Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Ingrid Lindberg, Elin Carlson och Stefan Frisk Medicinkliniken Eksjö

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Ingrid Lindberg, Elin Carlson och Stefan Frisk Medicinkliniken Eksjö"— Presentationens avskrift:

1 Ingrid Lindberg, Elin Carlson och Stefan Frisk Medicinkliniken Eksjö
Efterlevandesamtal Ingrid Lindberg och Emma Kronström, Medicinkliniken Eksjö Efterlevandesamtal Ingrid Lindberg, Elin Carlson och Stefan Frisk Medicinkliniken Eksjö

2 Förbättringsmodell efter T Nolan, E Deming m fl
Vad vill vi åstadkomma? Mål ! Hur vet vi att en förändring är en förbättring? Mått ! Vilka förändringar kan leda till en förbättring? Idéer ! Agera Planera PGSA-cirkeln Test ! Studera Gör

3

4

5 Kort till de anhöriga: Till de närmaste
Vi tänker på Er och kommer att höra av oss till Er om 3-5 veckor. Är det något ni undrar över eller vill ha svar på innan dess är ni välkomna att ringa till oss. Med varmt deltagande från personalen på Medicin A Genom……., titel Telefon;

6 Efterlevandesamtal Till stöd inför den uppföljande telefonkontakten efter ett dödsfall och som underlag för kvalitetsuppföljning Personnummer……………... Namn……………... Anhörigas namn: _______________ Telefon: ___________________ Omständigheter kring dödsfallet (som minnesstöd inför efterlevandesamtalet): Namn på närvarande vid dödsbädden: Anhöriga:______________________________________Personal:______________________________________________________________________________________________ Ansvarig för uppföljningssamtalet:__________________________________________________________ Uppföljningssamtal Planeras den:_________ Genomfört den:___________ kontakt avslutad den:______________ Ej fått kontakt trots två försök___ Kommentar från anhöriga, närstående;

7 Hur: Avsätt en liten tid ca
Hur: Avsätt en liten tid ca. 10 minuter även om samtalet kan komma att ta kortare tid. Ha blanketten ”Efterlevandesamtal” som underlag. Inledning: Börja med att referera till kortet som den anhörige fick i sin hand innan hon/han lämnade avdelningen; ”Du fick ett kort ….Och nu ringer jag till dig som vi skrev på kortet, för att höra hur du har det”. Förslag på frågor att ställa: Situationen i dagsläget Hur har du det? Hur var begravningen? Hur upplevde du den? Frågor som återför samtalet till den efterlevande Men du själv då? Hur ser din vardag ut idag? Orkar du? Sover du? Äter du? Vad finns det för stöd kring den anhörige? Hur du det ut runt omkring dig? Vilket stöd har du? Familj? Vänner? Andra närstående? Sjukdoms- och vårdtiden samt dödsfallet Vad har du för tankar kring vårdtiden? Hur blev den anhöriges sista tid? Hur var den för dig och familjen? Finns obesvarade frågor? Tankar om livet framöver Hur går du vidare? Avslutning Erbjud den anhörige att höra av sig om ytterligare frågor dyker upp och avsluta samtalet. Observera att ovanstående frågor inte är statiska utan bara som ett stöd.

8 Kommentarer från anhöriga: ”Tacksam för den fina vården” ”Kände att vi gjorde allt för pappan, tacksam för bra läkare som är raka och inte linda in saker som inte är relevant för stunden” ”Hade väntat på att vi skulle ringa” ”Tackar för allt stöd dom fått från personalen” ”Fin begravning” ”Gått vidare men med stor saknad” ”Känner behov av stöd, har inte gått vidare”

9 Statistik Från Svenska palliativa registret 2013 första och andra kvartalet 100 % (14 patienter) Egenkontroll Från Januari – April 2013 Målet uppnått med 100 %


Ladda ner ppt "Ingrid Lindberg, Elin Carlson och Stefan Frisk Medicinkliniken Eksjö"

Liknande presentationer


Google-annonser