Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Www.hik.se Att arbeta för ett starkare lärosäte Agneta Bladh Rektor Högskolan i Kalmar.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Www.hik.se Att arbeta för ett starkare lärosäte Agneta Bladh Rektor Högskolan i Kalmar."— Presentationens avskrift:

1 www.hik.se Att arbeta för ett starkare lärosäte Agneta Bladh Rektor Högskolan i Kalmar

2 www.hik.se Utvecklingen för Högskolan i Kalmar 1977 1000 studenter, knappt 100 anställda 2007 9500 studenter, drygt 800 anställda 2007 23 % av studenterna i distansutbildning 2007 36 professorer, rätt att examinera doktorer i naturvetenskap, ca 80 egna doktorander samt konkurrenskraftig forskning fr a inom detnaturvetenskapliga området

3 www.hik.se Alternativa framtidsvägar Högskolestyrelsen beslutade i dec 2003 två alternativa vägar: 1) ansöka om att bli ”profiluniversitet” 2) utöka samarbetet med Växjö universitet och Blekinge Tekniska Högskola

4 www.hik.se NULÄGET – en hybrid? En naturvetenskaplig del med utbildning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå samt konkurrenskraftig forskning En högskoledel med god utbildning, framför allt på grundnivå, utan större forskning

5 www.hik.se Utvecklingen i landet 49 lärosäten Tre typer av lärosäten: universitet (16), högskolor med vetenskapsområde (5), högskolor (28) 55% av medel för utbildning till de 12 största universiteten, 27% till nya universitet och högskolor med vetenskapsområde 89% av medel till forskning till de 12 största universiteten, 8% till nya universiteten och högskolor med vetenskapsområde, 3% till övriga högskolor

6 www.hik.se Dagens konkurrens är hård för ett enskilt lärosäte för ett land Det gäller både utbildning och forskning Kvalitetskriterier kommer att avgöra fördelning av medel mer än tidigare Miljön blir allt viktigare för studenters, lärares och forskares val av lärosäte

7 www.hik.se Vi kan påverka vår egen utveckling genom att främja framstående miljöer förändra via prioritering och profilering utvecklas och växa genom fusioner

8 www.hik.se Lyfta fram befintliga och potentiella styrkeområden Samverka inom Akademi sydost Högskolestyrelsens strategi för att utveckla HiK

9 www.hik.se Styrkeområden Liv, hälsa och miljö Ekonomi och kultur Kommunikation, design och lärande Sjöfart

10 www.hik.se Akademi sydost Strategisk allians mellan Växjö universitet, Högskolan i Kalmar och Blekinge Tekniska Högskola

11 www.hik.se De tre lärosätena i sydost Växjö universitet med cirka 14 000 registrerade studenter och fakulteter inom humaniora- samhällsvetenskap och teknik (7400 hst, 703 Mkr) Högskolan i Kalmar med 9 500 studenter och vetenskapsområde naturvetenskap (5900 hst, 627 Mkr) Blekinge Tekniska Högskola med drygt 7 000 studenter och vetenskapsområde teknik. Campus i Karlskrona, Ronneby och Karlshamn. (3600 hst, 384 Mkr)

12 www.hik.se Varför samarbete? Ökad konkurrens –om studenter –om forskningsmedel Ambitioner inom forskningen Ekonomisk osäkerhet Behov av starkare varumärke

13 www.hik.se FAS 1 2004: En utredning om vi skulle samarbeta

14 www.hik.se FAS 2 Beslut i respektive styrelse om strategisk allians åren 2006-2008 Flera utredningar om hur vi ska samarbeta: Rapporter från flera grupper, bl a ekonomi, teknik och lärarutbildning Rapport om gemensam vision och strategi Rapport om gemensam organisation

15 www.hik.se Organisation Styrgrupp Gemensamt kansli Fakultetskonferens Samrådsgrupp Gemensamma styrelsemöten Många delprojekt

16 www.hik.se Några konkreta resultat Forskarskola i Matematik och modellering Gemensam yrkeslärarutbildning Ung kommunikation Vinnovas nyckelaktörsprogram Viss arbetsfördelning Riktlinjer för lärarutbyte Riktlinjer för handledning

17 www.hik.se Några konkreta resultat forts. Gemensamma skrivningar i budgetunderlag Gemensamt Bolognagrepp Gemensam nämnd för oredlighet i forskning Gemensam utbildning spcialistsjuksköterskor Stöd från regeringen Ansökan om att få bilda gemensamma fakulteter m.m. …

18 www.hik.se Några slutsatser / intryck Förtroende på ledningsnivå avgörande Geografisk stabilitet – viss arbetsfördelning Bristen på långsiktiga gemensamma mål Problem för att vi är tre myndigheter Politiken markerar initiativ underifrån Akademi sydost har ett regionalt stöd

19 www.hik.se Mål för samarbete i Akademi sydost Högre kvalitet Starkare forskning Mer rationella och effektiva Större – synligare – påverka mer

20 www.hik.se Nästa steg Ett nytt gemensamt universitet: beslut 30/11 VxU och HiK Nästa steg 1: BTH inkluderas?? Svar i februari 2008 Nästa steg 2: gemensam ansökan till regeringen före sommaren 2008

21 www.hik.se Hur arbeta fram till fusion? Skriva gemensam utbildnings- och forskningsstrategi Konkretisera det nya universitetet i en ansökan till regeringen Utveckla den egna strategin i dialog med en ny helhet

22 www.hik.se Egna funderingar Vi måste stärka kvaliteten i den allt hårdare internationella konkurrensen Vi måste säkra rekrytering av kompetenta lärare och forskare Vi måste vara attraktiva för studenter

23 www.hik.se Lärdomar Åk till Skottland! Vision, mål och strategi är viktiga Kommunikation internt och externt viktig Ledarskap oerhört viktig Några tidiga lyckade projekt God planering

24 www.hik.se Lärdomar Förtroende Öppenhet Ledningarna föregår med gott exempel


Ladda ner ppt "Www.hik.se Att arbeta för ett starkare lärosäte Agneta Bladh Rektor Högskolan i Kalmar."

Liknande presentationer


Google-annonser