan! – förmågan Jag behövs! – efterfrågan Det går! – effektiviteten Det ger! – meningsfullheten

20 Hur ser ungas inflytande ut i Lindesberg utifrån de olika perspektiven?

21 Två uppdrag Demokratiaktör Serviceaktör Lärande
Legitimitet Förståelse för prioriteringar Transparens Serviceaktör Tillhandahålla tjänster Fördela resurser Följa upp kvalitet Kravställare Eventuellt fyra syften

22 Olika roller (s) (v) Fullmäktige Nämnder/Utskott medborgare
/beredningar (mp) (m) (fp) Brukare (kd) Förvaltningar Avdelningar (c) (sd)

23 Trepartssamarbete Politiker Tjänstemän Medborgare

24 Behov av dialog i flera perspektiv
Medborgarperspektiv Verksamhetsperspektiv Brukarperspektiv

25 Medborgardialog vad är det?
Det är inte direktdemokrati Det är inte valdemokrati/ elitdemokrati Det är deliberativ /samtalsdemokrati som stöd till det representativa systemet

26 Dialogen måste bli systematiskt

27 Initiativ till dialog i styrprocess
Framtids frågor Lagstiftad dialog Kommande beslut Styrprocess Behov utveckla tjänst Resultat Aktuell fråga ???

28 När i beslutsprocessen
Behov Lösningar Analysera förslag Beslut Införande Utvärdering

29

30 Systematik i Lindesberg?

31 Strategi för att nå olika grupper
Skapa kunskap om befolkningen Sök upp Bjud in Flera metoder Hur vill medborgarna delta?

32 Kartlägg målgrupper HÖG Berörd LÅG Aktivitet Prioritet 1 Prioritet 2

33 Kanada - Livsstilsgrupper – Välj själv!
Nouveax riches Suburban Gentry Pets & PCs Lunch at Tims Asien Affluenca Gray Pride Blue Collar Comfort Continental Culture Les Chics New Italy Mini Van & Vin Rouge Park Bench Seniors Money & Brains …………….. …………………… ………………

34 Medborgardialoger - metoder
Foto i verkligheten Open space Ungdomsforum Medborgar jury E-petitioner Fokusgrupper Trygghetsvandringar E-paneler Brainstorm Kartan Rådslag Walk and talk Gatufrågor Klagomålssystem Medborgarbudget Öppna möten Ungdomsråd Tältet

35 Avsätt resurser En god dialog kräver ekonomiska och personella resurser Resurser i förhållande till vad ni vill åstadkomma Stöd till fritidspolitiker Hantering av resultat av dialog kräver resurser

36 Utbilda Roller Roll och ansvar Lyssna istället för att svara/försvara
Dialogtid/beslutstid Samspel med andra Metoder Nivåer på delaktighet Bjud in sök upp Metodval Feedback Tidigare stort fokus på demokratiaspekten men trenden är nu att man når vinster även ur ett effektivtetsperspektiv

37 Vinster STÄRKA DEMOKRATIN Lärande Legitimitet Större ansvarstagande
Lösa uppgifter tillsammans Stärker socialt kapital ÖKA EFFEKTIVITETEN Förståelse för prioriteringar Kunskap om ansvar Ökade kunskaper Transparens Ökad kvalitet Tidigare stort fokus på demokratiaspekten men trenden är nu att man når vinster även ur ett effektivtetsperspektiv

38 Frågor?

39 vishet på vägen…. Det är omöjligt, sa Tvivlet   Det är farligt, sa Rädslan   Det är onödigt, sa Förnuftet   Prova ändå, viskade hjärtat

40 Tack för idag! Lena Langlet


Ladda ner ppt "Ungdoms- och medborgardialog som del i styrprocessen"

Liknande presentationer


Google-annonser