Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Info om studentskrivningar

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Info om studentskrivningar"— Presentationens avskrift:

1 Info om studentskrivningar
Hösten 2012

2 Skrivämnen Obl modersmålet + 3 av finskan (A eller B-nivå)
ett främmande språk (A eller C-nivå) ett realprov matematiken (A eller B-nivå) Obs! Ett prov på A-nivå Extra prov prov ovan som inte är obl.

3 Kostnader för proven Bindande anmälan (½ år före)
Deltagaravgift för varje provomgång, 14 € (våren 2012) Provavgift 28 € (våren 2012)

4 Att erhålla studentexamen
examen måste avläggas (påbörjas) under tre på varandra följande tillfällen underkänt prov får tas om två gånger under tre följande omgångar godkänt prov får tas om en gång när som helst underkända obligatoriska prov kan kompenseras underkända extra prov skrivs inte på betyget

5 Provtidtabell, hösten 2012 må 10.9. hörförståelse (engelskan)
ti hörförståelse (finskan, A / B-nivå) on hörförståelse (korta språk, ty, fr, en,..) fr modersmålet I (textkompetens) må engelskan on realen I (re, lå, sl, ke, ge, hä) fr finskan (A- och B-nivå)

6 Provtidtabell må 24.9. modersmålet II (uppsats)
on realen II (ps, fil, hi, fy, bi) fr matematiken må korta språken

7 Realprovet Första/andra tillfället: Andra/första tillfället:
religion (evl el. ortod) livsåskådningskunsk. samhällslära kemi geografi hälsokunskap Andra/första tillfället: psykologi filosofi historia fysik biologi

8 Vad händer sen? skolans lärare rättar svaren preliminärt ..
med direktiv från ämneslärarförbunden Studentexamensnämndens censorer gör den slutliga bedömningen svaren erhålls senast 20 nov (gissn ) samtidigt startar anmälningen för vårens skrivningar

9 Vilka uppgifter har föräldrarna inför studentskrivningarna?
Hålla ungdomarna på gott humör. Låta dem förbereda sig i lugn och ro och ge dem den tid som behövs. Planera en intressant och hälsosam matbricka med några överraskningar.

10 Vilka uppgifter har föräldrarna inför studentskrivningarna? (forts.)
Skicka några extra varma klädesplagg med, det kan kännas dragigt att sitta sex timmar i en stor hall. Ha realistiska förväntningar på prestationerna. Uppmana era barn att infinna sig i god tid till skrivningstillfällena.

11 Vad gör föräldrarna om skribenten insjuknar inför ett skrivningstillfälle? Ringer till rektorn ( eller ). Skolan kan i undantagsfall ordna övervakning och skribenten får skriva hemma. Ifall hon/han inte är allvarligt sjuk, kan skribenten få möjlighet att vila under skrivningstillfället.

12 Vad gör föräldrarna ..? (forts.)
Skaffar ett läkarintyg, som skolan skickar in med protokoll och övrigt material Skickar med egna mediciner (i skolan finns ex. Burana)

13 Eleven har ingen läsperiod under hösten.
Att komma ihåg: Eleven har ingen läsperiod under hösten. Det blir tungt att satsa på många höstprov. Det normala skolarbetet bör skötas.


Ladda ner ppt "Info om studentskrivningar"

Liknande presentationer


Google-annonser