Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Dystopia I litteraturen en skildring av ett inhumant, oftast totalitärt framtida samhälle. (Nationalencyklopedin) An imaginary place where people live.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Dystopia I litteraturen en skildring av ett inhumant, oftast totalitärt framtida samhälle. (Nationalencyklopedin) An imaginary place where people live."— Presentationens avskrift:

1 Dystopia I litteraturen en skildring av ett inhumant, oftast totalitärt framtida samhälle. (Nationalencyklopedin) An imaginary place where people live dehumanized and often fearful lives. (Encyclopedia Britannica)

2

3  Read a novel.  Find dystopian themes within that novel.  Work with these themes in the library after an introduction about how to use sources etc.

4 Inspiration via film och diskussion Bokpresentation. Börja läsa dystopiboken Sök valfritt Introduktion i informationssökning Relax, read, reflect. Samla ämnesord med hjälp av Inqury log Funderar på frågeställningar Får hjälp av andra elever via Pair share protocol. Sök vetenskapligt Hitta 2 vetenskapliga artiklar Läsecirkel samt PM Fundera på ämnesomr åden? Inquiry journal promts

5 FRÅGESTÄLLNIN G / FRÅGESTÄLLNIN G

6  Medicinsk forskning  Miljöförstöring  Makt och övervakning/Big brother ser dig  Tekniken har gått för långt  Kroppsideal  Kombinationer

7  Hur kan övervakning ske i dagens samhälle och hur kan det bli i framtiden?

8 Vilka faror finns med klimatförändringar inför framtiden?

9  Kan sjukdomar skapa en pandemi?

10 Infosök… handlar mycket om känslor. (känna att man har kontroll…) Osäker, tvivlar igenOsäkerhetOptimism Säkerhet Lättnad / tillfreds Förbereder presentation Få en uppgiftVälja ämneUtforskar ämnet Har jag fått svar?Vad vill jag belysa krav som ställssöker info personligt intresseDiskuterar Skriver ner referenser ProblemformuleringAvslutningSamlar info Gör en djupdykning Läser in sig på ämnet Antecknar termer, idéerFokusera – kring vad?Söker böcker, artiklarFörbisett ngt? intervjuartid till förfogande hittat sökbara ämnesord Informationssök processen Skriver ner referenser Säker! Läs mycket = Komma vidare

11  Förbättra din läsning  Läsa effektivare  Öka läsförståelsen  Plocka ut nyckelord  Lokaliseringsläs  Översiktsläs/ Snabbläsa  Intensivläs

12 rubriker den första meningen i varje stycke den sista meningen i varje stycke namn och siffror kursiverade ord ramar och sammanfattningar bilder och bildtexter

13

14

15  Titta tillbaka i boken/texten och repetera vad du lärde dig sist.  Plocka ut nyckelord.  Till sist bestämmer hur mycket du ska göra och hur lång tid det får ta, så att du vet när du kan göra något annat och känna dig nöjd med din insats!

16  1. Skaffa dig förkunskaper innan du börjar söka  2. Bestäm bra sökord… Nyckelord Sökord Ämnesord

17 Gå från svenska Wikipedia till den engelska för att snabbt få fram sökordWikipedia Vad heter övervakning på engelska och hur stavas det

18 Den globala uppvärmningens effekter på Nordpolen.  Sökord: Nordpolen, Sydpolen, Arktis, Antarktis, ismassor, shelfisar, global uppvärmning, framtidens klimat, polerna, forskningsrapport och växthuseffekten.  Är det sant att Nordpolen smälter?  Smälter Sydpolen också?”  Hur blir framtidens klimat?

19  1. Skaffa dig förkunskaper innan du börjar söka  2. Bestäm bra sökord  3. Bestäm vilka informationskanaler du skall använda ex. böcker, artiklar, Google eller:  Tidskrifter. Tidskrifter.

20 Vad vill jag berätta om?

21  Medicinsk forskning  Miljöförstöring  Makt och övervakning/Big brother ser dig  Tekniken har gått för långt  Kroppsideal  Kombinationer


Ladda ner ppt "Dystopia I litteraturen en skildring av ett inhumant, oftast totalitärt framtida samhälle. (Nationalencyklopedin) An imaginary place where people live."

Liknande presentationer


Google-annonser