Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

1 Ungdoms- och medborgardialog som del i styrprocessen Lena Langlet Sveriges Kommuner och Landsting.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "1 Ungdoms- och medborgardialog som del i styrprocessen Lena Langlet Sveriges Kommuner och Landsting."— Presentationens avskrift:

1 1 Ungdoms- och medborgardialog som del i styrprocessen Lena Langlet Sveriges Kommuner och Landsting

2 2 Kongressbeslut november 2007 ”SKL ska verka för att stödja medlemmarnas arbete för att skapa nya former för medborgarnas delaktighet, valmöjligheter och integrera dialogen med medborgarna i styrprocess och verksamhetsutveckling”

3 3 Projekt Medborgardialog Kunskapsspridning Nätverk politiker Nätverk tjänstemän Konferenser Seminarier/utbildningar Nyhetsbrev digitalt Faktablad Skrifter Forskning Kunskapsspridning Nätverk politiker Nätverk tjänstemän Konferenser Seminarier/utbildningar Nyhetsbrev digitalt Faktablad Skrifter Forskning Utveckling Nätverk styrning och medborgardialog Nätverk dialog med unga Nätverk medborgarbudget Nätverk e-petitioner IT lösningar för dialog Kommande nätverk Nätverk dialog för konfliktlösningar Nätverk styrning Nätverk medborgarbudget i styrning Nätverk dialog i planfrågor Utveckling Nätverk styrning och medborgardialog Nätverk dialog med unga Nätverk medborgarbudget Nätverk e-petitioner IT lösningar för dialog Kommande nätverk Nätverk dialog för konfliktlösningar Nätverk styrning Nätverk medborgarbudget i styrning Nätverk dialog i planfrågor

4 4 Varför medborgardialog? Demokratin utmaningar – politiken Ojämnt valdeltagande 1 % aktiva i politiska partier Lågt förtroende för demokratins praktik Allt fler partier och många partier i styren Odemokratiska strömningar Demokratin utmaningar – politiken Ojämnt valdeltagande 1 % aktiva i politiska partier Lågt förtroende för demokratins praktik Allt fler partier och många partier i styren Odemokratiska strömningar Demokratin utmaningar - folket Svensken sekulariserad 3 av fyra vill diskutera samhällsfrågor 50 % procent vill diskutera politiska frågor Medias makt större Nya arenor för engagemang Demografins utveckling Demokratin utmaningar - folket Svensken sekulariserad 3 av fyra vill diskutera samhällsfrågor 50 % procent vill diskutera politiska frågor Medias makt större Nya arenor för engagemang Demografins utveckling

5 5

6

7 7

8 8

9 9

10 10

11 11 Användes i protesterna i Nordafrika 4 miljoner svenska facebook konton 94 % har mobiltelefon 1,9 miljarder filmer sedda per dag 800 miljoner spelar WOW 91000 twittrar

12 12

13

14 Runda bordssamtal om det ni hört. 14

15 3,5 % (16-25 år) är medlemmar i en politisk organisation 44 % kan tänka sig att bli medlemmar i ett politiskt parti 37 % av de unga har inte deltagit i någon politisk aktivitet 93,6 % positiva till demokratiskt system 24,6 % positiva till ett system med en stark ledare Ungdomars politiska intresse

16 50% av de unga anser att möjligheten att föra fram idéer till beslutsfattare i kommunen är små eller obefintliga 54 % av kommunerna har ett inflytandeforum för unga 78% påverka livssituation 13 % tror att de kan påverka beslut 15 % föra fram sin åsikt Ungdomars inflytande

17 Ungdomars värderingar ”Unga sjunga med de gamla”, Prof. Thorleif Pettersson, Uppsala (Samhällssyn/värderingar/pol.engagemang)

18 Hur ser vi på unga? Klient – sårbara och behöver skydd Klient – behöver bli kontrollerade Elev – behöver läras Kunder – ger feedback för en bättre produkt Medborgare – har en roll i nuet och framtiden för samhället de lever i !!!!!!!

19 19 Engagemangets bevekelsegrunder [Amnå 2008] 1.Man bör! – plikten 2.Jag måste! – vikten 3.Jag kan! – förmågan 4.Jag behövs! – efterfrågan 5.Det går! – effektiviteten 6.Det ger! – meningsfullheten

20 Hur ser ungas inflytande ut i Lindesberg utifrån de olika perspektiven? 20

21 21 Två uppdrag Demokratiaktör 1.Lärande 2.Legitimitet 3.Förståelse för prioriteringar 4.Transparens Demokratiaktör 1.Lärande 2.Legitimitet 3.Förståelse för prioriteringar 4.Transparens Serviceaktör 1.Tillhandahålla tjänster 2.Fördela resurser 3.Följa upp kvalitet 4.Kravställare Serviceaktör 1.Tillhandahålla tjänster 2.Fördela resurser 3.Följa upp kvalitet 4.Kravställare

22 Olika roller (s) (v) (mp) (m) (fp) (kd) Fullmäktige Nämnder/Utskott /beredningar Förvaltningar Avdelningar medborgare Brukare (c) (sd)

23 Trepartssamarbete 23 Politiker Medborgare Tjänstemän

24 24 Behov av dialog i flera perspektiv Medborgarperspektiv Verksamhetsperspektiv Brukarperspektiv

25 Medborgardialog vad är det? Det är inte direktdemokrati Det är inte valdemokrati/ elitdemokrati Det är deliberativ /samtalsdemokrati som stöd till det representativa systemet 25

26 Dialogen måste bli systematiskt 26

27 Initiativ till dialog i styrprocess 27 Styrprocess Lagstiftad dialog Framtids frågor Framtids frågor Kommande beslut Resultat Behov utveckla tjänst Aktuell fråga ???

28 När i beslutsprocessen 28 BehovLösningar Analysera förslag BeslutInförandeUtvärdering

29 29

30 Systematik i Lindesberg? 30

31 31 Strategi för att nå olika grupper Skapa kunskap om befolkningen Sök upp Bjud in Flera metoder Hur vill medborgarna delta?

32 Kartlägg målgrupper Berörd HÖG LÅG Aktivitet HÖG LÅG Prioritet 4 Prioritet 3 Prioritet 2 Prioritet 1

33 Kanada - Livsstilsgrupper – Välj själv! 33 Nouveax richesSuburban GentryPets & PCs Lunch at TimsAsien Affluenca Gray Pride Blue Collar ComfortContinental CultureLes Chics New Italy Mini Van & Vin Rouge Park Bench SeniorsMoney & Brains ……………..……………………………………

34 34 Medborgardialoger - metoder Medborgar jury E-paneler Kartan Foto i verkligheten Öppna möten Ungdomsråd Ungdomsforum E-petitioner Tältet Gatufrågor Fokusgrupper Walk and talk Brainstorm Klagomålssystem Open space Trygghetsvandringar Rådslag Medborgarbudget

35 35 Avsätt resurser En god dialog kräver ekonomiska och personella resurser Resurser i förhållande till vad ni vill åstadkomma Stöd till fritidspolitiker Hantering av resultat av dialog kräver resurser

36 Utbilda Roller 1.Roll och ansvar 2.Lyssna istället för att svara/försvara 3.Dialogtid/beslutstid 4.Samspel med andra Roller 1.Roll och ansvar 2.Lyssna istället för att svara/försvara 3.Dialogtid/beslutstid 4.Samspel med andra Metoder 1.Nivåer på delaktighet 2.Bjud in sök upp 3.Metodval 4.Feedback Metoder 1.Nivåer på delaktighet 2.Bjud in sök upp 3.Metodval 4.Feedback

37 Vinster STÄRKA DEMOKRATIN 1.Lärande 2.Legitimitet 3.Större ansvarstagande 4.Lösa uppgifter tillsammans 5.Stärker socialt kapital STÄRKA DEMOKRATIN 1.Lärande 2.Legitimitet 3.Större ansvarstagande 4.Lösa uppgifter tillsammans 5.Stärker socialt kapital ÖKA EFFEKTIVITETEN 1.Förståelse för prioriteringar 2.Kunskap om ansvar 3.Ökade kunskaper 4.Transparens 5.Ökad kvalitet ÖKA EFFEKTIVITETEN 1.Förståelse för prioriteringar 2.Kunskap om ansvar 3.Ökade kunskaper 4.Transparens 5.Ökad kvalitet

38 Frågor? 38

39 vishet på vägen…. Det är omöjligt, sa Tvivlet Det är farligt, sa Rädslan Det är onödigt, sa Förnuftet Prova ändå, viskade hjärtat 39

40 Lena Langlet Tack för idag!


Ladda ner ppt "1 Ungdoms- och medborgardialog som del i styrprocessen Lena Langlet Sveriges Kommuner och Landsting."

Liknande presentationer


Google-annonser