Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Diskussionseftermiddag kring gymnasiefysiken Tankar kring realprovet i fysik - Finns det en skillnad mellan svenskspråkiga och finskspråkiga skribenter?

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Diskussionseftermiddag kring gymnasiefysiken Tankar kring realprovet i fysik - Finns det en skillnad mellan svenskspråkiga och finskspråkiga skribenter?"— Presentationens avskrift:

1 Diskussionseftermiddag kring gymnasiefysiken Tankar kring realprovet i fysik - Finns det en skillnad mellan svenskspråkiga och finskspråkiga skribenter? - Finns det någon som helst logik i hur censorerna rättar? Jonatan Slotte Institutionen för Teknisk fysik Tekniska högskolan Fysiksektionen Studentexamensnämnden

2 Diskussionseftermiddag kring gymnasiefysiken Skillnader mellan svenskspråkiga och finskspråkiga skribenter Svarsteknik Uppställning av räkneuppgifter Motiveringar Grafer Mekanik Kraftfigurer

3 Diskussionseftermiddag kring gymnasiefysiken UppgiftMedeltal (fi) Medeltal (sv) 14,244,13 25,064,72 32,621,44 43,452,47 52,641,31 62,031,70 72,721,70 81,481,24 93,363,25 101,510,68 113,232,40 122,852,26 133,522,66 Flervalsfråga, fysikens historia Grafisk (nästan ingen fysik) Mekanik, kraftfigurer Mekanik, värmelära, beräkning Vågrörelse, teori Mekanik, teori + beräkning Ellära, likströmskrets, beräkning Induktion, teori Kärnfysik, beräkning Elfält, halvledare, teori Mekanik, experimentell Mekanik, beräkning Laser, teori Våren 2008 Totalt: 3,19 (fi), 2,62 (sv)

4 Diskussionseftermiddag kring gymnasiefysiken Ett bra svar i realprovet i fysik: Ett fysiksvar kräver alltid en motivering, oberoende av vilken typ av uppgift det är frågan om och oberoende av om det specifikt frågas efter motiveringar. Hur motiveringen poängsätts varierar. Räkneuppgifter: Identifiera fenomenet Rita de figurer som behövs Storheterna och lagarna som beskriver fenomenet Ekvationerna som följer ur grundlagarna som tillämpas, allmänt och i den situation som beskrivs. Vektorekvationval av koordinatsystemskalarekvation Lös ekvationen symboliskt Insättning av storheterna och deras enheter Är svaret förnuftigt? Rätt siffersvar behöver inte betyda fulla poäng

5 Diskussionseftermiddag kring gymnasiefysiken Teoriuppgifter: (rubrikuppgifter, (delvis) färdigstrukturerade uppgifter) Strukturering av svaret Fenomen Storheter Lagar Teori, modeller Applikationer, exempel

6 Diskussionseftermiddag kring gymnasiefysiken Kännetecknande för ett bristfälligt svar: Klara sakfel Idén bakom lösningen oklart eller bristfälligt formulerat Presenterade fakta visar att skribenten förstått uppgiften fel eller är orelevanta Svaret bygger (enbart) på åsikter Förutom de allmänna bedömningsgrunderna så förutsätts att skribenten känner till hur lösningar i ifrågavarande läroämne presenteras och de (fack)språk som behövs (t.ex. tyngd / massa).

7 Diskussionseftermiddag kring gymnasiefysiken Principerna bakom hur censorerna rättar MAOLs modellösningar som grund Varje censor bekantar sig med några tiotal svar innan censorerna möts Censorpalaver Modifiering av MAOLs modellösningar Exaktare poängindelning Typfels avdrag Kommunikation mellan censorerna under själva rättandet II-censor förfarande då en enskild uppgift (6p) sänks/höjs med 3 eller fler poäng en jokeruppgift (9p) sänks/höjs med 4 eller fler poäng sammanlagda poängen för en skribent sjunker/stiger med 10 poäng eller mera

8 Diskussionseftermiddag kring gymnasiefysiken Orsaker till skillnader mellan lärar- och censorbedömningen Skillnader mellan MAOL:s modellösningar och censorernas bedömningsgrunder. Läraren försöker "hissa upp" poäng? Tvetydigheter leder oftast till poängavdrag. Censorerna bedömmer alltid den sämre "tolkningen". "Irrelevanta" grova felaktigheter i (teori)svar kan leda till poängavdrag.


Ladda ner ppt "Diskussionseftermiddag kring gymnasiefysiken Tankar kring realprovet i fysik - Finns det en skillnad mellan svenskspråkiga och finskspråkiga skribenter?"

Liknande presentationer


Google-annonser