Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Domarseminarium 2004 Scandic Hotel Elmia 2004 års domarseminarium Scandic Hotel Elmia Varmt välkomna!

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Domarseminarium 2004 Scandic Hotel Elmia 2004 års domarseminarium Scandic Hotel Elmia Varmt välkomna!"— Presentationens avskrift:

1 Domarseminarium 2004 Scandic Hotel Elmia 2004 års domarseminarium Scandic Hotel Elmia Varmt välkomna!

2 Domarseminarium 2004 Scandic Hotel Elmia Syfte och mål med seminariet Stor hänsyn har tagit till förra årets synpunkter samt inkomna förslagspunkter Viktigt att alla deltar aktiv Respektera tiderna, stäng av mobiltelefoner Kvällsaktivitet (workshops) Protokoll med justering Våra rekommendationer skall följas upp samt återkoppling skall ges till alla deltagare Vår förhoppning skall vara att vi alla blir uppdaterade med en samsyn kring viktiga frågor samt inspirerade inför det nya dansåret 2004

3 Domarseminarium 2004 Scandic Hotel Elmia Agenda Lördagen den 10.1 10.00 - 10.30 Samling med kaffe 10.30 - 11.00 Väkomna samt presentation av helgen inkl syfte och målsättning 11.00 - 12.00 Allmänna frågor 12.00 - 13.00 Lunch 13.00 - 14.00 Genomgång av bedömningsreglementet samt formulär 14.00 - 14.45 Information/kommunikation

4 Domarseminarium 2004 Scandic Hotel Elmia Agenda forts. Lördagen den 10.1 14.45 - 15.00 Paus 15.00 - 16.00 Domarutbildningar 16.00 - 16.30 Musikteori 16.30 - 17.00 Kaffe 17.00 - 19.00 Dansens historia utveckling och trender (gästföreläsare) 19.30 - 20.30 Middag 21.00 - Kvällsaktivitet - Workshops

5 Domarseminarium 2004 Scandic Hotel Elmia Agenda forts. Söndagen den 11.1 08.30 - 10.00 Redovisning av kvällens grupparbeten 10.00 - 10.30 Sidodomare 10.30 - 11.00 Kaffe 11.00 - 11.30 Etik och moralfrågor "domarens regelverk“ 11.30 - 12.00 Kort rapport från WRRC:s domarseminariet i Bled (Slovenien) september 2003 12.00 - 13.00 Lunch

6 Domarseminarium 2004 Scandic Hotel Elmia Agenda forts. Söndagen den 11.1 13.00 - 14.00 Examinationsfrågor 14.00 - 15.00 Övriga ärenden 15.00 - 15.30 Avrundning med kaffe 15.30 - 17.00 Årsmöte SDDF

7 Domarseminarium 2004 Scandic Hotel Elmia Allmänna frågor Återkoppling från utestående frågor från förra årets seminarium Fördelning av domaruppdrag Domaravtal, arvoden, resor, försäkringar Hur skall sekreteriatet handskas med våra domarsiffror Vad är scoopet för SDDF

8 Domarseminarium 2004 Scandic Hotel Elmia Genomgång av bedömningsregelementet samt formulär Genomgång av bedömningsreglementet inkl. hur vi fyller i domarprotokollet Dömer vi det vi ser eller det vi vill se Vad skall gälla absolut eller relativ bedömning Karaktärsavdrag, hur hanterar vi detta

9 Domarseminarium 2004 Scandic Hotel Elmia Information/kommunikation I vilket forum skall dansens utveckling diskuteras? Informationsflöden för alla domare Stort intresse för ett diskussuinsforum för alla intressenter ex. dansa.nu, WRRC groups.yahoo.com/group/wlhc, http://www.danssport.se/forum/ http://www.danssport.se/forum/ Informationfrån utbildning och tävlingskommitten Önskemål om en förslagslåda för domare Önskemål om sidodomarnas "frågestund“

10 Domarseminarium 2004 Scandic Hotel Elmia Domarutbildningar Det finns ett stort generellt behov av utbildningar för nya och gamla domare Önskemål om att det tas fram ett dokument som ex. "Så funkar det från sidodomare till steg 3 domare" Sidodomarnas "frågestund“

11 Domarseminarium 2004 Scandic Hotel Elmia Musikteori Fortlöpande utbildning i musikteori för domare Utbildning av musikansvariga så att vi får en förbättring gällande vad som spelas på tävlingarna

12 Domarseminarium 2004 Scandic Hotel Elmia Dansens historia utveckling och trender Önskemål om föreläsning kring dansens utveckling och trender, bör avsluta med arbetsgrupper Året som gått vilka trender ser vi, går det åt “rätt håll”? Lindy och B/W kommer varandra närmare, hur hanterar vi detta ur ett domarperspektiv

13 Domarseminarium 2004 Scandic Hotel Elmia Kvällens Workshops Uppföljning av det gångna året med avseende på bedömning och trender inom resp gren.

14 Domarseminarium 2004 Scandic Hotel Elmia Redovisning av gårdagens grupparbeten Bugg Rock`n Roll BW/Lindy Dubbelbugg 15 min per grupp

15 Domarseminarium 2004 Scandic Hotel Elmia Sidodomare Sidomdomares “frågestund”

16 Domarseminarium 2004 Scandic Hotel Elmia Etik och moralfrågor ”domarens regelverk“ Domaren skall under tävlingens genomförande: Ej påverka tävlande vare sig i sin roll som domare eller i förekommande fall som tränare Ej vistas i träningshallen eller i omklädningsrum utan giltigt skäl Ej påverka kollegor under pågående tävling Uppträda värdigt

17 Domarseminarium 2004 Scandic Hotel Elmia Etik och moralfrågor ”domarens regelverk“ forts. Domarens ansvar: Domaren skall följa av DSF fastställt bedömningsreglemente och etikregler Övrigt: I tävlingslokalen skall ett avskilt/reserverat utrymme finnas för domare

18 Domarseminarium 2004 Scandic Hotel Elmia Rapport från WRRC:s domarseminariet i Bled Hur kan vi få utlänska influenser från internationella domare inom WRRC och liknande

19 Domarseminarium 2004 Scandic Hotel Elmia Examinationsfrågor Examinationer, hur ofta, kriterier, prov, muntligt skriftligt

20 Domarseminarium 2004 Scandic Hotel Elmia Övriga ärenden Närvaroplikt på seminarium samt dispenser Hur vi kan få information om internationella händelser Antal par vidare Omheatning går det rätt till, skall samma par mötas hela tiden Innehållet på domarmötet innan tävlingar Internationella domare som dömer i Sverige Våra egna internationella domare som deltar på obligatoriska seminarier Skrivelser till förbundet


Ladda ner ppt "Domarseminarium 2004 Scandic Hotel Elmia 2004 års domarseminarium Scandic Hotel Elmia Varmt välkomna!"

Liknande presentationer


Google-annonser