Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Info om studentskrivningar Hösten 2012. Skrivämnen  Oblmodersmålet +  3 avfinskan (A eller B-nivå)  ett främmande språk (A eller C-nivå)  ett realprov.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Info om studentskrivningar Hösten 2012. Skrivämnen  Oblmodersmålet +  3 avfinskan (A eller B-nivå)  ett främmande språk (A eller C-nivå)  ett realprov."— Presentationens avskrift:

1 Info om studentskrivningar Hösten 2012

2 Skrivämnen  Oblmodersmålet +  3 avfinskan (A eller B-nivå)  ett främmande språk (A eller C-nivå)  ett realprov  matematiken (A eller B-nivå)  Obs! Ett prov på A-nivå  Extra provprov ovan som inte är obl.

3 Kostnader för proven  Bindande anmälan (½ år före)  Deltagaravgift för varje provomgång, 14 € (våren 2012)  Provavgift 28 € (våren 2012)

4 Att erhålla studentexamen  examen måste avläggas (påbörjas) under tre på varandra följande tillfällen  underkänt prov får tas om två gånger under tre följande omgångar  godkänt prov får tas om en gång när som helst  underkända obligatoriska prov kan kompenseras  underkända extra prov skrivs inte på betyget

5 Provtidtabell, hösten 2012  må 10.9. hörförståelse (engelskan)  ti 11.9. hörförståelse (finskan, A / B-nivå)  on 12.9. hörförståelse (korta språk, ty, fr, en,..)  fr 14.9. modersmålet I (textkompetens)  må 17.9. engelskan  on 19.9. realen I (re, lå, sl, ke, ge, hä )  fr 21.9. finskan (A- och B-nivå)

6 Provtidtabell  må 24.9. modersmålet II (uppsats)  on 26.9. realen II (ps, fil, hi, fy, bi)  fr 28.9. matematiken  må 1.10. korta språken

7 Realprovet Första/andra tillfället:  religion (evl el. ortod)  livsåskådningskunsk.  samhällslära  kemi  geografi  hälsokunskap Andra/första tillfället:  psykologi  filosofi  historia  fysik  biologi

8 Vad händer sen?  skolans lärare rättar svaren preliminärt..  med direktiv från ämneslärarförbunden  Studentexamensnämndens censorer gör den slutliga bedömningen  svaren erhålls senast 20 nov (gissn. 16.11.)  samtidigt startar anmälningen för vårens skrivningar

9 Vilka uppgifter har föräldrarna inför studentskrivningarna?  Hålla ungdomarna på gott humör.  Låta dem förbereda sig i lugn och ro och ge dem den tid som behövs.  Planera en intressant och hälsosam matbricka med några överraskningar.

10 Vilka uppgifter har föräldrarna inför studentskrivningarna? (forts.)  Skicka några extra varma klädesplagg med, det kan kännas dragigt att sitta sex timmar i en stor hall.  Ha realistiska förväntningar på prestationerna.  Uppmana era barn att infinna sig i god tid till skrivningstillfällena.

11 Vad gör föräldrarna om skribenten insjuknar inför ett skrivningstillfälle? Ringer till rektorn (8343410 eller 044-2942394). Skolan kan i undantagsfall ordna övervakning och skribenten får skriva hemma. Ifall hon/han inte är allvarligt sjuk, kan skribenten få möjlighet att vila under skrivningstillfället.

12 Vad gör föräldrarna..? (forts.)  Skaffar ett läkarintyg, som skolan skickar in med protokoll och övrigt material  Skickar med egna mediciner (i skolan finns ex. Burana)

13 Att komma ihåg :  Eleven har ingen läsperiod under hösten.  Det blir tungt att satsa på många höstprov.  Det normala skolarbetet bör skötas.


Ladda ner ppt "Info om studentskrivningar Hösten 2012. Skrivämnen  Oblmodersmålet +  3 avfinskan (A eller B-nivå)  ett främmande språk (A eller C-nivå)  ett realprov."

Liknande presentationer


Google-annonser